ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 5011-72/9520-2012 31.07.12

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ПРИНТ»про видачу наказу на примусове виконання рішення Третейського суду від 25.05.2012 р. у справі № 11/2012

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ПРИНТ»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРАНТА»

про стягнення 10 984,21 грн.

Суддя Бондарчук В.В.

Представники сторін:

Від позивача (заявника): Самойлович О.В.

Від відповідача : не з'явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

25.05.2012р. Третейським судом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»прийнято рішення у справі №11/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ПРИНТ»до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРАНТА»про стягнення 10 984,21 грн., яким стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРАНТА»заборгованість за поставлений товар у розмірі 8 200,01 грн., пеню у розмірі 633,76 грн. та суму витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом у розмірі 1 300, 00 грн., що загалом складає 10 133,77 грн.

16.07.2012 р. до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ПРИНТ» надійшла заява про видачу наказу на примусове виконання рішення Третейського суду Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»у справі №11/2012.

Ухвалою суду від 17.07.2012 р. дану заяву було прийнято до розгляду, призначено її розгляд на 31.07.2012р., зобов'язано сторін надати певні документи. Зокрема, витребувано у Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників Україна»(04071, м. Київ, вул. Межигірська, 5, оф. 15) справу № 11/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ПРИНТ»до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРАНТА»про стягнення 10 984,21 грн., разом з належним чином засвідченими копіями, а саме: Свідоцтва про реєстрацію постійно діючого третейського суду; Положення про постійно діючий третейський суд; Регламенту третейського суду.

27.07.2012р. через відділ діловодства Господарського суду м. Києва від Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України»надійшла справа № 11/2012 та документи на виконання вимог ухвали суду від 17.07.2012 р.

Представник заявника у судовому засіданні 31.07.2012р. підтримав подану заяву та просив її задовольнити.

Представник відповідача у призначене судове засідання не з'явився, письмових пояснень чи заперечень, з приводу поданої заяви не надав.

Проте, суд відзначає, що відповідач повідомлявся ухвалами суду про час та місце розгляду даної судової справи, однак відзиву на позовну заяву та жодного іншого витребуваного судом доказу відповідач не подав, в судове засідання своїх представників не направляв. Заявлені позовні вимоги не заперечив.

Згідно п. 3.9.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації -адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

При цьому ухвала Господарського суду міста Києва від 17.07.2012 р. направлялася Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРАНТА» на зазначену в позовній заяві та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців адресу, а саме: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 16.

Клопотань про відкладення розгляду справи в порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України від відповідача до Господарського суду міста Києва не надходило.

З огляду на вищенаведене, суд приходить до висновку, що відповідач повідомлений належним чином про дату та час розгляду справи № 5011-72/9520-2012.

Отже, згідно ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Так, згідно зі ст. 56 Закону України "Про третейські суди", заява про видачу виконавчого документа може бути подана до компетентного суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Така заява підлягає розгляду компетентним судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї із сторін не є перешкодою для судового розгляду заяви.

При розгляді заяви про видачу виконавчого документа компетентний суд повинен витребувати справу з постійно діючого третейського суду, в якому зберігається справа, яка має бути направлена до компетентного суду протягом п'яти днів від дня надходження вимоги. У такому випадку строк вирішення заяви про видачу виконавчого документа продовжується до одного місяця.

Заслухавши пояснення представника заявника, розглянувши матеріали справи та справи третейського суду, оцінивши доводи заяви, суд дійшов висновку про її задоволення, виходячи із наступного.

Стаття 50 Закону України "Про третейські суди" визначає, що сторони, які передали спір на вирішення третейського суду, зобов'язані добровільно виконати рішення третейського суду, без будь-яких зволікань чи застережень. Сторони та третейський суд вживають усіх необхідних заходів з метою забезпечення виконання рішення третейського суду.

Статтею 57 Закону України "Про третейські суди" передбачено, що рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження". Виконавчий документ, виданий на підставі рішення третейського суду, може бути пред'явлений до примусового виконання в строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження".

Згідно п. 6.2.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року у разі, коли рішення третейського суду не виконується добровільно зобов'язаною цим рішенням стороною, інша сторона може подати до компетентного суду заяву про видачу виконавчого документа, яким у господарському судочинстві згідно зі статтею 116 ГПК України та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону України "Про виконавче провадження" є наказ.

У відповідності до норм чинного законодавства України при розгляді заяви про видачу виконавчого документа господарський суд не здійснює оцінки законності і обґрунтованості рішення третейського суду в цілому, а лише встановлює відсутність або наявність підстав для відмови в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа в розумінні статті 56 Закону України "Про третейські суди" та статті 122-10 ГПК України.

Відповідно до ст. 56 Закону України "Про третейські суди" компетентний суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, якщо: 1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано компетентним судом; 2) справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону; 3) пропущено встановлений цією статтею строк для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані судом поважними; 4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; 5) третейська угода визнана недійсною компетентним судом; 6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16 - 19 вказаного Закону; 7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України; 8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу компетентного суду відповідну справу; 9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.

Як свідчать наявні у справі документи, вказане рішення третейського суду не скасовано компетентним судом; дана справа була підвідомча вказаному третейському суду відповідно до закону та третейської угоди; строк для звернення за видачею виконавчого документа не пропущений; зазначене рішення третейського суду прийнято у спорі, передбаченому третейською угодою; дана третейська угода не визнана недійсною компетентним судом; склад третейського суду відповідав вимогам статей 16 - 19 вказаного Закону; рішення третейського суду не містить способів захисту прав, які не передбачені законами України; постійно діючий третейський суд надав на вимогу компетентного суду відповідну справу.

За вказаних обставин та враховуючи те, що Закон України "Про третейські суди" не надає права компетентному суду, який розглядає заяву про видачу виконавчого документа, надавати стороні строк для добровільного виконання рішення третейського суду, суд приходить до висновку про необхідність видати виконавчий документ на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України»у справі № 11/2012.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 75, 86, 122-7, 122-11 ГПК України, ст. ст. 55, 56 Закону України "Про третейські суди", Постановою Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 року, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ПРИНТ»про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України»у справі № 11/2012 задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРАНТА»(04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 16, код ЄДРПОУ 23530456) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ПРИНТ»(01023, м. Київ, пров. Лабораторний, 1, код ЄДРПОУ 32980785) заборгованість за поставлений товар у розмірі 8 200 (вісім тисяч двісті) грн. 01 коп., пеню у розмірі 633 (шістсот тридцять три) грн. 76 коп., суму витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом у розмірі 1 300 (одну тисячу триста) грн. 00 коп. та 1609 (одну тисячу шістсот дев'ять) грн. 50 коп. - судового збору.

3. Видати накази на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України»від 25.05.2012 р. у справі № 11/2012.

4. Повернути Постійно діючому третейському суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України»справу № 11/2012.

Суддя Бондарчук В.В.

Дата ухвалення рішення 31.07.2012
Зареєстровано 12.11.2012
Оприлюднено 12.11.2012

Судовий реєстр по справі 5011-72/9520-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 31.07.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.07.2012 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону