ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2013 р.Справа № 922/2055/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Прохорова С.А.

при секретарі судового засідання Рудяк Т.О.

розглянувши справу

за позовом ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН", м. Харків до ТОВ "Нововодолазький масло-жировий комбінат", смт. Нова Водолага про стягнення коштів за участю представників сторін:

позивача - Зикіна М.Ю., за дов.

відповідача - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Розглядається вимога ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "РЕГІОН" про стягнення з ТОВ "Нововодолазький масло-жировий комбінат" загальної суми заборгованості за невиконання договірних зобов'язань у розмірі 17 916,04 грн.

12.06.2013 року позивач надав до суду заяву про зменшення суми позовних вимог, в зв'язку з частковою сплату відповідачем суми заборгованості у розмірі 16000,00 грн., як доказ сплати до матеріалів справи були надані копії платіжних доручень, в зв'язку з чим просить суд стягнути з відповідача на свою 23,67 грн. 3% річних за період з 01.06.2012 року по 12.06.2012 року та 449,75 грн. 3% річних за період з 13.06.2012 року по 20.05.2013 року.

Відповідно до статті 22 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене, суд приймає заяву позивача про зменшення розміру позовних вимог до розгляду.

Представник позивача в судовому засіданні підтримує заявлені позовні вимоги з урахування заяви про зменшення розміру позовних вимог в повному обсязі та просить суд їх задовольнити, надав витребувані ухвалою суду документи, які долучені до матеріалів справи.

Представник відповідача в призначене судове засідання не з'явився, витребуваних судом документів не надав, про час та місце слухання справи був повідомлений, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх позовних вимог або заперечень на позов, в зв'язку з чим справа розглядається в порядку статті 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами справи.

Суд, розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив наступне:

Між ТОВ «Телерадіокомпанія «Регіон» (позивач по справі,) та ТОВ «Ново-Водолажський масло-жировий комбінат» (відповідач по справі) 12.12.2011 р. було укладено договір № 121211 про надання рекламно-інформаційних матеріалів в програмі, за яким позивач зобов'язувався надати відповідачеві послуги по розміщенню рекламно-інформаційних матеріалів відповідача, вмонтованих у програму під назвою «Пікнік на узбіччі», що розміщується в ефірі телеканалу «Р1», згідно графіка виходу програми, а відповідач зобов'язується прийняти і оплатити ці послуги.

Згідно п.3.5. договору, приймання-передача сторонами послуг по розміщенню програми замовника оформлюється двостороннім актом прийому-передачі послуг, який надається позивачем і підписується сторонами договору.

Так, загальна вартість наданих позивачем послуг складає 48 000,00 грн., що підтверджується актами наданих послуг, які підписані та скріплені печатками сторін, копії яких містяться в матеріалах справи.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач свої зобов'язання за умовами договору в частині сплати грошових коштів за надані послуги виконував несвоєчасно та не в повному обсязі, в зв'язку з чим станом на момент звернення позивача з позовом до суду за відповідачем рахувалась заборгованість у розмірі 17 916,04 грн., що складається з 16 00,00 грн. основного боргу за договором, 23,67 грн. 3% річних за період з 01.06.2012 року по 12.06.2012 року, 118,03 грн. пені за несвоєчасну сплату заборгованості за період з 01.06.2012 року по 12.06.2012 року, 449,75 грн. 3% річних за період з 13.06.2012 року по 20.05.2013 року та 1324,59 грн. пені за несвоєчасну сплату заборгованості за період з 13.06.2012 року по 20.05.2013 року.

Надаючи правову оцінку вище викладеним обставинам суд виходить з наступного.

За загальним положенням цивільного законодавства, зобов'язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 Цивільного кодексу України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти. Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

У відповідності із ст. 173 Господарського кодексу України та ст. 509 Цивільного кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утримуватися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать (ст. 174 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч. 7 ст. 179 Господарського кодексу України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами. Згідно статті 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Частиною 1 статті 16 Цивільного кодексу України, частиною 2 статті 20 Господарського кодексу України, одним із способів захисту права є примусове виконання обов'язку в натурі (присудження до виконання обов'язку в натурі).

Відповідно до ст. 598 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом та припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених законом або договором, а згідно статті 599 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно визначення частини першої статті 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до частини першої ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з ч.1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме копій платіжних доручень №6749 від 04.06.2013 року та №6751 від 04.06.2013 року, відповідач в процесі розгляду справи частково сплатив суму заборгованості у розмірі 16 000,00 грн., в зв'язку з чим позивач звернувся до суду з заявою про зменшення суми позовних вимог, яка на підставі ст.22 ГПК України прийнята судом до розгляду.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача 23,67 грн. 3% річних від суми заборгованості 24 000,00 грн. за період з 01.06.2012 року по 12.06.2012 року та 449,75 грн. 3% річних від суми заборгованості 16 000,00 грн. за період з 13.06.2012 року по 20.05.2013 року обґрунтовані, відповідають вимогам діючого законодавства та підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 526, 625 ЦК України, ст.ст. 1, 12, 22, 33, 43, 49, 75, 82-85 ГПК України,-

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ново-Водолажський масло-жировий комбінат» (63200, Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Пушкіна, б. 49, код ЄДРПОУ 32339338) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Регіон» (61037, м. Харків, пр.-т Московський, буд. 247, код ЄДРПОУ 32760971) - 23,67 грн. 3% річних від суми заборгованості 24 000,00 грн. за період з 01.06.2012 року по 12.06.2012 року та 449,75 грн. 3% річних від суми заборгованості 16 000,00 грн. за період з 13.06.2012 року по 20.05.2013 року, судовий збір в сумі 1 720,50 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 17.06.2013 р.

Суддя Прохоров С.А.

справа №922/2055/13

Зареєстровано 03.07.2013
Оприлюднено 04.07.2013
Дата набрання законної сили 12.06.2013

Судовий реєстр по справі 922/2055/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 12.06.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 22.05.2013 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону