ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2012 р. Справа № 15/18/2012/5003

за заявою : Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ

до : товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області

про визнання банкрутом

Суддя Лабунська Т.І.

Секретар судового засідання Поцалюк Н.В.

Представники:

Виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення ФССзТВП - Гнатюк М.А., довіреність № 07/1033 від 12.07.11 року;

ПАТ "Компанія "Райз" - Шуляк О.В., довіреність № б/н від 10.04.12 року;

ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик" - Черненко С.В., довіреність № 2740 від 24.10.11 року;

арбітражний керуючий (розпорядник майна) Гонта О.А.

В С Т А Н О В И В :

04 квітня 2012 року господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі № 15/18/2012/5003 про банкрутство ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області за заявою ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ.

23 квітня 2012 року винесено ухвалу підготовчого засідання, якою, зокрема, введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Гонту О.А.

22 травня 2012 року в газеті "Урядовий кур'єр" № 89 здійснено публікацію оголошення про порушення судом справи про банкрутство ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області.

Після публікації оголошення до суду звернулись кредитори з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою попереднього засідання від 15 листопада 2012 року суд визнав вимоги кредиторів та затвердив реєстр вимог кредиторів ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області.

06 грудня 2012 року до суду надійшло клопотання арбітражного керуючого (розпорядника майна) Гонти О.А. № 1118/12 від 29 листопада 2012 року про визнання ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Для розгляду поданого клопотання ухвалою від 10 грудня 2012 року суд призначив у справі судове засідання на 17 грудня 2012 року.

В судове засідання 17 грудня 2012 року представник боржника не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи судом.

Так, на адресу ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області, повідомлену в заяві про порушення провадження у справі про банкрутство: м. Бар Барського району Вінницької області, вул. Пролетарська, 14 (при цьому вказана адреса співпадає з адресою боржника, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідно до Довідки станом на 20 квітня 2012 року, що знаходиться в матеріалах справи № 15/18/2012/5003) направлено копію ухвали суду від 10 грудня 2012 року про призначення у справі судового засідання щодо розгляду клопотання розпорядника майна про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Про належну відправку вказаного процесуального документа свідчить відтиск штампу канцелярії господарського суду Вінницької області в лівому нижньому куті на звороті першого належним чином підписаного примірника ухвали від 10 грудня 2012 року, що знаходиться у справі, з відміткою про відправку документа, що містить: вихідний реєстраційний номер, загальну кількість відправлених примірників документа, дату відправки, підпис працівника, яким вона здійснена. Як наголошується в п. 19 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 13 серпня 2008 року № 01-8/482 "Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року" дана відмітка є підтвердженням належного надсилання копії процесуального документа сторонам та іншим учасникам судового процесу.

Копія ухвали, що надсилалась боржнику, до господарського суду станом на 17 грудня 2012 року органом зв'язку не повернута.

З огляду на викладене, суд вважає, що вжив всіх залежних від нього заходів для належного повідомлення боржника про час і місце розгляду справи судом.

В судовому засіданні 17 грудня 2012 року суд розглянув подане розпорядником майна Гонтою О.А. клопотання № 1118/12 від 29 листопада 2012 року про визнання ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та додані до клопотання протоколи зборів кредиторів від 21 листопада 2012 року та засіданні комітету кредиторів від 28 листопада 2012 року у справі № 15/18/2012/5003 про банкрутство ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області, заслухав арбітражного керуючого Гонту О.А., представників кредиторів, дослідив письмові докази, що містяться в матеріали справи, проаналізував положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство) та встановив наступне.

На підставі ч. 9 ст. 13 Закону про банкрутство розпорядник майна зобов'язаний, зокрема, аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; скликати збори кредиторів; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; виконувати інші функції, передбачені цим Законом.

Згідно з ч.ч. 1, 6 ст. 16 Закону про банкрутство розпорядник майна боржника повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів та уповноважену особу акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше 7 осіб.

До компетенції комітету кредиторів належить, з поміж іншого, звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), інші питання, передбачені цим Законом (ч. 8 ст. 16 Закону про банкрутство).

Згідно поданих протоколів 21 листопада 2012 року було проведено загальні збори кредиторів ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області та обрано комітет кредиторів у складі одного кредитора - ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України", м. Київ.

28 листопада 2012 року відбулось засідання комітету кредиторів ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області, на якому прийнято рішення звернутись до господарського суду Вінницької області із клопотанням про визнання ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Минюка Д.І.

Рішення прийнято одноголосно за наслідками заслуховування інформації розпорядника майна Гонти О.А. про фінансово-майновий стан ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області, враховуючи те, що ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області припинило свою підприємницьку діяльність.

Судом встановлено, що заяви інвесторів з пропозиціями по відновленню платоспроможності боржника не надходили, за наслідками аналізу фінансово-господарського стану, очевидним є перевищення сумарного розміру вимог кредиторів над вартістю майнових активів боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону про банкрутство у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

З огляду на викладене, суд вважає встановленою ознаку неоплатності, тобто перевищення кредиторської заборгованості над вартістю майнових активів боржника, що, поряд з іншим, є підставою для визнання боржника банкрутом.

Оскільки відсутні заяви від інвесторів з пропозиціями по відновленню платоспроможності боржника, сам боржник не має достатніх внутрішніх резервів для відновлення платоспроможності, рішення про відкриття ліквідаційної процедури прийнято комітетом кредиторів ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області одноголосно, суд вирішив задоволити клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури.

Що стосується питання про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Минюка Д.І. суд зазначає, що хоча відповідне рішення і прийнято комітетом кредиторів, сам арбітражний керуючий Минюк Д.І. не подав до суду заяву про згоду на призначення його ліквідатором ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області та не надав копію ліцензії на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Разом з тим 06 грудня 2012 року до суду надійшло спільне клопотання кредиторів ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області від 28 листопада 2012 року про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Гонти О.А.

Також 06 грудня 2012 року арбітражним керуючим (розпорядником майна) Гонтою О.А. подано до суду заяву № 1116/12 від 28 листопада 2012 року про призначення її ліквідатором ТОВ "АГРОС", м. Бар Барського району Вінницької області. До заяви додано копію ліцензії на право провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) серії АГ № 594797 від 08 квітня 2011 року.

Враховуючи викладені обставини, а також положення ст. 24 Закону про банкрутство, згідно яких господарський суд наділений правом призначити ліквідатором особу, яка виконувала повноваження розпорядника майна або (та) керуючого санацією боржника, суд дійшов висновку про доцільність призначення ліквідатором у справі арбітражного керуючого Гонти О.А.

Керуючись ст.ст. 3-1, 5, 22 - 34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 4-1, 115 Господарського процесуального кодексу України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Визнати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОС" (м. Бар Барського району Вінницької області, вул. Пролетарська, 14; ідентифікаційний код 30870616) банкрутом.

Припинити повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Гонти О.А.

Відкрити ліквідаційну процедуру.

Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Гонту Оксану Анатоліївну (ліцензія серії АГ № 594797 від 08 квітня 2011 року; ідентифікаційний номер 2954209061; м. Вінниця, вул. П.Запорожця, буд. 46-А, кв. 11).

Припинити повноваження органів управління банкрута та власника майна банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном.

Ліквідатору Гонті О.А. до завершення строку ліквідаційної процедури забезпечити виконання дій та заходів, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постанову направити згідно переліку.

Суддя Лабунська Т.І.

віддрук. 11 прим.:

1 - до справи

2 - ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України" - 03038, м. Київ, вул. Ямська, 32

3 - ТОВ "АГРОС" - м. Бар Барського району Вінницької області, вул. Пролетарська, 14

4 - арбітражний керуючий Гонта О.А.

5 - Виконавча дирекція ВОВ ФССзТВП

6,7 - ПАТ "КБ "Хрещатик" - м. Київ, вул. Хрещатик, 8а

- 21020, м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 158

8 - ПАТ "Компанія "Райз" - 03680, м. Київ, вул. академіка Заболотного, 152

9 - Головне управління юстиції у Вінницькій області

10 - Державний реєстратор Барської РДА Вінницької області

11 - Відділ ДВС Барського РУЮ Вінницької області

Дата ухвалення рішення 17.12.2012
Оприлюднено 27.12.2012

Судовий реєстр по справі 15/18/2012/5003

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 21.01.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.12.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.11.2018 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.11.2018 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.09.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 22.08.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 10.08.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 14.06.2016 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 17.12.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 10.12.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 15.11.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 01.11.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 16.10.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 03.07.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 21.06.2012 Господарський суд Вінницької області Господарське
Постанова від 13.06.2012 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.06.2012 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2012 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/18/2012/5003

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону