ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

09.09.13р. Справа № 904/5088/13

Розглядається справа:

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Екопласт Штанцл Україна", м.Дніпропетровськ

до Приватного підприємства Будівельна компанія "Лідер", м.Дніпропетровськ

про стягнення 5 996,83 грн. боргу за договором підряду

Суддя Юзіков С.Г.

Представники:

Позивача - Муляр А.В., представник за довіреністю

Відповідача - не з'явився (про час і місце засідання суду сповіщений належно)

СУТЬ СПОРУ:

Позивач просить стягнути з Відповідача 5 996,83 грн. боргу за Договором підряду №20/08/10-01 від 20.08.2010р. (далі - Договір), з яких: 5 500,00 грн. - основний борг, 425,33 грн. - 3% річних за несвоєчасну оплату за період з 12.11.2010р. по 27.05.2013р., 71,50 грн. - втрат від інфляції за той же період, 1 720,50 грн. - судовий збір. Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням Відповідачем своїх зобов'язань за договором в частині оплати.

Відповідач не надав суду відзив на позов, доказів відсутності боргу чи контррозрахунку стягуваної суми.

Статтею 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Справа, згідно зі ст. 75 ГПК України, розглядається за наявними у ній матеріалами.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника Позивача, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

20.08.2010р. сторонами укладено Договір підряду №20/08/10-01, за яким Позивач (Підрядник) зобов'язався виготовити з власних матеріалів, поставити, змонтувати обладнання та виконати пуско-налагоджувальні роботи (п. 1.1 Договору), а Відповідач (Замовник) зобов'язався прийняти і оплатити виконані обладнання очистки стічних вод ''БІОЛАЙН-25'' для реконструкції дитячого дошкільного закладу в с. Спаське Новомосковського району Дніпропетровської області.

Відповідно до п. 3.1. Договору загальна сума договору становить 63 875,00 грн.

У п. 4.1 Договору сторони погодили, що оплата за Договором проводиться Замовником, шляхом перерахування: вартості обладнання - 55 000,00 грн. протягом 3- банківських днів від дати письмового повідомлення про готовність обладнання до відвантаження; 8 875,00 грн. протягом 3 банківських днів від дати закінчення монтажних і пуско-налагоджувальних робіт.

Позивач свої зобов'язання виконав у повному обсязі, Відповідач договірні зобов'язання з оплати робіт за Договором виконав частково, у зв'язку з чим у нього утворився борг у розмірі 5 500,00 грн.

Виконання Позивачем договірних зобов'язань підтверджується актом здачі-прийняття робіт №368 від 22.09.2010р. та актом виконання робіт №209 від 08.11.2010р., поставка обладнання підтверджується видатковою накладною №368 від 22.09.2010р.

Посилаючись на ст. 625 ЦК України, на прострочений борг Відповідача за період з 12.11.2010р. по 27.05.2013р. Позивач нарахував 425,33 грн. - 3% річних, 71,50 грн. - втрат від інфляції.

Відносини, що виникли між сторонами у справі на підставі Договору підряду, є господарськими зобов'язаннями, тому, згідно зі ст. 4, 173-175 і ч. 1 ст. 193 ГК України, до цих відносин мають застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ч. 1 ст. 837 ЦК України).

Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки). Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, він зобов'язаний негайно повідомити про це підрядника. (ст. 853 ЦК України).

Статтею 193 ГК України визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов'язання. Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 216-217, 230-231 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання, шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Частиною 2 ст. 625 ЦК України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 33, 34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач не надав суду доказів відсутності боргу чи контррозрахунку стягуваної суми.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно зі ст. 49 ГПК України господарські витрати у справі слід покласти на Відповідача.

Керуючись ст. 33, 34, 44, 49, 75, 82-84, 115-117 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного підприємства Будівельна компанія ''Лідер'' (49000, м.Дніпропетровськ, вул. Мостова, 2а, кв. 24, код ЄДРПОУ 33516996) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Екопласт Штанцл Україна", (49107, м.Дніпропетровськ, вул. Шинна, 35, код ЄДРПОУ 32192932) 5 500,00 грн. - основного боргу, 425,33 грн . - 3% річних, 71,50 грн. - втрат від інфляції, 1 720,50 грн. - судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання його повного тексту.

Суддя С.Г. Юзіков

Рішення підписане _________________

Дата ухвалення рішення 09.09.2013
Зареєстровано 19.09.2013
Оприлюднено 19.09.2013

Судовий реєстр по справі 904/5088/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 09.09.2013 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.07.2013 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.07.2013 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 02.07.2013 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/5088/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону