ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.12 Справа№ 5015/4459/12

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "МІСТ ТБ", м. Львів, до відповідача:Комунального підприємства "Телекомпанія "Львів ТБ", м. Львів, про: Стягнення 211 055,23 грн. Суддя М. Синчук При секретарі Н. Григорчук За участю представників: позивача:Кондратюк В.В. -довіреність б/н від 06.07.2012 р., відповідача:Харчук В. М. -2611/01 від 26.11.2012р.

Представникам сторін роз'яснено права та обов'язки передбачені ст.ст. 20, 22 ГПК України. Заяв про відвід судді не подавалось. Клопотань про технічну фіксацію судового процесу не поступало.

На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія «МІСТ ТБ»до комунального підприємства «Телекомпанія «Львів ТБ»про стягнення 211 055,23 грн. Ухвалою від 25.10.2012 р. провадження у справі порушено, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 13.11.2012 р.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що відповідач у порушення умов договору №0507/1 про надання послуг від 05.07.2012 р. (надалі -Договір) не здійснив оплати у повному обсязі за надані послуги, внаслідок чого виникла заборгованість у сумі 209 505,40 грн. Крім того, відповідачу нараховано 1 113,87 грн. -пені, 435,96 грн. -3% річних.

В судовому засіданні 13.11.2012 р. представник позивача подав заяву про збільшення розміру позовних вимог, просить стягнути з відповідача заборгованість у сумі 375 105,40 грн. 1 113,87 грн. -пені, 435,96 грн. -3% річних.

Відповідно до ч. 4 ст. 22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

В судове засідання 13.11.2012 р. представник відповідача з'явився. Надав пояснення по справі, проти позову заперечив. Вимог ухвали суду від 25.10.2012 р. виконав частково.

В судовому засіданні розгляд справи відкладено на 27.11.2012 р.

В судове засідання 27.11.2012 р. представник позивача з'явився. Надав пояснення по справі. Вимог ухвали суду від 13.11.2012 р. не виконав, а саме доказів проведення звірки з відповідачем суду не надав.

В судове засідання 27.11.2012 р. представник відповідача не з'явився. Через канцелярію суду 26.11.2012 р. подав клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомитись із матеріалами справи. Вимог ухвали суду від 13.11.2012 р. не виконав.

В судовому засіданні розгляд справи відкладено на 18.12.2012 р.

В судовому засіданні 18.12.2012 р. представник позивача надав пояснення по справі. Позовні вимоги підтримав у повному обсязі. Вимоги ухвали суду від 27.11.2012 р. не виконав. Подав клопотання про продовження строку розгляду справи для надання сторонам можливості виконати вимоги ухвали суду від 27.11.2012 р. та врегулювати спір мирним шляхом.

В судовому засіданні 18.12.2012 р. представник відповідача надав пояснення по справі. Подав клопотання про долучення до матеріалів справи доказів оплати наданих послуг в сумі 209505,4 грн., клопотання про продовження строку розгляду справи для надання сторонам можливості врегулювати спір мирним шляхом підтримав.

Відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Позов подано до суду 24.10.2012 року.

Враховуючи наведене вище, суд визнав наведені обставини винятковими, та відповідності до вимог ст. 69 ГПК України строк розгляду справи продовжив до 27.12.2012 року.

В судовому засіданні оголошено перерву до 27.12.2012 р.

В судовому засіданні 27.12.2012 р. представник позивача подав заяву про уточнення розміру позовних вимог, а саме у зв'язку із частковою оплатою відповідачем заборгованості, просить стягнути з відповідача на користь позивача 165 600,00 грн. -основної заборгованості, 435,96 грн. -3% річних, 1 113,87 грн. -пені.

В судовому засіданні 27.12.2012 р. представник відповідача основну заборгованість в сумі 165 600,00 грн. визнав, подав клопотання про відстрочення виконання рішення суду на 6 місяців.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Вислухавши представників сторін, проаналізувавши матеріали справи, суд встановив наступне.

Між сторонами у справі було укладено договір №0507/1 про надання послуг від 05.07.2012 р. (надалі -Договір). За умовами цього Договору виконавець (позивач у справі) зобов'язується надати у 2012 році замовнику "92.20.1 Послуги у сфері радіомовлення і телебачення (трансляція і розміщення програм)", а саме: послуги ефірного часу для розміщення відео матеріалів замовника відповідно до Програми мовлення на каналі мовлення виконавця (надалі -послуги) відповідно до п. 1.2. цього Договору, а замовник (відповідач у справі) зобов'язується прийняти і оплатити такі послуги.

Відповідно до п. 2.1. Договору вартість послуг, які виконавець надає замовнику за цим Договором складає один мільйон триста п'ятдесят дві тисячі чотириста гривень 00 копійок (1 352 400,00 грн.), в тому числі ПДВ -225 400,00 грн.

Згідно п. 3.1. Договору оплата здійснюється на підставі рахунка, який надається виконавцем замовнику разом з актом передачі-приймання наданих виконавцем послуг за звітний місяць. Замовник підписує отриманий акт впродовж п'яти робочих днів з моменту його отримання, або у цей же строк надсилає виконавцеві аргументовані зауваження до послуг чи акту.

Відповідно до п. 3.2. Договору оплата за послуги за звітний місяць здійснюється в повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту одержання рахунка замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця, вказаний у цьому Договорі.

Згідно Акту приймання-передачі наданих послуг №6-08-01 від 06.08.2012 р. позивач надав, а відповідач прийняв послуги на суму 126 960,00 грн., в тому числі ПДВ 21 160,00 грн.

06.08.2012 р. позивач виставив відповідачу рахунок №185 від 06.08.2012 р. за надані послуги ефірного часу для розміщення відео матеріалів з 01-31.07.2012 р. на суму 126 960,00 грн., в тому числі ПДВ 21 160,00 грн.

Згідно Акту приймання-передачі наданих послуг №4-09-01 від 04.09.2012 р. позивач надав, а відповідач прийняв послуги на суму 171 120,00 грн., в тому числі ПДВ 28 520,00 грн.

04.09.2012 р. позивач виставив відповідачу рахунок №239 від 04.09.2012 р. за надані послуги ефірного часу для розміщення відео матеріалів з 01.08.2012 р. по 31.08.2012 р. на суму 171 120,00 грн., в тому числі ПДВ 28 520,00 грн. Рахунок №239 від 04.09.2012 р. відповідачем не оплачено.

24.09.2012 р. відповідач здійснив часткову оплату наданих послуг у липні 2012 року згідно Акту приймання-передачі наданих послуг №6-08-01 від 06.08.2012 р. на суму 88 574,6 грн., що підтверджується банківською випискою по рахунку №239 від 04.09.2012 р.

Згідно Акту приймання-передачі наданих послуг №1-10-01 від 01.10.2012 р. позивач надав, а відповідач прийняв послуги на суму 165 600,00 грн., в тому числі ПДВ 27 600,00 грн.

01.10.2012 р. позивач виставив відповідачу рахунок №302 від 01.10.2012 р. за надані послуги ефірного часу для розміщення відео матеріалів з 01.09.2012 р. по 30.09.2012 р. на суму 165 600,00 грн., в тому числі ПДВ 27 600,00 грн. Рахунок №302 від 01.10.2012 р. відповідачем не оплачено.

Позивачем на адресу відповідача скеровувалася претензія №1 від 27.08.2012 р. про оплату заборгованості за надані послуги протягом 5 календарних днів з дня отримання даної претензії.

В судовому засіданні 18.12.2012 р. представник відповідача долучив до матеріалів справи докази оплати наданих послуг в сумі 209 505,4 грн., що підтверджується копіями платіжних доручень №103 від 20.09.2012 р. на суму 38 385,40 грн. та №136 від 01.11.2012 р. на суму 171 120,00 грн., та виписками про рух коштів від 06.11.2012 р. на суму 38 385,40 грн., від 26.11.2012 р. в сумі 171 120,00 грн.

В судовому засіданні 27.12.2012 р. представник позивача подав заяву про уточнення розміру позовних вимог, а саме у зв'язку із частковою оплатою відповідачем заборгованості, просить стягнути з відповідача на користь позивача 165 600,00 грн. -основної заборгованості, 435,96 грн. -3% річних, 1 113,87 грн. -пені.

На день розгляду справи відповідач заборгованість у сумі 165 600,00 грн. визнав, подав клопотання про відстрочення виконання рішення суду на 6 місяців, мотивуючи це тим, що вищевказана заборгованість виникла в наслідок невиконання Державною казначейською службою України у Львівській області зобов'язань по фінансуванню відповідно до договору №0504/1 про надання послуг. Вказаний договір укладений сторонами за наслідком проведення тендерних закупівель за кошти бюджету. Головним управлінням державної казначейської служби України у Львівській області на звернення відповідача надано лист № 9.2-11/11962 від 13.12.2012 р. з якого вбачається, що казначейство оплатило всі платіжні доручення №103 від 20.09.2012 р., №136 від 01.11.2012 р. та №1511/1 від 15.11.2012 р. Також ДКС України у Львівській області у подальшому проводитиме за зареєстрованими фінансовими зобов'язаннями. Доказами того, що Комунальне підприємство "Телекомпанія "Львів ТБ" зареєструвало фінансові зобов'язання за договором №0507/1 є Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів від 06.12.2012 р. №55, реєстром платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів від 07.12.2012 р. та випискою по рахунку Телекомпанії "Львів ТБ" на яких містяться печатки УДКС України в Личаківському районі м. Львова із штампом "Взято на облік" та "Оплачено".

При винесенні рішення суд виходив з наступного.

Відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Як встановив суд, позивач виконав взяті на себе зобов'язання в частині надання послуг ефірного часу для розміщення відео матеріалів, про що свідчать виставлені позивачем акти приймання-здачі наданих послуг на суму 375 105,40 грн. Проте, відповідачем, після подання позову до суду, частково погашено заборгованість за надані послуги на суму 209 505,40 грн., що підтверджується копіями платіжних доручень №103 від 20.09.2012 р. на суму 38 385,40 грн. та №136 від 01.11.2012 р. на суму 171 120,00 грн., та виписками про рух коштів від 06.11.2012 р. на суму 38 385,40 грн., від 26.11.2012 р. в сумі 171 120,00 грн.

Доказів погашення заборгованості у повному обсязі відповідачем за Договором №0507/1 про надання послуг від 05.07.2012 р. суду не надано. Таким чином, суд вважає, що уточненні вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 165 600,00 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. За таких обставин вимоги позивача про стягнення з відповідача 435,96 грн. - 3% річних є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Оскільки відповідачем не виконані належним чином зобов'язання, то це є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Зокрема, у частині 1 статті 230 Господарського кодексу України зазначено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. Між тим, стягнення штрафних санкцій за порушення саме грошових зобов'язань передбачено у частині 6 цієї ж статті, в якій зазначено, що штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" визначає, що розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно з ч. 2 ст. 551 ЦК України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановляється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до п. 8.6. Договору сторони досягли згоди, що у випадку прострочення замовником оплати наданих послуг, замовник сплачує виконавцю на його вимогу пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від простроченої суми за кожен день прострочення.

Таким чином, вимог позивача про стягнення з відповідача 1 113,87 грн. пені є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Відповідно до ст. 4-7 ГПК України, судові рішення приймаються за результатами обговорення усіх обставин справи. Ухвалені судові акти повинні бути законними і обґрунтованими. Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених у п. 1 постанови від 29.12.1976 року № 11 "Про судове рішення" обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засідання. Законним рішення є тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини,

вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.

Із матеріалів справи вбачається, відповідач визнав заборгованість перед позивачем у сумі 165 600,00 грн. та просив суд відстрочити виконання рішення на підставі п. 6 ст. 83 ГПК України у зв`язку з тим, що вищевказана заборгованість виникла в наслідок невиконання Державною казначейською службою України у Львівській області зобов'язань по фінансуванню відповідно до договору №0504/1 про надання послуг.

Відповідно до п. 6 ст. 83 ГПК України господарський суд приймаючи рішення, має право відстрочити або розстрочити виконання рішення.

Відповідно до п. 2 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України N 02-5/333 від 12.09.96 "Про деякі питання практики застосування статті 121 Господарського процесуального кодексу України" підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у строк або встановленим господарським судом способом. При цьому, слід мати на увазі, що згоди сторін на вжиття заходів, передбачених статтею 121 ГПК, ця стаття не вимгає, і господарський суд законодавчо не обмежений будь-якими конкретними термінами відстрочки чи розстрочки виконання рішення. Проте, вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи. Крім того, вирішуючи питання про відстрочку виконання рішення, на підставі ст. 121 ГПК України, господарські суди повинні встановлювати матеріальні інтереси обох сторін, оскільки невиконання протягом тривалого часу рішення суду порушують матеріальні інтереси позивача та також може призвести до негативних наслідків для нього.

Як встановлено в судовому засіданні, відповідачем визнано та частково, впродовж вересня -листопада 2012 р. погашено заборгованість в сумі 209 505,40 грн., яка виникла за Договором та враховуючи важке фінансове становище відповідача, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, суд, керуючись п. 6 ст. 83 ГПК України, частково задовольняє клопотання відповідача та відстрочує виконання рішення суду на два місяці.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий збір потрібно покласти на відповідача.

Враховуючи наведене, ст.ст. 33, 34, 43, 49, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Комунального підприємства "Телекомпанія "Львів ТБ" (адреса: вул. Підвальна, буд. 3, м. Львів, 79008; ідентифікаційний номер 31074340 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія "МІСТ ТБ" (адреса: вул. Сихівська, буд. 8, м. Львів, 79066; ідентифікаційний код 25550345 ) 165 600,00 грн. основної заборгованості, 435,96 грн. -3% річних, 1 113,87 грн. -пені.

3. Заяву відповідача - Комунального підприємства "Телекомпанія "Львів ТБ" (адреса: вул. Підвальна, буд. 3, м. Львів, 79008; ідентифікаційний номер 31074340 ) про відстрочку виконання рішення суду задоволити частково.

4. Відстрочити виконання рішення суду зі стягнення заборгованості в сумі 167 149,83 грн. на два місяці.

5. Стягнути з Комунального підприємства "Телекомпанія "Львів ТБ" (адреса: вул. Підвальна, буд. 3, м. Львів, 79008; ідентифікаційний номер 31074340 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія "МІСТ ТБ" (адреса: вул. Сихівська, буд. 8, м. Львів, 79066; ідентифікаційний код 25550345 ) 7 533,11 грн. судового збору.

6. Накази видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Повний текст рішення суду виготовлено та підписано 28.12.2012 р.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України, може бути оскаржене до Львівського апеляційного господарського суду в порядку і строки, передбачені ст. ст. 91- 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Синчук М.М.

Дата ухвалення рішення 27.12.2012
Зареєстровано 29.12.2012
Оприлюднено 29.12.2012

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону