ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-52/18596-2012 25.02.13

Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О., розглянувши справу за позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інститут реклами та ландшафтного проектування" про стягнення 24 000, 00 грн., за участю представників позивача - Неборачко В.Б., довіреність від 10.01.2013 року, відповідача - не з'явились,

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2012 року позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення 24 000, 00 грн. заборгованості у зв'язку з неналежним виконанням останнім взятих на себе зобов'язань з виконання робіт за договором надання послуг № 13-07/235 від 25.06.2011 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.12.2012 року порушено провадження у справі та призначено до розгляду на 21.01.2013 року.

Представник позивача у судовому засіданні 25.02.2013 року подала заяву про уточнення правових підстав заявлених вимог, відповідно до якої просила суд стягнути з відповідача 24 000, 00 грн. заборгованості на підставі ст. 1212 ЦК України, яку прийнято судом.

Представник відповідача в судове засідання 25.02.2013 року не з'явився, відзив на позовну заяву не надав, про час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Враховуючи те, що нез'явлення представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, суд вважає за можливе розглянути позов за відсутності представника по відповідача, за наявними у справі матеріалами згідно з вимогами статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 25 червня 2011 року між Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Експобанк" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інститут реклами та ландшафтного проектування" (виконавець) було укладено договір надання послуг № 13-07/235, за умовами замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов'язання надати послуги не пізніше строків, визначених в додатках до цього договору від імені і за рахунок замовника з забезпечення отримання погодження на бланках дозвільної документації, а саме паспортів на розміщення інформаційних вивісок за адресами, що визначені в додатках до цього договору, забезпечити виконання робіт зі складання технічних завдань, проведення всього комплексу передпроектних робіт та складання проектних пропозицій, проведення техніко-економічних обстежень об'єкта, розробки визначеної законодавством технічної документації, проектування об'єкта, організації та забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт (п. 1.1. договору).

Згідно п. 2.2.6. договору виконавець приступає до надання послуг після отримання довіреності на вчинення дій та всіх матеріалів та документів, необхідних для надання послуг, але не раніше ніж після проведення замовником оплати.

При цьому, 25.06.2011 року сторони підписали додаток № 1 до договору.

Оформлення дозвільної документації на розміщення інформаційної вивіски здійснюється за адресами: об'єкт №1 - вул. Дмитрівська, 18/24; об'єкт №2 - вул. Перемоги, 4; об'єкт №3 - вул. Спаська, 7/3; об'єкт №4 - пр. Перемоги, 67; об'єкт №5 - вул. Щербакова, 55 (п.1.1. додатку).

Відповідно до п.3.2.1., п.3.2.2., договору та п. 2.1. додатку замовник (позивач) зобов'язаний видати виконавцю (відповідачу) довіреність на вчинення дій, забезпечити виконавця іншими засобами (матеріалами, документами, інформацією), необхідними для виконання останнім свого зобов'язання за договором; вчасно сплатити виконавцю кошти, відповідно до умов договору (перший етап надання послуг).

Загальна вартість послуг виконавця визначена п.3.1. додатку і становить 60 000, 00 грн.

Пунктом 5.2. договору та пунктом 4.1 додатку встановлено обов'язок замовника протягом 3 банківських дні від дня підписання договору перерахувати на поточний рахунок виконавця авансовий платіж в розмірі 60% від вартості послуг, згідно виставленого рахунку-фактури. Остаточний розрахунок у вигляді 40% від загальної вартості послуг, здійснюється замовником протягом 3 банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі наданих послуг (п.4.2. додатку до договору).

Пунктом 2.2. додатку сторони погодили початок виконавця здійснення всіх необхідних дій для оформлення дозвільної документаціями за об'єктами лише після внесення замовником 60% авансового платежу (другий етап надання послуг).

Відповідно до п.4.1. договору, п.2.3. додатку здача і приймання результатів виконання робіт та послуг оформлюється двостороннім актом виконаних послуг.

У випадках не підписання замовником протягом 5 робочих днів після отримання ним акту виконаних послуг та не надання аргументованої відмови від його підписання, цей акт вважається таким, що є погодженим замовником без зауважень та підписаний ним (п.4.2., п.4.3. договору).

Пунктом 5.1. додатку встановлено строк виконавця виконати перелік послуг до 25.08.2011 р., але не більше ніж за 60 днів.

Даний договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання і діє до виконання сторонами своїх зобов'язань за договором (п. 6.1. договору).

Згідно з п.6.2. договору у разі дострокового розірвання договору сторона зобов'язана повідомити іншу сторону про відмову від договору не пізніше як за один місяць до його припинення.

На виконання умов договору та згідно виставленого рахунку-фактури від 22.06.2011 р. № СФ-0000001 позивач здійснив 60% попередньої оплати, що підтверджується платіжним дорученням № 1391 від 29.06.2011 р. на суму 36 000, 00 грн.

17.06.2012 р. відповідач (виконавець) надіслав позивачу (замовнику) лист про бажання розірвання договору достроково.

23.07.2012 р. сторони підписали угоду про розірвання договору № 13-07/235 від 25.06.2011 р. та акт частково виконаних робіт до договору, згідно якого погодили, що загальна вартість частково виконаних робіт становить 12 000, 00 грн.

Відповідно до п.2. угоди про розірвання договору виконавець зобов'язується повернути замовнику частину авансового платежу в розмірі 24 000, 00 грн. протягом 10 банківських днів з моменту підписання цієї угоди.

Станом на день розгляду справи кошти позивача, сплачені як авансовий платіж за договором № 13-07/235 від 25.06.2011 року відповідачем не повернуті.

Відповідно до ст.1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Перебування у відповідача грошових коштів позивача у розмірі 24 000, 00 грн. після дострокового розірвання договору та строку виконання відповідачем своїх зобов'язань за договором є безпідставним.

Таким чином, відповідно до статті 1212 ЦК України відповідач зобов'язаний повернути позивачеві грошові кошти у розмірі 24 000, 00 грн.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача 24 000, 00 грн. є обґрунтованими, і тому підлягають задоволенню.

Судові витрати відповідно до вимог статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інститут реклами та ландшафтного проектування" (01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, офіс 319; код 37404579) на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Експобанк" (01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24; код 09322299) 24 000 (двадцять чотири тисячі) грн. 00 коп. боргу та 1 609 (одна тисяча шістсот дев'ять) грн. 50 коп. судового збору.

Після вступу рішення в законну силу видати наказ.

Рішення набирає законної сили відповідно до вимог ст. 85 ГПК України.

Повне рішення складено 04.03.2013р.

Суддя С.О. Чебикіна

Дата ухвалення рішення 25.02.2013
Зареєстровано 15.03.2013
Оприлюднено 15.03.2013

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону