Рішення
від 15.11.2012 по справі 5011-18/12853-2012
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-18/12853-2012 15.11.12 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дебетмаркет»;

до Споживчого кооперативу «Наш дім»;

про стягнення 61 498,02 грн.

Суддя Мандриченко О.В.

Представники:

Від позивача: Гоголь Д. О., представник, довіреність № 2 від 14.09.2012 р.;

Від відповідача: не з'явилися.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2012 р. порушено провадження у справі №5011-18/12853-2012; розгляд справи призначено на 04.10.2012 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2012 року відкладено розгляд справи до 30.10.2012 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2012 року відкладено розгляд справи до 15.11.2012 року.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить стягнути з відповідача 48 896,62 грн. заборгованості, 10 905,00 грн. штрафу, 1 413,44 грн. пені за прострочення оплати, 282,69 грн. трьох відсотків річних від суми заборгованості, а також 1 609,50 грн. витрат по сплаті судового збору з мотивів, вказаних у позовній заяві.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити у повному обсязі.

Відповідач -Споживчий кооператив «Наш дім», повноважних представників в судове засідання не направив, відзив на позов не надав, позовні вимоги по суті не заперечив.

Відповідач був належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду справи, що підтверджується відмітками канцелярії Господарського суду міста Києва на звороті ухвал про порушення провадження у справі та про відкладення розгляду справи, які свідчать про направлення вказаних ухвал на адресу відповідача, зазначену у витязі з ЄДРПОУ.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

30.03.2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Глакар»(орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дебетмаркет»(орендар) було укладено договір оренди нерухомого майна №21, відповідно до умов якого орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове платне користування на умовах оренди нежитлові приміщення площею 21 403,4 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Ізюмська, 5.

Відповідно до п. 3.4.5. договору оренди, орендар має право передавати об'єкт оренди чи його частину у суборенду виключно за умови отримання попередньої письмової згоди орендодавця.

Об'єкт оренди передано від орендодавця до орендаря 01.04.2012 року, що підтверджується актом приймання-передачі об'єкта оренди по договору №21 оренди нерухомого майна від 30.03.2012 року.

Листом №5 від 26.07.2012 року ТОВ «Главкар»надав згоду ТОВ «Дебетмаркет»на передачу об'єкта оренди в суборенду третім особам.

02.04.2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Дебетмаркет»(орендар) та Споживчим кооперативом «Наш дім»(суборендар) було укладено договір №191 суборенди приміщення, відповідно до умов якого орендар передає, а суборендар приймає у строкове платне користування частину нежилого приміщення для здійснення господарської діяльності площею 72,7 кв. м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ізюмська, 5.

Відповідно до п. 2.1. договору, орендар передає, а суборендар приймає приміщення в суборенду на підставі посвідченого сторонами акту приймання-передачі приміщення, суборендар зобов'язаний прийняти, а орендар передати приміщення на протязі 5 календарних днів з моменту підписання сторонами даного договору.

Згідно з п. 2.6. договору, строк оренди за даним договором складає 1 рік та відраховується з моменту підписання акту прийому-передачі приміщення в суборенду. З дати підписання зазначеного акту приймання-передачі починається обчислення строку суборенди та нарахування орендної плати за цим договором. Строк суборенди у відповідності до умов цього договору починається з дати передачі приміщення та підписання сторонами акту приймання-передачі приміщення в суборенду суборендарю і закінчується в момент підписання сторонами акту здачі-приймання (повернення) приміщення орендарю.

У п. 2.9. договору зазначено, що у разі затримки проведення оплати по орендній платі та/або комунальних платежів більш ніж на один календарний день, орендар має право притримати майно (інші цінності) суборендаря, а також опечатати приміщення, замінити замки та не допускати до приміщення суборендаря.

За користування приміщенням суборендар сплачує орендарю орендну плату, а також компенсує комунальні та експлуатаційні витрати у розмірі та на умовах, визначених цим договором. Коефіцієнт індексації за цим договором дорівнює одиниці (п. 3.1. договору).

Відповідно до п. 3.2. договору, орендна ставка на момент укладення цього договору становить 150,00 грн. у т. ч. ПДВ за 1 кв. м. офісного приміщення, всього 10 905,00 грн. у т. ч. ПДВ.

Згідно з п. 3.4. договору, орендна плата та інші платежі, передбачені договором, підлягають сплаті з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі приміщення до моменту фактичного повернення приміщення орендарю за актом приймання-передачі приміщення.

Пунктом 3.6. передбачено, що у випадку зростання офіційного рівня інфляції, розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати з врахуванням індексу інфляції. Для виконання умов цього пункту враховується індекс інфляції не менше одиниці.

У п. 3.8. договору передбачено, що орендна плата сплачується у безготівковому порядку на поточний рахунок орендаря у формі передплати не пізніше 5 числа місяця, що передує місяць, за який здійснюється оплата. Орендна плата сплачується у визначений цим пунктом строк у будь-якому випадку, навіть якщо суборендар не отримав від орендаря рахунку-фактури на сплату орендної плати.

Не пізніше 5 банківських днів з дня укладення даного договору, суборендар зобов'язаний:

А) перерахувати на поточний рахунок орендаря, в якості забезпечення виконання суборендарем його зобов'язань за цим договором, грошові кошти у розмірі 10 905,00 грн. у тому числі ПДВ;

Б) перерахувати на поточний рахунок орендаря, в якості забезпечення виконання суборендарем його зобов'язань за цим договором, грошові кошти у розмірі 10 905,00 грн. (забезпечувальний платіж) (п. 3.9. договору).

Відповідно до п. 3.10. договору, при належному виконанні суборендарем зобов'язань платежі обумовлені п. 3.9. даного договору, будуть використані у наступному порядку:

3.10.1. перша частина платежу визначена п. А) п. 3.9. цього договору -після підписання сторонами акту приймання-передачі приміщення в суборенду зараховується в рахунок оплати орендної плати за перший місяць суборенди приміщення;

3.10.2. друга частина платежу визначена пунктом Б) п. 3.9. цього договору зараховується в рахунок орендної плати за останній місяць суборенди приміщення. Будь-які проценти та індексація на забезпечувальний платіж не нараховується;

3.10.3. У разі дострокового припинення дії даного договору з вини суборендаря або з його ініціативи, перерахований у відповідності до договору забезпечувальний платіж суборендарю не повертається.

Згідно з п. 3.11. договору, крім сплати орендної плати, суборендар зобов'язаний компенсувати орендарю витрати на комунальні та експлуатаційні послуги, надані суборендарю відповідно до умов цього договору. Компенсація комунальних та експлуатаційних послуг за цим договором здійснюється протягом 5 банківських днів з дня отримання рахунку суборендарем.

Пунктом 3.14. договору передбачено, що у разі наявності заборгованості по платежах за договором, внесена суборендарем плата та/або забезпечувальний платіж буде зараховуватись в першу чергу на погашення такої заборгованості (орендна плата, комунальні та експлуатаційні витрати), неустойки, штрафних санкцій, можливих збитків завданих приміщенню суборендаря.

У п. 4.2.1. договору зазначено, що суборендар зобов'язаний вчасно, у строки, визначені даним договором, та в повному обсязі сплачувати орендну плату та всі інші платежі, передбачені договором.

У випадку невиконання чи неналежного виконання суборендарем своїх зобов'язань, орендар має право стягнути з суборендаря штраф у розмірі забезпечувального платежу та в односторонньому порядку розірвати/припинити цей договір без відшкодування суборендарю будь-яких витрат та збитків (п. 6.8. договору).

Відповідно до п. 6.11. договору, у разі виконання чи неналежного виконання суборендарем своїх зобов'язань визначених даним договором, орендар без погодження з суборендарем має право припинити/обмежити доступ суборендаря та користувачів в приміщення. Дане припинення/обмеження застосовується орендарем до повного належного виконання суборендарем невиконаних чи неналежно виконаних зобов'язань.

Згідно з п. 6.12. договору, якщо будь-який платіж за даним договором прострочений на 2 банківські дні, суборендар виплачує орендарю, додатково до простроченої суми, пеню за прострочення в сумі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення платежу.

У разі, якщо прострочення платежу триває більше 5 банківських днів, суборендар, крім пені, додатково сплачує орендарю штраф у розмірі місячної орендної плати за договором.

Пунктом 8.1. договір передбачено, що він укладається на строк в 1 календарний рік, набирає чинності з дати його підписання уповноваженим представниками сторін, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором. У разі якщо не пізніше 1 місяця до закінчення дії договору жодна із сторін не повідомить про припинення його дії іншу сторону, він вважається продовженим на тих самих умовах на строк, встановлений при укладенні договору.

Як визначено абзацом 1 частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 774 Цивільного кодексу України, передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайм) можливе лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом. Строк договору піднайму не може перевищувати строку договору найму. До договору піднайму застосовуються положення про договір найму.

Згідно із статтею 759 Цивільного кодексу України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Статтею 283 Господарського кодексу України передбачено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Відповідно до статей 11, 626 Цивільного кодексу України, договір є підставою виникнення цивільних прав та обов'язків.

Як передбачено частинами 1 та 5 статті 762 Цивільного кодексу України, за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Згідно із частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частина 2 статті 218 Господарського кодексу України зазначає, що учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням визначених змістом зобов'язання умов (неналежне виконання).

Згідно з ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають встановлені договором або законом правові наслідки.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до статті 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Позивач взяті на себе за договором суборенди зобов'язання виконав, передавши в суборенду нежитлові приміщення за актом приймання-передачі приміщення від 02.04.2012 року.

Згідно з п. 2.6. договору, строк оренди за даним договором складає 1 рік та відраховується з моменту підписання акту прийому-передачі приміщення в суборенду. З дати підписання зазначеного акту приймання-передачі починається обчислення строку суборенди та нарахування орендної плати за цим договором. Строк суборенди у відповідності до умов цього договору починається з дати передачі приміщення та підписання сторонами акту приймання-передачі приміщення в суборенду суборендарю і закінчується в момент підписання сторонами акту здачі-приймання (повернення) приміщення орендарю.

Відповідно до п. 6.11. договору, у разі виконання чи неналежного виконання суборендарем своїх зобов'язань визначених даним договором, орендар без погодження з суборендарем має право припинити/обмежити доступ суборендаря та користувачів в приміщення. Дане припинення/обмеження застосовується орендарем до повного належного виконання суборендарем невиконаних чи неналежно виконаних зобов'язань.

Позивач у своїй позовній заяві зазначив, що доступ до приміщення припинено 15 серпня 2012 року.

За користування приміщенням суборендар сплачує орендарю орендну плату, а також компенсує комунальні та експлуатаційні витрати у розмірі та на умовах, визначених цим договором. Коефіцієнт індексації за цим договором дорівнює одиниці (п. 3.1. договору).

Відповідно до п. 3.2. договору, орендна ставка на момент укладення цього договору становить 150,00 грн. у т. ч. ПДВ за 1 кв. м. офісного приміщення, всього 10 905,00 грн. у т. ч. ПДВ.

Згідно з п. 3.4. договору, орендна плата та інші платежі, передбачені договором, підлягають сплаті з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі приміщення до моменту фактичного повернення приміщення орендарю за актом приймання-передачі приміщення.

Пунктом 3.6. передбачено, що у випадку зростання офіційного рівня інфляції, розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати з врахуванням індексу інфляції. Для виконання умов цього пункту враховується індекс інфляції не менше одиниці.

У п. 3.8. договору передбачено, що орендна плата сплачується у безготівковому порядку на поточний рахунок орендаря у формі передплати не пізніше 5 числа місяця, що передує місяць, за який здійснюється оплата. Орендна плата сплачується у визначений цим пунктом строк у будь-якому випадку, навіть якщо суборендар не отримав від орендаря рахунку-фактури на сплату орендної плати.

Відповідно до 3.10.3. договору, у разі дострокового припинення дії даного договору з вини суборендаря або з його ініціативи, перерахований у відповідності до договору забезпечувальний платіж суборендарю не повертається.

Пунктом 3.14. договору передбачено, що у разі наявності заборгованості по платежах за договором, внесена суборендарем плата та/або забезпечувальний платіж буде зараховуватись в першу чергу на погашення такої заборгованості (орендна плата, комунальні та експлуатаційні витрати), неустойки, штрафних санкцій, можливих збитків завданих приміщенню суборендаря.

У п. 4.2.1. договору зазначено, що суборендар зобов'язаний вчасно, у строки, визначені даним договором, та в повному обсязі сплачувати орендну плату та всі інші платежі, передбачені договором.

Відповідач не виконав взяті на себе зобов'язання, не сплативши орендну плату за період з квітня 2012 року по 15 серпня 2012 року.

Розмір заборгованості підтверджується актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) №Дт-0000042, №Дт-0000104, №ОУ-0000044, №ОУ-0000104.

В матеріалах справи міститься гарантійний лист відповідача №б/н від 02.07.2012 року, яким він зобов'язався повністю погасити заборгованість до 1 серпня 2012 року та сплатити гарантійний платіж, що складає місячну орендну плату до 07 серпня 2012 року.

Позивачем направлялася претензія про стягнення грошових коштів від 14 серпня 2012 року №34 з пропозицією про погашення поточної заборгованості до 17 серпня 2012 року.

На момент звернення до господарського суду з позовною заявою відповідач не здійснив оплату суборендних платежів, в зв'язку з чим господарський суд вважає за можливе стягнути з нього 48 896,62 грн. заборгованості.

Згідно з статтею 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають встановлені договором або законом правові наслідки.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у встановлений договором або законом строк (частина 1 статті 612 ЦК України).

Частиною 1 статті 230 Господарського кодексу України встановлено, що штрафними санкціями у цьому кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до частини 6 статті 232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Статтею 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»встановлено, що розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно з п. 6.12. договору, якщо будь-який платіж за даним договором прострочений на 2 банківські дні, суборендар виплачує орендарю, додатково до простроченої суми, пеню за прострочення в сумі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення платежу.

У разі, якщо прострочення платежу триває більше 5 банківських днів, суборендар, крім пені, додатково сплачує орендарю штраф у розмірі місячної орендної плати за договором.

У випадку невиконання чи неналежного виконання суборендарем своїх зобов'язань, орендар має право стягнути з суборендаря штраф у розмірі забезпечувального платежу та в односторонньому порядку розірвати/припинити цей договір без відшкодування суборендарю будь-яких витрат та збитків (п. 6.8. договору).

Враховуючи той факт, що мало місце прострочення сплати суборендних платежів, господарський суд вважає за можливе стягнути з відповідача 1 413,44 грн. пені та 10 905,00 грн. штрафу.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та 3% річних з простроченої суми, якщо законом або договором не встановлений інший розмір процентів.

Позивач просить стягнути з відповідача 282,69 грн. трьох процентів річних з простроченої суми, що також є правомірним і підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Споживчого кооперативу «Наш дім»(інд. 01004, м. Київ, вул. Горького, 13, оф. 3, код ЄДРПОУ 36203440) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дебетмаркет»(інд. 03039, м. Київ, вул. Ізюмська, 5, код ЄДРПОУ 34896313) 48 896 (сорок вісім тисяч вісімсот дев'яносто шість) грн. 62 коп. заборгованості, 10 905 (десять тисяч дев'ятсот п'ять) грн. 00 коп. штрафу, 1 413 (одна тисяча чотириста тринадцять) грн. 44 коп. пені, 282 (двісті вісімдесят дві) грн. 69 коп. трьох відсотків річних з простроченої суми, 1 609 (одна тисяча шістсот дев'ять) грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору. Видати наказ.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

4. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

СуддяО.В. Мандриченко Дата складання рішення 20.11.2012 р.

Дата ухвалення рішення15.11.2012
Оприлюднено22.11.2012

Судовий реєстр по справі —5011-18/12853-2012

Рішення від 15.11.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандриченко О.В.

Ухвала від 20.09.2012

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мандриченко О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні