ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М. СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВА

5020-5/614

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВА

"22" грудня 2008 р. справа № 5020-5/614

за заявою Управління пенсійного фонду в Нахімовському районі міста Севастополя                                 (99001, м. Севастополь, вул., Дзігунського, 19)до боржника Приватного підприємства „МВА”                         ( 99002 м. Севастополь,  вул. Громова, 42)про визнання боржника банкрутом

Суддя Євдокимов І.В.

Представники :

Кредитор –Полоса Ірина Володимирівна, юрисконсульт, довіреність №  7   від 10.01.08

Боржник: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ:

УПФУ в Нахімовському районі міста Севастополя звернулось в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника Приватного підприємства „МВА”.

26.11.2008 ухвалою господарського суду міста Севастополя порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства „МВА”.

Боржник у судове засідання не з'явився, відзив на заяву про визнання його банкрутом не надав, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином за адресою, вказаною у його статутних документах.

        Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення ініціюючого кредитора, суд

В С Т А Н О В И В :

Приватне підприємство „МВА” (далі –ПП „МВА”) зареєстроване Нахімовською районною державною адміністрацією як суб'єкт підприємницької діяльності 12.03.2002. Юридична адреса: 99022 м. Севастополь,  вул. Громова, 42.

ПП „МВА” зареєстровано в якості платника страхових внесків на обов`язкове державне пенсійне страхування в Управлінні Пенсійного фонду України в Нахімовському районі               м. Севастополя з 25.03.2002.

Відповідно до ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування” платниками страхових внесків підприємства, установи і організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру, - для осіб, зазначених у пунктах 1, 10, 15 статті 11 цього Закону.

Розділом 5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України встановлено, що страхові внески нараховуються незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також незалежно від того, чи були зазначені суми фактично виплачені після їх нарахування до сплати.  Нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

В наданих ПП „МВА” розрахунках сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування сума по сплаті внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за лютий-вересень 2005 року склала 803,14 грн.

В рахунок сплати зобов'язань від підприємства грошові кошти не надходили.

Відповідно до вимог ст. 106 Закону України “Про загальнообов`язкове державне пенсійне  страхування” суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені статтею 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій. Про нарахування пені та накладення штрафів, передбачених частинами дев'ятою і десятою цієї статті, посадові особи виконавчих органів Пенсійного фонду в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, виносять рішення, які протягом трьох робочих днів із дня їх винесення надсилаються страхувальнику, банку чи організації, яка здійснює виплату і доставку пенсій. Суми пені та штрафів, передбачених частинами дев'ятою і десятою цієї статті, підлягають сплаті страхувальником, банком чи організацією, яка здійснює виплату і доставку пенсій, протягом десяти робочих днів з дня одержання відповідного рішення.

На виконання статті 106 Закону України № 1058-IV від 09.07.2003 позивачем на юридичну адресу відповідача направлені вимоги про сплату недоїмки.

В рахунок погашення заборгованості по вимогам грошових коштів не надходило.

З метою стягнення заборгованості з боржника позивачем подана заява до ВДВС Нахімовського РУЮ м. Севастополя про відкриття виконавчого провадження по узгодженим вимогам про сплату недоїмки, а саме: № Ю-230 від 04.04.2005, № Ю-230 від 06.05.2005, № Ю-230 від 01.06.2005, № Ю-230 від 05.07.2005, № Ю-230 від 03.08.2005, № Ю-230 від 06.09.2008,    № Ю-230 від 06.10.2005 на суму 689,26 грн.

Вимога № Ю-230 від 31.10.2005 на суму 113,88 грн. за вересень 2005 рік не узгоджена у зв'язку з неможливістю вручення кореспонденції органом зв'язку (за закінченням терміну зберігання), у зв'язку з чим  стягнути суму боргу через органи державної виконавчої служби не можливо.

Постановою державного виконавця ВДВС Нахімовського РУЮ в м. Севастополі від 08.08.2006 відкрите виконавче провадження по примусовому виконанню узгодженої вимоги по сплаті недоїмки № Ю-230 від 08.08.2006 на загальну суму 689,26 грн..

В рахунок погашення по вимозі до ВДВС в Нахімовського РУЮ м. Севастополя грошових коштів не надходило. Заборгованість не сплачується більш трьох місяців. Заборгованість по внескам с несплаченою заробітною платою складає 543,40 грн.

Згідно зі ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) і повинна містити виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строку їх виконання, розміру неустойки (штрафів, пені), реквізитів розрахункового документа про списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його прийняття банківською установою боржника до виконання. Заява кредитора повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, такі відомості: розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає сплаті; виклад обставин, що підтверджують наявність зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання.

Відповідно до п. 10 ст. 7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до заяви кредитора - органу державної податкової служби чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Відповідності зі статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника - юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.

Згідно з п. 4.7 Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 № 04-5/1193 “Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"” у вирішенні питання про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника згідно зі статтею 52 Закону, судам слід враховувати, що наявність хоча б однієї з ознак відсутнього боржника, передбачених частиною першою статті 52 Закону, є достатньою для порушення провадження у справі.

Згідно акту ВДВС Нахімовського РУЮ в м. Севастополі від 07.06.2007 була проведена перевірка ПП „МВА” з питання вивчення майнового стану підприємства, був здійснений виїзд за юридичною адресою боржника з метою перевірки зберігання майна підприємства.

За результатами перевірки встановлено, що боржник за юридичною адресою не знаходиться. Звернути стягнення заборгованості на майно ПП „МВА” неможливо, оскільки фінансово-господарську діяльність боржник не здійснює.

За даними Управління статистики в м. Севастополі ПП „МВА” зареєстровано за адресою: 99002 м. Севастополь,  вул. Громова, 42.

Відповідно до інформації БТІ та ДРОМН м. Севастополя № 777 від 15.02.2008, Севастопольської міської філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах” (вих. № 2633 від 17.06.2008) за ПП „МВА” встановлена відсутність майна, що належить ПП „МВА”.

За даними ДПІ в Нахімовському районі м. Севастополя ПП „МВА” перебуває на податковому обліку.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про правомірність вимог ініціюючого кредитора про визнання ПП „МВА” банкрутом у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

        УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя заявлене клопотання про призначення ліквідатором УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя.

    

   Беручи до уваги викладене та керуючись статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд -

П О С Т А Н О В И В :

1.          Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю ПП „МВА” (99002, м. Севастополь, вул. Громова, 42, код ЕДРПОУ 31803158) банкрутом.

2.          Відкрити ліквідаційну процедуру.

Встановити строк ліквідації до 23.03.2009.         

3.          Призначити ліквідатором Товариство з обмеженою відповідальністю ПП „МВА” (99002 м. Севастополь, вул. Громова, 42, код ЕДРПОУ 31803158) УПФУ в Нахімовському районі м. Севастополя.

4.          Зобов'язати ліквідатора здійснити заходи, передбачені статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, після завершення ліквідаційної процедури в строк до 23.03.2009 надати суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс.

5.          Ухвалу направити кредитору, боржнику, ліквідатору, Кримському регіональному агентству з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі, (95034, м. Сімферополь, вул. Київська, 81,оф 401, 227).

 Суддя                                                                                                                     І.В. Євдокимов

Розсилка:

1.          УПФУ в Нахімовському районі міста Севастополя (99001, м. Севастополь, вул., Дзігунського, 19)

2.          ПП „МВА (99002 м. Севастополь,  вул. Громова, 42)

3.          Кримське регіональне агентство з питань банкрутства в АРК та м. Севастополі  (95034 м. Сімферополь, вул. Київська, 81, оф. 401, 227)

4.          Державному реєстратору в Нахімовському районі м. Севастополя (99001 м. Севастополь, вул. Р. Люксембург, 50)

5.          справа

6.          наряд

Дата ухвалення рішення 22.12.2008
Зареєстровано 05.01.2009
Оприлюднено 07.01.2009

Судовий реєстр по справі 5020-5/614

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.04.2009 Господарський суд м. Севастополя Господарське
Постанова від 22.12.2008 Господарський суд м. Севастополя Господарське
Ухвала від 26.11.2008 Господарський суд м. Севастополя Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону