СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2013 року Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Чепурний В.П. при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Пашковської Ю.П., розглянувши подання заступника прокурора міста Черкаси старшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник прокурора міста Черкаси старший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Соснівського районного суду міста Черкаси з поданням про отримання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код ЄДРПУО 26323404, м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 36) за період 2012-2013 років, посилаючись на те, що прокуратурою міста на виконання завдання прокуратури Черкаської області за № 07/1-78вих-44окв 13 від 16.01.2013 року про проведення перевірки додержання законодавства при здійсненні державних закупівель та листа-орієнтування прокуратури Черкаської області за № (25) 07/2-509вих.12 від 09.11.2012 року про проведення перевірок Черкаської міської ради в частині законності використання коштів при здійсненні ремонту доріг та вулиць винесено постанову про проведення перевірки в порядку здійснення нагляду за додержанням та застосуванням законів у бюджетній сфері та у сфері транспорту в Департаменті житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради тобто проведення такої дії направленої на отримання даних щодо використання коштів виділених на будівництво, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної форми власності в тому числі прибирання доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період.

Прокурор у ньому вказував, що міським бюджетом на 2012 рік заплановано видатків «Благоустрій міста»по коду класифікації видатків 100203 використання бюджетних коштів на суму 27 290,07 тис. грн., по коду класифікації видатків 170 000 «Транспорт, дорожнє господарство»- 16 441 300, 00 грн. (загального фонду) та 14 711 961, 42 грн. (спеціального фонду), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на загальну суму 10 830 200,00 грн.

В частині проведення реконструкції та капітального ремонту доріг міста відповідно до наданої інформації виконавчим комітетом Черкаської міської ради (за № 15654-01-21 від 12.12.12) встановлено, що на 2012 рік заплановано видатків в бюджеті міста на суму 103 994 509,65 грн., з них профінансовано 64 036 223,75 грн.

Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради на виконання робіт по реконструкції та капітального ремонту доріг міста укладено 6 договорів, з них 3 рамкові угоди укладені на проведення реконструкції покриття проїзної частини м. Черкаси із застосуванням щебенево-мастикового асфальтобетону за № 157 від 05.07.2012 року та за № 184 від 28.08.2012 року з ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд»(33481985), за № 169 від 26.07.2012 року з ПВП «Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління»(03333363), один договір підряду за № 480 від 24.10.2011 року з ПВП «ЧШРБУ»(03333363) на виконання робіт з капітального ремонту вул. Гоголя на ділянці вул. Сєдова до вул. Різдвяна, 2 рамкові угоди на виконання поточного ремонту вулично-дорожньої мережі за № 172 від 06.08.2012 року з ПрАТ «Експоінвест» (14199258) та з ПВП «ЧШРБУ»за № 136 від 21.05.2012 року.

Також встановлено, що департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради 01.03.2012 року укладено рамкову угоду з ТОВ «Свій лад»за № 24 на загальну суму 4 780 498, 10 грн. на надання підприємством послуг з санітарного оброблення та аналогічних послуг до 31.12.2012 року, фінансування по якому здійснюється за кодом бюджетних видатків 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ».

Згідно з інформацією Управління державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області (№ 79 5/28 від 15.01.2013) прокуратурою міста Черкаси встановлено, що посадовими особами департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради не вжито заходів контролю по повному та належному виконанню ПВП «ЧШРБУ»робіт за договором від 03.08.2012 або стягнення авансового платежу на суму 3 000 000,00 грн.

Вказані дії посадових осіб департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради суперечать вимогам Бюджетного кодексу України.

Так, відповідно до ст. 7 Бюджетного кодексу України одним із принципів, на яких ґрунтується бюджетна система України, є принцип ефективності, який означає, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно п.п. 20 п. 2 та п.п. 6 п. З Положення про департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 11.08.11 № 3-4, департамент уповноважено здійснювати контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів та наділено правом вимагати від підприємств, які мають договірні відносини з департаментом, надавати відповідну інформацію та форми звітності щодо фінансово-господарської діяльності у встановлені терміни та по затвердженій типовій формі.

26.07.2012 року між департаментом житлово-комунального комплексу та ПВП «Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління»укладено рамкову угоду № 169 щодо виконання робіт з реконструкції вул. Одеської від вул. Котовського до вул. Сумгаїтська в м. Черкаси на суму 15 191 564,94 грн.

Незважаючи на сплату авансу за договором товариством станом на 23.01.2013 року не виконано роботи в обсязі та в строки, передбачені угодою та не повернуто кошти до міського бюджету в сумі 3 млн. грн.

Враховуючи вищевказані обсяги бюджетного фінансування на проведення робіт з реконструкції та ремонту доріг, актуальність питання ефективного використання бюджетних коштів та можливість допущення департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради аналогічних порушень бюджетного законодавства при проведенні фінансово-господарських розрахунків і з іншими суб'єктами господарювання при виконанні умов договорів на проведення робіт з реконструкції та ремонту доріг, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період, з огляду на стан вуличного покриття по місту Черкаси та фактичного зростання кількості дорожно-транспортних пригод в зимовий період, з метою встановлення стану виконання вимог чинного законодавства щодо належного утримання автомобільних доріг органами місцевого самоврядування прокурор порушив перед судом клопотання про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за період 2012-2013 років, під час якої необхідно відповісти на запитання:

1. загальна кількість бюджетних коштів виділених місцевим бюджетом на будівництво, реконструкцію ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності, не лише, але зокрема на проведення робіт з ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період;

2. правильність та відповідність визначення потреби в бюджетних коштах при їх виділенні з метою проведення робіт по ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період;

3. на підставі яких цивільно-правових угод були витрачені бюджетні кошти при проведені робіт по ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період протягом 2012 - 2013 року, при цьому зазначивши об'єми робіт, ціну договорів та суми оплат по кожному договору окремо. Зокрема, але не лише встановити:

· первинні бухгалтерські документи, зокрема акти виконаних робіт по кожному договору окремо, об'єми виконаних робіт та їх відповідність календарному плану виконання робіт, передбаченому умовами договору.

· встановити стан розрахункової дисципліни та виконання господарських угод як департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, так і суб'єктами господарювання, з якими укладені договори на виконання робіт вказаної категорії, перевірити виконання умов договорів в частині наявності підстав для перерахування держаних коштів (зіставити умови укладених договорів з фактично здійсненими перерахуваннями коштів, до матеріалів ревізії долучити виписки з рахунків)

4. наявність кредиторської та дебіторської заборгованості за договорами, що укладені департаментом на проведення робіт по ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період протягом 2012 - 2013 року, дотримання строків та порядку проведення розрахунків;

5. відповідність фактично виконаного обсягу робіт за договорами та сплачених коштів департаментом (провести обміри, ініціювати експертизу робіт тощо);

6. у разі виявлення порушень в межах компетенції встановити винних посадових осіб департаменту у їх вчиненні, причини таких порушень та зробити відповідний розрахунок завданої шкоди;

7. в межах позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради провести зустрічні звірки з ТОВ «Свій лад»(код ЄДРПУО 37930317, 18024 АДРЕСА_1 ), ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд»(код ЄДРПУО 33481985), ПВП «Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління»(код ЄДРПУО 03333363), ПрАТ «Експоінвест»(код ЄДРПУО 14199258) в частині виконання господарських угод з департаментом житлово-господарського комплексу Черкаської міської ради по виконанню робіт по ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період протягом 2012 - 2013 року;

8. у разі необхідності, провести інші перевірочні дії щодо повного та всебічного встановлення обставин використання бюджетних коштів виділених міським бюджетом на 2012- 2013 роки на будівництво, реконструкцію ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

Розглянувши подання прокуратури міста Черкаси, з огляду на те, що для проведення повного, об'єктивного та всебічного дослідження вказаних обставин необхідно провести позапланову документальну ревізію, для проведення якої необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерії, приймаючи до уваги положення ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», п. п. 2, 4 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого наказом ГоловКРУ, ГПУ, МВС, СБУ від 19.10.06 № 346/1025/685/53, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання прокуратури міста Черкаси про отримання дозволу на позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код ЄДРПУО 26323404, м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 36) -задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код ЄДРПУО 26323404, м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 36) за період з 2012-2013 років, під час проведення якої необхідно відповісти на запитання:

- загальна кількість бюджетних коштів виділених місцевим бюджетом на будівництво, реконструкцію ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності, не лише, але зокрема на проведення робіт з ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період;

- правильність та відповідність визначення потреби в бюджетних коштах при їх виділенні з метою проведення робіт по ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період;

- на підставі яких цивільно-правових угод були витрачені бюджетні кошти при проведені робіт по ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період протягом 2012 - 2013 року, при цьому зазначивши об'єми робіт, ціну договорів та суми оплат по кожному договору окремо. Зокрема, але не лише встановити:

· первинні бухгалтерські документи, зокрема акти виконаних робіт по кожному договору окремо, об'єми виконаних робіт та їх відповідність календарному плану виконання робіт, передбаченому умовами договору.

· встановити стан розрахункової дисципліни та виконання господарських угод як департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, так і суб'єктами господарювання, з якими укладені договори на виконання робіт вказаної категорії, перевірити виконання умов договорів в частині наявності підстав для перерахування держаних коштів (зіставити умови укладених договорів з фактично здійсненими перерахуваннями коштів, до матеріалів ревізії долучити виписки з рахунків);

- наявність кредиторської та дебіторської заборгованості за договорами, що укладені департаментом на проведення робіт по ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період протягом 2012 - 2013 року, дотримання строків та порядку проведення розрахунків;

- відповідність фактично виконаного обсягу робіт за договорами та сплачених коштів департаментом (провести обміри, ініціювати експертизу робіт тощо);

- у разі виявлення порушень в межах компетенції встановити винних посадових осіб департаменту у їх вчиненні, причини таких порушень та зробити відповідний розрахунок завданої шкоди;

- в межах позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради провести зустрічні звірки з ТОВ «Свій лад»(код ЄДРПУО 37930317, 18024 АДРЕСА_1 ), ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд»(код ЄДРПУО 33481985), ПВП «Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління»(код ЄДРПУО 03333363), ПрАТ «Експоінвест»(код ЄДРПУО 14199258) в частині виконання господарських угод з департаментом житлово-господарського комплексу Черкаської міської ради по виконанню робіт по ремонту доріг та вулиць міста, робіт по прибиранню доріг та вулиць міста від снігу в зимовий період протягом 2012 - 2013 року;

- у разі необхідності, провести інші перевірочні дії щодо повного та всебічного встановлення обставин використання бюджетних коштів виділених міським бюджетом на 2012- 2013 роки на будівництво, реконструкцію ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

Датою початку проведення ревізії встановити 31.01.2013 року, тобто наступний день піся винесення даної ухвали, а датою закінчення проведення ревізії встановити - 26.02.2013 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.П.Чепурний

Дата ухвалення рішення 31.01.2013
Зареєстровано 06.02.2013
Оприлюднено 22.01.2014

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону