ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2013 р. Справа № 805/8338/13-а

приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови: 11 год. 30 хв.

Донецький окружний адміністративний суд у складі судді Чекменьова Г.А., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсагровосток» про стягнення з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника податків, податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 170 грн., -

В С Т А Н О В И В :

У червні 2013 року Слов'янська об'єднана державна податкова інспекція Донецької області Державної податкової служби звернулася до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсагровосток» про стягнення з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника податків, податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 170 грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що станом на момент звернення до суду за відповідачем обліковується заборгованість з податку на додану вартість у розмірі 170 грн., яка виникла внаслідок застосування фінансових санкцій у зв'язку із неподанням податкової декларації, нарахованих податковим повідомленням-рішенням № 0000151502 від 08 лютого 2013 року. Керуючись пунктом 59.1 статті 59 Податкового кодексу України, позивач поштовим відправленням направив відповідачеві податкову вимогу № 36 від 19 березня 2013 року. Позивач зазначав, що прийняті ним заходи, направлені на погашення наявної суми боргу відповідача, не призвели до позитивних результатів, що стало підставою для звернення позивача до суду із поданням про стягнення з відповідача наявної суми боргу.

Враховуючи вищезазначене, позивач просив суд стягнути з відповідача податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 170 грн., який складається з фінансових санкцій.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд справи без його участі (а.с.14). За таких обставин, суд дійшов висновку, що представник позивача був належним чином повідомлений про дату і місце судового засідання, в зв'язку з чим вважає за можливе розглянути справу за його відсутності.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, причин неявки суду не повідомив. Заяв про відкладення розгляду справи від нього не надходило. За таких обставин, суд дійшов висновку, що відповідач був належним чином повідомлений про дату і місце судового засідання, в зв'язку з чим вважає за можливе розглянути справу за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Оскільки сторони в судове засідання не прибули, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, справа відповідно до вимог ч. 4 ст. 122, ч. 6 ст. 128 КАС України розглянута в порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлені наступні обставини.

Пунктом 20.1.28 статті 20 Податкового кодексу України визначено, що органи державної податкової служби, окрім іншого, мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Таким чином, позивач є органом державної влади, уповноваженим здійснювати функцію контролю за визначенням та сплатою платником податків, повноваження якого на звернення до суду із позовом про стягнення податкового боргу визначені законодавством України.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянсагровосток» зареєстроване як юридична особа (ЄДРПОУ 35484706), перебуває на обліку у ДПІ у Петровському районі м. Донецька Донецької області ДПС з 09.10.2007 року (а.с. 18).

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до підпункту 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний, зокрема, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що податковим боргом є сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

У відповідності з пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України у разі коли сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючи органи, розраховується контролюючим органом, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення.

Відповідно до пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Як вбачається з матеріалів справи, Слов'янською об'єднаною державною податковою інспекцією Донецької області Державної податкової служби проводилася камеральна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсагровосток» з питань даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, за результатами якої складено акт № 511/15-2/36586139 від 08 лютого 2013 року (а.с. 9). Зазначено перевіркою встановлено факт неподання податкової звітності з податку на додану вартість.

08 лютого 2013 року Слов'янською об'єднаною державною податковою інспекцією Донецької області Державної податкової служби за наслідками наведеного акту перевірки прийнято податкове повідомлення-рішення № 0000151502 від 08.02.2013 року, яким застосовано штрафні санкції у сумі 170 грн. (а.с.8).

Зазначене податкове повідомлення-рішення направлялося відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою державної реєстрації підприємства, яка була отримана уповноваженою особою 15.02.2013 року (а.с. 7).

На час розгляду справи вказане узгоджене податкове зобов'язання не сплачено і є податковим боргом, що підтверджується відомостями зворотного боку облікової картки платника податків (а.с. 4).

Згідно з пунктом 95.1 статті 95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

19 березня 2013 року податковою інспекцією сформована податкова вимога № 36, яка направлена відповідачу та отримана уповноваженою особою 23 березня 2013 року (а.с. 10).

Перелік підстав, наявність яких надає можливість визначати податкові вимоги відкликаними, визначений статтею 60 Податкового кодексу України. При цьому, зазначеною статтею Кодексу визначено, що якщо нарахована сума грошового зобов'язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане податкове повідомлення-рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового зобов'язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається.

Як вбачається із матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянсагровосток» починаючи з 19 березня 2013 року (дата формування податкової вимоги) безперервно мало податковий борг, у зв'язку з цим податкова вимога № 36 від 19 березня 2013 року є чинною.

Відповідачем зазначене не спростовано, документальних обґрунтувань в підтвердження того, що наведена податкова вимога вважається відкликаною не надано.

Відповідно до статті 67 Конституції України та статті 16 Податкового кодексу України, підприємство зобов'язано своєчасно та у повному обсязі сплачувати до бюджетів належні суми податків та зборів (обов'язкових платежів), однак вказані зобов'язання відповідач не виконав.

Пунктом 38.1 статті 38 Податкового кодексу України встановлено, що виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

Підпунктом 20.1.18 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Пунктом 95.3 статті 95 Податкового кодексу України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Отже, наявними в матеріалах справи документами підтверджена правомірність визначеної позивачем суми податкового боргу відповідача з податку на додану вартість, а також наявність підстав для стягнення зазначеної суми боргу в судовому порядку.

Враховуючи вищезазначене, адміністративний позов Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсагровосток» про стягнення з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника податків, податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 170 грн. є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до частини 4 статті 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 11, 17, 69-72, 86, 87, 94, 158-163, 167, 254 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області Державної податкової служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсагровосток» про стягнення з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника податків, податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 170 грн. - задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянсагровосток» (ЄДРПОУ 36586139, розрахункові рахунки №№ 26001053602940, 26005060299405 в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335548) податковий борг з податку на додану вартість у сумі 170 (сто сімдесят) грн. на користь Державного бюджету на р/р 31111029700339 код платежу 3014010100, отримувач УДК м. Слов'янськ банк ГУДКУ в Донецькій області, код банку 37803368, МФО 834016.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КАС України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на постанову може бути подана до адміністративного суду апеляційної інстанції через Донецький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя Чекменьов Г.А.

Дата ухвалення рішення 20.06.2013
Зареєстровано 01.07.2013
Оприлюднено 02.07.2013

Судовий реєстр по справі 805/8338/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.06.2013 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.06.2013 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 805/8338/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону