Рішення
від 05.11.2012 по справі 5011-48/12511-2012
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-48/12511-2012 05.11.12

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Дебетмаркет» доТовариства з обмеженою відповідальністю «Аладін» простягнення 257 645,12 грн. Суддя Бойко Р.В.

Представники сторін:

від позивача:Гоголь Д.О. від відповідача:не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дебетмаркет»(надалі - ТОВ «Дебетмаркет») звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аладін»(надалі -ТОВ «Аладін») про стягнення 257 645,12 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 02.04.2012 р. між позивачем та відповідачем було укладено договір суборенди приміщення №190 в порушення умов якого відповідач неналежним чином виконав взяте на себе грошове зобов'язання зі сплати орендних та комунальних платежів за період з квітня 2012 р. по серпень 2012 р., у зв'язку із чим за ним виникла заборгованість у розмірі 205 400, 34 грн. Крім того, позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача штрафу у розмірі 45 195, 00 грн., пені у розмірі 5 874,82 грн. та 3% річних у розмірі 1 174,96 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.09.2012 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 01.10.2012 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.10.2012 р. відкладено розгляд справи до 15.10.2012 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.10.2012 р. відкладено розгляд справи до 05.11.2012р.

В судове засідання 05.11.2012 р. представник позивача з'явився, надав усні пояснення та просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача, що належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судові засідання від 01.10.2012 р., 15.10.2012 р., та 05.11.2012 р. не з'являвся, вимог ухвал суду не виконував, про причини неявки суд не повідомляв.

Місцезнаходження відповідача за адресою: 03049, м. Київ, вул. Курська, буд. 13-Е на яку було відправлено ухвалу суду від 15.10.2012 р. підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 02.10.2012 р.

Ухвала суду від 15.10.2012 р. не була отримання відповідачем та повернулась до суду з наступної причини: «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до абзацу 3 п. 3.9.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»у разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації -адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач повідомлений про час та місце судового розгляду належним чином, а матеріали справи містять достатні докази для її розгляду по суті.

Оскільки про час та місце судового засідання відповідач був належним чином повідомлений, на підставі статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа може бути розглянута за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

У судових засіданнях складались протоколи згідно статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Між ТОВ «Дебетмаркет» (орендар) та ТОВ «Аладін»(суборендар) було укладено Договір суборенди приміщення від 02.04.2012 р. № 190 (надалі -«Договір»).

Згідно п. 1.1 Договору орендар передає, а суборендар приймає у строкове платне користування частину нежитлового приміщення для здійснення господарської діяльності, а саме: приміщення надається суборендарю для використання в якості офісу (п. 1.1.1 Договору), що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5 (п. 1.1.2 Договору) загальна площа приміщення складає 301, 3 кв.м., яка складається з офісного приміщення на першому поверсі адміністративно побутового корпусу (п. 1.1.3 Договору).

Відповідно до п. 2.1 Договору орендар передає, а суборендар приймає приміщення в суборенду на підставі посвідченого сторонами -Акту приймання-передачі приміщення. Суборендар зобов'язаний прийняти, а орендар передати приміщення, на протязі 5 (п'яти) календарних днів з моменту підписання сторонами Договору.

За користування приміщення суборендар сплачує орендарю орендну плату, а також компенсує комунальні та експлуатаційні витрати у розмірі та на умовах, визначених Договором. Коефіцієнт індексації орендної плати за Договором дорівнює одиниці (п. 3.1 Договору).

У відповідності з п. 3.2 Договору орендна ставка (орендна плата з 1 кв.м. приміщення) на момент укладання Договору становить 150,00 (сто п'ятдесят гривень, 00 копійок) у тому числі ПДВ за 1 (один) кв.м. офісного приміщення, всього 45 195,00 (сорок п'ять тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 00 копійок) у тому числі ПДВ.

Згідно з п. 3.3 Договору суборендар сплачує орендарю орендну плату за кожен місяць користування приміщенням за Договором у сумі, що обчислюється: Орендна Площа помножена на Орендну Ставку. Орендна плата та інші платежі, передбачені Договором, підлягають сплаті з моменту підписання сторонами Акту приймання-передачі приміщення до моменту фактичного повернення приміщення орендарю за Актом приймання-передачі (повернення) приміщення. (п. 3.4 Договору).

Відповідно до п. 3.8 Договору орендна плата сплачується у безготівковому порядку на поточний рахунок орендаря у формі передплати не пізніше 5 числа місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата. Орендна плата сплачується у визначений цим пунктом строк у будь-якому випадку, навіть якщо суборендар не отримав від орендаря рахунку-фактури на сплату орендної плати.

Не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з дня укладення Договору, суборендар зобов'язаний: А) перерахувати на поточний рахунок орендаря, в якості забезпечення виконання суборендарем його зобов'язань за Договором, грошові кошти у розмірі 45 195,00 (сорок п'ять тисяч сто дев'яносто п'ять гривень, 00 копійок) у тому числі ПДВ. Б) перерахувати на поточний рахунок орендаря, в якості забезпечення виконання суборендарем його зобов'язань за Договором, грошові кошти у розмірі 45 195,00 (сорок п'ять тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 00 копійок) (наділі -забезпечувальний платіж) (п. 3.9 Договору).

Згідно з п. 3.11 Договору крім сплати орендної плати, суборендар зобов'язаний компенсувати орендарю витрати на комунальні та експлуатаційні послуги, надані суборендарю відповідно до умов Договору. Компенсація комунальних та експлуатаційних послуг за Договором здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня отримання рахунку суборендарем.

Пунктом 4.2.1 Договору суборендар зобов'язаний вчасно, у строки, визначені Договором, та в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші платежі, передбачені Договором.

Відповідно до 2.6 Договору передбачено, що строк оренди за Договором складає 1 (один) рік та відраховується з моменту підписання Акту прийому-передачі приміщення в суборенду. З дати підписання Акт приймання-передачу починається обчислення строку суборенди та нарахування орендної плати за Договором. Строк суборенди у відповідності до Договору починається з дати передачу приміщення та підписання сторонами Акту приймання-передачі приміщення в суборенду суборендарю і закінчується в момент підписання сторонами Акту здачі-прийняття (повернення) приміщення орендарю.

02.04.2012 р. на виконання умов Договору орендар на підставі Акту приймання-передачі приміщення до Договору передав, а суборендар прийняв в строкове платне користування приміщення загальною площею 301,3 кв.м., яке складається з офісного приміщення на першому поверсі адміністративно побутового корпусу.

Матеріалами справи підтверджується належне виконання позивачем умов Договору, а також відсутність з боку відповідача зауважень та претензій щодо виконання Договору.

Натомість відповідачем обов'язок зі сплати орендних та комунальних платежів не виконувався, що підтверджується гарантійним листом, яким суборендар гарантує провести повний розрахунок заборгованості до 01.08.2012 р. та сплатити гарантований платіж до 7 липня, що складає місячну орендну плату.

Проте, зобов'язання відповідачем також виконано не було у зв'язку із чим позивачем на адресу відповідача було надіслано претензію №33 від 14.08.2012 р. з вимогою у строк до 17.08.2012 р. погасити існуючу заборгованість, вказана претензія була направлена відповідачу 15.08.2012 р., що підтверджується копією чеку та описом вкладення.

Відповідно до п. 6.11 Договору у разі невиконання чи неналежного виконання суборендарем своїх зобов'язань визначених Договором, орендар без погодження з суборендарем має право припинити\обмежити доступ суборендаря та Користувачів в приміщення. Дане припинення\обмеження застосовується орендарем до повного належного виконання суборендарем невиконаних чи неналежно виконаних зобов'язань.

У зв'язку з невиконанням суборендарем взятого на себе зобов'язання за Договором, орендар 15.08.2012 р. обмежив доступ до приміщення суборендарю.

Спір у справі виник у зв'язку із неналежним, на думку позивача, виконанням відповідачами зобов'язання по сплаті орендних та комунальних платежів за період з квітня по серпень 2012 року.

Договір №31/9 від 02.01.2009 р. є договором оренди, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 58 Цивільного кодексу України та Глави 30 Господарського кодексу України.

Вказаний договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174, 175 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 509, 774 Цивільного кодексу України, і згідно ст. 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до п. 1 ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно із ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 774 Цивільного кодексу України передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайм) можливе лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом.

До договору піднайму застосовуються положення про договір найму (ч. 2 ст. 774 Цивільного кодексу України).

Матеріалами справи (акт приймання-передачі приміщення до Договору та актами приймання наданих орендних робіт (послуг) № Дт-0000032 від 30.04.2012 р., № Дт-0000094 від 31.05.2012 р. № Оу-0000034 від 29.06.2012 р., № Оу-0000094 від 31.07.2012 р.) підтверджується факт передачі нерухомого майна в суборенду (піднайм), користування ним відповідачем у період з 02.04.2012 р. по 31.08.2012 р. та існування за відповідачем станом на момент звернення позивача до суду заборгованості у розмірі 205 400,34 грн., яка утворилась за період з квітня по серпень 2012 р. у зв'язку із неналежним виконанням зобов'язання зі сплати орендних та комунальних платежів.

Відповідно до ч. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Частинами 1, 4 ст. 285 Господарського кодексу України визначено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, з урахуванням положень ст. 530 Цивільного кодексу України, враховуючи приписи п.п. 3.3, 3.9 та 3.11 Договору строк виконання грошового зобов'язання відповідача по сплаті орендних та комунальних платежів за Договором на момент розгляду справи настав (з 5 числа поточного місяця щодо сплати орендних платежів та з 02.10.2012 р. (26.09.2012 р. + 5 днів) по сплаті комунальні платежів, оскільки орендар направив рахунок-фактуру № СФ-0000087 від 28.08.2012 р. про відшкодування за споживчу енергію на адресу суборендаря лише 26.09.2012 р.)

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Матеріалами справи підтверджується наявність у відповідача грошового зобов'язання по сплаті орендних та комунальних платежів у розмірі 205 400,34 грн. на підставі Договору та настання строку виконання такого зобов'язання. В той же час, відповідачем не надано доказів на спростування наявності заборгованостей чи доказів їх погашення.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

ТОВ «Аладін»обставин, з якими чинне законодавство пов'язує можливість звільнення його від відповідальності за порушення зобов'язання, не наведено.

За таких обставин, позовна вимога ТОВ «Дебетмаркет»про стягнення з ТОВ «Аладін»заборгованості у розмірі 205 400,34 грн. є правомірною та обґрунтованою.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача штраф в сумі 45 195, 00 грн., пеню в розмірі 5 874,82 грн. та 3% річних у розмірі 1 174,96 грн. за прострочення виконання грошового зобов'язання за період з 01.05.2012 р. по 31.08.2012 р.

Судом встановлено, що відповідач у встановлений Договором строк свого обов'язку по перерахуванню коштів не виконав, допустивши прострочення виконання грошового зобов'язання (в т.ч. у період, який вказано позивачем), тому дії відповідача є порушенням договірних зобов'язань (ст. 610 Цивільного кодексу України), і він вважається таким, що прострочив (ст. 612 Цивільного кодексу України), відповідно є підстави для застосування встановленої законом відповідальності.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 217 Господарського кодексу України у сфері господарювання застосовуються зокрема, такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції; адміністративно-господарські санкції.

Згідно ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України у разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язань або у повній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Згідно із п. 6.8 Договору у випадку невиконання чи неналежного виконання суборендарем своїх зобов'язань, орендар має право стягнути з суборендаря штраф у розмірі забезпечувального платежу та в односторонньому порядку розірвати\припинити Договір без відшкодування орендарю будь-яких витрат та збитків.

Відповідно до пункту 3.9 Договору сума забезпечувального платежу становить 45 195,00 грн.

Оскільки, судом встановлено порушення відповідачем грошового зобов'язання, то позовні вимоги про стягнення з відповідача штрафу у розмірі 45 195,00 грн. є правомірними та обґрунтованими.

Стаття 611 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, якими зокрема є сплата неустойки.

Згідно із положень ст.ст. 546, 549 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, різновидом якої є пеня.

Відповідно до ч. 1 ст. 548 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом.

Пунктом 6.12 Договору визначено, що якщо будь-який платіж прострочений на 2 (два) банківські дні, суборендар виплачує орендарю, додатково до простроченої суми, пеню за прострочення в сумі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

Враховуючи приписи п.п. 3.11 та 6.12 Договору у орендаря існують підстави для нарахування пені з 5 числа поточного місяця + 2 банківських дня.

В той же час позивач нараховує пеню з першого числа наступного місяця, тобто в межах періоду прострочення.

Приймаючи до уваги, що наявність заборгованості відповідача перед позивачем по сплаті орендних платежів у досліджуваний період підтверджується матеріалами справи, період нарахування пені визначений із урахуванням ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України та розмір заявленої до стягнення пені не перевищує встановлений ст.3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» граничний розмір (не більше подвійної облікової ставки НБУ), тому суд погоджується з розрахунками позивача в частині нарахування пені за несвоєчасну сплату орендних платежів у розмірі 5 857,91 грн. нарахованої по 31.08.2012 р.

Щодо пені, нарахованої на комунальні та експлуатаційні послуги, суд зазначає наступне.

В цій частині позивачем нарахована пеня з 01.08.2012 р. по 15.08.2012 р., в той же час строк виконання грошового зобов'язання по сплаті комунальних платежів (за рахунком № СФ-0000087 від 28.08.2012 р.) у відповідача настав з 02.10.2012 р. (26.09.2012 р. + 5 днів), оскільки позивач направив вказаний рахунок на адресу відповідача лише 26.09.2012 р.

Відтак, підстави для нарахування пені за несвоєчасну сплату комунальних платежів у період який заявлений позивачем у позовній заяві (з 01.08.2012 р. по 15.08.2012 р.), відсутні.

Таким чином, позовні вимоги в цій частині є необґрунтованими.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд здійснює перерахунок 3% річних з урахуванням обставин, наведених при розрахунку пені. За перерахунком суду розмір 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання складає 1 171,58 грн. В іншій частині (нараховані на суму комунальних платежів за період з 01.08.2012 р. по 15.08.2012 р. у розмірі 3.38 грн.) 3% річних нараховано безпідставно.

За таких обставин, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення позовних вимог та стягнення з ТОВ «Аладін»на користь ТОВ «Дебетмаркет»заборгованості у розмірі 205 400,34 грн., штрафу у сумі 45 195, 00 грн., пені у розмірі 5 857,91 грн. та 3% річних у розмірі 1 171,58 грн.

У задоволенні позову в частині стягнення пені у розмірі 16,92 грн. та 3% річних у розмірі 3,38 грн. необхідно відмовити.

Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 44, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Дебетмаркет»задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Аладін»(03049, м. Київ, вул. Курська, буд. 13-Е; ідентифікаційний код 35525384) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дебетмаркет»(03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5; ідентифікаційний код 34896313) основний борг у розмірі 205 400 (двісті п'ять тисяч чотириста) грн. 34 коп., штраф у сумі 45 195 (сорок п'ять тисяч сто дев'яносто п'ять) грн. 00 коп., пеню у розмірі 5 857,91 (п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят сім) грн. 91 коп., 3% річних у розмірі 1 171 (одна тисяча сто сімдесят одна) грн. 58 коп., судовий збір у розмірі 5 152 (п'ять тисяч сто п'ятдесят дві) грн. 49 коп. Видати наказ.

3. В іншій частині в задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення підписано 09.11.2012 р.

Суддя Р.В. Бойко

Дата ухвалення рішення05.11.2012
Оприлюднено19.11.2012

Судовий реєстр по справі —5011-48/12511-2012

Рішення від 05.11.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бойко Р.В.

Ухвала від 13.09.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Бойко Р.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні