ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.13 Справа№ 914/957/13-г

Господарський суд Львівської області у складі судді Ділай У.І.

При секретарі Лосик Ю.О.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовною заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія «Міст ТБ», м.Львів

до відповідача: Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Львів - ТБ», м.Львів

про: стягнення 515 062,57 грн.

Представники :

Від позивача: Кондратюк В.В. - представник (Довіреність б/н від 06.07.2012р.).

Від відповідача: Мотрук М.Ю. - представник (Довіреність б/н від 08.04.2013 р.)

Представникам сторін роз'яснено права і обов'язки передбачені ст.ст.20, 22 ГПК України. Клопотань в порядку ч. 6 ст. 81 1 ГПК України про технічну фіксацію судового процесу не поступало.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія «Міст ТБ», м. Львів до відповідача - Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Львів - ТБ», м. Львів про стягнення 515 062,57 грн.

Ухвалою суду від 13.03.2013 р. порушено провадження у справі та призначено до розгляду на 27.03.2013 р. З підстав, викладених в Ухвалі суду від 27.03.2013 р. розгляд справи відкладався.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача позовні вимоги в частині 507 840,00 грн. основного боргу визнав. В частині стягнення 3 % річних та пені представник відповідача проти позову заперечив, вказавши, що заборгованість виникла не з вини КП «Телерадіокомпанія «Львів - ТБ».

Як зазначається у Відзиві на позовну заяву б/н від 09.04.2013 р. КП «Телерадіокомпанія «Львів - ТБ» є комунальним підприємством, яке фінансується Львівською обласною радою за рахунок коштів обласного бюджету. Рух всіх коштів підприємства здійснюється через Управління державної казначейської служби України у Личаківському районі м. Львова. Зважаючи на викладене, КП «Телерадіокомпанія «Львів - ТБ» неодноразово зверталось до управління державної казначейської служби щодо перерахунку коштів позивачу. Однак, кошти казначейством перераховані не були.

В процесі розгляду матеріалів справи судом встановлено:

05.07.2012 р. між сторонами у справі було укладено Договір № 0507/1 про надання послуг, відповідно до умов якого позивач взяв на себе зобов'язання надати у 2012 р. відповідачу « 92,20,1 Послуги у сфері радіомовлення і телебачення (трансляція і розміщення програм)», а саме: послуги ефірного часу для розміщення відеоматеріалів відповідача відповідно до програми мовлення на каналі мовлення позивача, а відповідач у свою чергу зобов'язався прийняти та оплатити надані послуги.

У п. 2.1. Договору сторони погодили, що вартість послуг, які позивач надає відповідачу складає 1 352 400,00 грн., в тому числі ПДВ - 225 400,00 грн.

Вартість послуг може бути зменшена за взаємною згодою сторін, що оформляється Додатковою угодою до цього Договору (п. 2.2.).

Як зазначається у позовній заяві на виконання договірних зобов'язань позивач протягом жовтня-грудня 2012 р. надав відповідачу послуги на загальну суму 507 840,00 грн.

Факт надання послуг підтверджується представленими суду актами надання послуг, а саме: № 1-11-01 від 01.12.2012 р. на суму 171 120,00 грн.; № 3-12-01 від 03.12.2012 р. на суму 165 600,00 грн.; № 1 від 27.12.2012 р. на суму 171 120,00 грн.

Пунктом 3.1. Договору передбачено, що оплата за надані послуги здійснюється на підставі рахунка, який надається позивачем разом із актом передачі-приймання послуг за звітний місяць.

Оплата за послуги за звітний місяць здійснюється в повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту одержання рахунка (п. 3.2. Договору).

Як встановлено судом, на оплату наданих послуг позивачем було виставлено відповідачу Рахунки № 411 від 01.11.2012 р.; № 431 від 03.12.2012 р. та № 1 від 03.01.2013 р. Проте, відповідач вказаних рахунків не оплатив.

Станом на день подання позову заборгованість відповідача перед позивачем становить 507 840,00 грн.

За порушення строків оплати позивач на підставі п. 8.6. Договору нарахував відповідачу пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, що складає 5 190,90 грн.

Окрім того, на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України позивачем заявлено до стягнення 3 % річних від суми боргу, що становить 2 031,67 грн.

Загальна сума позовних вимог складає 515 062,57 грн.

Суд заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши та дослідивши докази по справі та оцінивши їх в сукупності, прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення з наступних підстав:

Згідно ст. 509 ЦК України зобов'язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку, при цьому зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 174 ГК України господарські зобов'язання виникають з господарського договору та інших угод, передбачених законом.

Як вбачається із матеріалів справи спірні правовідносини між сторонами виникли на підставі Договору № 0507/1 про надання послуг від 05.07.2012 р., на виконання умов якого позивач протягом жовтня-грудня 2012 р. надав відповідачу послуги на загальну суму 507 840,00 грн.

Згідно визначення ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Положеннями ч. 1 ст. 903 ЦК України передбачено, що у випадку, коли договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

У п.п. 3.1., 3.2. Договору сторони погодили, що оплата за надані послуги здійснюється на підставі рахунка, який надається позивачем разом із актом передачі-приймання послуг за звітний місяць. Оплата за послуги за звітний місяць здійснюється в повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту одержання рахунка

Відповідно до ст. 526 ЦК України, 193 ГК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У ст. 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається, а у відповідності до ст. 599 ЦК України, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Як встановлено в процесі розгляду справи наданих позивачем послуг відповідач не оплатив, у зв'язку з чим у КП «Телерадіокомпанія «Львів - ТБ» перед ТзОВ - Телерадіокомпанія «Міст ТБ» виникла заборгованість на суму суму 507 840,00 грн.

Порушенням зобов'язання, відповідно до ст. 610 ЦК України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Правова норма ч. 1 ст. 612 ЦК України визначає, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

В силу ст. 216 ГК України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених кодексом, іншими законами та договором.

Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 ГК України є штрафні санкції, до яких віднесено штраф та пеню (ч. 1 ст. 230 ГК України).

Розмір штрафних санкцій відповідно до ч. 4 ст. 231 ГК України встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

У п. 8.6. Договору сторони визначили, що пеня за прострочення оплати послуг встановлюється у розмірі облікової ставки НБУ.

З огляду на вищевикладене, суд, перевіривши розрахунок позовних вимог, прийшов до висновку, що позовні є обґрунтованими, доведеними наявними в матеріалах справи доказами та такими, що підлягають до задоволення. Відповідач доводів позивача не спростував, доказів належного виконання зобов'язання щодо оплати товару суду не надав.

Викладені у відзиві на позовну заяву доводи відповідача щодо відсутності вини КП «Телерадіокомпанія «Львів - ТБ» у порушенні договірних зобов'язань суд до уваги не приймає, оскільки відповідно до приписів ст. 617 ЦК України та ч. 2 ст. 218 ГК України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

У відповідності з п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Судовий збір відповідно до ст. 49 ГПК України покладається на відповідача.

На підставі наведеного та керуючись ст. 174, 193, 216, 218 ГК України, ст.ст. 509, 525, 526, 599, 610, 612, 617, 625, 901, 903 ЦК України, ст.ст.4-3, 33, 43, 49, 82-84 ГПК України , суд

ВИРІШИВ :

1. Позовні вимоги задоволити повністю.

2. Стягнути з Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Львів - ТБ» (79008, м. Львів, вул. Підвальна, 3. Ідентифікаційний код 31074340) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю - Телерадіокомпанія «Міст ТБ» (79066, м. Львів, вул. Сихівська, 8. Ідентифікаційний код 25550345) 507 840,00 грн. боргу, 5 190,90 грн. пені, 2 031,67 грн. 3 % річних, всього - 515 062,57 грн.; 10 301,25 грн. судового збору.

3. Наказ видати згідно ст.116 ГПК України.

Повний текст рішення виготовлено та підписано 10.04.2013 р.

Суддя Ділай У.І.

Дата ухвалення рішення 09.04.2013
Зареєстровано 11.04.2013
Оприлюднено 11.04.2013

Судовий реєстр по справі 914/957/13-г

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 09.04.2013 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 27.03.2013 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону