ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-18/12453-2012 08.11.12 За позовом Публічного акціонерного товариства «Київенерго»;

до Головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у м. Києві;

про стягнення 208 859,24 грн.

Суддя Мандриченко О.В.

Представники:

Від позивача: Півень Д. О., представник, довіреність №93/2012/02/13-20 від 13.02.2012 р.;

Від відповідача: Побілець Ж. О., представник, довіреність № 65/12/1801 від 12.09.2012 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.09.2012 р. порушено провадження у справі №5011-18/12453-2012; розгляд справи призначено на 27.09.2012 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2012 року відкладено розгляд справи до 04.10.2012 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 04.10.2012 року відкладено розгляд справи до 01.11.2012 року.

В судовому засіданні 01.11.2012 року було оголошено перерву до 08.11.2012 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить стягнути з відповідача 183 527,25 грн. боргу за спожиту теплову енергію, 16 358,56 грн. пені, 4 218,31 грн. інфляційних втрат, 4 755,12 грн. трьох процентів річних, а також 4 177,18 грн. витрат по сплаті судового збору з мотивів, вказаних у позовній заяві.

02.10.2012 року від представника позивача надійшло клопотання, у якому він просить стягнути з відповідача 1 006,57 грн. Трьох відсотків річних та 2 162,44 грн. Інфляційних втрат.

У судовому засіданні представник позивача просив суд задовольнити позовні вимоги з врахуванням вищевикладеного клопотання, тобто, фактично, мала місце відмова від частини позовних вимог.

Відповідач -Головне територіальне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у місті Києві, у своєму відзиві на позовну заяву, просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог з наступних підстав:

- станом на 31.12.2012 року заборгованість за договором №690219 від 01.07.2000 року становила 3 968,90 грн. і була сплачена замовником, що підтверджується актами від 31.01.2012 року та від 29.02.2012 року;

- боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом;

- із зазначених норм вбачається, що на момент подання позовної заяви у відповідача повинна бути заборгованість, на суму якої і нараховуються індекс інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

01.07.2000 року між Акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго»(енергопостачальна організація) та Управлінням державної пожежної охорони Головного управління МВС України в м. Києві (абонент) було укладено договір №690219, відповідно до умов якого предметом цього договору є постачання, користування та своєчасна сплата в повному обсязі спожитої теплової енергії у гарячій воді, на умовах, передбачених цим договором.

В подальшому, враховуючи пункти 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2012 року №30 «Про утворення територіальних органів Міністерства надзвичайних ситуацій», абонентом за договором визначено Головне територіальне управління Міністерства надзвичайних ситуацій у місті Києві (додаткова угода до договору від 23.05.2012 року).

Відповідно до п. 2.1. договору, при виконанні умов цього договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов'язуються керуватися тарифами, затвердженими Київською міською державною адміністрацією, положенням про Держенергоспоживнагляд, Правилами користування тепловою енергією, Правилами технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, нормативними актами з питань користування та взаєморозрахунків за енергоносії, чинним законодавством України.

Згідно з п. 2.2.1. договору, енергопостачальна організація зобов'язується постачати теплову енергію у вигляді гарячої води на потреби опалення та вентиляцію -в період опалювального сезону; гарячого водопостачання -протягом року в кількості та обсягах згідно з додатком № 1 до цього договору.

Відповідно до п. 2.2.3. договору, енергопостачальна організація зобов'язується при зміні тарифів повідомляти абонента у п'ятиденний термін з моменту отримання розпорядження держадміністрації м. Києва про їх змінення.

Відповідно до п. 2.3.1. договору, абонент зобов'язується дотримуватися кількості споживання теплової енергії за кожним параметром в обсягах, які визначені у додатку №1, не допускаючи їх перевищення та своєчасно сплачувати вартість спожитої теплової енергії; виконувати умови та порядок оплати, в обсягах і в терміни, які передбачені в додатку №4 до договору (п. 2.3.2. договору).

Згідно з п. 2.3.6. договору, абонент зобов'язується за споживання теплової енергії без дозволу енергопостачальної організації понад встановлені договором максимальні теплові навантаження по кожному параметру теплоносія та джерелу теплопостачання, сплачувати енергопостачальній організації 5-кратну вартість, включаючи тарифну, за кількість теплової енергії, спожитої понад дозволене договором максимальне годинне навантаження.

У пункті 3.1. договору зазначено права енергопостачальної організації:

3.1.2. частково або повністю відключати тепловикористовуюче обладнання абонента в разі невиконання термінів оплати коштів за відпущену теплову енергію, інших дій абонента, порушуючих умови цього договору.

3.1.7. в разі зменшення обсягів палива на теплових джерелах, чи несвоєчасної сплати в терміни передбачені додатком №4, енергопостачальна організація залишає за собою право в односторонньому порядку введення обмеження абоненту встановленої кількості теплової енергії шляхом зниження температури в подавальному трубопроводі, або зниження об'єму теплопостачання аж до повного його припинення.

Відповідно до п. 5.1. договору, облік споживання абонентом теплової енергії проводиться по приладах обліку.

Згідно з п. 5.3. договору, абонент, що має прилади обліку, щомісячно надає енергопостачальній організації звіт по фактичному споживанню теплової енергії, в терміни передбачені у додатку №1 до договору.

Пунктом 8.1. договору передбачено, що він набуває чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2000 року.

У п. 8.3. договору зазначено, що припинення дії договору не звільняє абонента від обов'язку повної сплати спожитої теплової енергії.

Договір вважається пролонгованим на кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення строку його дії про його припинення не буде письмово заявлено однією із сторін (п. 8.4. договору).

Відповідно до п. 2 додатку №1 до договору, орієнтовна вартість теплової енергії, відпущеної абоненту за поточний рік, відповідно до тарифів, діючих на момент укладення договору, становить 580 776,76 грн., ПДВ - 116 155,35 грн. Всього 696 932,11 грн.

Дата зняття абонентом показників приладів обліку -по 25 число поточного місяця; надання звіту в МВРТ №1 -не пізніше 28 числа. При відсутності звіту у встановлений термін розрахунок здійснюється згідно максимальних договірних навантажень (п. 4 додатку №1).

Відповідно до п. 1. додатку №3 до договору, розрахунки з абонентом за відпущену теплову енергію енергопостачальною організацією проводяться згідно з тарифами, затвердженими розпорядженнями КМДА від 20.06.2002 року №1245, за кожну відпущену гігакалорію без урахування ПДВ для опалення -57,50 грн.; для гарячого водопостачання -57,50 грн.

Згідно з п. 2 додатку №4 до договору, абонент щомісяця з 12 по 15 число самостійно отримує у районному відділі теплозбуту №6 за адресою: вул. Меліотративна, 11, табуляграму фактичного споживання теплової енергії за попередній період, акт звірки на початок розрахункового періоду (один примірник оформленого акту звірки «абонент»повертає в РВТ), та платіжну вимогу-доручення, куди включені вартість теплової енергії на поточний місяць, з урахуванням остаточного сальдо розрахунків на початок розрахункового періоду.

Пунктом 3 додатку №4 до договору передбачено, що сплату за вказаними в п. 2 цього додатку документами, абонент виконує не пізніше 25 числа поточного місяця, при цьому:

3.1. В разі, якщо абонент розраховується за показниками приладів обліку, йому пред'являється до сплати заявлена кількість теплової енергії на поточний місяць. У випадку перевищення фактичного використання теплової енергії понад заявленого, ця кількість перевищення самостійно сплачується абонентом не пізніше 28 числа поточного місяця. У випадку, якщо фактичне використання нижче від заявленого, сплата проводиться за фактичними показниками.

Відповідно до п. 3.5. додатку №4 до договору, у випадку несплати теплової енергії до кінця розрахункового періоду, енергопостачальна організація нараховує абоненту пеню на суму фактичного боргу в розмірі 0,5% за кожний день прострочення платежу по день фактичної сплати, але не більше суми обумовленої чинним законодавством України.

Пунктом 1.1. додатку №7 до договору №690219 передбачено, що енергопостачальна організація припиняє подачу теплової енергії абоненту в разі відсутності оплати теплової енергії та ПДВ у встановлені в додатку №4 до договору терміни.

Опалювальна площа за договором №690219 становить 6 369,2 кв. м. (додаток №8 до договору).

Додатковими угодами від 27.01.2009 року, від 16.03.2009 року, від 21.07.2009 року, від 22.12.2009 року, від 28.01.2010 року, від 16.02.2010 року, від 11.03.2010 року, від 05.05.2010 року, від 12.05.2010 року, від 20.07.2010 року, від 08.11.2010 року, від 27.12.2010 року, від 25.03.2011 року, від 22.04.2011 року, від 26.12.2011 року сторони домовилися про зміну орієнтовної вартість теплової енергії на поточний рік, згідно заявленої величини споживання, відповідно до тарифів, діючих на момент укладення договору.

Позивач повідомляв відповідача про зміну тарифів листами №048-21-10344/690219/6 від 17.11.2008 року, №048-21-10890/690219/6 від 28.11.2008 року, №048-21-107/690219/6 від 09.01.2009 року, №048-21-1029/690219/6 від 03.02.2009 року, №048-21-2311/690219/6 від 04.03.2009 року, №048-21-3169/690219/6 від 30.03.2009 року, №048-21-5703/690219/6 від 27.05.2009 року, №048-21-7881/690219/6 від 16.07.2009 року, №048-21-9882/690219/6 від 03.09.2009 року, №048-21-12373/690219/6 від 02.11.2009 року, №048-21-14497/690219/6 від 09.12.2009 року, №048-21-6957/690219/6 від 11.06.2010 року, №048-21-16245/690219/6 від 29.12.2010 року, №048-21-6408/690219/6 від 10.05.2011 року, №048-21-13141/690219/6 від 05.10.2011 року.

Також позивач до позовної заяви надав договір про закупівлю послуг (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти №690219 від 23.05.2012 року, укладений між Головним управлінням МНС України в м. Києві (замовник) та ПАТ «Київенерго»(учасник). Умови даного договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами до моменту укладення цього договору з 01.01.2012 року.

Тобто, позивач у своєму клопотанні про доручення додаткових документів, фактично відмовляючись від позовних вимог за договором від 23.05.2012 року, просить суд стягнути з відповідача кошти за договором №690219 від 01.07.2000 року, який діяв до 01.01.2012 року.

Між сторонами виникли зобов'язання з договору поставки, згідно якого, в силу статті 712 Цивільного кодексу України, продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товари у власність покупця для виконання його підприємницької діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму, що підтверджується документами, копії яких знаходяться у матеріалах справи.

До даного договору застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Як визначено абзацом 1 частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Частина 2 статті 218 Господарського кодексу України зазначає, що учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Пунктом 1 статті 692 Цивільного кодексу України передбачено обов'язок покупця оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлено інший строк оплати товару, а у разі прострочення оплати товару продавець, відповідно до пункту 3 цієї ж статті, має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими коштами.

Відповідно до статті 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням визначених змістом зобов'язання умов (неналежне виконання).

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобовязання встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з п. 2.2.1. договору, енергопостачальна організація зобов'язується постачати теплову енергію у вигляді гарячої води на потреби опалення та вентиляцію -в період опалювального сезону; гарячого водопостачання -протягом року в кількості та обсягах згідно з додатком № 1 до цього договору.

Відповідно до п. 5.1. договору, облік споживання абонентом теплової енергії проводиться по приладах обліку.

Згідно з п. 5.3. договору, абонент, що має прилади обліку, щомісячно надає енергопостачальній організації звіт по фактичному споживанню теплової енергії, в терміни передбачені у додатку №1 до договору.

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві зазначив, що нарахування відповідачеві за теплову енергію здійснюються по приладам обліку відповідно до звернення-доручення про укладення договору за тарифами, встановленими і затвердженими постановою Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

На підтвердження факту надання послуг позивачем до позовної заяви додано відомості обліку теплової енергії за період з 23.12.2010 року по 27.12.2011 року, а також облікові картки споживання теплової енергії відповідачем за період з січня 2011 року по грудень 2011 року включно.

В матеріалах справи знаходиться акт звірки взаєморозрахунків від 30.12.2011 року, де зазначено, що заборгованість відповідача перед позивачем за договором №690219 від 01.07.2000 року станом на 01.01.2012 року становить 3 968,90 грн.

Згідно з п. 2 додатку №4 до договору, абонент щомісяця з 12 по 15 число самостійно отримує у районному відділі теплозбуту №6 за адресою: вул. Меліотративна, 11, табуляграму фактичного споживання теплової енергії за попередній період, акт звірки на початок розрахункового періоду (один примірник оформленого акту звірки «абонент»повертає в РВТ), та платіжну вимогу-доручення, куди включені вартість теплової енергії на поточний місяць, з урахуванням остаточного сальдо розрахунків на початок розрахункового періоду.

Тобто, договором не передбачено обов'язку надсилати відповідачеві табуляграм, цей обов'язок лежить на відповідачеві. Також сторони мають можливість провести звірку взаєморозрахунків і здійснити відповідні перерахунки. Як вже зазначалося, звірка взаєморозрахунків відбулося і нею встановлено заборгованість відповідача перед позивачем станом на 01.01.2012 року у розмірі 3 968,90 грн.

Пунктом 3 додатку №4 до договору передбачено, що сплату за вказаними в п. 2 цього додатку документами, абонент виконує не пізніше 25 числа поточного місяця, при цьому:

3.1. В разі, якщо абонент розраховується за показниками приладів обліку, йому пред'являється до сплати заявлена кількість теплової енергії на поточний місяць. У випадку перевищення фактичного використання теплової енергії понад заявленого, ця кількість перевищення самостійно сплачується абонентом не пізніше 28 числа поточного місяця. У випадку, якщо фактичне використання нижче від заявленого, сплата проводиться за фактичними показниками.

Матеріалами справи встановлено, що протягом спірного періоду (з 01.01.2011 року по 31.01.2012 року) відповідач не своєчасно здійснював оплату наданих позивачем послуг, внаслідок чого і утворювалася заборгованість.

На протязі січня і лютого 2012 року, відповідач повністю оплатив надані позивачем послуги за вказаний спірний період, що не заперечується позивачем.

Посилаючись на цей факт і на вимоги статті 625 Цивільного кодексу України, відповідач зазначив, що в результаті відсутності боргу на момент подання позовної заяви до господарського суду, позивач необґрунтовано просить стягнути з відповідача інфляційні втрати та три відсотки річних.

Господарський суд не може погодитись із вищевикладеною позицією відповідача. Фактично мало місце прострочення, адже відповідачем оплата наданих послуг здійснювалася несвоєчасно і на кінець спірного періоду існувала заборгованість в розмірі 3 968,90 грн., яка мала бути сплачена до 25.01.2012 року.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та 3% річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів.

Позивач просить стягнути з відповідача 2 612,44 грн. інфляційних втрат і 1 006,57 грн. трьох процентів річних.

Як зазначив Вищий господарський суд України у п. 2 Інформаційного листа від 17.07.2012 року №01-06/928/2012 «Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права», при застосуванні індексу інфляції слід мати на увазі, що індекс розраховується не на кожну дату місяця, а в середньому на місяць і здійснюється шляхом множення суми заборгованості на момент її виникнення на сукупний індекс інфляції за період прострочення платежу.

Господарським судом встановлено, що протягом періоду прострочення сукупний індекс інфляції становив 1,033 і, відповідно, розмір інфляційних втрат позивача становить 130,97 грн.

У зв'язку з цим, стягненню з відповідача підлягають 130,97 грн. інфляційних втрат і 1 006,57 грн. трьох відсотків річних з простроченої суми.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відмова від позову тягне за собою припинення провадження у справі.

Згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», за змістом п. 4 і 5 частини 1 статті 7 Закону України «Про судовий збір»припинення провадження у справі і залишення позову без розгляду тягнуть за собою повернення сплачених сум судового збору.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 43, 49, 78, 80, 82-85 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у місті Києві (інд. 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 13, код ЄДРПОУ 08588754) на користь Публічного акціонерного товариства «Київенерго»(інд. 01001, м. Київ, пл. І. Франка, 5, код ЄДРПОУ 00131305) 130 (сто тридцять) грн. 97 коп. інфляційних втрат, 1 006 (одна тисяча шість) грн. 57 коп. трьох відсотків річних з простроченої суми, 505 (п'ятсот п'ять) грн. 90 коп. витрат по сплаті судового збору. Видати наказ.

3. Припинити провадження у справі в частині стягнення з відповідача 183 527,25 грн. основного боргу, 1 605,87 грн. інфляційних втрат, 3 768,55 грн. трьох відсотків річних з простроченої суми, 16 358,56 грн. пені.

4. В задоволенні іншої частини позову відмовити.

5. Повернути з Державного бюджету України на користь Публічного акціонерного товариства «Київенерго»(інд. 01001, м. Київ, пл. І. Франка, 5, код ЄДРПОУ 00131305) 2 567 (дві тисячі п'ятсот шістдесят сім) грн. 68 коп. судового збору. Видати наказ.

6. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

7. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

СуддяО.В. Мандриченко Дата складання рішення 13.11.2012 р.

Дата ухвалення рішення 08.11.2012
Зареєстровано 15.11.2012
Оприлюднено 15.11.2012

Судовий реєстр по справі 5011-18/12453-2012

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 08.11.2012 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.09.2012 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону