ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/10675/13 11.07.13

За позовом Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекламне агенство "МЕДІА-НОВА";

про стягнення 236 535,46 грн.

Суддя Мандриченко О.В.

Представники:

Від позивача: Тарапон С.С., представник, довіреність № 196-107/КР від 03.01.2013р.;

Від відповідача: не з'явилися.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2013 року порушено провадження у справі №910/10675/13, розгляд справи призначено на 25.06.2013 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.06.2013 року відкладено розгляд справи на 11.07.2013 року.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить стягнути з відповідача суму боргу у розмірі 186 835,59 грн. основного боргу, 7 450,37 грн. трьох відсотків річних, 14 224,16 грн. пені, 28 025,34 грн. штрафу, а також витрати по сплаті судового збору з мотивів, вказаних у позовній заяві.

У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити у повному обсязі.

Відповідач був належним чином повідомлений про час, день і місце розгляду справи, що підтверджується поштовими відправленнями, які повернулися на адресу суду і підтверджують факт направлення ухвал господарського суду на адресу відповідача, зазначену у позові.

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламне агенство "МЕДІА-НОВА", повноважних представників в судове засідання не направив, письмовий відзив на позовну заяву не надав, позовні вимоги по суті не заперечив.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

Між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" (підприємство) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Рекламне агенство "МЕДІА-НОВА" (розповсюджувач) 01.10.2008 року було укладено договір №00004/08 на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), що перебуває (-ють) у комунальній власності територіальної громади міста Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва.

Згідно з ч. 1 статті 16 Закону України «Про рекламу», розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 3.1.1. Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.2010 року №767, передбачено, що КП «Київреклама» укладає з розповсюджувачем реклами договір на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

У п. 2 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067, визначено, що місцем розташування рекламного засобу є площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

Відповідно до п. 2.1. договору, Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надало відповідачу тимчасове користування місця для розміщення зовнішньої реклами.

Відповідач зобов'язався здійснювати оплату за користування місцями для розміщення рекламних засобів в порядку та на умовах договору.

Згідно з п. 3.3.1. договору, підприємство має право своєчасно отримувати від розповсюджувача зовнішньої реклами плату за право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного засобу у відповідності до умов цього договору; нараховувати та вимагати від розповсюджувача зовнішньої реклами сплати штрафних санкцій за порушення умов договору в розмірі та в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством (п. 3.3.2. договору).

Відповідно до п. 3.4.1. договору, підприємство зобов'язується до 15 числа поточного місяця формувати рахунки на оплату права за тимчасове користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів у відповідності до умов цього договору.

Згідно п. 3.4.2. договору, підприємство зобов'язане до 5 числа наступного після звітного місяця надати Акт приймання - передачі наданих послуг.

Пунктом 3.4.4. договору, передбачено, що у випадку виявлення допущених розповсюджувачем зовнішньої реклами порушень цього договору та чинного законодавства у сфері зовнішньої реклами повідомити розповсюджувача зовнішньої реклами про виявлене порушення протягом 5 календарних днів з моменту направлення йому повідомлення, надавати зазначену інформацію робочому органу для ініціювання демонтажу рекламного засобу в порядку, визначеному цим договором та розпорядженням Київської міської державної адміністрації №1100 від 23.08.2007 року «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві».

Відповідно до п. 3.6.14. договору, розповсюджувач повинен своєчасно та у повному обсязі вносити на поточний рахунок підприємства плату за право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів у порядку і розмірах, передбаченим розділом 4 цього договору.

Згідно п. 3.6.15. договору, щомісячно, не пізніше 15 числа поточного місяця, отримувати в підприємства рахунки на оплату права за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, у випадку, передбаченому п. 4.4. цього договору - на протязі 3 (трьох) днів з моменту прийняття рішення про встановлення чи продовження пріоритету.

11.11.2008 року між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Рекламне агенство "МЕДІА-НОВА" було укладено додаткову угоду №00004/08-1 до договору №00004/08 на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), що перебуває (-ють) у комунальній власності територіальної громади м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва від 01.10.2008 року, відповідно до п. 3.6.15 договору якої, цифру « 15» замінено цифрою « 20».

Відповідно до п. 4.3. договору, рахунки за договором здійснюються відповідачем щомісячно не пізніше 25 числа поточного місяця на поточний рахунок позивача.

Згідно п. 4.5. договору, плата сплачується окремо по кожному рахунку - фактурі. Об'єднання рахунків - фактури для проведення платежів не допускається. Неотримання рахунків - фактур в строки, зазначені цим договором, не звільняє відповідача від внесення ним плати за договором та не є перешкодою для нарахування штрафних санкцій, передбачених цим договором та чинним законодавством.

В порушення зазначених вище пунктів договору, відповідач не здійснив з позивачем розрахунків за право тимчасового користування місцями для розміщення ОЗР згідно рахунків - фактур відповідно до довідки про стан розрахунків за період з 01.07.2011 року по 31.07.2012 року на загальну суму 186 835,59 грн.

Як визначено абзацом 1 частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Частина 2 статті 218 Господарського кодексу України зазначає, що учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням визначених змістом зобов'язання умов (неналежне виконання).

Згідно з ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають встановлені договором або законом правові наслідки.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у встановлений договором або законом строк (ч. 1ст. 612 ЦК України).

Розмір плати за право тимчасового користування встановлюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та складається з базової плати, що включає в себе базові тарифи перемножені на коефіцієнт диференціації в залежності від зони розміщення рекламного засобу, та коригуючих коефіцієнтів. Базова плата вказується в додаткових угодах до договору, а саме за додатковою угодою № 1 від 11.11.2008 року та додатковою угодою № 2 від 04.09.2009 року до договору №00004/08 від 01.10.2008 року.

Відповідно до п. 7.4. договору за несвоєчасну та/або неповну сплату платежів за право тимчасового користування місцем (-ями) розповсюджувач зовнішньої реклами сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у термін, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

Позивач просить стягнути з відповідача пеню в сумі 14 224,16 грн.

Відповідно до нового розрахунку пені, сума пені складає 14 198,13 грн.

Крім штрафних санкцій, підприємство має право нарахувати боржнику за прострочення внесення платежів за право тимчасового користування 15 відсотків річних від простроченої суми (п. 7.5. договору).

Позивач просить стягнути з відповідача розмір штрафу в сумі 28 025,34 грн., а також 7 450,37 грн. 3% річних від простроченої суми.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама» частково.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 43, 49, ст. 82-85 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекламне агенство "МЕДІА-НОВА" (інд. 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, будинок 28, код ЄДРПОУ 34881380) на користь Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама» (04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8, код ЄДРПОУ 26199714) 186 835 (сто вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять п'ять) грн. 59 коп. основного боргу, 14 198 (чотирнадцять тисяч сто дев'яносто вісім) грн. 13 коп. пені, 28 025 (двадцять вісім тисяч двадцять п'ять) грн. 34 коп. штрафу, 3% річних в сумі 7 450 (сім тисяч чотириста п'ятдесят) грн. 37 коп. Видати наказ.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекламне агенство "МЕДІА-НОВА" (інд. 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, будинок 28, код ЄДРПОУ 34881380) на користь Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама» (04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8, код ЄДРПОУ 26199714) 4 730 (чотири тисячі сімсот тридцять) грн. 71 коп. витрат по сплаті судового збору. Видати наказ.

4. В іншій частині позовних вимог відмовити.

5. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко Дата складання рішення 22.07.2013 р.

Дата ухвалення рішення 11.07.2013
Зареєстровано 24.07.2013
Оприлюднено 24.07.2013

Судовий реєстр по справі 910/10675/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 11.07.2013 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.06.2013 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/10675/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону