ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________

У Х В А Л А

попереднього засідання

15 листопада 2012 р. Справа № 15/18/2012/5003

за заявою : Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ

до : товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області

про визнання банкрутом

Суддя Лабунська Т.І.

Секретар судового засідання Поцалюк Н.В.

Представники:

Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України" - Олійник Т.В., довіреність № 2 від 04.01.12 року;

Виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення ФССзТВП - Кожухар В.В., довіреність № 07/1068 від 18.07.11 року;

ПАТ "Компанія "Райз" - Шуляк О.В., довіреність № б/н від 10.04.12 року;

ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик" - Черненко С.В., довіреність № 2740 від 24.10.11 року;

Арбітражний керуючий (розпорядник майна) Гонта О.А.

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2012 року господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі № 15/18/2012/5003 про банкрутство ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області за заявою ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ.

23 квітня 2012 року винесено ухвалу підготовчого засідання, якою, зокрема, визнано безспірні грошові вимоги Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ, зобов'язано кредитора в 10-ти денний термін з дня винесення ухвали подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України "Голос України" чи Кабінету Міністрів України "Урядовий кур'єр" оголошення про порушення судом справи про банкрутство боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Гонту О.А. Попереднє засідання суду призначено на 10 липня 2012 року.

22 травня 2012 року в газеті "Урядовий кур'єр" № 89 здійснено публікацію оголошення про порушення судом справи про банкрутство ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області.

Після публікації оголошення до суду звернулись кредитори з грошовими вимогами до боржника.

Попереднє засідання суду, призначене на 10 липня 2012 року, не відбулось, оскільки супровідним листом від 29 травня 2012 року згідно ухвали Рівненського апеляційного господарського суду № 15/18/2012/5003 від 23 травня 2012 року справу № 15/18/2012/5003 направлено до Рівненського апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України" на ухвалу господарського суду Вінницької області від 23 квітня 2012 року.

08 жовтня 2012 року справа № 15/18/2012/5003 повернулась до господарського суду Вінницької області після перегляду Рівненським апеляційним господарським судом.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 13 червня 2012 року ухвалу господарського суду Вінницької області від 23 квітня 2012 року залишено без змін.

Враховуючи викладені обставини, суд призначив у справі судове засідання на 01 листопада 2012 року для розгляду вимог кредиторів ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області та вирішення питання щодо затвердження реєстру вимог кредиторів боржника.

Ухвалою від 01 листопада 2012 року суд відклав розгляд справи на 15 листопада 2012 року.

15 листопада 2012 року розпорядником майна ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області Гонтою О.А. подано до суду клопотання № 1072/12 від 15 листопада 2012 року про затвердження реєстру вимог кредиторів боржника та надано реєстр вимог кредиторів.

Так, провадження у справі № 15/18/2012/5003 перебуває в процедурі розпорядження майном боржника на стадії попереднього засідання.

У відповідності до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство) кредитори за вимогами, які виникли до порушення справи про банкрутство, протягом 30 днів від дня опублікування оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подають до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника.

Згідно з ч. 3 ст. 14 Закону про банкрутство, боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду вимог конкурсних кредиторів повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна повідомляє письмово заявників та господарський суд.

В клопотанні про затвердження реєстру вимог кредиторів ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області, поданому до господарського суду 15 листопада 2012 року, розпорядник майна Гонта О.А. повідомила, що розглянути заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника разом з посадовими особами боржника не виявилось можливим, в зв'язку з ігноруванням боржником арбітражного керуючого, зокрема, листів, розпоряджень та запитів розпорядника майна. Так, арбітражний керуючий неодноразово зверталась до боржника із запитами щодо розгляду ним заявлених вимог кредиторів, однак безрезультатно. За таких обставин вимоги кредиторів були розглянуті розпорядником майна самостійно та повідомлено усіх заявників про результати розгляду.

В зв'язку із зазначеним думка боржника про відхилення чи визнання вимог кредиторів невідома.

У зв'язку з ігноруванням листів та запитів арбітражного керуючого відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторських винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, життю та здоров'ю громадян, у розпорядника майна відсутні.

З приводу викладеного суд зазначає, що у пункті 8.7 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 04 червня 2004 року № 04-5/1193 визначено, що розпоряднику майна не надано право самостійно включати до реєстру вимог кредиторів, за виключенням випадків, коли керівник боржника ухиляється від розгляду вимог кредиторів або взагалі відсутній і місцезнаходження його невідоме. Зазначене викладене і в Постанові Вищого господарського суду України від 22 квітня 2009 року № 14/802/07.

Незважаючи на визнання (невизнання) боржником грошових вимог кредиторів, суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора (Постанова Вищого господарського суду України від 08 квітня 2009 року № 511/314-07).

В судове засідання 15 листопада 2012 року представник боржника не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи судом.

Так, на адресу ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області, повідомлену в заяві про порушення провадження у справі про банкрутство: м. Бар Барського району Вінницької області, вул. Пролетарська, 14 (при цьому вказана адреса співпадає з адресою боржника, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідно до Довідки станом на 20 квітня 2012 року, що знаходиться в матеріалах справи № 15/18/2012/5003) направлено копії ухвал суду від 16 жовтня 2012 року про призначення у справі судового засідання та від 01 листопада 2012 року про відкладення розгляду справи. Про належну відправку вказаних процесуальних документів свідчать відтиски штампу канцелярії господарського суду Вінницької області в лівому нижньому куті на звороті перших належним чином підписаних примірників ухвал від 16 жовтня та від 01 листопада 2012 року, що знаходяться у справі, з відміткою про відправку документа, що містить: вихідний реєстраційний номер, загальну кількість відправлених примірників документа, дату відправки, підпис працівника, яким вона здійснена. Як наголошується в п. 19 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 13 серпня 2008 року № 01-8/482 "Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року" дана відмітка є підтвердженням належного надсилання копії процесуального документа сторонам та іншим учасникам судового процесу.

Копії ухвал, що надсилалась боржнику, до господарського суду органом зв'язку не повернуті.

З огляду на викладене, суд вважає, що вжив всіх залежних від нього заходів для належного повідомлення боржника про час і місце розгляду справи судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону про банкрутство у попередньому засіданні господарський суд розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги, щодо яких були заперечення боржника і вимоги, які не були включені до реєстру вимог кредиторів.

Враховуючи викладене, а також невиконання боржником вимог Закону про банкрутство щодо спільного розгляду з розпорядником майна конкурсних вимог кредиторів, незабезпечення боржником участі в судовому засіданні свого представника, суд дійшов висновку, що реєстр вимог кредиторів підлягає розгляду в даному судовому засіданні, незважаючи на відсутність думки боржника щодо заявлених вимог.

Розглянувши в судовому засіданні 15 листопада 2012 року реєстр вимог кредиторів ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області, суд встановив, що до реєстру включено наступних кредиторів:

- Виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Вінниця;

- ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик", м. Київ;

- ПАТ "Компанія "Райз", м. Київ;

- Державне підприємство "Державний резервний насіннєвий фонд", м. Київ. Окремо до реєстру вимог кредиторів внесено також вимоги ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик", м. Київ, забезпечені заставою.

Окремим додатком до реєстру додано відомості про майно боржника, що є предметом застави.

Заслухавши розпорядника майна боржника Гонту О.А., представників кредиторів, проаналізувавши норми чинного законодавства України, а також дослідивши письмові докази, суд дійшов висновку, що наявних у справі доказів достатньо для прийняття рішення в даному судовому засіданні про затвердження реєстру вимог кредиторів ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області.

Визнанню підлягають грошові вимоги кредиторів у розмірах, що визнані судом в даному судовому засіданні та підтверджені відповідними письмовими доказами, а саме:

- Виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Вінниця з сумою вимог 76,39 грн. основного боргу - друга черга задоволення;

- ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик", м. Київ з сумою вимог 685 203,07 грн. основного боргу - перша черга задоволення; 47 212,27 грн. неустойки - шоста черга задоволення; 1 094,00 грн. судових витрат - перша черга задоволення;

- ПАТ "Компанія "Райз", м. Київ з сумою вимог 102 233,81 грн. основного боргу - четверта черга задоволення; 1 140,34 грн. неустойки - шоста черга задоволення; 1 073,00 грн. судових витрат - перша черга задоволення;

- Державне підприємство "Державний резервний насіннєвий фонд", м. Київ з сумою вимог 1 595 385,15 грн. основного боргу - четверта черга задоволення; 152 394,13 грн. неустойки - шоста черга задоволення; 6 438,00 грн. судових витрат - перша черга задоволення.

Таким чином, за результатами розгляду справи в попередньому засіданні суд прийшов до висновку про затвердження реєстру вимог кредиторів боржника.

Керуючись ст.ст. 3-1, 13, 14, 15, 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 115 Господарського процесуального кодексу України суд, -

У Х В А Л И В :

Визнати вимоги кредиторів та затвердити реєстр вимог кредиторів боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОС" (м. Бар Барського району Вінницької області, вул. Пролетарська, 14; ідентифікаційний код 30870616) в наступному складі:

- Виконавча дирекція Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Вінниця з сумою вимог 76,39 грн. основного боргу - друга черга задоволення;

- ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик", м. Київ з сумою вимог 685 203,07 грн. основного боргу - перша черга задоволення; 47 212,27 грн. неустойки - шоста черга задоволення; 1 094,00 грн. судових витрат - перша черга задоволення;

- ПАТ "Компанія "Райз", м. Київ з сумою вимог 102 233,81 грн. основного боргу - четверта черга задоволення; 1 140,34 грн. неустойки - шоста черга задоволення; 1 073,00 грн. судових витрат - перша черга задоволення;

- Державне підприємство "Державний резервний насіннєвий фонд", м. Київ з сумою вимог 1 595 385,15 грн. основного боргу - четверта черга задоволення; 152 394,13 грн. неустойки - шоста черга задоволення; 6 438,00 грн. судових витрат - перша черга задоволення.

Кредиторам та арбітражному керуючому Гонті О.А. виконати вимоги ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" і визначитись щодо наступної стадії банкрутства.

Збори кредиторів провести на території боржника 21 листопада 2012 року о 12:00 годині.

Протоколи зборів кредиторів та комітету кредиторів надати до суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону про банкрутство вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі - не розглядаються і вважаються погашеними. Зазначений строк є граничним і не підлягає поновленню.

Ухвалу надіслати згідно переліку.

Суддя Лабунська Т.І.

віддрук. 9 прим.:

1 - до справи

2 - ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України" - 03038, м. Київ, вул. Ямська, 32

3 - ТОВ "АГРОС" - м. Бар Барського району Вінницької області, вул. Пролетарська, 14

4 - арбітражний керуючий Гонта О.А.

5 - Виконавча дирекція ВОВ ФССзТВП

6,7 - ПАТ "КБ "Хрещатик" - м. Київ, вул. Хрещатик, 8а

- 21020, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 158

8 - ПАТ "Компанія "Райз" - 03680, м. Київ, вул. академіка Заболотного, 152

9 - Головне управління юстиції у Вінницькій області

Дата ухвалення рішення 15.11.2012
Оприлюднено 21.11.2012

Судовий реєстр по справі 15/18/2012/5003

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 21.01.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.12.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.11.2018 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.11.2018 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.09.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 22.08.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 10.08.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.06.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 15.11.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 01.11.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 16.10.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.07.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 21.06.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 13.06.2012 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.06.2012 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2012 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.04.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 04.04.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/18/2012/5003

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону