ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2013 року Справа № 12/852-10

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого суддіШевчук С.Р., суддівАкулової Н.В., Алєєвої І.В. розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницькбудінвест" на постановуРівненського апеляційного господарського суду від 10.06.2013 у справі № 12/852-10 господарського суду Хмельницької області за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницькбудінвест" простягнення 20 463 305,05 грн та за зустрічним позовом до про Товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницькбудінвест" Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" розірвання кредитного договору в судовому засіданні взяли участь представники:

- позивача (за первісним позовом): Миськів С.О., дов. № 13-11-3994

від 26.03.2013

- відповідача (за первісним позовом): не з'явились

В С Т А Н О В И В:

Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 22.04.2013 (у складі головуючого судді Шпак В.О., суддів Гладюк Ю.В., Заярнюк І.В.), залишеною без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 10.06.2013 (у складі головуючого судді Коломис В.В., суддів Огороднік К.М., Тимошенко О.М.), у справі № 12/852-10 задоволено позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Надра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницькбудінвест", стягнено з ТОВ "Хмельницькбудінвест" на користь ПАТ КБ "Надра" заборгованість по кредиту в сумі 2 130 871,34 доларів США, що за курсом НБУ станом на 13.03.2010 становить 17 000 091,55 грн, заборгованість за відсотками в сумі 401 487,12 доларів США, що за курсом НБУ станом на 13.03.2010 становить 3 203 064,25грн, пені по відсотках в сумі 260 149,26грн. Відмовлено в зустрічному позові ТОВ "Хмельницькбудінвест" до ПАТ КБ "Надра" про розірвання кредитного договору №24/04/2007/840/Л-580, укладеного між ТОВ "Хмельницькбудінвест" та ВАТ КБ "Надра".

Додатковою постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 11.06.2013 стягнуто з ТОВ "Хмельницькбудінвест" на користь державного бюджету 34410,00 грн судового збору за розгляд апеляційної скарги.

Не погоджуючись з прийнятими у даній справі судовими рішеннями, ТОВ "Хмельницькбудінвест" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, просить постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 10.06.2013 у справі № 12/852-10 скасувати та передати справу на новий розгляд.

В обґрунтування касаційної скарги скаржник посилається на те, що судами необґрунтовано відхилено клопотання відповідача про проведення судово-бухгалтерської експертизи, оскільки розрахунок позивача не відповідає умовам кредитного договору № 24/04/2007/840/Л-580 від 24.04.2007, а також суд першої інстанції безпідставно не витребував індивідуальної банківської ліцензії, виданої ПАТ КБ "Надра" для здійснення кредитування у іноземній валюті, та не залучив до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, майнового поручителя ПрАТ "Хмельницький завод експериментального виробництва" та поручителя ОСОБА_1. Скаржник вважає, що суди безпідставно не врахували істотну зміну обставин у зв'язку з настанням світової фінансової кризи.

Від ПАТ КБ "Надра" надійшло заперечення на касаційну скаргу, банк вважає доводи касаційної скарги необґрунтованими, просить відмовити в задоволенні касаційної скарги та залишити без змін постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 10.06.2013 у справі № 12/852-10.

Розпорядженням секретаря першої судової палати Вищого господарського суду України від 05.08.2013 склад колегії суддів змінено та призначено колегію суддів у складі головуючого судді Шевчук С.Р., суддів Акулової Н.В. та Алєєвої І.В. для розгляду касаційної скарги у справі №12/852-10 господарського суду Хмельницької області.

Перевіривши доводи касаційної скарги, юридичну оцінку встановлених фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що 24.04.2007 між ВАТ Комерційний банк "Надра", перейменовано у ПАТ Комерційний банк "Надра", та ТОВ "Хмельницькбудінвест" (позичальником) був укладений кредитний договір про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №24/04/2007/840/Л-580 (з урахуванням додаткових договорів та угод), предметом якого є порядок та умови надання банком позичальнику кредитних коштів в межах відкритої кредитної лінії на наступних умовах: банк встановлює ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі, яка не може перевищувати 2 130 871,34 долари США (п.1.1.1); термін користування кредитною лінією встановлюється з 24.04.2007 по 23.04.2010 (п. 1.1.2); відсоткова ставка за користування кредитними коштами складає: 25% річних в гривні - у разі видачі кредитних коштів в українській гривні; 16% річних в доларах США - у разі видачі кредитних коштів у доларах США (п. 1.1.3).

Згідно з п. 1.2 кредитного договору видача коштів в межах кредитної лінії здійснюється окремими траншами як у валюті ліміту, так і в гривні за курсом, встановленим НБУ на дату видачі траншу після подачі позичальником письмових заявок на видачу траншу з наступним порядком надання траншів: після додаткової оцінки банком операції, що кредитується та підписання окремих додаткових договорів до цього договору.

Кредитна лінія надається позичальнику на наступні цілі: поповнення обігових засобів (придбання земельних ділянок та будівель, які знаходяться на земельній ділянці в м. Хмельницькому по вул. Подільській, 115, а також часткова оплата по договору №2089 юр на реалізацію інвестиційного проекту забудови житлового кварталу на проспекті Незалежності, 131 в м. Чернівцях від 10.05.2007) (п.1.3 кредитного договору).

Термін користування позичальником кожним окремим траншем в межах кредитної лінії не може перевищувати 1080 календарних днів від моменту його надання (п.2.3 кредитного договору).

Відсотки за кредитною лінією нараховуються щомісячно, в останній робочий день місяця за період з першого по останній день календарного місяця на фактичні залишки заборгованості за кредитною лінією за фактичний час користування кредитною лінією і сплачується позичальником у порядку, передбаченому пунктом 3.2.2. цього договору. При розрахунку плати за кредитною лінією приймається рік рівний 360 дням, в місяці враховується фактична кількість календарних днів (2.4 кредитного договору).

Відповідно до п.п. 3.2.3-3.2.5 кредитного договору позичальник зобов'язувався здійснювати щомісячне погашення нарахованих відсотків за траншами кредитної лінії в валюті траншу в строк до 5 числа місяця, наступного за звітнім, шляхом перерахування грошових коштів на відповідні рахунки; забезпечити повне повернення отриманих траншів в межах кредитної лінії і відсотків за користування ними в термін до 23.04.2010, а також сплату можливої неустойки; нараховані відсотки за останній місяць користування кредитною лінією сплатити одночасно з погашенням заборгованості за кредитною лінією.

Відповідно до п. 6.2 кредитного договору зміни в цей договір вносяться лише у письмовій формі у вигляді додаткових угод, що є невід'ємною частиною цього договору.

Цей договір вступає в силу з моменту підписання і діє до повного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором (п. 6.4 кредитного договору).

Як встановлено судами, банк належним чином виконав зобов'язання за кредитним договором № 24/04/2007/840/Л-580 від 24.04.2007 та надав позичальнику кредитні кошти в розмірі 2 130 871,34 доларів США, в той час як ТОВ "Хмельницькбудінвест" в порушення умов кредитного договору кредитні кошти не повернув, відсотки за користування кредитними коштами сплачував частково, внаслідок чого станом на 04.07.2011 у ТОВ "Хмельницькбудінвест" перед банком виникла заборгованість за кредитом в розмірі 2 130 871,34 дол. США (гривневий еквівалент становить 17 000 091,55 грн) та заборгованість за відсотками в розмірі 401 487,12 дол. США (гривневий еквівалент становить 3 203 064,25 грн) і банком нараховано пеню за прострочення сплати відсотків за період з 12.09.2009 по 12.03.2010 у сумі 32 608,33 дол. США (гривневий еквівалент становить 260 149,26 грн).

На підставі ст.ст. 525, 526, 549, 551, 611, 1054, 1056 Цивільного кодексу України, Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про обґрунтованість позовних вимог ПАТ КБ "Надра" про стягнення з ТОВ "Хмельницькбудінвест" 2 130 871,34 дол. США (гривневий еквівалент становить 17 000 091,55 грн) заборгованості за кредитом, 401 487,12 дол. США (гривневий еквівалент становить 3203064,25 грн) заборгованості з нарахованих відсотків за користування кредитом та 32 608,33 дол. США (гривневий еквівалент становить 260 149,26 грн) пені за прострочення сплати відсотків.

Щодо посилань скаржника на необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи для визначення правильності нарахування банком заборгованості за кредитним договором № 24/04/2007/840/Л-580 від 24.04.2007, то судами першої та апеляційної інстанцій встановлено правильність нарахування сум кредиту, відсотків за користування кредитом та пені за прострочення сплати відсотків за вказаним кредитним договором, у зв'язку з чим відсутні підстави для призначення судової експертизи.

Колегія суду касаційної інстанції погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про відсутність правових підстав для розірвання кредитного договору №24/04/2007/840/Л-580 від 24.40.2007, оскільки світова фінансова криза не є істотною зміною обставин відповідно до ст. 652 Цивільного кодексу України. Так, згідно зі ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Таким чином, враховуючи те, що позивач за зустрічним позовом при укладенні кредитного договору про надання кредитної лінії в іноземній валюті міг передбачити зміну курсу національної валюти, ризик зміни обставин, пов'язаних зі зміною курсу національної валюти, при здійсненні підприємницької діяльності із залученням кредитних коштів несе ТОВ "Хмельницькбудінвест".

Щодо доводів касаційної скарги, то вони не спростовують вказаного висновку суду, спростовуються вищенаведеним, та, крім того, пов'язані з переоцінкою доказів, що виходить за межі повноважень суду касаційної інстанції.

З урахуванням вищевикладеного, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає висновки судів першої та апеляційної інстанцій такими, що ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, здійснені на підставі правильної юридичної оцінки спірних правовідносин та відповідають нормам матеріального і процесуального права.

З огляду на викладене та враховуючи, що скаржник в силу ст. 33 ГПК України не довів в установленому законом порядку тих обставин, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та оскільки в силу вимог ст.111 7 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти їх, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення касаційної скарги та скасування постанови суду апеляційної інстанції у справі № 12/852-10.

Керуючись ст. ст. 111 5 , 111 7 , 111 9 , 111 11 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницькбудінвест" залишити без задоволення.

Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 10.06.2013 у справі № 12/852-10 залишити без змін.

Головуючий суддя С.Р. Шевчук

С у д д я Н.В. Акулова

С у д д я І.В. Алєєва

Дата ухвалення рішення 06.08.2013
Оприлюднено 12.08.2013

Судовий реєстр по справі 12/852-10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.02.2023 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.02.2023 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.12.2022 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 13.12.2022 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 08.12.2022 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 21.11.2022 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 09.11.2022 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Постанова від 06.08.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 18.07.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 17.07.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 17.07.2013 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 28.05.2013 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.04.2013 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 16.04.2013 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 18.07.2012 Рівненський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.11.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 11.05.2010 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 12/852-10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону