ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

01/32-38     

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ  

 РІШЕННЯ          

      

від "25" лютого 2009 р.                                                       по справі  № 01/32-38

за позовом відкритого акціонерного товариства “Укртелеком”в особі Центру телекомунікаційних послуг Волинської філії, м. Луцьк

до приватного підприємства “Меріда”, м. Луцьк

про стягнення 870,52 грн.

                                                                                                    суддя Якушева І. О.

за участю представників:

від позивача: Олейнікова Л.Є. (довір. від 18.07.2008р.)

від відповідача: н/з

Суть спору: позивач в позовній заяві просить стягнути з відповідача 870,52 грн. з них 804,51 грн. заборгованості за надані на підставі договору № 3121 від 20.06.2006р. послуги електрозв'язку за період серпень 2008р. –січень 2009р., 30,77 грн. пені за період з 10.08.2008р. по 10.02.2009р., 6,75 грн. процентів річних за період з 1.09.2008р. по 10.02.2009р., 28,49 грн. збитків, завданих інфляцією, за цей же період.

Позивач в судовому засіданні позовні вимоги підтримала.

Відповідач в судове засідання не з'явився, відзиву на позов не подав.  

Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши думку представника позивача про можливість розгляду справи за відсутності відповідача, господарський суд на підставі ст.75 ГПК України дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутності відповідача, за наявними у справі матеріалами. При цьому господарським судом взято до уваги те, що відповідача було належним чином повідомлено про судовий розгляд справи №01/32-38. Як вбачається із копії Статуту ПП "МЕРІДА", Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП "МЕРІДА" зареєстроване за адресою: м.Луцьк, пр.Соборності, 16/75. Як юридична, зазначена адреса вказана також і в договорі №3121 від 20.06.2006р., підписаному ПП "МЕРІДА" і скріпленому  його печаткою. Ухвалу господарського суду про порушення провадження у справі від 12.02.2009р. було надіслано відповідачу за загаданою адресою, а також за іншою адресою, зазначеною позивачем у позовній заяві.: м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 1.

Відповідно до ст.75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній документами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд

встановив:

20.06.2006р. між ВАТ «Укртелеком»і приватним підприємством “Меріда” було укладено договір № 3121 про надання послуг електрозв'язку, згідно з умовами якого позивач взяв зобов'язання надавати відповідачу послуги електрозв'язку, а відповідач їх оплачувати.

На виконання умов цього договору позивач за період серпень 2008р. –січень 2009р. надав відповідачу послуг електрозв'язку на суму 804,51 грн., що підтверджується рахунками на сплату, оборотною відомістю.

Пунктом 4.2. договору № 3121 від 20.06.2006р. визначено, що споживач сплачує послуги електрозв'язку за спільно погодженою (авансовою, з поданням рахунків) системою оплати.  

Згідно з п. 4.6. даного договору у разі застосування авансової системи оплати споживач для одержання послуг електрозв'язку проводить щомісячно до 20-го числа поточного місяця, попередню оплату їх вартості в розмірі не менше суми послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді, з подальшим перерахунком (до 10-го числа  місяця, що настає після розрахункового періоду), виходячи з фактично наданих послуг.

Відповідач оплату електропослуг за спірний період не проводив.  

Заборгованість на момент розгляду справи складає 804,51 грн. Доказів, які б спростовували цю заборгованість або доказів її оплати відповідач суду не подав.

У відповідності із ст.193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання  та  інші  учасники  господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст.ст. 526, 599 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Враховуючи наведене, позовна вимога про стягнення з відповідача 804,51 грн. заборгованості за надані послуги електрозв'язку за період серпень 2008р. –січень 2009р. обґрунтована і підлягає до задоволення.

Згідно із ст. ст. 546, 549 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 5.8. договору № 3121 від 20.06.2006р. передбачено, що у разі несплати за надані послуги електрозв'язку понад встановлений термін споживач сплачує пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Враховуючи допущене відповідачем прострочення платежу, з нього відповідно до ст.ст.546, 549 Цивільного кодексу України, п.5.8 договору № 3121 від 20.06.2006р. слід стягнути 30,77 грн. пені за період з 10.08.2008р. по 10.02.2009р., відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України –6,75 грн. процентів річних за період з 1.09.2008р. по 10.02.2009р., 28,49 грн. збитків, завданих інфляцією, за цей же період.

Керуючись ст.193 Господарського кодексу України, ст.ст.526, 546, 549, 599, 625 Цивільного кодексу України, ст.ст. 44, 49, ст.ст.82 –85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

в и р і ш и в:

          1. Позов задовольнити.

          2. Стягнути з приватного підприємства “Меріда” (юр. адреса: м. Луцьк, вул. Кондзелевича, 1, пошт. адреса: м. Луцьк, пр. Соборності, 16/75, р/р 26000013487900 в АКІБ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЗКПО 33559736) на користь відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” в особі Центру телекомунікаційних послуг Волинської філії (м. Луцьк, пр. Перемоги, 2, р/р 260011969 в Райффайзен банк Аваль м. Луцьк, МФО 303569, код ЄДРПОУ 23251963) 804 грн. 51 коп. заборгованості, 30 грн.77 коп. пені, 6 грн. 75 коп. процентів річних, 28 грн.49 коп. збитків, завданих інфляцією;102 грн. витрат, пов'язаних з оплатою державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

          Суддя                                                         Якушева І. О.

Дата ухвалення рішення 25.02.2009
Оприлюднено 03.03.2009

Судовий реєстр по справі 01/32-38     

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 10.03.2009 Господарський суд Волинської області Господарське
Рішення від 25.02.2009 Господарський суд Волинської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 01/32-38     

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону