ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

29 жовтня 2012 року № 2а-7625/12/2670

Окружний адміністративний суд м. Києва у складі головуючого судді Патратій О.В., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуко» до Державної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва Державної податкової служби провизнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000972240/3844 від 11 травня 2012 року,-

ВСТАНОВИВ :

До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Яблуко» (далі -позивач, ТОВ «Яблуко») з позовом до Державної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва Державної податкової служби (надалі -відповідач, ДПІ) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000972240/3844 від 11 травня 2012 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що висновок відповідача про нікчемність договору, укладеного між позивачем та ТОВ «БК «Арміс», не доведений ні рішенням суду, ні експертними висновками. На переконання позивача, повноваженням визнавати договори нікчемними наділені лише суди, але не податкові органи. Крім того, позивач зазначав, що всі роботи за оспорюваним договором були сторонами виконані, про що свідчать підписані між ними акт приймання виконаних будівельних робіт, довідка про вартість виконаних будівельних робіт; кошти за виконані роботи перераховані позивачем на рахунок контрагента, про що свідчать банківські виписки. Разом з тим, отримана позивачем податкова накладна дає йому право віднести сплачені суми ПДВ до складу податкового кредиту.

Твердження відповідача про те, що первинні документи ТОВ «БК «Арміс»не мають юридичної сили, позивачем відкидаються з огляду на те, що жодного доказу цієї обставини, як то висновку почеркознавчої експертизи, ДПІ наведено не було.

З огляду на наведене позивач вважає, що у відповідача відсутні підстави для висновків про неправомірність віднесення нарахованого позивачем податку на додану вартість до складу податкового кредиту.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав повністю та просив позов задовольнити з підстав, викладених у позовній заяві.

Відповідач проти позову заперечував та просив відмовити у його задоволенні посилаючись на те, що під час перевірки було встановлено порушення позивачем пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість», п.198.3, п.198.6 ст.198, внаслідок чого занижено суму податку, що підлягає сплаті до бюджету за грудень 2010 року, на суму 94 115,00 грн.

Як зазначав відповідач, допитані в межах кримінальної справи особи, причетні до створення та діяльності ТОВ «БК «Арміс»пояснили, що за час існування вказаного підприємства ніякої реальної господарської діяльності по них не здійснювали, договори не укладали, товари та послуги не поставляли, печаткою підприємства не розпоряджалися. На думку відповідача, вказана обставина позбавляє юридичної сили всі первинні документи, складені від імені ТОВ «БК «Арміс»та відповідно не дає позивачу право включати сплачені по ним кошти до складу податкового кредиту з ПДВ.

З огляду на викладене, відповідач прийшов до висновку про нікчемність правочинів, укладених між позивачем і ТОВ «БК «Арміс», оскільки вони порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою приховування ухиленні від сплати податків.

З огляду на вищевикладене, відповідач вважає позовні вимоги необґрунтованими та просить суд відмовити у їх задоволенні в повному обсязі.

На підстав ч.6 ст.128 Кодексу адміністративного судочинства України, враховуючи неприбуття в судове засідання представника відповідача, належним чином повідомленого про дату і час слухання справи, суд ухвалив розглядати справу в порядку письмового провадження.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, що мають значення для вирішення справи, суд встановив наступне.

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Яблуко»(код за ЄДРПОУ 31747586) зареєстрований як юридична особа Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 10.01.2002 року та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі міста Києва ДПС.

На підставі наказу щодо проведення документальної невиїзної перевірки від 04.04.2012 р. № 147-П, постанови старшого слідчого з СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Свінціцького І.В. від 05.01.2012 р. про призначення документальної перевірки, згідно пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, у зв'язку із надходженням до ДПІ у Дарницькому районі міста Києва працівниками Державної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва проведено документальну невиїзну перевірку ТОВ «Яблуко»з питань фінансово-господарських взаємовідносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «БК «Арміс»(код ЄДРПОУ 31747586) за період діяльності з 01.01.2009 р. по 05.01.2012 р., за результатами якої складено акт від 02.04.2012 року № 1207/2240/31747586 (далі за тестом -Акт, Акт перевірки).

В Акті перевірки було встановлено порушення позивачем пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість», п.198.3, п.198.6 ст.198, внаслідок чого позивачем занижено суму податку, що підлягає сплаті до бюджету за грудень 2010 року на суму 94 115,00 грн. Порушення наведених норм Законів полягає у тому, що позивач неправомірно включив до складу податкового кредиту податок на додану вартість на підставі податкових накладних, виписаних ТОВ «БК «Арміс».

Податковий орган вважає, що позивач не має права на податковий кредит за спірні періоди за господарськими операціями, вчиненими з ТОВ «БК «Арміс», на підставі правочинів, які в силу вимог ст. 228 Цивільного кодексу України є нікчемними, оскільки не направлені на реальне настання правових наслідків.

За результатами розгляду заперечень позивача на Акт перевірки від 02.04.2012 року № 1207/2240/31747586 висновки акту перевірки залишено без змін.

11 травня 2012 року на підставі вказаного Акту перевірки ДПІ у Дарницькому районі міста Києва ДПС було прийнято податкове повідомлення -рішення № 0000972240/3844 , яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 117 644,19 грн., в тому числі основного платежу у розмірі 94 115,35 гривень та 23 528,84 грн. - штрафних (фінансових) санкцій (том І, а.с. 53).

Зазначене рішення стало підставою для звернення позивача до суду з даним позовом.

Надаючи оцінку оскаржуваному податковому повідомленню-рішенню суд виходить із наступного.

Згідно з п. 1.1. ст. 1 Податкового кодексу України (далі - ПК України), який набрав чинності на момент проведення відповідачем перевірки та прийняття спірного рішення , відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України.

Органи державної податкової служби відповідно до п.75.1 ст.75 ПК України мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно із абз. 3 п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Однією з обставин для проведення документальної позапланової виїзної перевірки п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового Кодексу України визначає отримання постанови слідчого, винесеної ним відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у його провадженні.

При цьому до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду у кримінальній справі п. 86.9 ст. 86 Податкового кодексу України забороняє, у разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність перевірки, приймати податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки. Цією нормою передбачено, що матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

З Акта перевірки від 02.04.2012 р. № 1207/2240/31747586 судом встановлено проведення відповідачем позапланової перевірки позивача з підстав, передбачених пп. 78.1.11 п. 78.1 ст.78 ПК України та відповідно до постанови старшого слідчого з СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Свінціцького І.В. від 05.01.2012 р.

Оскільки у акті перевірки відповідачем зроблено посилання на пп. 78.1.11 п. 78.1 ст.78 ПК України та постанову старшого слідчого з СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Свінціцького І.В. від 05.01.2012 р. суд дійшов висновку, що саме постанова старшого слідчого з СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Свінціцького І.В. від 05.01.2012 р. зумовила проведення позапланової перевірки позивача.

Як вбачається з даної постанови, у провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області перебуває кримінальна справа № 13-8373, порушена відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших за фактами фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків підроблення невстановленими особами постанов суду про скасування арешту на рахунки ТОВ «БК «Арміс»та ТОВ «Міріс», використання завідомо підроблених документів, за фактом розтрати службовими особами банку чужого майна.

Постановою старшого слідчого з СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Свінціцького І.В. від 05.01.2012 р. призначено позапланову документальну перевірку ТОВ «Яблуко»з питань фінансов-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «БК «Арміс», ТОВ «Міріс», ТОВ «БК Інтермарр», ТОВ «КГ СВ», ТОВ «Томкет Груп», ТОВ «Технолоджі Груп», ПП «Сіті Будком», ТОВ «Добробут 05», ТОВ «УА Реалті»за період з 01.01.2009 р. по 05.01.2012 р.

Відповідно до п.86.1 ст.86 ПК України, результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності).

Податкове повідомлення-рішення відповідно до п.86.8 ПК України приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Водночас п. 86.9 цієї ж статті Податкового кодексу України передбачено, що у разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

Із зазначеною нормою кореспондується норма закріплена у п.58.4 ст.58 ПК України відповідно до якої, у разі коли судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, відповідний контролюючий орган зобов'язаний визначити податкові зобов'язання платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, та прийняти податкове повідомлення-рішення про нарахування платнику таких податкових зобов'язань і застосування стосовно нього штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом.

Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

Так як перевірка позивача проведена на підставі постанови старшого слідчого старшого слідчого з СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Свінціцького І.В. від 05.01.2012 та у відповідності з п.п.78.1.11 п. 78.1 78 ПК України, тобто призначена відповідно до кримінально-процесуального закону, відповідач відповідно до п. 86.9 ст. 89 ПК України не мав права приймати податкові повідомлення-рішення за результатами такої перевірки до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Станом на 29.10.2012 року в матеріалах справи відсутні докази набрання законної сили відповідним рішенням суду по вказаній кримінальній справі, та з боку відповідача таких доказів надано не було.

Таким чином, матеріали перевірки та висновки органу державної податкової служби, викладені в акті документальної позапланової виїзної перевірки від 02.04.2012 р. № 1207/2240/31747586, що призначена на виконання постанови слідчого старшого слідчого старшого слідчого з СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Свінціцького І.В. від 05.01.2012 р. відповідно до кримінально-процесуального закону, до дня набрання законної сили відповідним рішенням у кримінальній справі , можуть бути оцінені як докази виключно у рамках розслідування та розгляду такої кримінальної справи і не можуть бути підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення про визначення платникові податків розрахованого за результатами такої перевірки грошового зобов'язання.

Вказана позиція неодноразово висловлювалась Вищим адміністративним судом України та викладена, зокрема, в ухвалах від 01 жовтня 2012 р. по справі № К/9991/42373/12 та від 15 жовтня 2012 року у справі К/9991/49494/12.

При цьому, слід зазначити, що податковий орган загалом не позбавлений права приймати податкове повідомлення-рішення за результатами перевірки, проведеної на підставі постанови слідчого органу, проте таке право виникає при дотриманні вищевказаних норм Податкового кодексу України.

Таким чином, аналізуючи фактичні обставини справи та норми чинного законодавства, оскільки відповідачем при винесенні спірного податкового повідомлення-рішення не враховано вимоги п.86.9 ст. 89 ПК України, суд вважає, що ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС передчасно прийняла податкове повідомлення-рішення № 0000972240/3844 від 11.05.2012 року, яким визначила позивачу суму податку на додану вартість, а тому його слід визнати протиправним та скасувати саме з вищенаведених підстав.

При цьому, суд не надає правової оцінки доводам податкового органу, викладеним в Акті перевірки щодо порушення позивачем вимог пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість», п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України, яке полягало у віднесенні до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум ПДВ, які не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку, оскільки ці висновки та обставини повинні перевірятись під час розслідування кримінальної справи, у межах якої слідчим і було доручено податковому органу провести перевірку позивача.

Враховуючи наведене, ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС прийняла спірне податкове повідомлення-рішення за результатами перевірки, призначеної на виконання постанови старшого слідчого з СВ ПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області Свінціцького І.В. від 05.01.2012 р., в порушення вимог Закону, а тому таке податкове повідомлення-рішення є протиправним.

Оскільки у даній справі оспорюється рішення, прийняте відповідачем - суб'єктом владних повноважень, суд відповідно до вимог ч.3 ст.2 КАС України, перевіряє чи прийнято (вчинено) воно: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); добросовісно; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано.

Матеріали справи свідчать, що відповідні положення податкового законодавства відповідачем дотримані не були, рішення відповідачем прийнято передчасно, що в свою чергу зумовило необхідність звернення позивача за захистом свого порушеного права до суду.

Таким чином, враховуючи викладене суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, а спірне податкове повідомлення-рішення ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС № 0000972240/3844 від 11.05.2012 року слід визнати протиправним та скасувати.

Керуючись вимогами ст.ст. 69-71, 94, 160-165, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва

П О С Т А Н О В И В:

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва Державної податкової служби № 0000972240/3844 від 11 травня 2012 року

3. Присудити з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуко»судові витрати у розмірі 1 176,45 грн. (одна тисяча сто сімдесят шість гривень 45 коп.).

Покласти на відповідний підрозділ Державної казначейської служби України виконання постанови суду в частині стягнення судових витрат за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової інспекції у Дарницькому районі м. Києва Державної податкової служби.

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання апеляційної скарги до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя Патратій О.В.

Дата ухвалення рішення 29.10.2012
Зареєстровано 06.11.2012
Оприлюднено 06.11.2012

Судовий реєстр по справі 2а-7625/12/2670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.02.2013 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 17.01.2013 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 29.10.2012 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 07.06.2012 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону