ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

АС4/680-06

ГОСПОДАРСЬКИЙ   СУД   СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.06           Справа №АС4/680-06.

за позовом Сумського обласного відділення Фонду соціального захистуінвалідів

до відповідача – приватного підприємства "ВІКТОРІЯ В ПЛЮС", с. Сінне Краснопільського району

про стягнення 2 330 грн. 77 коп.

Суддя Гудим В.Д.

Представники сторін:

Від позивача – предст. Груздо Т.С.

Від відповідача – не з'явився

За участю секретаря судового засідання Вдовенко Д.В.

Суть спору: Викладена в ухвалі від 13.11.06р.

Позивач подав позовну заяву про стягнення з відповідача 2 330 грн. 77 коп. адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2005 році відповідно до ст.19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», зокрема за нестворене 1 робоче місце для працевлаштування інвалідів.

Відповідач в судове засідання не з'явився, відзиву на позовну заяву не подав, тому відповідно до  п. 6 ст. 71  КАС України справа розглядається за наявними матеріалами.

          

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення повноважного представника позивача та дослідивши наявні в матеріалах справи докази,  суд встановив:

Статтею 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів"                       № 875-ХІІ від 21.03.1991р. зі змінами та доповненнями (далі Закон) передбачено, що держава створює правові, економічні, політичні, соціально-побутові і соціально-психологічні умови для задоволення потреб інвалідів у відновленні здоров'я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та громадській діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 20 Закону, фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів, надання позик на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, забезпечення інвалідів технічними реабілітаційними засобами, оплата навчання та перекваліфікація здійснюються Фондом соціального захисту інвалідів.

Відповідно до ч. 1 ст.19 Закону для підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування   інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця.

Статтею 20 Закону встановлено обов'язок підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим ч.1 ст. 19 Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві (в об'єднанні), установі, організації за кожне робоче місце не зайняте інвалідом, а якщо працює від 8 до 15 осіб - в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві                 (в об'єднанні), установі.

Сплату адміністративно-господарських санкцій підприємства (об'єднання), установи і організації провадять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів(обов'язкових платежів). У разі відсутності коштів адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані шляхом звернення стягнення на майно підприємства (об'єднання), установи і організації в порядку, передбаченому законом.

Пунктом 4 Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями адміністративно-господарських санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001р. № 1767, передбачено, що суми адміністративно-господарських санкцій перераховуються підприємствами в доход державного бюджету на рахунки органів Держказначейства, відкриті в установах Національного банку за балансовим рахунком № 3510 або в установах комерційних банків за балансовим рахунком №2510. Адміністративно-господарські санкції сплачуються підприємствами самостійно не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.

Відповідно до звіту про зайнятість інвалідів за 2005 рік (форма 10-ПІ), наданого до Сумського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів                           ПП "ВІКТОРІЯ В ПЛЮС" середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу підприємства у 2005 році становила 13 чоловік.

Таким чином, згідно із ст.19 Закону, на підприємстві ПП "ВІКТОРІЯ В ПЛЮС" році норматив складає 1 робоче місце. Фактично ж, згідно даних, наданих підприємством у звіті, було створено 0 робочих місця для працевлаштування інвалідів. Отже, підприємством ПП "ВІКТОРІЯ В ПЛЮС" не виконано норматив по створенню 1 робочого місця для працевлаштування інвалідів. Відповідно до наданого підприємством ПП "ВІКТОРІЯ В ПЛЮС" звіту, розмір середньої річної заробітної плати на підприємстві за 2005 рік становить 4661,54 грн.

Таким чином, сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання підприємством ПП "ВІКТОРІЯ В ПЛЮС" нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів у 2005 році, становить 2330,77 грн.

Сумським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів встановлено, що зазначених вище відрахувань відповідачем не здійснено, а тому заборгованість по сплаті адміністративно-господарських санкцій складає 2330,77 грн.

Законом України "Про внесення змін та доповнень" до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", передбачено, що надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів належать до надходжень спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 рік.

Таким чином, несплата підприємством ПП "ВІКТОРІЯ В ПЛЮС" адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів у 2005 році, до Сумського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів призвела до ненадходження цих коштів до Державного бюджету України, що, в свою чергу, перешкоджає державі у створенні економічних, соціально-побутових, соціально-психологічних умов для задоволення потреб інвалідів, - чим порушуються інтереси держави та соціальні гарантії прав інвалідів.

Як зазначається у статті 8 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я України та органами місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 1 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 року № 1434 Фонд соціального захисту інвалідів є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпраці та підпорядковується йому.

Згідно до пункту 9 цього ж Положення для реалізації покладених на Фонд завдань за погодженням з Мінпраці утворюються територіальні відділення Фонду в межах граничної чисельності його працівників.

За змістом статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" саме Фонду соціального захисту інвалідів надано право на стягнення адміністративно-господарських санкції за недодержання законодавчо встановленого нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Пункт 4 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України визначає, що до компетенції адміністративних судів відносяться спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

Доказів сплати 2330,77 грн. адміністративно-господарських санкцій за нестворене 1  робоче місце для працевлаштування інвалідів в 2005 року  відповідно до вимог ст.19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” відповідач суду не подав, тому суд вважає вимоги позивача правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 4 ст. 17, ст. 104 -106 Кодексу адміністративного судочинства  України ст.ст. 19, 20  Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів", суд,  -

ПОСТАНОВИВ:

1.          Адміністративний позов задовольнити.

2.          Стягнути з приватного підприємства "ВІКТОРІЯ В ПЛЮС", с. Сінне Краснопільського району  (р/р 26003000606001 в АБ Укрінбанк, МФО 337494, код 31494211) на користь Сумського обласного відділення фонду України соціального захисту інвалідів  м. Суми, вул. Горького, 2 (р/р 31215230600002 УДК у Сумській області, МФО 837013, код одержувача 23636315) адміністративно-господарських санкцій 2 330 грн. 77 коп., видати виконавчий лист після набрання постановою законної сили.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного господарського суду. Заява про апеляційне оскарження подається до суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції протягом десяти днів з дня складення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано. Якщо буде подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не буде подана в строк, постанова набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання, апеляційної скарги постанова, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду.

СУДДЯ                                                                                       В.Д.Гудим

Дата ухвалення рішення 27.11.2006
Оприлюднено 28.08.2007

Судовий реєстр по справі ас4/680-06

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 27.11.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.11.2006 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.10.2006 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою ас4/680-06

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону