ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2013 р. Справа № 804/11019/13-а Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Голобутовського Р.З. розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Публічного акціонерного товариства "Дніпроспецсільгоспмонтаж" про стягнення штрафу у розмірі 5600,00 грн., -

ВСТАНОВИВ :

15.08.2013 р. Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою, в якій просить стягнути з Публічного акціонерного товариства «Дніпроспецсільгоспмонтаж» (далі - Відповідач) штраф у розмірі 5600,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за порушення Відповідачем вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» на підставі постанови Позивача №43-ДН-1-Е від 19.02.2013 р. було застосовано штраф у розмірі 5600,00 грн. Добровільно Відповідач штраф не сплачує, тому Позивач змушений звертатись в судовому порядку.

Позивач подав до суду клопотання про розгляд справи у письмовому провадженні.

Відповідач про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся, але повернувся конверт з ухвалою про відкриття провадження у справі, призначення справи до розгляду та судовою повісткою з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до ч. 11 ст. 35 Кодексу адміністративного судочинства України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Отже, Відповідач належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду.

Згідно ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

За таких обставин, суд вирішив розглянути справу у письмовому провадженні.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що адміністративний позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що постановою уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2013 р. порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні Публічного акціонерного товариства «Дніпроспецсільгоспмонтаж», якою керівника або уповноваженого представника товариства запрошено у Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 15 годину 40 хвилин 05.02.2013 р. для підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та надання письмових пояснень.

05.02.2013 р. уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку складено акт №21-ДН-1-Е про правопорушення на ринку цінних паперів. Вказаним актом зафіксовано факт порушення Публічним акціонерним товариством «Дніпроспецсільгоспмонтаж» вимог ч. 4 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та п. 1 гл. 7 Розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за №97/13364, в частині не розкриття регулярної річної інформації за 2011 рік, а саме: вказану інформацію не розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за що передбачена відповідальність відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Керівник (представник) юридичної особи на підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів 05.02.2013 р. не з'явився.

Постановою уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.02.2013 р. розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні Публічного акціонерного товариства «Дніпроспецсільгоспмонтаж» призначено на 12 годину 30 хвилин 19.02.2013 р. у Дніпровському територіальному управлінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представник або керівник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів 19.02.2013 р. не з'явився.

19.02.2013 р. уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43-ДН-1-Е прийнято постанову, якою на Публічне акціонерне товариство «Дніпроспецсільгоспмонтаж» накладено штраф у розмірі 5600,00 грн. за нерозміщення інформації про ринок цінних паперів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» державне регулювання ринку цінних паперів» здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно ст. 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи.

Частиною 4 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» закріплено, що річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:

-розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

-опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

-розміщення на власному веб-сайті.

Відповідно до п. 1 гл. 7 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за №97/13364, розкриття річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування у офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Розкриття річної інформації здійснюється у такі строки: - розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; - опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним; - подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» передбачено, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ст. 12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов'язаними з таким правопорушенням документами протягом п'яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.

Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом 30 робочих днів після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді. У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як вбачається з матеріалів справи, постанови Позивача від 22.01.2013 р., від 05.02.2013 р., від 19.02.2013 р. та акт Позивача про правопорушення на ринку цінних паперів №21-ДН-1-Е від 05.02.2013 р. направлялись на адресу Відповідача.

Проте, постанову Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №43-ДН-1-Е від 19.02.2013 р., якою на Публічне акціонерне товариство «Дніпроспецсільгоспмонтаж» накладено штраф у розмірі 5600,00 грн., у добровільному порядку не виконано та штраф не сплачено, доказів оскарження цієї постанови суду не надано.

Згідно ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Враховуючи, що Позивачем правомірно визначено Відповідачу штраф у розмірі 5600,00 грн., а доказів сплати штрафу суду не надано, суд задовольняє адміністративний позов.

Керуючись ст. ст. 11, 14, 70, 71, 86, 128, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Публічного акціонерного товариства «Дніпроспецсільгоспмонтаж» про стягнення штрафу у розмірі 5600,00 грн. - задовольнити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Дніпроспецсільгоспмонтаж» (ЄДРПОУ 00911204) до Державного бюджету України (на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106) штраф у сумі 5600,00 грн.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена відповідно до ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Р.З. Голобутовський

Дата ухвалення рішення 17.09.2013
Зареєстровано 20.09.2013
Оприлюднено 23.09.2013

Судовий реєстр по справі 804/11019/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 17.09.2013 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.08.2013 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону