ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"15" березня 2013 р.Справа № 921/54/13-г

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Чопко Ю.О.

Розглянув справу

за позовом Установи Тернопільської обласної ради Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат, с. Краснопуща, Бережанського району, Тернопільська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дутчвік", вул. Безкоровайного, 13, м.Тернопіль

про стягнення вартості безпідставно завищених обсягів робіт на суму 11578 грн. 67 коп. .

За участю представників:

Позивача: не з"явився

Відповідача: не з'явився.

Суть справи:

Установа Тернопільської обласної ради Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат, с. Краснопуща, Бережанського району, Тернопільської області звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дутчвік", вул. Безкоровайного, 13, м.Тернопіль вартості безпідставно завищених обсягів робіт на суму 11578 грн. 67 коп.

Позивач вказує, що підставою для звернення до суду з позовом є завищення відповідачем обсягу, а отже і вартості виконаних робіт по Договору № 1 від 30.07.2009р. та Договору від 17.11.2009р. на суму 11 578 грн. 67 коп., укладених між Бережанським психоневрологічним будинком-інтернатом та Товариством з обмеженою відповідальністю "Дутчвік", що встановлено в ході ревізії, проведеної в будинку-інтернаті Теребовлянською міжрайонної державною фінансовою інспекцією та зафіксовано в акті № 21-22/59 від 29.06.2012р.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2013 р. порушено провадження у даній справі та призначено її розгляд на 01.03.2013 р., який було відкладено на 15.03.2013р. через відсутність відповідача в судовому засіданні.

Представник позивача в попередньому судовому засіданні позовні вимоги про стягнення з відповідача 11 578 грн.67 коп. підтримав повністю.

15.03.2013р. повноважний представник позивача в судове засідання не з"явився, надіславши на адресу суду факсограмою клопотання № 80 від 15.03.2013р., в якому просить розглядати справу без участі позивача, за наявними матеріалами справи, через неможливість прибуття в судове засідання в зв"язку з тяжкими погодними умовами.

Відповідач участь уповноваженого представника в судових засіданнях 01.03.2013р. та 15.03.2013р. не забезпечив, причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не заявив. Ухвала суду від 22.01.2013р. про порушення провадження у справі та ухвала суду від 01.03.2013р., направлені відповідачу рекомендованою кореспонденцією за адресою, зазначеною у довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме: м.Тернопіль, вул. Безкоровайного, буд. 13, повернулися на адресу господарському суду разом з довідкою поштового відділення "Укрпошта" по причині закінчення терміну зберігання.

У відповідності до ст.64 Господарського кодексу України, ухвала про порушення у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місце проживання) сторін, що зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторони за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Враховуючи, що ухвала суду про порушення провадження у справі та про відкладення розгляду справи направлені відповідачу за адресою, зазначеною у довідці з ЄДРЮОФОП, а саме: м. Тернопіль вул. Безкоровайного,13, слід вважати, що відповідач був належним чином повідомлений про розгляд справи.

Відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши представлені докази, господарський суд встановив наступне:

Відповідно до ч. 1 статті 1 Господарського процесуального Кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі -підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Статтею 20 Господарського Кодексу України встановлено, що кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.

30.07.2009 року між Бережанським психоневрологічним будинком-інтернатом в особі директора будинку-інтернат Бояновича В.С. - Розпорядника бюджетних коштів, що діяв на підставі Статуту (надалі - Замовник), Товариством з обмеженою відповідальністю "Дутчвік" в особі директора Дутчишина В.С., що діяв на підставі Статуту (надалі - Підрядник) та Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в особі начальника Олійника Ю.В., що діяв на підставі Положення про УКБ (надалі - Виконавець), укладено Договір №1 на капітальний ремонт спального приміщення (заміну вікон дерев"яних на металопластикові) в Бережанському психоневрологічному будинку-інтернат ( надалі - Договір № 1).

У відповідності до умов даного Договору № 1 (п.п.1.1.,1.2,1.3) Підрядник в межах договірної ціни виконує заміну дерев"яних вікон на металопластикові відповідально кошторисної документації, будівельних норм і правил, Виконавець здійснює технічний нагляд, контроль за якістю та обсягами будівельно-монтажних робіт на платній основі, а Розпорядник бюджетних коштів (Замовник) за рахунок виділених цільових коштів оплачує виконані Підрядником і прийняті Виконавцем будівельно-монтажні роботи та послуги (Виконавця).

Сторонами узгоджено договірну ціну робіт, що доручені для виконання, що становить 50 тис. грн., в т.ч. Підряднику в сумі 49,002 тис.грн. і Виконавцю в сумі 0.998 тис. грн. (п.2.1 Договору № 1).

Вартість послуг по технічному нагляду, який проводитиме Виконавець,становить 2.5 відсотка від загальної вартості будівельно-монтажних робіт на об"єкті (без ПДВ).

17.11.2009 року між Бережанським психоневрологічним будинком-інтернатом в особі директора будинку-інтернат Бояновича В.С. - Розпорядника бюджетних коштів. що діяв на підставі Статуту (надалі - Замовник), Товариством з обмеженою відповідальністю "Дутчвік" в особі директора Дутчишина В.С., що діяв на підставі Статуту (надалі - Підрядник) та Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в особі начальника Олійника Ю.В., що діяв на підставі Положення про УКБ (надалі - Виконавець), укладено Договір б/н на капітальний ремонт спального приміщення (заміну вікон дерев"яних на металопластикові) в Бережанському психоневрологічному будинку-інтернат ( надалі - Договір).

У відповідності до умов даного Договору (п.п.1.1.,1.2,1.3) Підрядник в межах договірної ціни виконує заміну дерев"яних вікон на металопластикові відповідально кошторисної документації, будівельних норм і правил, Виконавець здійснює технічний нагляд, контроль за якістю та обсягами будівельно-монтажних робіт на платній основі, а Розпорядник бюджетних коштів (Замовник) за рахунок виділених цільових коштів оплачує виконані Підрядником і прийняті Виконавцем будівельно-монтажні роботи та послуги (Виконавця).

Сторонами узгоджено договірну ціну робіт, що доручені для виконання, що становить 40 тис.грн., в т.ч. Підряднику в сумі 39,167 тис.грн. і Виконавцю в сумі 0.833 тис. грн. (п.2.1 Договору).

Вартість послуг по технічному нагляду, який проводитиме Виконавець,становить 2.5 відсотка від загальної вартості будівельно-монтажних робіт на об"єкті (без ПДВ).

Згідно п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до положень ст. ст. 638, 639 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Договір може укладатися у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договору не вимагалася.

Згідно зі ст. 317 ГК України загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

В силу ст. 837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

У відповідності до статті 843 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Підрядник виконує роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, дефектних актів, розцінених описів, будівельних норм і правил.

Підрядник направляє Замовнику акти фактично виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 Замовник зобов'язаний підписати акти та направити їх Підряднику в 3-х денний термін або у письмовій формі обґрунтувати відмову переліком недоробок і терміном їх усунення.

У відповідності до ст. 509 Цивільного кодексу України, ст. 173 Господарського кодексу України, в силу господарського зобов'язання, яке виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Статтею 844 ЦК України визначено, що ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим.

Для виконання ремонтно-будівельних робіт в Бережанському психоневрологічному будинку-інтернаті, відповідачем було складено локальний та зведений кошториси. Відповідно до укладених договорів вартість робіт становила 90000,00 (40000,00+50000,00) грн., в т.ч. для Підрядника 88169 грн.00 коп. та Виконавця за здійснення технічного нагляду - 1831,00 грн.

На виконання умов укладеного договору позивачем, згідно платіжних доручень № 459 від 26.08.2009р., № 521 30.09.2009р.,№ 631 від 26.11.1009р. перераховано на рахунок відповідача грошові кошти в загальному розмірі 90000,00грн..

30 вересня 2009р. між сторонами у справі підписано Акт приймання виконаних підрядних робіт № 23 за вересень 2009 року, вартість виконаних робіт склала 50000,00 грн.

04 грудня між сторонами у справі підписано Акт приймання виконаних підрядних робіт, вартість виконаних робіт склала 39166,80 грн.

Судом встановлено, що 27.06.2012 року державною фінансовою інспекцією в Тернопільській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Установи Тернопільської обласної ради Бережанського психоневрологічного будинку-інтернату, с. Краснопуща, Бережанський район, Тернопільська область за період з 01.01.2009 по 31.03.2012р., про що складено відповідний Акт № 21-22/59.

За результатами даної перевірки встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Дучвік" безпідставно завищено обсяги виконаних робіт, внаслідок чого будинку-інтернату завдано збитків на загальну суму 11 578 грн.67 коп., а саме:

В акти приймання виконаних робіт зайво включено заміну вікон на металопластикові в кількості 11,847 кв.м на суму 224,00 грн. прямих витрат, в т.ч.:

- до 2 кв.м в кількості 8,967 (87,114-78,147) кв.м на суму 178,00 (0,08967x1985,11) грн. прямих витрат, в т.ч. сума заробітної плати становить 165,00 (0,08967x1837,65) грн. прямих витрат та 13 (0,08967x143,53) людино-годин нормативних трудовитрат;

- до 3 кв.м в кількості 2,74 (9,283-6,543)кв.м на суму 44,00 (0,0274x1608,20) грн. прямих витрат, в т.ч. сума заробітної плати становить 41,00 (0,0274x1498,31) грн. прямих витрат та 3 (0,0274x116,23) людино-години нормативних трудових витрат;

- більше 3 кв.м в кількості 0,144 (12,24-12,096)кв.м на суму 2,00 (0,00144x1692,72) грн. прямих витрат.

В складову частину вартості виконаних робіт в акти приймання

виконаних робіт включено демонтаж віконних коробок в кількості 74 шт. на

суму 1632,00 грн. прямих витрат.

Як слідує з Акту контрольних обмірів, копія якого знаходиться в матеріалах справи, встановлено, що фактично демонтовано (замінено) 65 віконних коробок, внаслідок чого в акти виконаних робіт зайво включено демонтаж віконних коробок в кількості 9 шт. на суму 193,00 (0.09х146,94)грн. прямих витрат в т.ч. сума заробітної плати становить 171,00 (0,09x1897,40) грн.. та нормативних трудовитрат в кількості 15(0,09x168,70) людино-годин.

Згідно двох актів приймання виконаних робіт до оплати включено

вартість віконних метало-пластикових блоків в кількості 109,433 кв.м на суму

61121,00 грн. прямих витрат. Усереднена вартість 1 кв.м віконного метало-

пластикового блоку складає 558,52 (61121,00:109,433) грн. без врахування

ПДВ.

Враховуючи дані контрольних обмірів проведеною ревізією встановлено, що фактично замінено 97,586 кв.м віконних блоків, що свідчить про те, що в акти приймання виконаних робіт ТОВ "Дутчвік" зайво включено вартість метало пластикових віконних блоків в кількості 11,847 кв.м на суму 6671,00 (11,847x558,52) грн. прямих витрат.

В складову частину вартості виконаних робіт в акти приймання

виконаних робіт до оплати "Підрядником" включена вартість утримання

служби "Виконавця" (включаючи витрати на технічний нагляд) на суму

995,00 гривень.)

Крім того, ревізією встановлено, що в складову частину вартості виконаних ТОВ "Дутчвік" включено вартість автомобілів бортових вантажопідйомністю до 3-х тон на суму 347,00 грн., в т.ч.:

при виконанні робіт у вересні 2009 року на суму 289,21 грн.;

при виконанні робіт у листопаді 2009 року на суму 57,35грн.

В Акті ревізії зазначено, що вищезазначені бортові автомобілі призначені для перевезення матеріальних ресурсів з приоб'єктного складу до місця їх укладки. При виконанні робіт по заміні вікон на металопластикові приоб'єктних складів не було, а тому не було підстав включати в акти приймання виконаних робіт вартість автомобілів бортових на суму 347,00 грн., що є порушенням п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1.1.2000.

Ревізією встановлено, що внаслідок завищення обсягів фактично виконаних робіт ТОВ "Дутчвік" зайво включена вартість прямих витрат на суму 7227,00 грн., в т.ч. сума заробітної плати складає 377,00 грн. та нормативних трудовитрат в кількості 31 людино-години.

При проведенні перерахунку вартості зайво включених прямих витрат у відповідності з актами приймання виконаних робіт в загальному зайво включена вартість робіт з послугами за технічний нагляд на суму 8955,00 грн. а саме:

Вартість зайво включених загальновиробничих витрат складає 263,00 грн.

Вартість зайво включеного розміру кошторисного прибутку складає 88,00грн.

Вартість зайво включених адміністративних витрат складає 35,00грн.,

Отже, за підрахунками Державної фінансової інспекції в Тернопільській області загальна вартість зайво включених коштів складає 8954,56 грн., що з врахуванням ПДВ складає 10745,47 гривень.

Ревізією витрат на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт встановлено, що будинку-інтернату завдано збитків на загальну суму 11578,67 грн., що складається з загальної вартості зайво включених коштів з врахуванням ПДВ, що становить 10745,47 гривень та 833,20 гривень за здійснення технічного нагляду.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.

Згідно преамбули "Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000" ці будівельні норми встановлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування і носять обов'язковий характер при визначенні вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

Відповідно статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно п. 1.2.2. Правил визначення вартості будівництва загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи обов'язкові для застосування всіма організаціями, установами і підприємствами незалежно від їх відомчої належності і форм власності при визначенні вартості будов (об'єктів) будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних або коштів підприємств, установ і організацій державної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 857 Цивільного кодексу України, виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові.

Відповідно ст. 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. (ст. 525 ЦК України).

Матеріалами справи встановлено, що директором ТОВ "Дучвік" Дутчишиним В.Б., як представником "підрядника" пояснень в ході фінансової перевірки не було надано, оскільки для проведення контрольних обмірів він не з"явився, як і не з"явився в судові засідання для надання пояснень по суті справи.

Згідно ч. 1 ст. 13 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" дії або бездіяльність службових осіб державної контрольно-ревізійної служби можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку.

В матеріалах справи відсутні докази оскарження відповідачем дій службових осіб контрольно-ревізійного управління в Тернопільській області.

Згідно вимог ст. ст. 32, 33 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідач в судові засідання не прибув, не заперечив належними та допустимими доказами доводів позивача, як і не надав суду доказів добровільного повернення завищеної вартості виконаних ремонтних робіт .

За даних обставин, суд визнає позовні вимоги позивача щодо стягнення 11 578 грн.67 коп. правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Враховуючи, що позивачем судовий збір до прийняття рішення по справі не сплачено, витрати по сплаті судового збору стягнути з відповідача в доход державного бюджету України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 29, 33, 34, 43, 49, 82, 84, 85 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дутчвік", вул. Безкоровайного, 13, м.Тернопіль ідентифікаційний код 34227076 на користь Установи Тернопільської обласної ради Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат, с. Краснопуща, Бережанський район, Тернопільська область, ідентифікаційний код 03189506 - 11 578 (одинадцять тисяч п'ятсот сімдесят вісім) грн.67 коп. вартості безпідставно завищених обсягів ремонтно-будівельних робіт.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дутчвік", вул. Безкоровайного, 13, м.Тернопіль ідентифікаційний код 34227076 - 1 720 (одну тисячу сімсот двадцять) грн.50 коп. в доход державного бюджету України (одержувач: УДКСУ у м. Тернополі 22030001, код одержувача: 37977726, рахунок одержувача: 31217206783002, банк: ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012).

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

На рішення господарського суду сторони мають право подати апеляційну скаргу до Львівського апеляційного господарського суду через цей суд протягом десяти днів з дня виготовлення повного тексту рішення.

Повний текст рішення виготовлено 19 березня 2013р..

Суддя Ю.О. Чопко

Дата ухвалення рішення 15.03.2013
Зареєстровано 28.03.2013
Оприлюднено 29.03.2013

Судовий реєстр по справі 921/54/13-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 01.04.2013 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Судовий наказ від 01.04.2013 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Рішення від 15.03.2013 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 01.03.2013 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 22.01.2013 Господарський суд Тернопільської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону