ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2013 року о 10 год. 15 хв. Справа № 808/2728/13-а м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі

головуючого судді Шари І.В.

при секретарі судового засідання Ткаченко А.П.

за участю представників:

позивача - не з'явився

відповідача - не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу

за позовом Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області Державної податкової служби

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08», м. Запоріжжя

про стягнення коштів за податковим боргом

ВСТАНОВИВ:

07 березня 2013 року до Запорізького окружного адміністративного суду (далі - суд) надійшов позов від Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області Державної податкової служби (далі - ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС, позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» (далі - ТОВ «ЕСОММ 08», відповідач), в якому позивач просить суд стягнути з відповідача борг по податку на додану вартість у сумі 8 928,83 грн.

Позовні вимоги обґрунтовує Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - ПК України, в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин), та зазначає, що відповідач має податкову заборгованість у сумі 8 928,83 грн., а саме: 24.09.2012 нараховано штрафні санкції за несвоєчасну сплату податкового повідомлення-рішення №0009031501 від 14.09.2012 - 772,83 грн.; 30.11.2012 нараховано по Декларації №9072775781 від 19.11.2012 - 7489,00 грн.; 30.01.2013 нараховано по Декларації №9084962336 від 17.01.2013 - 667,00 грн. Таким чином, податковий борг виник у зв'язку з несплатою відповідачем узгоджених сум грошового зобов'язання, самостійно обчисленого платником в поданих деклараціях з ПДВ та суми штрафної санкції, нарахованої за несвоєчасну сплату узгоджених сум.

Ухвалою від 11 березня 2013 року відкрито провадження у справі №808/2728/13-а та призначено справу до розгляду.

Зазначена ухвала, разом із повістками про виклик до суду, була направлена на юридичні адреси сторін рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення. Позивач отримав вказану ухвалу та повістку, про що свідчить підпис на вказаному рекомендованому повідомленні. Від відповідача повернулись конверти із відмітками відділення поштового зв'язку «за зазначеною адресою не значиться» та «за закінченням терміну зберігання».

Згідно із ч. 11 ст. 35, ч. 3 ст. 167 КАС України відповідач вважається таким, що належним чином повідомлений про судовий розгляд даної справи.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, 01.04.2013 подав до суду клопотання, в якому просив розглянути справу без його участі та зазначив, що на позовних вимогах наполягає.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, клопотань та заяв від відповідача на адресу суду не надходило, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 1 ст.41 КАС України суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. У разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

З огляду на викладене, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності сторін на підставі наявних у ній доказів.

Розглянувши матеріали справи, судом встановлені наступні обставини.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» (ідентифікаційний код 31823625) є юридичною особою та зареєстровано 02.01.2002, що підтверджується Довідкою №24/20 від 03.01.2002 про Включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

ТОВ «ЕСОММ 08» взяте на облік до ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя 14.01.2002 за №654, що підтверджується довідкою позивача від 15.01.2002 №447/28-1.

Станом на момент розгляду справи згідно довідок позивача про стан заборгованості та облікової картки платника податків (зворотній бік, скорочена форма) ТОВ «ЕСОММ 08» має податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 8 928,83 грн., який виник на підставі наступного.

Працівниками ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС було проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ «ЕСОММ 08» за період з 30.12.2011 по 05.09.2012.

За результатами перевірки позивачем складено Акт від 07.09.2012 №995/1501/31823625.

На підставі Акту перевірки від 07.09.2012 №995/1501/31823625 позивачем винесено податкове повідомлення-рішення №0009031501 від 14.09.2012, яким відповідачу визначено суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 772,83 грн. Вказане податкове повідомлення-рішення отримане директором ТОВ «ЕСОММ 08» 14.09.2012 Коротуном В.Л., про що свідчить його підпис корінці вказаного податкового повідомлення-рішення, копія якого міститься у матеріалах адміністративної справи.

Крім того, відповідачем до ДПІ надавались податкові декларації з податку на додану вартість, а саме:

- №9072775781 від 19.11.2012, відповідно до якої підприємством самостійно були визначені податкові зобов'язання за загальну суму 7 489,00 грн.;

- №9084962336 від 17.01.2013, відповідно до якої підприємством самостійно були визначені податкові зобов'язання за загальну суму 667,00 грн.

Загальна сума податкових зобов'язань, визначених у податкових деклараціях, склала 8 156,00 грн. Вказана сума ТОВ «ЕСОММ 08» сплачена не була, у зв'язку з чим вона набула статусу податкового боргу.

Із матеріалів справи вбачається, що позивачем вживалися заходи щодо стягнення податкової заборгованості у встановленому законодавством порядку, а саме згідно з положеннями ст. 59 ПК України ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС 07.07.2012 була сформована та надіслана податкова вимога №87.

Вищезазначена вимога надсилалась на юридичну адресу відповідача засобами поштового зв'язку, рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, який повернувся із відміткою поштового відділення «за зазначено адресою не значиться».

Станом на час розгляду адміністративної справи, у відповідача існує податкова заборгованість перед бюджетом по податку на додану вартість в сумі 8 928,83 грн., яка до теперішнього часу не погашена.

Оцінивши надані документи та матеріали, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Підпунктом 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПК України передбачено обов'язок платників податків сплачувати податки та збори у строки та в розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Пунктом 46.1 ст. 46 ПК України визначено, що податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом 203.1 статті 203 Податкового кодексу України визначено, що податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Згідно із п. 203.2 ст. 203 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Як вбачається із матеріалів адміністративної справи, відповідачем суми самостійно задекларованих зобов'язань не були сплачені у встановлені законом строки і набули статусу податкового боргу.

В пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України визначено, що податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

У п.57.3. ст. 57 ПК України зазначено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Із матеріалів адміністративної справи вбачається, що позивачем було винесене податкове повідомлення-рішення стосовно відповідача, яке було отримане представником ТОВ «ЕСОММ 08», проте відповідач у встановлені законодавством строки суму зобов'язань, визначену у податковому повідомленні-рішенні, не сплатив.

Пунктом 59.1. ст. 59 Податкового кодексу України передбачено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Як зазначено у пп.14.1.153 п.14.1 ст.14 ПК України податкова вимога - це письмова вимога органу державної податкової служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

Відповідно до приписів п.58.3 ст.58 Податкового кодексу України податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Відповідно до п. 59.3. ст. 59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Згідно із Відповідно до п. 59.4. ст.59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.5 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Вищенаведеним нормативним актом не передбачено направлення податкових вимог в інших випадках.

На виконання вищезазначених норм позивачем була сформована та надіслана на адресу боржника податкова вимога форми «Ю» від 07.07.2012 №87, яка була направлена на адресу підприємства ТОВ «ЕСОММ 08», що підтверджується копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, яка міститься в матеріалах адміністративної справи.

Відповідно до пп. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до пункту 3.1 Розділу 3 Інструкції про порядку ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контролю за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої Наказом ДПА України від 18.07.2005 №276 (далі - Інструкція №276), з метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до бюджету органами державної податкової служби на кожний поточний рік відкриваються особові рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками.

У п.3.6 Інструкції №276 зазначено, що форми карток особових рахунків мають лицьовий та зворотний боки. На лицьовому боці картки відображаються умови справляння платежу та дані про платника податків. Зворотний бік картки відображає стан розрахунків платників з бюджетом (суми нарахованого та сплаченого платежу, пені, штрафних (фінансових) санкцій, плати за кредит щодо розстрочених (відстрочених) податкових зобов'язань, суми податкового боргу, надміру та/або помилково сплачені, та суми, заявлені до відшкодування, й інше).

Згідно п. 4.1 Розділу 4 Інструкції №276 нарахуванню в особових рахунках платників підлягають, зокрема, податкові зобов'язання, штрафні санкції та пеня, самостійно визначені платником; податкові зобов'язання, штрафні санкції та пеня, нараховані органом державної податкової служби та узгоджені платником відповідно до чинного законодавства.

Податкові зобов'язання, штрафні санкції, пеня, самостійно визначені платником у податковій звітності, уносяться до електронної бази даних підрозділами обробки та ведення податкових документів і формуються в електронні та паперові реєстри. Нарахування податкових зобов'язань та штрафних санкцій, що самостійно визначені та узгоджені платником, обліковується у розділі «Нараховано платежів - зменшено платежів» за відповідними кодами операцій (п. 4.2.1 Розділу 4 Інструкції №276).

ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС на підтвердження податкового боргу відповідача надано:

- облікові картки платника податку (зворотній бік, скорочена форма) з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) - ТОВ «ЕСОММ 08», станом на 31.12.2012 та станом на 01.02.2013, відповідно до яких за відповідачем обліковується борг у сумі 8 928,83 грн.;

- довідки про борг станом на 04.03.2013 та станом на 01.04.2013, відповідно до яких у відповідача існує податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 8 928,83 грн.

На момент розгляду справи в суді, вказана сума податкового зобов'язання відповідачем не сплачена, заборгованість перед бюджетом не погашена.

Згідно зі ст.11 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Під час розгляду справи відповідач доказів сплати заборгованості не надав, проти позову не заперечив, доводи позивача не спростував.

На підставі викладеного суд дійшов висновку, що позов ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС є доведеним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до приписів п. 4 ст. 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 11, 71, 86, 94, 158-163, 167 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області Державної податкової служби - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСОММ 08» (код ЄДРПОУ 31823625) до бюджету борг по податку на додану вартість у сумі 8 928,83 грн. (вісім тисяч дев'ятсот двадцять вісім гривень 83 копійок) на р/р 31110029700005, код платежу 14010100, банк - ГУДКУ у Запорізькій області, МФО 813015, одержувач - Державний бюджет у Комунарському районі, ЄДРПОУ 34677119.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня отримання постанови, апеляційної скарги, з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя І.В. Шара

Дата ухвалення рішення 02.04.2013
Зареєстровано 15.04.2013
Оприлюднено 15.04.2013

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 808/2728/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону