Рішення
від 19.03.2013 по справі 910/2333/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/2333/13 20.03.13 За позовом Комунального підприємства «Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737»

до Приватного підприємства «Торгова марка Іванов»

про стягнення 27889,77 грн.

Суддя Трофименко Т.Ю.

Представники:

Від позивача: Введенський Д.О. по довіреності № 1 від 15.09.2011р.

Від відповідача: не з'явився

Обставини справи :

Комунального підприємства «Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737» звернулось до Господарського суду міста Києва з вимогою до Приватного підприємства «Торгова марка Іванов» про стягнення 27889,77 грн. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань відповідно до умов договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду № 01/12(ПО) від 03.01.2012р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2013 р. порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 20.03.2013 р. за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився. Заяв, клопотань від представника відповідача на адресу суду не надходило.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення. (Ухвалу Господарського суду міста Києва про порушення провадження у справі від 07.02.2013р. представник відповідача отримав 18.03.2013р., що підтверджується витягом з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень, адже відповідно до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. №18: особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК.

За змістом зазначеної статті 64 ГПК, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. Доказом такого повідомлення в разі неповернення ухвали підприємством зв'язку може бути й долучений до матеріалів справи та засвідчений самим судом витяг з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень, який містить інформацію про отримання адресатом відповідного поштового відправлення, або засвідчена копія реєстру поштових відправлень суду.).

Таким чином, судом були вжиті усі належні заходи для повідомлення відповідача про місце, дату та час проведення судового засідання, шляхом надсилання поштової кореспонденції на адресу визначену за матеріалами справи.

Відповідно до вимог ст. 75 Господарського процесуального Кодексу України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами. Проаналізувавши зібрані по справі докази, суд дійшов висновку про достатність матеріалів справи для її розгляду по суті за відсутності представника відповідача та його відзиву на позовну заяву.

У судовому засіданні 20.03.2013 р. відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України договір - є підставою виникнення цивільних прав та обов'язків. Цивільні права і обов'язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.

Договір - це категорія цивільного права, яка визначається як домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. До зобов'язань, що виникають з договорів, застосовуються загальні положення про зобов'язання, якщо інше не випливає із закону або самого договору. Як і будь-який правочин, він є вольовим актом, оскільки виражає спільну волю сторін, що втілюється у договорі. Змістом договору є, власне, ті умови, на яких сторони погоджуються виконувати договір, і вони мають дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

03.01.2012р. між Комунальним підприємством «Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737» (надалі позивач) та Приватним підприємством «Торгова марка Іванов» (надалі відповідач) було укладено попередній договір № 01/12 (ПО) про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду.

Відповідно до умов договору позивач передав відповідачу по справі в строкове платне користування нежитлове приміщення що розташоване за адресою: М. Київ, вул. Стеценка, буд 20-А, корпус 2, для розміщення:

ѕ Об'єкту виробництва продовольчих товарів - 110,6 квм.

ѕ Офісного приміщення - 17,7 кв.м.

Згідно з п. 2.1. договору, об'єктом оренди є нежилі приміщення, загальною площею 128,3 кв.м., в тому числі на 1 поверсі 110,6 кв.м, на 2 поверсі 17,7 кв.м., згідно з викопіюванням з поверхневого плану, що складає невід'ємну частину договору.

Об'єкт оренди належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходиться на балансі Комунального підприємства «Комунальне автотранспортне підприємство № 2737» (п. 2.4. договору).

Строк оренди сторони визначили з дати підписання його сторонами і діє з 01.01.2012р. до 31.12.2012р., або до дня прийняття Київради про передачу майна в оренду. (п. 9.1 договору).

03.01.2012р. між сторонами були підписані акти прийому - передачі майна, відповідно до умов договору.

Згідно ч. 6 ст. 283 Господарського кодексу України до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язаний передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймодавця справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ч.1 ст. 762 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 3.1. договору, за користування об'єктом оренди орендар сплачує орендну плату розрахунок якої здійснюється на підставі методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва, затвердженої рішенням Київради від 22.09.2011р. № 34/6250 або за результатами конкурсу та на дату підписання договору становить 273,06 грн. за 1 кв.м. орендованої площі, що в цілому складає 30 200,10 грн. (110,6 кв.м.) та 775,25 за 1 кв.м. орендованої площі, що в цілому складає 13 720,00 грн. (17,7 кв.м.).

Розмір орендної плати згідно з розрахунком орендної плати, що є невідємною частиною цього договору на дату підписання договору, за перший місяць оренди становить без ПДВ: 22 грн. 75 коп. за 1 кв.м. орендованої площі приміщення 110,6 кв.м., що в цілому складає 2516,68 грн. та 64 грн. 60 коп. за 1 кв.м. орендованої площі приміщення 17,7 кв.м., що в цілому складає 1143,50 грн.

Згідно з п. 3.2. договору, розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу інфляції за попередній місяць, опублікованому у поточному місяці.

Додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених законодавством України, який сплачується орендарем разом з орендною платою (п. 3.4 договору).

Відповідно до п. 3.5. договору, орендна плата сплачується орендарем на рахунок підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління починаючи з дати підписання акта приймання - передачі. Останнім днем сплати орендної плати є дата підписання сторонами акта приймання-передачі при поверненні об'єкта оренди орендодавцеві.

Орендна плата сплачується орендарем незалежно від наслідків господарської діяльності орендаря не пізніше 20 числа наступного місяця (п. 3.6. договору).

Згідно з п. 3.8. договору, вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньо будинкових мереж, ремонту будівлі, у т.ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо, не входить до складу орендної плати та сплачується орендарем окремо на підставі договорів, укладених орендарем з підприємством або організаціями, що надають такі послуги.

Відповідно до п. 4.9. договору, орендар зобов'язаний самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг, які надаються за окремими договорами,укладеними орендарем з цими організаціями за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання , та пропорційну орендованій площі частку витрат на утримання прибудинкової території, на ремонт покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо та послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання внутрішньо будинкових мереж.

З матеріалів справи вбачається, що 08.06.2012р. між сторонами був підписаний акт прийому-передачі приміщень (повернення), відповідно до якого орендар повертає, а орендодавець приймає з орендного користування приміщення, що є предметом оренди і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 20-А - площею 17.7. кв.м. на другому поверсі адміністративного корпусу. Також 03.09.2012р. сторонами був підписаний Акт здачі(повернення)-приймання приміщення, основних засобів та матеріальних цінностей, відповідно до якого Приватне підприємство «Торгова марка Іванов» здав (повернув), а орендодавець - Комунальне підприємство «Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737» прийняло приміщення їдальні розташоване за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 20, загальною площею - 110,6 кв.м. Також у присутності орендаря та орендодавця здані (повернуті) та прийняті наступні основні засоби та матеріальні цінності : плита - 1 шт., сушка для рук - 1 шт., столи металеві - 6 шт., столи - 10 шт., стільці - 26 шт., штори на вікна - 12 шт. та обігрівач води - кількістю 2 шт.

06.09.2012р. сторонами було підписано Акт звіряння розрахунків, відповідно до якого на день підписання у відповідача перед позивачем утворилась заборгованість в розмірі 27 899,77 грн. за період з січня 2012р. по серпень 2012р.

26 листопада 2012р. Комунальне підприємство «Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737» направило вимогу про негайну виплату грошової суми в розмірі 27 889,77 грн. на користь останнього. Приватне підприємство «Торгова марка Іванов» зазначену вимогу залишило без відповіді, заборгованість не сплатило.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Статтею 283 Господарського кодексу України передбачено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Відповідно до ст.ст. 11, 626 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав та обов'язків.

Як передбачено частинами 1 та 5 статті 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Згідно із ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В силу ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог, відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, та відповідно до ст. 629 ЦК України договір, є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 610, 611 Цивільного кодексу України, порушення зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно зі ст. 173 ГК України один суб'єкт господарського зобов'язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб'єкта, а інший суб'єкт має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання мають виконуватися належним чином, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем були порушені договірні зобов'язання в частині оплати орендних платежів в період з січня 2012 року по серпень 2012 року, що призвело до виникнення заборгованості в сумі 27 889,77 грн.

З огляду на викладене позовні вимоги підлягають задоволенню в сумі 27 889,77 грн.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна із сторін повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень. Відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач не надав суду належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача та підтверджували обґрунтованість заперечення проти задоволення позову чи посвідчували зміни умов договору .

За таких обставин, позов визнається судом доведеним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню повністю.

Витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на відповідача, відповідно до ст.. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства «Торгова марка Іванов» (04073, м. Київ, вул. Захарівська, 2, кв. 8 код ЄДРПОУ 34603466) на користь Комунального підприємства «Київське комунальне автотранспортне підприємство № 2737» (04128, м. Київ, вул. Стеценка, 20-А, код ЄДРПОУ 05456746) 27 889 (двадцять сім тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять) грн. 77 коп. основного боргу, 1 720 (одну тисячу сімсот двадцять) грн. 50 коп. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 22.03.2013р.

Суддя Трофименко Т.Ю.

Дата ухвалення рішення19.03.2013
Оприлюднено26.03.2013

Судовий реєстр по справі —910/2333/13

Рішення від 25.03.2013

Господарське

Господарський суд міста Києва

Трофименко Т.Ю.

Ухвала від 06.02.2013

Господарське

Господарський суд міста Києва

Трофименко Т.Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні