ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Україна  Донецький окружний адміністративний суд П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И                 18 березня 2013 р.                                                     Справа № 805/1957/13-а приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17 розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у Петровському районі м. Донецька Донецької області  Державної податкової служби до Приватного підприємства «Рімекс» про  стягнення з рахунків банках податкового боргу з податку на прибуток в сумі 244 735,23 грн., -                                                                  В С Т А Н О В И В: Державна податкова інспекція у Петровському районі м. Донецька Донецької області  Державної податкової служби          звернулась до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до Приватного підприємства «Рімекс» про  стягнення з рахунків банках податкового боргу з податку на прибуток в сумі 244 735,23 грн. В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що за відповідачем обліковується сума податкового боргу з податку на прибуток у розмірі 422 735,23 грн., у тому числі з основного платежу – 281 818,73 грн., та фінансових санкцій 140 916,50 грн., яка виникла внаслідок нездійснення своєчасної сплати платником податків сум узгоджених податкових зобов'язань та штрафних санкцій. Посилаючись на вимоги Податкового кодексу України, позивач просив суд стягнути з відповідача суму заборгованості у розмірі 244 735,23 грн.   Представник позивача  прибув в судове засідання. Представник відповідача в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути справу в порядку письмового провадження на підставі наявних у матеріалах справи доказах.           Судом встановлено, що відповідач – Приватне підприємство «Рімекс» є юридичною особою, зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради 08.10.2007р. та обліковується в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України за кодом 35484706, що підтверджується наявною у матеріалах справи копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. (а.с.36) Відповідач перебуває на податковому обліку у ДПІ у Петровському районі м. Донецька, що підтверджено довідкою про взяття на облік платника податків від 09.10.2007р. № 1909/2-ОПП (а.с.35) Пунктом 20.1.28 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України визначено, що органи державної податкової служби, окрім іншого, мають право  стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом. Таким чином, позивач є органом державної влади, уповноваженим здійснювати функцію контролю за визначенням та сплатою платником податків, повноваження якого на звернення до суду із позовом про стягнення податкового  боргу прямо визначені законодавством України. Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється органами державної податкової служби та іншими державними органами відповідно до законодавства. Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України. Обов'язок платника податків щодо здійснення своєчасної сплати суми податкових зобов'язань встановлений підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України. Як вбачається з матеріалів справи, на підставі акту № 562/23/35484706 від 20.05.2010р. про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 09.10.2007р. по 30.09.2009р. валютного та іншого законодавства за період з 09.10.2007р. по 30.09.2009р.(а.с.5-24), податковим органом було прийнято податкове повідомлення-рішення форми «Р» № 0000672342/0 від 12.08.2010 року про донарахування податкових  зобов'язань з податку на прибуток в розмірі 281 833,00 грн., та застосування штрафної санкції в розмірі 140 916,50 грн. (а.с.29) Порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, порядок  оскарження дій органів стягнення визначені Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», який діяв до 01 січня 2011 року та главою 9 Податкового кодексу України, який набрав чинності 01 січня 2011 року. Згідно змісту зазначених нормативно-правових актів, стягненню з платника податків підлягає наявна в платника сума податкового боргу. З огляду на те, що податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань з податку на прибуток прийняті до набрання чинності Податковим кодексом України, обставини щодо виникнення податкового боргу з податку на прибуток у відповідача суд встановлює за приписами законодавства, що було чинним на момент виникнення податкового боргу. Підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» встановлено, що податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 статті 4 цього Закону, вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення, за винятком випадків, визначених підпунктом 5.2.2 цього пункту. Згідно частини 3 підпункту 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» у разі визначення податкового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах "а" - "в" підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4, платник податків зобов'язаний погасити нараховану суму податкового зобов'язання протягом десяти календарних днів від дня отримання податкового повідомлення, крім випадків коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру апеляційного узгодження. Відповідно до пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. Вказане податкове повідомлення-рішення було оскаржене відповідачем в судовому порядку. Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 20.05.2011 року у справі № 2а-23016/10/0570 у задоволені позовних вимог ПП «Рімекс» відмовлено повністю. Ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 23.06.2011 року у справі № 2-а-23016/10/0570 постанова суду першої інстанції залишена без змін. Відповідно до ч. 5 статті 254 Кодексу адміністративного судочинства (в редакції Закону від  30.06.2010 року) постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили з моменту проголошення. Таким чином, податкове зобов'язання відповідача, визначене податковим повідомленням – рішенням, вважаються узгодженим. Встановлений чинним законодавством строк сплати зазначеного податкового зобов'язання на день розгляду справи сплинув, що також підтверджено зворотнім боком облікової картки платника податку. Відповідно до пункту 95.2. статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. Згідно з пунктом 59.1. статті 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. 03.12.2012 року податковою інспекцією  сформована  податкова вимога № 84, яка була надіслана відповідачу поштою рекомендованою кореспонденцією з повідомлення про вручення поштового відправлення. (а.с.34) Однак, конверт із поштовим відправленням було повернуто на адресу податкової інспекції з відміткою пошти «за закінченням терміну зберігання».(а.с.33) Таким чином, оскільки відповідач постійно мав несплачену податкову заборгованість, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню. Згідно приписів частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються. З огляду на зазначене, на підставі положень  Закону України «Про державну податкову службу в Україні», та керуючись, підпунктом 20.1.28 статті 20, статтею 95 Податкового кодексу України,  ст.ст. 8 - 11, 40, 94, 112, 136, 158 – 163, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -                                                       ПОСТАНОВИВ: Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Петровському районі м. Донецька Донецької області  Державної податкової служби до Приватного підприємства «Рімекс» про  стягнення з рахунків банках податкового боргу з податку на прибуток в сумі 244 735,23 грн. – задовольнити. Стягнути з Приватного підприємства «Рімекс» (ЄДРПОУ 35484706) з рахунків банках податковий борг з податку на прибуток підприємств у сумі 422 735,23 грн., у тому числі з основного платежу – 281 818,73 грн. та з фінансових санкцій – 140 916,50 грн. Постанову прийнято в порядку письмового провадження 18 березня 2013 року. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.           У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.           Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.           Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.           Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.                      Суддя                                                                            Грищенко Є.І.  

Дата ухвалення рішення 18.03.2013
Зареєстровано 04.04.2013
Оприлюднено 04.04.2013

Судовий реєстр по справі 805/1957/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 18.03.2013 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.02.2013 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 805/1957/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону