ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

2а-14528/12/2670   ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И м. Київ  08 листопада 2012 року                      № 2а-14528/12/2670 Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Винокуров К.С. розглянув у порядку скороченого провадження адміністративну справу За позовом   Управління Пенсійного фонду України у Подільському районі м.Києва до                   Товариства з обмеженою відповідальністю «Печі та каміни» про                 стягнення заборгованості ОБСТАВИНИ СПРАВИ: До Окружного адміністративного суду м. Києва звернулося з позовом Управління Пенсійного фонду України у Подільському районі м. Києва (далі - УПФУ у Подільському районі м. Києва, позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Печі та каміни»(далі ТОВ«Печі та каміни», відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 18 399,89 грн. Ухвалою суду від 24.10.2012 р. було відкрито скорочене провадження у справі та встановлено строк подання заперечень проти позову та всіх доказів на їх підтвердження до 08.11.2012 р. Позовні вимоги мотивовані тим, що за відповідачем обліковується заборгованість по відшкодуванню коштів по страхових внесках до Управління Пенсійного фонду України у розмірі  18 399,89 грн. Відповідач у визначений судом строк заперечення на позовну заяву не надав, заяву про визнання позову також суду не надіслав. Відповідачу була надіслана ухвала про відкриття скороченого провадження за адресою, зазначеною у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 05.11.2012 р. через Відділ документального обігу та контролю від позивача надійшла заява про зменшення позовних вимог у зв'язку із частковою сплатою заборгованості. Таким чином станом на момент розгляду справи сума заборгованості становить 8 539,89 грн. Таким чином, у зв'язку з неподанням відповідачем відзиву на позов, справа вирішується у порядку передбаченому статтею 183-2 Кодексу адміністративного судочинства. Дослідивши матеріали справи, оцінивши повідомлені позивачем обставини, адміністративний суд, ВСТАНОВИВ: В Управлінні Пенсійного фонду України у Подільському районі м.Києва 19.12.2003р. зареєстровано як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ТОВ «Печі та каміни»,  реєстраційний номер 26.11.02-9195. Частиною 2 ст. 9 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 8 липня 2010 року № 2464-VI (далі - Закон), який набрав чинності з 01.01.2011 року  та п. 3.1 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого Постановою Правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 01.11.2010 р. за № 1014/18309, передбачено, що обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок. Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Печі та каміни», має заборгованість по єдиному внеску. Недоїмка по єдиному внеску вищезгаданого товариства перед управлінням Пенсійного фонду України в Подільському районі м. Києва виникла з 01.04.2012 по 31.07.2012року. Згідно даних картки особового рахунку та довідки Управління Пенсійного фонду України Подільському районі м.Києва від 12.10.2012р. страхувальник ТОВ «Печі та каміни»,   має заборгованість перед Пенсійним фондом України, яка складає 8 539,89  грн., яка виникла у зв'язку з несплатою відповідачем єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, по недоїмці – 7 108,76 грн., по штрафним санкціям складає -  971,85 грн. та по пені –459,28 грн. Так, відповідно до розрахунків суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду, що підлягають сплаті з 01.04.2012 р. по 31.07.2012 р., сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок становить 8539,89 грн. Згідно з частиною восьмою статті 9 Закону № 2464-VІ платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Частиною 13 статті 9 вказаного Закону передбачено, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Згідно з ч. 11 ст. 9 Закону № 2464 у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом. Відповідно до п. 3.1 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 01.11.2010 р. за № 1014/18309 страхувальники, крім зазначених у пунктах 3.3-3.4 цього розділу, а також страхувальники,зазначені в пункті 3.2, які використовують працю фізичних осіб на  умовах  трудового  договору контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам  діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію  його, як підприємця), у частині подання звіту за таких осіб зобов'язані формувати та подавати до органів Пенсійного фонду звіт не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Базовим звітним періодом для них є календарний місяць. Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464 сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена територіальними органами Пенсійного фонду України у випадках, передбачених цим Законом вважається недоїмкою. Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону № 2464 у разі виявлення своєчасно не сплачених сум страхових внесків платники єдиного внеску зобов'язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх з нарахуванням пені в порядку і розмірах, визначених цією статтею. Частиною третьою ст. 25 Закону № 2464 передбачено, що суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів. Відповідно до ст. 25 Закону № 2464 територіальний орган Пенсійного фонду у порядку, за формою і в строки, встановлені Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату. Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом. Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею. У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом Пенсійного фонду в порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. У разі якщо згоди з органом Пенсійного фонду не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти робочих днів з дня надходження рішення відповідного органу Пенсійного фонду або оскаржити вимогу до органу Пенсійного фонду вищого рівня чи в судовому порядку. У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом Пенсійного фонду, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, територіальний орган Пенсійного фонду надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки. Як вбачається з матеріалів справи, позивачем було винесено вимогу про сплату відповідачем боргу № Ю-2482 від 06.09.2012 р. на суму 15175,11 грн., яка направлялася на адресу відповідача та була отримана ним особисто про що свідчить копія зворотного поштового повідомлення, яке міститься в матеріалах справи. Сума щодо якої не вжито заходів позитивного характеру складає 3224,78 грн., які були накладені на відповідача згідно з Рішенням УПФУ у Деснянському районі м.Києва № 1028 від 19.06.2012 р. про застосування штрафних санкцій та нарахування  пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску. Суду не надано доказів оскарження відповідачем зазначеної вимоги ні в адміністративному, ні в судовому порядку, а відтак заборгованість по вимозі вважається узгодженою. Доказів сплати відповідачем суми заборгованості станом на день розгляду спору суду не надано. Беручи до уваги встановлені судом обставини, враховуючи те, що суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 8539,89 грн. відповідач у встановлені законодавством строки не сплатив; доказів погашення відповідачем зазначеної заборгованості станом на день розгляду цього спору не надано, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі. Відповідно до ч. 4 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем –фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються. Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. Статтею 183-2 КАС України встановлено, що суд може розглядати в порядку скороченого провадження адміністративні справи щодо вимог про стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження.    Доказів, які б спростовували доводи позивача, відповідач суду не надав. Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають. Керуючись ст.ст. 69, 70, 71, 158-163, 183-2 КАС України, адміністративний суд, - ПОСТАНОВИВ: 1. Позов задовольнити. 2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Печі та каміни»(04076, м.Київ, вул. Електриків, буд.16, р/р 26002799965069, МФО 380838, ПАТ КБ «ПравексБанк», код ЄДРПОУ 32773795) на користь Управління Пенсійного фонду України в Подільському районі м.Києва (04070, м.Київ, вул. Борисоглібська, 14, код ЄДРПОУ 26087978) заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  в сумі 8 539,89 (вісім тисяч п'ятсот тридцять дев'ять грн. 89 коп.) на р/р 37199049002627; 37199083002627 в ГУ ДКСУ м.Києва, МФО 820019. Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами до суду апеляційної інстанції в порядку та в строки, встановлені ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України. Суддя                                                                                                                    К.С. Винокуров

Дата ухвалення рішення 08.11.2012
Оприлюднено 27.11.2012

Судовий реєстр по справі 2а-14528/12/2670

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.11.2012 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.10.2012 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-14528/12/2670

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону