ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 19/2/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.13 Справа № 908/217/13-г

За позовом Комунальної установи «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради (71716, Запорізька область, Токмацький район, м. Молочанськ, вул. Шевченка, 47)

до Приватного підприємства «Агрофірма «Арміва» (71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, 27-А, кв. 26)

про стягнення 28 587,19 грн.

Суддя Давиденко І.В.

Представники:

від позивача: Кривобоков В.Є. - представник за довіреністю № б/н від 13.12.12.; Хрущова І.П. - представник за довіреністю № б/н від 13.12.12.; Будовська О.Л. - представник за довіреністю № б/н від 13.12.12.

від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До господарського суду Запорізької області 16.01.13. звернулась Комунальна установа «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради з позовною заявою до Приватного підприємства «Агрофірма «Арміва» про стягнення заборгованості за Договором оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, що знаходиться на балансі КУ «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради № б/н від 20.06.08. в розмірі 28 587,19 грн., з яких: 22240,41 грн. - основного боргу, 1555,83 грн. - пені з урахуванням індексації, 3696,78 грн. - штрафу, 1094,17 грн. - компенсації за податок на землю.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач в порушення умов Договору та чинного законодавства України не виконав свої зобов'язання перед позивачем по сплаті орендних, комунальних платежів та податку на землю, внаслідок чого у Приватного підприємства «Агрофірма «Арміва» виникла заборгованість.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 17.01.13. порушено провадження у справі № 908/217/13-г, справі присвоєно номер провадження 19/2/13, судове засідання призначено на 31.01.13. о 10-20.

Представник відповідача в судове засідання 31.01.13. не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду про порушення провадження у справі № 908/217/13-г від 17.01.13. не виконав.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 31.01.13. розгляд справи № 908/217/13-г на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України було відкладено на 19.02.13. о 11-25.

Представники позивача в судовому засіданні 19.02.13. подали суду докази сплати Приватним підприємством «Агрофірма «Арміва» суми основного боргу в розмірі 22658,62 грн., просили суд позов Комунальної установи «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради в частині стягнення 1555,83 грн. - пені, 3696,78 грн. - штрафу, 1094,17 грн. - компенсації за податок на землю задовольнити повністю.

Представник відповідача в судове засідання 19.02.13. повторно не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, відзиву на позовну заяву не подав, про час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до пунктів 3.9.1 та 3.9.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» № 18 від 26.12.11., в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Ухвала господарського суду Запорізької області про порушення провадження у справі № 908/217/13-г від 17.01.13. та ухвала господарського суду Запорізької області у справі № 908/217/13-г від 31.01.13. були надіслені відповідачу на вказану у позовній заяві та витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 808570 від 28.01.13. адресу.

Таким чином, відповідач є належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи і його неявка не перешкоджала вирішенню даного спору.

За результатами дослідження доказів, наявних в матеріалах справи, суд у нарадчій кімнаті, у відповідності до ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, ухвалив рішення у справі № 908/217/13-г.

Розглянувши подані матеріали справи та заслухавши пояснення представників позивача, суд, -

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно з п. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

20.06.08. між Комунальною установою «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради (далі - Орендодавець) та Приватним підприємством «Агрофірма «Арміва» (далі - Орендар) укладено Договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, що знаходяться на балансі КУ «Молочанського дитячого санаторію» ЗОР (далі - Договір оренди).

Відповідно до п. 1 Договору оренди встановлено, що Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області нежитлове приміщення пральні (далі - Майно), розташоване за адресою: Запорізька область, м. Молочанськ, вул. Шевченка, 47, яке знаходиться на балансі КУ «Молочанського дитячого санаторію» ЗОР, вартість якого визначена відповідно звіту про незалежну оцінку майна від 15.04.08. і становить 53307 грн.

Об'єктом оренди є приміщення загальною площею 180,3 кв.м розташоване на першому поверсі будівлі. (п. 1.2 Договору оренди).

Згідно з п. 1.3 Договору оренди погоджено, що призначення приміщення: розміщення суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються виробничою діяльністю.

Пунктом 2.1 Договору оренди встановлено, що вступ Орендаря у користування майном настає одночасно із підписанням сторонами цього Договору та акта приймання-передачі вказаного майна.

20.06.08. між позивачем і відповідачем був підписаний акт прийому-передачі нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Молочанськ, вул. Шевченка, 47, переданого в оренду ПП «Агрофірма «Арміва», згідно з Договором оренди нежитлового приміщення від 20.06.08., відповідно до якого Орендодавець передав, а Орендар прийняв нерухоме майно, яке є спільною (комунальною) власністю територіальних громад області, а саме: нежитлове приміщення, вбудоване на 1 поверсі нежитлового будинку по вул. Шевченка, 47, внутрішньою 180,3 кв.м.

Пунктом 5.2 Договору оренди встановлено, що Орендар зобов'язується своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

Позивач вказує на те, що 24.02.12. Комунальною установою «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради було отримано від Приватного підприємства «Агрофірма «Арміва» лист-заяву № 1 від 17.02.12. про дострокове розірвання з 01.03.12. Договору оренди від 20.09.08., в зв'язку з неможливістю подальшого виробництва мінеральної води.

Позивачем на адресу відповідача у відповідь на зазначений вище лист було направлено лист № 115 від 29.02.12., відповідно до якого Орендодавець зазначив, що дострокове розірвання Договору оренди з 01.03.12. можливо лише після повного погашення заборгованості за оренду нерухомого майна, теплопостачання та податку на землю, а в разі невиконання договірних зобов'язань по сплаті заборгованості до 02.03.12. - всі нарахування будуть відбуватись щомісячно.

Позивач зазначає, що Комунальна установа «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради свої зобов'язання за Договором оренди виконала належним чином, а саме: Орендодавцем було передано Орендарю майно за двосторонньо підписаним актом прийому-передачі майна, в свою чергу, Приватне підприємство «Агрофірма «Арміва» свої зобов'язання щодо оплати орендних платежів, комунальних послуг та податку на землю не виконало, чим порушило умови Договору оренди.

Орендодавцем на адресу Орендаря було надіслано лист-претензію № 158 від 19.03.12. про сплату заборгованості за Договором оренди, компенсації вартості комунальних платежів та податку на землю за період з січня 2012 р. по лютий 2012 р., на загальну суму 4540,00 грн., що була визнана відповідачем, про що свідчить двосторонньо підписаний сторонами акт звіряння взаєморозрахунків від 19.03.12.

Також, Комунальною установою «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради на адресу Приватного підприємства «Агрофірма «Арміва» було надіслано лист-претензію № 431 від 03.10.12. про сплату заборгованості за Договором оренди, компенсації вартості комунальних платежів та податку на землю, за період з січня по серпень 2012 р., на загальну суму 20027,64 грн.

Матеріали справи не містять доказів відповіді Приватного підприємства «Агрофірма «Арміва» на вказані вище листи позивача, а також доказів погашення заборгованості.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, позивач вказує на те, що відповідач вартість орендної плати, комунальних платежів та податку на землю за період з січня 2012 р. по грудень 2012 р. не оплатив, чим порушив умови Договору та вимоги чинного законодавства України, в зв'язку з чим заборгованість відповідача перед позивачем станом на день звернення до суду з даним позовом склала 28587,19 грн.

Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 32 Господарського кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Як визначено абзацом 1 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно зі ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до вимог закону, умов договору. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

Статтею 629 Цивільного кодексу України закріплено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Як свідчать матеріали справи, 24.02.12. Комунальною установою «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради було отримано від Приватного підприємства «Агрофірма «Арміва» лист-заяву № 1 від 17.02.12. про дострокове розірвання з 01.03.12. Договору оренди від 20.09.08., в зв'язку з неможливістю подальшого виробництва мінеральної води.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем на адресу відповідача було надіслано лист № 115 від 29.02.12., відповідно до якого Орендодавець зазначив, що дострокове розірвання Договору оренди з 01.03.12. можливо лише після повного погашення заборгованості за оренду нерухомого майна, теплопостачання та податку на землю, а в разі невиконання договірних зобов'язань по сплаті заборгованості до 02.03.12. - всі нарахування будуть відбуватись щомісячно.

Відповідно до умов ст. 762 Цивільного кодексу України передбачено, що за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму... Плата за користування майном може вноситься за вибором сторін у грошовій або натуральній формі... Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором ...

Згідно з п. 3.1 Договору оренди, сторонами погоджено, що орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради. Місячна орендна плата за перший місяць оренди за домовленістю сторін складає 1350,00 грн. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку визначеному чинним законодавством України.

Пунктом 3.2 Договору оренди передбачено, що розмір орендної плати за кожний наступний місяць розраховується шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Відповідно до п. 3.3 Договору оренди в редакції Додаткової угоди від 14.02.12. до Договору оренди погоджено, що орендна плата перераховується Орендарем до обласного бюджету та Орендодавцю у співвідношенні 30 % та 70 % щомісячно до 15 числа, наступного за тим, що підлягає сплаті. Орендар самостійно розглядає кожний черговий платіж за оренду майна і направляє відповідні частини орендної плати безпосередньо Орендодавцю (без урахування ПДВ) на розрахунковий рахунок № 35424002002768 в ГУ ДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 05499257 та до обласного бюджету (без урахування ПДВ) на розрахунковий рахунок № 33215870700005, місцевий бюджет обласний Запорізької області, банк УДК у Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 34677119, код платежу 22080400.

Позивач зазначає, що орендні платежі з боку відповідача на виконання умов Договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, що знаходяться на балансі КУ «Молочанського дитячого санаторію» ЗОР, до Комунальної установи «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради на загальну суму 22240,41 грн., за період з січня 2012 р. по грудень 2012 р. не надходили.

Відповідно до п. 10.1 Договору оренди сторонами узгоджено, що цей Договір укладено строком на 5 років, що діє з 20.06.08. по 19.06.13. включно.

Пунктом 10.7 Договору оренди передбачено, що чинність цього Договору припиняється внаслідок, зокрема, за рішенням господарського суду.

Судом встановлено, що рішенням господарського суду Запорізької області від 26.12.12. у справі № 5009/4479/12 за позовом Комунальної установи «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради до Приватного підприємства «Агрофірма «Арміва» про розірвання Договору оренди нерухомого майна від 20.06.08., укладений між Комунальною установою «Молочанський дитячий санаторій» та Приватним підприємством «Агрофірма «Арміва», позов Комунальної установи «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради був задоволений, Договір оренди нерухомого майна від 20.06.08. розірваний.

Вказане вище рішення суду набрало законної сили з 08.01.13.

Частиною 2 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Отже, факти встановленні в рішенні господарського суду Запорізької області у справі № 5009/4479/12 від 26.12.12. не потребують доказування у даній справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України зазначено, що договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

У рішенні господарського суду Запорізької області від 26.12.12. у справі № 5009/4479/12 судом було встановлено, що відповідач істотно порушував умови Договору оренди, не здійснив оплату за оренду нерухомого майна (за період з січня по жовтень 2012 р.), оплату компенсації за податок на землю (з січня 2012 р.).

Таким чином, з викладеного вище вбачається, що Договір оренди нерухомого майна від 20.06.08. є розірваним з 08.01.13.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач свої зобов'язання за Договором оренди станом на день звернення позивача до суду з даним позовом не виконав.

Судом встановлено, що станом на 16.01.13. Приватним підприємством «Агрофірма «Арміва» орендна плата за період з січня по грудень 2012 р. оплачена не була.

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем за оренду приміщення за період з січня по грудень 2012 р. складає 15568,28 грн.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем 18.02.13. здійснено погашення суми основного боргу з орендної плати за Договором оренди, що підтверджуються квитанціями, копії яких містяться у матеріалах справи, на загальну суму 22658,62 грн.

Відповідно до п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Відсутність предмета спору означає відсутність спірного матеріального правовідношення між сторонами.

З огляду на вищенаведене, в зв'язку з тим, що відповідач під час розгляду даної справи погасив суму боргу за Договором оренди від 20.06.08., суд вважає, що провадження у справі в частині стягнення з відповідача на користь позивача 15568,28 грн. - основного боргу підлягає припиненню на підставі п. 1-1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, в зв'язку з відсутністю предмету спору.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Крім того, позивач просить суд стягнути з відповідача 1094,17 грн. - компенсації за податок на землю за 2012 рік, на якій знаходиться спірне орендоване приміщення.

Приписами п. 3.7 Договору оренди зазначено, що до суми орендної плати не входять, зокрема, компенсація за податок на землю.

Позивач в судовому засіданні 19.02.13. зазначив, що між сторонами було досягнуто усної угоди щодо сплати сум податку за землю.

Згідно з ч. 1 ст. 181 Господарського кодексу України, господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем на користь Державного бюджету України податок на землю за 2012 р. сплачувався, про що свідчать відповідні документи, копії яких містяться у матеріалах справи, а саме: квитанція № 20 від 25.04.12., квитанція № 16 від 29.05.12., квитанція № 104 від 26.06.12., квитанція № 58 від 27.07.12., квитанція № 104 від 26.06.12., платіжне доручення № 502 від 27.07.12., квитанція № 100 від 29.10.12., квитанція № 63 від 02.11.12., на загальну суму 1094,17 грн.

Відповідно до ст. 269.1.1 Податкового кодексу України встановлено, що платниками податку є землекористувачі.

Згідно зі ст. 270.1.1 Податкового кодексу України визначено, що об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

Враховуючи вищевикладене, суд зазначає, що відповідач свій обов'язок по сплаті податку на землю за 2012 р., на якій розташовано орендоване майно, не оплатив.

Таким чином, враховуючи те, що відповідач суму податку на землю за 2012 р. не оплатив, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сума компенсації податку на землю в розмірі 1094,17 грн.

Крім того, позивач на підставі п. 5.10 Договору оренди просить суд стягнути з відповідача 3696,78 грн. - штрафу та на підставі п. 3.5 Договору оренди - 1555,83 грн. - пені.

Беручі до уваги п. 3.3 Договору оренди, де зазначено про співвідношення перерахування орендної плати та враховуючи те, що Комунальній установі «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради перераховується 70 % від загального розміру орендної плати, суд вважає за доцільне суму штрафу та пені нараховувати на суму, яка складає 70 % від суми орендної плати.

Пунктом 5.10 Договору оренди сторони передбачили, що в разі, якщо Орендарем не сплачується орендна плата за орендоване майно в повному обсязі протягом 3-х місяців підряд, Орендар сплачує штраф в розмірі 200 відсотків місячної орендної плати.

Враховуючи вищевикладене, беручі до уваги те, що 70 % від суми орендної плати за грудень 2012 р. складає 1293,87 грн., судом вимога позивача про стягнення з відповідача суми штрафу задовольняється частково.

Таким чином, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сума штрафу в розмірі 2587,74 грн.

Приписами п. 3.5 Договору оренди сторони передбачили, що орендна плата, яка перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, на який нараховується пеня, від суми заборгованості з урахуванням індексації за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно ч. 2 ст. 551 Цивільного кодексу України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до п. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Пунктом 1 ст. 216 Господарського кодексу України встановлено що, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно п. 1 ст. 218 Господарського кодексу України, підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання.

Відповідно до п. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Враховуючи вищевикладене, беручі до уваги вимоги п. 3.3 Договору оренди, сума пені має нараховуватись на 70 % від суми орендної плати.

Таким чином, вимога позивача про стягнення з відповідача суми пені підлягає частковому задоволенню, а саме, - 837,87 грн. (за обґрунтованим розрахунком суду).

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позов Комунальної установи «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи те, що даний спір виник з вини відповідача, витрати по сплаті судового збору покладаються на сторони пропорційно задоволеним позовним вимогам.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 44, 49, 75, п. 1-1 ст. 80, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов Комунальної установи «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради задовольнити частково.

2. Стягнути з Приватного підприємства «Агрофірма «Арміва» (71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, 27-А, кв. 26, код ЄДРПОУ 35843147) на користь Комунальної установи «Молочанський дитячий санаторій» Запорізької обласної ради (71716, Запорізька область, Токмацький район, м. Молочанськ, вул. Шевченка, 47, код ЄДРПОУ 05499257) 1094 (одну тисячу дев'яносто чотири) грн. 17 коп. - компенсації за податок на землю, 2587 (три тисячі п'ятсот вісімдесят сім) грн. 74 коп. - штрафу, 837 (вісімсот тридцять сім) грн. 87 коп. - пені, 1610 (одну тисячу шістсот десять) грн. 54 коп. - судового збору.

3. Провадження у справі в частині стягнення 15568 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот шістдесят вісім) грн. 28 коп. - основного боргу припинити.

4. В іншій частині позову - відмовити.

5. Після вступу рішення в законну силу видати наказ.

6. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 25.02.13.

Суддя І.В. Давиденко

Дата ухвалення рішення 19.02.2013
Зареєстровано 28.02.2013
Оприлюднено 01.03.2013

Судовий реєстр по справі 908/217/13-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 19.02.2013 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 31.01.2013 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 17.01.2013 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/217/13-г

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону