ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2013 р. Справа № 2а/0470/14667/12 Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Чорна В.В., одноособово розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод» про стягнення коштів з розрахункових рахунків платника податків, -

в с т а н о в и в :

07 грудня 2012 року Державна податкова інспекція у Кіровському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби на виконання своїх владних повноважень звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із зазначеним адміністративним позовом, в якому просить стягнути з розрахункових рахунків у банках, обслуговуючих Товариство з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод», на користь бюджету податковий борг в сумі 6 282 грн. 10 коп.

Ухвалою суду від 10.12.2012 р., по даній справі відкрито провадження, та призначено її до судового розгляду (а.с. 1).

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач має податковий борг по податку на прибуток в сумі 162 грн. 98 коп., та податку на додану вартість в сумі 6 119 грн. 12 коп., який утворився внаслідок несплати штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до нього за неподання податкової звітності протягом граничних строків, встановлених законодавством. В добровільному порядку суму податкового боргу відповідач не сплачує, що стало підставою для звернення позивача до суду з даним позовом.

В судове засідання 24.01.2013 р. сторони не з'явились.

Від представника позивача за довіреністю Жаворонкова С.М. надійшла заява про розгляд справи в порядку письмового провадження (а.с. 34).

Відповідач, повідомлений належним чином про дату, час та місце судового розгляду (а.с. 31-33), в судове засідання свого представника не направив, письмових заперечень на позовну заяву не надав, з клопотанням про відкладення розгляду справи не звертався.

За таких обставин, у відповідності до ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України, справу розглянуто в порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлені наступні обставини.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод» (до 24.11.2009 р. - Товариство з обмеженою відповідальністю «Алмар-Дніпро») зареєстровано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.01.2006 р. (а.с. 5-9), та перебуває на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби.

Підпунктами 16.1.3, 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України встановлено обов'язок платників податків подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, а також сплачувати податки та збори у строк та в розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань митної справи.

Статтею 36 Податкового кодексу України визначено поняття податкового обов'язку, зокрема, це обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Крім того, згідно п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України, податкова декларація, розрахунок - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Підпунктами 49.18.1, 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України передбачено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

- календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

- календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

Згідно ст. 54 Податкового кодексу України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання, яку визначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, визначені цим Кодексом.

Пунктом 152.1 ст. 152 Податкового кодексу України передбачено, що податок на прибуток нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі ст. 149 цього Кодексу.

Пунктом 152.9 ст. 152 Податкового кодексу України передбачені наступні податкові періоди для нарахування та сплати податку на прибуток: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

04.10.2011 р. Державною податковою інспекцією у Кіровському районі м. Дніпропетровська було проведено документальну невиїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод» з питань своєчасності подання податкової звітності, за результатами якої складено акт № 2845 від 04.10.2011 р. (а.с. 13).

Перевіркою встановлено порушення платником податків абз. «а» п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України, а саме, не подання податкової звітності по податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року.

Згідно п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України, неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

На підставі акту перевірки № 2845 від 04.10.2011 р., Державною податковою інспекцією у Кіровському районі м. Дніпропетровська винесено податкове повідомлення-рішення № 0005531501 від 04.10.2011 р. про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод» штрафних (фінансових) санкцій в сумі 170 грн. (а.с. 14). У зв'язку з відсутністю підприємства за місцезнаходженням, відповідно до абз. 3 п. 58.3 ст. 58 Податкового кодексу України, зазначене податкове повідомлення-рішення вважається врученим відповідачу, про що податковим органом складено акт № 212 від 04.10.2011 р. (а.с. 11).

Підпунктом 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України передбачено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до п.п. 14.1.175 ст. 14 Податкового кодексу України, податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідач у встановлений Законом строк не сплатив штрафні (фінансові) санкції по податку на прибуток, застосовані до нього згідно податкового повідомлення-рішення № 0005531501 від 04.10.2011 р., та не оскаржив зазначене рішення ні в адміністративному, ні в судовому порядку, внаслідок чого у нього утворився податковий борг з вказаного податку в сумі 170 грн. Зазначена сума заборгованості була зменшена за рахунок наявної переплати по особовому рахунку платника в сумі 7 грн. 02 коп.

Отже, податковий борг Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод» по податку на прибуток становить 162 грн. 98 коп. (а.с. 20-21).

Крім того, відповідач має податковий борг по податку на додану вартість.

Так, п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу України передбачено, що звітним (податковим) періодом по сплаті податку на додану вартість є один календарний місяць.

Згідно ст. 203 Податкового кодексу України, податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.

20.12.2011 р. Державною податковою інспекцією у Кіровському районі м. Дніпропетровська було проведено камеральну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод» з питань своєчасності подання податкової декларації з податку на додану вартість, за результатами якої складено акт № 3910/152/33907219 від 20.11.2012 р. (а.с. 16).

Перевіркою встановлено порушення платником податків п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України, а саме, не подання податкової звітності по податку на додану вартість за березень 2011 року, та у період з травня по вересень 2011 року.

На підставі акту перевірки № 3910/152/33907219 від 20.11.2012 р., Державною податковою інспекцією у Кіровському районі м. Дніпропетровська винесено податкове повідомлення-рішення № 0004331502 від 21.12.2011 р. про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод» штрафних (фінансових) санкцій в сумі 6 120 грн. (а.с. 15).

Відповідач у встановлений Законом строк не сплатив штрафні (фінансові) санкції, застосовані до нього згідно податкового повідомлення-рішення № 0004331502 від 21.12.2011 р., та не оскаржив зазначене рішення ні в адміністративному, ні в судовому порядку, внаслідок чого у нього утворився податковий борг з вказаного податку в сумі 6 120 грн. Зазначена сума заборгованості була зменшена за рахунок наявної переплати по особовому рахунку платника в сумі 0,88 грн.

Отже, податковий борг Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод» по податку на додану вартість становить 6 119 грн. 12 коп. (а.с. 22-23).

Згідно п.п. 95.1-95.3 ст. 95 Податкового кодексу України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

17.10.2011 р., відповідно до п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України, Державною податковою інспекцією у Кіровському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби винесено податкову вимогу № 1066 на суму 162 грн. 98 коп., яку було направлено на адресу відповідача засобами поштового зв'язку. Проте, поштове відправлення повернулось на адресу відправника з довідкою Державного підприємства «Укрпошта» про відсутність адресата за зазначеною адресою (а.с. 17, 18, 36).

Враховуючи, що ст. 59 Податкового кодексу України передбачено вручення боржнику тільки однієї податкової вимоги, не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання, інші податкові вимоги податковим органом не формувались та не надсилались.

Не зважаючи на вжиті заходи, податковий борг відповідачем сплачений не був.

Пунктом 95.2 ст. 95 Податкового кодексу України передбачено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Згідно п. 11 ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу України», державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднанні державні податкові інспекції подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

Відповідно до п.п. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

З огляду на сукупність викладених обставин, суд дійшов висновку про задоволення адміністративного позову в повному обсязі.

Керуючись ч. 6 ст. 128, ст. ст. 160-162, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби - задовольнити.

Стягнути з розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровський сироробний завод» (код ЄДРПОУ 33907219) у банках, обслуговуючих платника податків, на користь державного бюджету кошти у розмірі податкового боргу на загальну суму 6 282 грн. 10 коп. (шість тисяч двісті вісімдесят дві гривні десять копійок), з яких:

- по податку на прибуток - 162 грн. 98 коп. (сто шістдесят дві гривні дев'яносто вісім копійок);

- по податку на додану вартість - 6 119 грн. 12 коп. (шість тисяч сто дев'ятнадцять гривень дванадцять копійок).

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня проголошення постанови. Якщо постанову було прийнято у письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя В.В. Чорна

Дата ухвалення рішення 27.01.2013
Оприлюднено 29.01.2013

Судовий реєстр по справі 2а/0470/14667/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 27.01.2013 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.12.2012 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а/0470/14667/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону