МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Миколаївський окружний адміністративний суд вул. Заводська, 11, м. Миколаїв, 54001 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Вступна та резолютивна частини

м. Миколаїв.

18 лютого 2013 року справа № 2а-6599/12/1470

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі судді Єнтіної А.П., при секретарі судового засідання Западнюк К.А.,

за участю представників

від позивача: Сугацький О.М. (довіреність № 68/9/10-00 від 02.03.2012 р.);

від відповідача: не прибув;

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовомДержавної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби, вул. Г.Петрової, 2-А, м. Миколаїв, 54029

доПриватного підприємства "Фірма Смартлайн", пр-т Г. Сталінграду, 91/1, оф. 306, м. Миколаїв, 54025

простягнення заборгованості в сумі 18 456,86 грн., керуючись статтями 2, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Фірма Смартлайн" (код ЄДРПОУ 34034069) на користь Државного бюджету Заводського району м. Миколаєва, р/р 34128999700003, банк ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013, ОКПО 37992781 податковий борг у сумі 18456 (вісімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят шість) грн. 86 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня проголошення/отримання постанови, якщо протягом цього часу не буде подано апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили постанови за наслідками апеляційного провадження.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені ст. 186 КАС України.

Апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Апеляційна скарга, подана після закінчення встановлених строків залишається без розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку.

Суддя А. П. Єнтіна

Миколаївський окружний адміністративний суд вул. Заводська, 11, м. Миколаїв, 54001 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Миколаїв.

18 лютого 2013 року справа № 2а-6599/12/1470

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі судді Єнтіної А.П., при секретарі судового засідання Западнюк К.А.,

за участю представників

від позивача: Сугацький О.М. (довіреність № 68/9/10-00 від 02.03.2012 р.);

від відповідача: не прибув;

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовомДержавної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби, вул. Г.Петрової, 2-А, м. Миколаїв, 54029

доПриватного підприємства "Фірма Смартлайн", пр-т Г. Сталінграду, 91/1, оф. 306, м. Миколаїв, 54025

простягнення заборгованості в сумі 18 456,86 грн., В С Т А Н О В И В:

До Миколаївського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва Миколаївської області Державної податкової служби (далі - позивач, ДПІ) до Приватного підприємства "Фірма Смартлайн" (далі - відповідач) про стягнення податкового боргу в сумі 18456,86 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у відповідача існує податковий борг, який ним у встановлений строк добровільно не сплачений.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнити.

Представник відповідача у судове засідання не прибув, ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі та повістка, надсилались на юридичну адресу відповідача, але повернулись без вручення адресату.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог.

Судом установлено і матеріалами справи підтверджено, що відповідач перебуває на обліку в органах державної податкової служби і є платником податків.

У відповідача існує заборгованість в сумі - 18456,85 грн., з яких:

- з податку на додану вартість в сумі - 9311,01 грн., дана сума виникла на підставі податкового повідомлення-рішення від 08.10.2012 р. № 0001160231 та нарахованої пені за період 08.10.2012 р. по 07.11.2012 р.

- з податку на прибуток в сумі - 9145,85 грн., дана суму виникла на підставі податкової декларації з податку на прибуток підприємства від 03.08.2012 р. № 9045956912, податкового повідомлення-рішення від 08.10.2012 р. № 0001150231 та нараховоної пені за період з 08.10.2012 р. по 25.10.2012 р.

Отже, заборгованість відповідача складає 18456,86 грн., але на час розгляду справи борг відповідачем не погашено.

Надаючи правової оцінки цим обставинам та відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з такого.

Відповідно до частини 1 статті 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом (підпункт 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 ПК).

Згідно з пунктом 57.3 статті 57 ПК, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК передбачено, що сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання є податковим боргом.

Згідно з підпунктом 20.1.18 пункту 20.1 статті 20 ПК, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до частини 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС), кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів (частина 1 статті 69 КАС).

Суд з урахуванням цих норм законодавства і встановлених обставин справи, вважає поданий позов обґрунтованим, тому позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача податкового боргу в сумі 18456,86 грн., підлягають задоволенню.

Враховуючи, що спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір), згідно з частиною 4 статті 94 КАС, стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями 2, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "Фірма Смартлайн" (код ЄДРПОУ 34034069) на користь Државного бюджету Заводського району м. Миколаєва, р/р 34128999700003, банк ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013, ОКПО 37992781 податковий борг у сумі 18456 (вісімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят шість) грн. 86 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня проголошення/отримання постанови, якщо протягом цього часу не буде подано апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили постанови за наслідками апеляційного провадження.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені ст. 186 КАС України.

Апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Апеляційна скарга, подана після закінчення встановлених строків залишається без розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку.

Суддя А. П. Єнтіна

Повний текст постанови складено та підписано 19.02.2013 р.

Дата ухвалення рішення 18.02.2013
Зареєстровано 05.03.2013
Оприлюднено 06.03.2013

Судовий реєстр по справі 2а-6599/12/1470

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 18.02.2013 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.12.2012 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2а-6599/12/1470

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону