Ухвала
від 12.09.2013 по справі 917/1838/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м.Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про повернення заяви про порушення справи про банкрутство

12.09.2013р. № 917/1838/13

Суддя Ореховська О.О., розглянувши документи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕЛЕС 2005" (вул. Карла Маркса, 1, с. Велика Рудка, Диканський район, Полтавська область, 38540, код ЄДРПОУ 33709275) про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",

встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕЛЕС 2005" (далі - ТОВ "ВЕЛЕС 2005", боржник) в особі голови ліквідаційної комісії Голейни Л.Ю. звернулось до господарського суду Полтавської області із заявою від 09.09.2013 р., б/н (вх. № 2205/13 від 09.09.2013 р.) про порушення справи про банкрутство товариства відповідно до ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції Закону України від 22.12.2011 р. № 4212-VІ (далі - Закон про банкрутство).

Дана заява мотивована тим, що загальними зборами учасників ТОВ "ВЕЛЕС 2005" прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом його ліквідації, однак під час здійснення ліквідаційної процедури ліквідаційною комісією було встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів в повному обсязі, а тому прийнято рішення про звернення до суду з відповідною заявою.

Дослідивши подані матеріали заяви про порушення справи про банкрутство, суд дійшов висновку, що заява підлягає поверненню без розгляду , виходячи з наступного.

Частина 1 ст. 2 Закону про банкрутство встановлює, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Стаття 95 Закону про банкрутство, яка визначає особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником, вказує, що в разі, якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України , тобто дотримання вимог цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації (самоліквідації) юридичної особи.

Враховуючи приписи чинного законодавства, необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника в порядку ст. 95 Закону про банкрутство, зокрема, є: внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ч.1 ст.105 ЦК України); визначення строку заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, що не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (ч.5 ст.105 ЦК України); публікація в друкованих органах повідомлення про ліквідацію суб"єкта господарювання та про порядок і строки заявлення кредиторами претензій та повідомлення явних (відомих) кредиторів персонально у письмовій формі (ч.3 ст.60 ГК України); розгляд кожної окремої вимоги кредитора з прийняттям відповідного рішення та повідомленням про результати розгляду кредитора не пізніше тридцяти днів з дня отримання такої вимоги (ч.6 ст.105 ЦК України); вжиття всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та письмове повідомлення кожного з боржників про припинення юридичної особи (ч.1ст.111 ЦК України); повідомлення ліквідаційною комісією (ліквідатором) учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про її участь в інших юридичних особах та/або надання відомостей про створені нею господарські товариства, дочірні підприємства (ч.2 ст. 111 ЦК України); закриття рахунків, відкритих у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи (ч. 3 ст. 111 ЦК України); вжиття заходів щодо інвентаризації юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права інших юридичних особах, виявлення та вжиття заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб; у випадках, встановлених законом, забезпечення ліквідаційною комісією (ліквідатором) проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється (ч. 4 ст. 111 ЦК України); своєчасне надання органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування (ч.7 ст.111 ЦК України); складення ліквідаційною комісією (ліквідатором) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами проміжного ліквідаційного балансу, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду; затвердження проміжного ліквідаційного балансу учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи (ч. 8 ст.111 ЦК України).

Проте, із поданої боржником заяви не вбачається дотримання вимог законодавства України щодо добровільної ліквідації (самоліквідації) юридичної особи як обов'язкової умови звернення із заявою про порушення справи про банкрутство боржника в порядку ст. 95 Закону про банкрутство .

До заяви про порушення справи про банкрутство заявником не додано:

- документальні докази проведення інвентаризації майна боржника (п. 4 ст. 111 Цивільного кодексу України);

- довідку податкових органів провсі відкриті боржником рахунки в банківських установах, а також довідки банківських установ про залишки грошових коштів на рахунках боржника;

- документальні докази письмового повідомлення про ліквідацію товариства відомих кредиторів боржника, а саме органів Пенсійного фонду України, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, центру зайнятості, тощо (ч. 3 ст. 60 Господарського кодексу України);

- документальні докази проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондами соціального страхування перевірок боржника та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів (п. 7 ст. 111 Цивільного кодексу України ).

Крім цього, слід зазначити наступне.

В заяві про порушення справи про банкрутство заявник зазначає про наявність у ТОВ "ВЕЛЕС 2005" кредиторської заборгованості перед ПАТ "Банк Форум", яка має характер безспірної, в сумі 3 122 517,84грн. (без урахування штрафних санкцій та пені).

З представлених документів вбачається, що згідно рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 14.06.2010 р. по справі № 2-338/10 позовні вимоги ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "ВЕЛЕС 2005", ПП Дизель Центр", ЗАТ "Полтавське МРТП" про розірвання кредитних договорів та стягнення заборгованості за кредитними договорами задоволено повністю; розірвано кредитний договір № 0041/07/25-КLІ від 05.09.2007 р., укладений між АКБ "Форум" та ПП Дизель Центр"; розірвано кредитний договір № 0042/07/25-КLІ від 05.09.2007 р., укладений між АКБ "Форум" та ТОВ "ВЕЛЕС 2005"; присуджено до стягнення:

- з ТОВ "ВЕЛЕС 2005" та ПП "Дизель Центр" солідарно на користь ПАТ "Банк Форум" в особі Полтавської філії ПАТ "Банк Форум" заборгованості за кредитним договором № 0041/07/25-КLІ від 05.09.2007 р. у сумі 3 528 527,61грн.;

- з ТОВ "ВЕЛЕС 2005" та ПП "Дизель Центр"солідарно на користь ПАТ "Банк Форум" в особі Полтавської філії ПАТ "Банк Форум" заборгованості за кредитним договором № 0042/07/25-КLІ від 05.09.2007 р. у сумі 2 905 909,10грн.;

- з ТОВ "ВЕЛЕС 2005", ПП "Дизель Центр", ЗАТ "Полтавське МРТП" в рівних частках на користь ПАТ "Банк Форум" в особі Полтавської філії ПАТ "Банк Форум" судових витрат у розмірі 2018грн.

- звернуто стягнення на предмет іпотеки - нежитлові приміщення загальною площею 2723,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47-6, які належать ЗАТ "Полтавське МРТП".

У задоволенні позову ПАТ "Банк Форум" до Левченка В.С., Полянського С.В. про розірвання кредитних договорів та стягнення заборгованості за кредитними договорами № 0041/07/25-КLІ та № 0042/07/25-КLІвід 05.09.2007 р. відмовлено повністю.

На підтвердження безспірності вимог ПАТ "Банк Форум" заявником до заяви про порушення справи про банкрутство додано копію виконавчого листа Октябрського районного суду м. Полтави від 10.11.2010 р., виданого на примусове виконання рішення суду від 14.06.2010 р. по справі № 2-338/10, про стягнення з ТОВ "ВЕЛЕС 2005" та ПП "Дизель Центр" солідарно на користь ПАТ "Банк Форум" в особі Полтавської філії ПАТ "Банк Форум" заборгованості в сумі 3 528 527,61грн., а також копію постанови органу державної виконавчої служби від 29.11.2012 р. про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання зазначеного виконавчого листа суду.

Також, заявником надано лист Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГУЮ у Полтавській області від 06.09.2013 р. за № 8611 з якого вбачається, що у відділі на виконанні перебувають виконавчі провадження ВП 35426119 та ВП 35425973 з примусового виконання виконавчих листів Октябрського районного суду м. Полтави № 2-338/10 від 10.11.2010 р. про стягнення з ТОВ "ВЕЛЕС 2005" на користь ПАТ "Банк "Форум" 3 528 527,61грн. та 2 018,00грн. боргу відповідно. По вищевказаним виконавчим документам станом на 06.09.2013 р. примусове стягнення заборгованості за рахунок коштів або майна юридичної особи-боржника не відбувалось.

При цьому, до заяви про порушення справи про банкрутство заявником не додано довідку (лист) органу державної виконавчої служби з відомостями щодо стану виконавчих проваджень з примусового виконання рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 14.06.2010 р. по справі № 2-338/10:

- в частині стягнення заборгованості з солідарного боржника - ПП "Дизель Центр";

- в частині звернення стягнення на предмет іпотеки - нежитлові приміщення загальною площею 2723,8 кв.м., що знаходиться за адресою Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47-6, які належать майновому поручителю - ЗАТ "Полтавське МРТП".

Вищевказані обставини, унеможливлюють встановлення судом фактичного розміру кредиторської заборгованості ТОВ "ВЕЛЕС 2005" на момент звернення ним із заявою про порушення справи про банкрутство.

Крім цього, до заяви ТОВ "ВЕЛЕС 2005" не додано доказів надсилання копії заяви та доданих до неї документів на адресу виявленого в ході самоліквідації кредитора - ПАТ "Банк Форум".

Статтею 11 Закону про банкрутство встановлено вимоги до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.

У разі, якщо заява не відповідає змісту вимог, зазначених у цьому Закону, а також з інших підстав, передбачених ст. 63 ГПК України, з урахуванням вимог цього Закону, господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство повертає її та додані до неї документи без розгляду відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону про банкрутство.

Враховуючи вищевикладені в ухвалі обставини в сукупності, заява ТОВ "ВЕЛЕС 2005" про порушення справи про банкрутство не може бути прийнята до розгляду та підлягає поверненню.

Згідно із ч. 2 ст. 15 Закону про банкрутство повернення заяви про порушення провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню з такою заявою до господарського суду у встановленому порядку.

Керуючись ст. 11, 15, 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та п. 3 ст. 63, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕЛЕС 2005" від 09.09.2013 р., б/н (вх. № 2205/13 від 09.09.2013 р.) про порушення справи про банкрутство та додані до неї документи повернути заявнику без розгляду.

Додаток: заява та матеріали до неї , всього на 84 аркушах, у тому числі квитанція № 30Р0555 від 05.09.2013 року про сплату 5 735,00 грн. судового збору.

Суддя О.О. Ореховська

Дата ухвалення рішення12.09.2013
Оприлюднено12.09.2013

Судовий реєстр по справі —917/1838/13

Ухвала від 12.09.2013

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Ореховська О.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні