ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2013 р. Справа № 804/6829/13-а Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіОзерянської С.І. при секретаріМізері А.В. за участю: представника позивача представника відповідача представника третьої особи Рижової О.В. Нагаєвої В.В. Дорожко В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби до Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство», третя особа - Управління державної казначейської служби України у Солонянському районі Дніпропетровської області про стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

Дніпропетровська міжрайонна державна податкової інспекція Дніпропетровської області Державної податкової служби звернулася до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство», за участю третьої особи Управління державної казначейської служби України у Солонянському районі Дніпропетровської області , в якому просить прийняти рішення про погашення простроченої заборгованості відповідача в сумі 324 829 грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним контрактом по постанові КМУ № 16 від 09.01.1996 року, та в сумі 124 587 грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним контрактом по постанові КМУ № 562 від 25.05.1996 року за рахунок стягнення коштів у обслуговуючих банках та за рахунок майна ВАТ «Привільнянське хлібоприймальне підприємство».

Позивач адміністративний позов обґрунтовує тим, що відповідач зареєстрований у податковій інспекції як платник податків, згідно з внесення змін до статуту шляхом викладення у новій редакції є правонаступником Привільнянського державного хлібоприймального підприємства Солонянського району Дніпропетровської області та у відповідності до статті 67 Конституції України зобов'язаний сплачувати податки і збори, встановлені законом. Дніпропетровською МДПІ отримано від Управління державної казначейської служби у Солонянському районі Дніпропетровської області: подання № 23 від 18.03.2013 року для здійснення заходів щодо стягнення простроченої заборгованості (на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним контрактом по постанові КМУ № 16 від 09.01.1996 року) станом на 01.03.2013 року в сумі 324 829 грн.; подання № 24 від 18.03.2013 року для здійснення стосовно відповідача заходів щодо стягнення простроченої заборгованості(на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним контрактом по постанові КМУ № 562 від 25.05.1996 року) станом на 01.03.2013 року в сумі 124 587грн.на виконання постанови КМУ від 02.03.2011р. № 174, якою затверджено Порядок обліку заборгованості, у тому числі простроченої, перед державою та кредитами, залученими державою або під державні гарантії бюджетними позичками/фінансовою допомогою, наданими Міністерством фінансів у 1993-1998р.р., нарахування пені та списання безнадійної заборгованості. Станом на 19.03.2013 року відповідач має прострочену заборгованість перед бюджетом за бюджетними позичками в сумі 449 416 грн.позивач зазначає про те, що органами стягнення зазначеної заборгованості у відповідності до пункту 9 статті 17 Бюджетного кодексу України є органи податкової служби та позовна давність на вимоги про стягнення вказаної заборгованості не поширюється.

Представник позивача у судовому засіданні позов підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені в позовній заяві. Додатково зазначивши що у позивача відсутні будь-які інші письмові докази на підтвердження своєї позиції.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечував, просив в задоволенні позову до Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» відмовити. Додатково вказав, що у нього відсутня інформація, щодо укладання таких державних контрактів у 1996 році та просив витребувати у позивача відповідні письмові докази на підтвердження як існування зазначених державних контрактів так і самої заборгованості.

Представник третьої особи в судовому засіданні підтримав адміністративний позов, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, що викладені в позовній заяві. Вказав, що звертався до Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області з приводу надання державних контрактів та інших документів, щодо підтвердження наявної заборгованості по ВАТ «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» . Однак, окрім актів та довідок про заборгованість, інших документів не надано у зв'язку з їх відсутністю. Щодо наявної заборгованості по підприємству пояснив, що вона рахується на особовому рахунку Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» як непогашена. Ніяких інших документів Управління державної казначейської служби України у Солонянському районі Дніпропетровської області не має.

Заслухавши представника позивача, відповідача та третьої особи, які брали участь у судовому розгляді справи, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає позовні вимоги такими, що не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Відкрите акціонерне товариство «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» зареєстроване Солонянською районною державною адміністрацією 10.06.1998 року та перебуває на обліку у Дніпропетровській міжрайоній державній податковій інспекції з 23.06.1998 року. за № 133, що підтверджується копією витягу з ЄДРПОУ станом на 06.03.2013року та копією довідки ДПІ про взяття на облік платника податків від 30.03.2010. № 871.

В матеріалах справи наявна копія змін до статуту шляхом викладення у новій редакції Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» з якої вбачається, що останнє є правонаступником Привільнянського державного хлібоприймального підприємства Солонянського району Дніпропетровської області (пункт 1.1 розділу 1, п.3.3 розділу 3).

18 березня 2013 року Управління Державної казначейської служби України у Солонянському районі Дніпропетровської області направило до Дніпроптеровської МДПІ подання № 23 про здійснення заходів щодо стягнення простроченої заборгованості (на закупівлю сільськогосподарської продукції за держконтрактом по постанові КМУ №16 від 09.01.1996 року) у сумі 324 829грн. та №24 про здійснення заходів щодо стягнення простроченої заборгованості (на закупівлю сільськогосподарської продукції за держконтрактом по постанові КМУ №562 від 25.05.1996 року) у сумі 124 587грн.

Відповідно розрахунку про наявність заборгованості по ВАТ «Привільнянське ХПП» код ЄДПОУ 00953674 станом на 19.03.2013 року підприємство має заборгованість в сумі 449 416грн., а саме прострочена заборгованість по коду бюджетної класифікації 02801382 у сумі 324 829грн., прострочена заборгованість по коду бюджетної класифікації 02801383 у сумі 124 587грн.

Вирішуючи позовні вимоги, суд керується вимогами частини 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до якої кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідно до частини 1 статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Згідно частини 1 статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування.

В даному випадку, в порушення вимог статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, позивачем не надано належних та достатніх доказів на підтвердження своїх позовних вимог.

Так, позивач вказує, що прострочена заборгованість відповідача виникла у зв'язку з несплатою грошових коштів за державним контрактом по Постанові Кабінету Міністрів України №16 від 09.01.1996 року на закупівлю сільськогосподарської продукції та державним контрактом по Постанові Кабінету Міністрів України №562 від 25.05.1996 року на закупівлю сільськогосподарської продукції.

При цьому, самих державних контрактів позивач ані до позовної заяви , ані в ході розгляду справи, на вимогу суду не надав.

Окрім того, заявляючи вимогу про стягнення простроченої заборгованості, позивач не надає її розрахунок з урахуванням періодів виникнення, сплати (повернення), залишків несплачених сум. Отже, відсутні будь-які письмові докази на підтвердження наявності заборгованості у відповідача у розмірі 449 416грн .

Надані в судове засідання копії довідок про заборгованість сільгоспвиробників за отримані ними у 1997-1998 роках міндобрива та акти звірки заборгованості за отримані грошові та матеріально-технічні ресурси господарствами Солонянського району не дають змоги встановити, на підставі чого виникла заборгованість, які саме суми були надані, які суми були сплачені, а які залишились не погашеними.

З урахуванням зазначеного у суду відсутня можливість встановити наявність (укладання) зазначених державних контрактів, наявність правовідносин з приводу закупівель сільськогосподарської продукції, наявність заборгованості за виконання цих державних контрактів, їх умови, порядок сплати, та інші дані, необхідні для встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

За таких обставин, суд не находить підстав для прийняти рішення про погашення простроченої заборгованості відповідача в сумі 324 829 грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним контрактом по постанові КМУ № 16 від 09.01.1996 року, та в сумі 124 587 грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним контрактом по постанові КМУ № 562 від 25.05.1996 року за рахунок стягнення коштів у обслуговуючих банках та за рахунок майна ВАТ «Привільнянське хлібоприймальне підприємство», а тому позовні вимоги Дніпропетровської міжрайонної державної податкової служби до Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство» не підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні адміністративного позову Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби до Відкритого акціонерного товариства «Привільнянське хлібоприймальне підприємство», третя особа - Управління державної казначейської служби України у Солонянському районі Дніпропетровської області про стягнення заборгованості - відмовити повністю.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені статтею 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови складено 18 червня 2013 року

Суддя С.І. Озерянська

Зареєстровано 29.08.2013
Оприлюднено 30.08.2013
Дата набрання законної сили 14.06.2013

Судовий реєстр по справі 804/6829/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.03.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Ухвала від 13.03.2017 Вищий адміністративний суд України Адміністративне
Постанова від 14.06.2013 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.05.2013 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону