СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ун. № 759/288/13- ц

пр. № 2/759/1864/13

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(З А О Ч Н Е)

11 вересня 2013 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Лопатюк Н.Г.,

при секретарі Васильченко Я.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві позовну заяву ОСОБА_1 до Приватного підприємства "Портас" про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення суми авансового платежу, відшкодування збитків та моральної шкоди,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ПП «Портас» про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення суми авансового платежу, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Свої позовні вимоги мотивував тим, що 29 травня 2010 року між ПП «Портас» в особі директора Головинського С.Л. та ним було укладено договір купівлі-продажу виробів з деревини за №052901, відповідно до умов якого відповідач зобов'язався поставити та передати у власність позивача вироби з деревини «вільха», двері дерев'яні (модель 5.2 «готіка») у кількості 9 штук, матеріал (порода деревини) «вільха», тон 46(3), як на примірнику маленьких дверей, з гарантійним строком 60 місяців.

Після ухгодження усіх умов договору і підписання його сторонами, він сплатив аванс 10 000 грн. 00 коп., а залишкова сума, яка повинна бути сплачена після проведення монтажних робіт, становить 18 350 грн. 00 коп. Відповідач прострочив виконання свого зобов'язання, крім того, вказана дата на акті прийому-передачі не відповідала даті поставки, не було внесено запис про проведення монтажних робіт майстром ПП «Портас».

В подальшому, відповідач не з'явився для прийому роботи майстра і підписання атку прийому-передачі на об'єкті, а також став ухилятися від будь-яких з ним контактів.

Крім того, вироби не відповідали умовам договору щодо асортименту з простроченням поставки.

На підставі наведеного та враховуючи, що відповідач належним чином не виконав зобов'язання та порушив умови договору, він був змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав та просить суд розірвати договір купівлі-продажу виробів з деревини, провести демонтаж виробів і повернути їх відповідачу, стягнути на його користь суму авансового платеж, відшкодувати збитки та моральну шкоду.

В ході судового розгляду, позивач зменшив позовні вимоги та просив вимоги в частині проведення демонтажу дверей залишити без розгляду, а усі інші вимоги підтримав в повному обсязі та просив суд їх задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи неодноразово повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі, а тому суд вважає за можливе на підставі ч.4 ст.169 ЦПК України розглянути справу у відсутність останнього та ухвалити по справі заочне рішення.

Позивач проти ухвалення заочного рішення не заперечував.

Суд, вислухавши пояснення позивача, з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішенню спору по суті, вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Виходячи із змісту ч. 1 ст. 57 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Судом встановлено, що 29 травня 2010 року між ПП «Портас» та ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу виробів з деревини за №052901, відповідно до якого відповідач зобов'язався поставити та передати у власність позивача вироби з деревини за його замовленням, а позивач зобов'язався прийняті ці вироби та своєчасно сплатити їх вартість на умовах даного договору. Загальна сума договору складала 28 350 грн. 00 коп. Пунктом 2.2 вказаного договору передбачено, що після підписання договору, позивач сплачує аванс в сумі 10 000 грн. 00 коп. У пункті 2.3. договору зазначено, що після виготовлення усіх виробів, позивач приймає їх у відповідача по акту прийому-передачі, який підписується сторонами і сплачує залишкову суму - 18 350 грн. 00 коп. (а.с.10 - копія договору).

Згідно ч.1 ст.626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 655 ЦК України передбачено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошу суму.

Відповідно до ч.2 ст.651 ЦК України, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Частинами 2,3 ст.653 ЦК України встановлено, що у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Отже, першою вимогою позивача було розірвання договору купівлі-продажу виробів з деревини. Дана вимога є обгрунтованою, оскільки відповідач істотно порушив умови зазначеного договору. Істотними умовами договору купівлі-продажу виробів з деревини є умови про предмет - вироби з породи деревини «вільха», а саме: дев'ять одиниць дерев'яних дверей під замовлення, модель 5.2 «готіка» та їх ціна.

Як вбачається з висновку експертного дослідження Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 30.09.2011 року, за результатами проведених досліджень встановлено, що дверна коробка дверей, розташованих по АДРЕСА_1, виготовлена із деревини вільхи та сосни, лицьова поверхня якої заклеєна шпоном із деревини вільхи. З цього випливає, що відповідач істотно порушив умови договору в частині передачі позивачу товару в асортименті, погодженому сторонами в договорі, а отже вимога позивача щодо розірвання договору купівлі-продажу виробів з деревини підлягає задоволенню.

Вимога позивача в частині стягнення з відповідача на його користь авансу в сумі 10 000 грн. 00 коп. також є обгрунтованою, оскільки на виконання п.2.2 Договору, позивач сплатив відповідачу аванс в сумі 10 000 грн. 00 коп., що підтверджується початком робіт по виготовленню, так як п.3.2 Договору визначено, що початок робіт по виготовленню здійснюється з моменту затвердження креслень та надходження авансу від покупця (позивача), а тому дана вимога підлягає задоволенню.

Позивач вказує, що передача виробів відбулась лише 10 серпня 2010 року, тобто відповідач прострочив виконання зобов'язання на 22 дні. А також пояснив, що акт прийому-передачі №080704 від 07 серпня 2010 року, не відповідає даті поставки, Крім того, не було внесено запис про те, що монтажні роботи проводив майстер ПП «Портас».

Крім того, позивач пояснив, що на його користь підлягає сплата неустойки у розмірі 0,5% від суми договору за кожен день прострочення, що становить 141 грн.75 коп. за кожен день, загальна сума якої становить 3 118 грн. 50 коп., а також витрати, пов'язані з проведенням експертизи КНДІСЕ в сумі 1 125 грн. 12 коп.

Відповідано до ст.610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно ст.611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1. припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2. зміна умов зобов'язання;

3. сплата неустойки;

4. відшкодування збитків та моральної шкоди.

Отже, позовні вимоги ОСОБА_1 в частині стягнення з відповідача на його користь витрат, пов'язаних з проведенням експертизи КНДІСЕ в сумі 1 125 грн. 12 коп. та матеріальної шкоди в сумі 9 000 грн. 00 коп. суд вважає не обгрунтованими з наступних підстав.

16 вересня 2011 року, позивач за власною ініціативою звернувся до КНДІСЕ щодо проведення дослідження дерев'яних дверей, які знаходяться у буд.АДРЕСА_1, що було його правом, а отже дані витрати стягненню з відповідача не підлягають.

Що стосується стягнення з відповідача матеріальної шкоди, суд вважає за необхідне відмовити в цій частині позовних вимог, оскільки вони є недоведеними та не підтвердженими належними доказами.

Крім того, позивач просить суд стягнути з відповідача на його користь моральну шкоду в сумі 01 грн. 00 коп., яку він зазнав внаслідок моральних страждань, що настали через незаконні дії відповідача.

При визначенні розміру заподіяної моральної шкоди, суд враховує характер та обсяг заподіяних позивачу моральних страждань, їх тривалість, істотність вимушених змін у його життєвих та виробничих стосунках, часу і зусиль, необхідних для відновлення попереднього стану.

Позивачем в судовому засіданні не доведено, що з вини відповідача йому було заподіяно моральну шкоду, яка призвела до істотних змін у його життєвих та виробничих стосунках, а тому суд вважає за необхідне відмовити позивачу в цій частині позовних вимог.

Таким чином, на підставі зазначеного та враховуючи те, що відповідач істотно порушив взяті на себе зобов'язання, передбачені договором купівлі-продажу виробів з деревини, суд приходить до висновку про необхідність задоволення позовних вимог в частині розірвання вказаного договору та стягнення авансу на користь позивача в сумі 10 000 грн. 00 коп., оскільки вони є обґрунтованими та доведеними належними доказами. В іншій частині позову, суд вважає за необхідне відмовити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.610, 611, 626 ч.1, 629, 651 ч.2, 653 ч.2,3 ЦК України, ст.ст. 10, 11,57-60, 212-215, 224-228, 292, 294 ЦПК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Приватного підприємства "Портас" про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення суми авансового платежу, відшкодування збитків та моральної шкоди - задовольнити частково .

Розірвати договір купівлі-продажу виробів із деревини від 29 травня 2010 року укладений між Приватним підприємством "Портас" та ОСОБА_1.

Стягнути з Приватного підприємства "Портас", розрахунковий рахунок

№ 26009301070129 в АКБ "Форум", МФО 322948, на користь ОСОБА_1 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп.

Стягнути з Приватного підприємства "Портас" на користь держави судовий збір в сумі 229 (двісті двадцять дев'ять) грн. 40 коп.

В іншій частині позову відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти з дня отримання копії цього рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 11.09.2013
Зареєстровано 20.09.2013
Оприлюднено 20.09.2013

Судовий реєстр по справі 759/288/13- ц

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 11.09.2013 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 11.09.2013 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 05.03.2013 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 16.01.2013 Святошинський районний суд міста Києва Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 759/288/13- ц

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону