ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

28/322-06-8488

    

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"20" листопада 2006 р.Справа  № 28/322-06-8488

За позовом   Товариство з обмеженою відповідальністю "Агростар";  

ддо відповідача   Селянсько (фермерське) господарство "Ніка"  

про стягнення заборгованості та пені 23196,17грн.

Суддя Гуляк Г.І.

Представники:

Від позивача: Коротков С.О. - за дорученням;  

Від відповідача: не з'явився;

Суть спору: позивач –Товариство з обмеженою відповідальністю „Агростар” звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення заборгованості та пені в сумі 23 196,17 гривень з Селянського (фермерського) господарства „Ніка”.

Відповідач в судове засідання не з'явився, відзив на позовну заяву не надав, справа розглядається в порядку ст.75 ГПК України, за наявними матеріалами.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримує та наполягає на задоволені пред'явлених вимог.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений.

                                     Матеріалами справи встановлено:

   Між Товариством з обмеженою відповідальністю „Агростар” та Селянським (фермерським) господарством „Ніка” було укладено договір поставки  №15-050404 від 5 квітня 2004 року. Відповідно до умов договору позивач /постачальник/ прийняв на себе зобов'язання передати відповідачу товар –засоби захисту рослин та добрива, партіями, у кількості, комплектності, асортименті та по ціні, які вказуються в Специфікаціях, що є додатками до вказаного договору, з умовою відстрочення платежу, а відповідач /покупець/ зобов'язується сплатити за нього грошову суму та прийняти товар на умовах вказаного договору.

Специфікація №1 від 5 квітня 2004 року була погоджена сторонами, за якою позивач зобов'язався поставити товар - засоби захисту рослин та добрива, а саме Гербіцид Харнес в кількості 420 літрів на загальну суму, в тому числі ПДВ 22337,28 гривень.

За період з 9 квітня 2004 року по 27 липня 2004 року позивач поставив товару на загальну суму 40 843,72 гривень, що підтверджується накладними та довіреностями на отримання товару.

Згідно п.3.3.1 договору, покупець –відповідач повинен був здійснити повну оплату партії товару у відповідності до Специфікації. Відповідно до специфікації за №1 від 5 квітня 2004 року, оплата за першу партію товару на суму 22337,28 гривень, відповідно до накладної за №АС-0000043 від 9 квітня 2004 року повинна була бути здійснена відповідачем до 1 серпня 2004 року, але відповідач здійснив оплату частково в сумі 19 327,60 гривень. Заборгованість складає 21 516,12 гривень.

У зв'язку з тим, що сторони (крім поставки за Специфікацією № 1) на подальші поставки Специфікації не укладали, строк виконання зобов'язання відповідачем, строк оплати за поставлений Товар не був встановлений.

Позивач направив відповідачу вимогу про виконання зобов'язання від 14 листопада 2005 року, в якому було вказано термін виконання зобов'язання, а саме, семиденний строк з моменту отримання відповідачем вказаної вимоги. Відповідачем вказана вимога була отримана - 24 листопада 2005 року, про що свідчить підпис уповноваженої особи відповідача на повідомленні про вручення рекомендованого листа.

За таких обставин представник позивача вказує, що терміном виконання покупцем зобов'язання стосовно сплати грошової суми, яка складає 21 516,12 гривень є - 1 грудня 2005 року.

В порушення умов договору  відповідач зобов'язання за договором не виконав, оплату за отриманий товар провів частково, що зумовило звернення Товариства з обмеженою відповідальністю „Агростар” з позовом про примусове стягнення коштів з Селянського (фермерського) господарства „Ніка”.

Аналіз матеріалів справи та дослідження норм чинного законодавства дозволяє суду дійти наступних висновків :

Відповідно до ст.193 ГК України, суб'кти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Правовідносини сторін, що встановлені договором поставки  №15-050404 від 5 квітня  2004 року,  регулюються загальними нормами цивільного права , щодо виконання зобов'язань за договором купівлі-продажу.

Таким чином, застосування судом у даному випадку підлягають приписи ст.ст.526,527 ЦК України , згідно до чого зобов'язання повинні виконуватись належним чином та у встановлені строки, не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна умов договору.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України (надалі - ЦКУ) у разі, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час, а боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства».

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки. Згідно із ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених договором.

Відповідно до п.3 ст.549 ЦК України, пенею  є  неустойка,  що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно  виконаного  грошового  зобов'язання  за  кожен   день прострочення виконання.

Згідно до ст.230 ГК України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання.

Таким чином, згідно до ст.230 ГК України та п.5.2 договору, судом застосовується штрафна санкція у вигляді пені, яка обчислюється у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за період, за який сплачується пеня від суми несплаченого боргу за кожний день прострочення та складає  .

Відповідно до ст. 20 ГК України кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом, зокрема,  відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.  

Оцінюючи вищевикладене у сукупності , суд вважає , що позовні вимоги доведенні повністю та підлягають задоволенню.

Позивачу згідно ст. 49 ГПК України відшкодовуються за рахунок відповідача судові витрати , що складаються зі сплаченого державного мита 231,97 гривень та 118 гривень за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.. 44, 49, 82-85 ГПК України суд,-

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити повністю.  

2.          Стягнути з Селянського фермерського господарства „Ніка” ( 68410 Одеська область, Арцизький район, с. Василівка, вул. Мира,7, р/р 260043889 ООФ АППБ „Аваль” м.Арциз, МФО 328351, код ЄДРПОУ 19209056) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Агростар”  (02088 місто Київ, вул..1-го Травня,1-А, р/р 26007301004000 в АКБ „Мрія” м. Київ, МФО 321767, код ЄДРПОУ 32305026) – заборгованість в сумі 21516 ( двадцять одна тисяча п'ятсот шістнадцять) гривень 12 копійок, пеню в сумі 1680 (одна тисяча шістсот вісімдесят) гривень 05 копійок, державне мито в сумі 231 (двісті тридцять одна) гривня 97 копійок, витрати на ІТЗ судового процесу у сумі 118 /сто вісімнадцять/ гривень.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку  з дня його підписання суддею.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

      Суддя                                                                                       Гуляк Г.І.

            

Дата ухвалення рішення 20.11.2006
Зареєстровано 25.12.2006
Оприлюднено 28.08.2007

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 28/322-06-8488

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону