ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2013 р. Справа № 909/954/13

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Грици Ю.І. , при секретарі судового засідання Ковальчук Р. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом: публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго", вул. Індустріальна, 34,Івано-Франківськ,76014 поштова адреса : вул. Максимовича, 7 м.Івано-Франківськ 76007

до відповідача: благодійної громадської культурологічної фундації "Цинамоновий Хрущ" вул. Січових Стрільців, 54 кв. 1,м. Івано-Франківськ,76018

про стягнення заборгованості за спожиту активну електроенергію в сумі 11 772грн.33коп. з яких: 10 726грн.30 коп. - основний борг , 615грн.07коп.- пеня, 10грн.73коп .,- інфляційні збитки та відсотки річних в сумі 420грн.23 коп.

за участю представників сторін:

від позивача : Іванишин Василь Іванович - юрисконсульт (довіреність №572 від 10.10.2012р.)

ВСТАНОВИВ:

публічне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" звернулось до господарського суду Івано-Франківської області з позовом до благодійної громадської культурологічної фундації "Цинамоновий Хрущ" про cтягнення заборгованості за спожиту активну електроенергію в сумі 11 772грн.33коп. з яких:10 726грн.30 коп. - основний борг , 615грн.07коп.- пеня, 10грн.73коп .,- інфляційні збитки та відсотки річних в сумі 420грн.23 коп.

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 29.08.13 порушено провадження у справі та призначено справу до розгляду на 24.09.13.

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 24.09.13, розгляд справи відкладено на 08.10.13.

Представник відповідача в судове засідання жодного разу не з"явився, хоча належним чином повідомлений про місце і час розгляду справи ухвалами господарського суду від 29.08.13 та від 24.09.13.

Частиною 3 ст. 22 ГПК України встановлено, що сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходи до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Відповідно до п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року, ратифікованої Законом України від 17.07.1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції» визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов»язків цивільного характеру.

Письмових заяв, повідомлень суду щодо поважності причин відсутності відповідача в судовому засіданні 08.10.13 не надходило.

За таких обставин, суд, дослідивши матеріали справи, враховуючи те, що відповідач належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, зважаючи на обмеженість строками розгляду справи, встановленими ст. 69 ГПК України, вважає за можливе розглянути справу без участі представника відповідача за наявними в ній матеріалами, відповідно до ст. 75 ГПК України.

Присутнім в судовому засіданні представником позивача підтримано позовні вимоги, вважаючи їх обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з підстав, викладених у позові.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов договору про постачання електричної енергії № 3434 від 01.02.2011 року в частині оплати рахунків за споживання електричної енергії та потужності у зв»язку з чим у відповідача перед позивачем утворилася заборгованість. З огляду на несвоєчасне виконання грошового зобов»язання, відповідно до п. 4.2.1. Договору позивачем нараховано 615грн.07коп.,- пені, 10грн.73коп .,- інфляційні збитки та відсотки річних в сумі 420грн.23 коп.

Згідно вимог ч. 2 ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення прийнято господарським судом у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих стороною.

Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно дослідивши фактичні обставини справи, заслухавши пояснення представника позивача, об»єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, суд вважає, що позовні вимоги обгрунтовані з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, 01 лютого 2011 року між публічним акціонерним товариством "Прикарпаттяобленерго" та благодійною громадською культурологічною фундацією "Цинамоновий Хрущ" було укладено договір № 3434 від 01.02.2011 року про постачання електричної енергії.

Умовами договору про постачання електричної енергії № 3434 від 01.02.2011 р. встановлено, що постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача з дозволеною потужністю 12,0 кВА (кВт), а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Пунктом 2.1. договору про постачання електричної енергії №3434 сторони погодили, що під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов"язуються керуватися чинним законодавством України, правилами користування електричною енергією (далі-ПКЕЕ).

До договору про постачання електричної енергії № 3434 від 01.02.2011р., у відповідності до п. 7.1.2.3. ПКЕЕ, між сторонами підписано додаток №9 про зняття показів засобів обліку та додаток № 2 про порядок розрахунків за електричну енергію.

Відповідно до п.2.2.2 договору постачальник електричної енергії зобов"язується постачати споживачу електричну енергію в обсягах, визначених відповідно до п.5 та з урахуванням умов розділу 6 цього договору (додаток 1 "Обсяги постачання електричної енергії... ), а споживач зобов"язується оплачувати постачальнику вартість електричної енергії згідно з умовами додатку 2 "Порядок розрахунків"

Згідно п.4 додатку №9 до договору про зняття контрольних показників розрахункових засобів обліку може проводитися в будь-який час доби уповноваженими представниками (уповноваженим представником) постачальника.

Відповідно до п. 3 додатку №2 до договору від 01.02.2011р. , розрахунковим періодом

вважається період який починається з 18 числа місяця і триває до 17 числа (включно) поточного (наступного) місяця. Пунктом 7 додатку №2 до договору від 01.02.2011р.зазначено, що розрахунки за оплату перевищення договірної величини споживання електричної енергії та/або граничної величини потужності, виписуються постачальником окремо та надаються споживачу. Вказані кошти сплачуються на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання постачальника протягом 5-ти операційних днів з дня отриманого рахунку.

Отже, п.5 додатку до договору №2 у випадках перевищення контрольного показника розрахункового засобу обліку, зафіксованого представником постачальника електричної енергії, над показником розрахункового засобу обліку поданого в акті про обсяги переданої споживачу електричної енергії споживачем, за показник розрахункового засобу обліку приймають показник, зафіксований представником постачальника електричної енергії.

Відповідно до абз.4 п.6.1 правил користування електричною енергією, затвердженою постановою НКРЕ №28 від 31.07.1996р. (в редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 р. №910 із змінами) (далі- Правила) обсяги електричної енергії, які підлягають оплаті мають визначатися відповідно до даних розрахункового обліку електричної енергії про її фактичне споживання.

Згідно абз.1 п.3 додатку №2 до договору щомісячно споживач проводить остаточний розрахунок по усіх платежах, передбачених даним договором, протягом п"яти операційних днів з дня отримання рахунку.

Враховуючи те, що відповідачем не надавався постачальнику (позивачу) Акт про використану електроенергію у лютому місяці 2013 року обсяг електричної енергії спожитої у даному місяці (9349 кВт) було визначено відповідно до контрольних показників розрахункового обліку зафіксованих представником постачальника 28.02.2013 року Актом (копія в матеріалах справи стр.15) про проведення контрольного огляду розрахункового засобу обліку.

Пунктом 5 додатку 2 до договору, абз.4 п.6.1 Правил на адресу відповідача було направлено рекомендованим листом (копія в матеріалах справи стр.17) розрахунок за електроенергію №3434/1 від 28.02.2013 року на суму 10726грн.30коп.

Проте, в порушення взятих на себе договірних зобов»язань, споживачем зазначені вище рахунки не оплачені, у зв»язку з чим у відповідача станом на час подання позову утворилася заборгованість за реактивну електричну енергію в сумі 10726грн.30коп.

Відповідно до п.4.2.1 договору, за внесення платежів. передбачених пунктами 2.3.3-2.3.4 цього договору, з порушенням термінів, визначених відповідним додатком, споживач сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної обліковохї ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочки, 10% річних та інфляційні збитки.

За розрахунковими даними позивача, за період з 11.032013 по 31.072013 пеня становить 615грн.07коп., відсотки річних - 420грн.23коп., інфляційні збитки -10грн73коп., вони проведені вірно.

Статтею 174 Господарського кодексу України передбачено, що господарський договір є підставою виникнення господарських зобов»язань.

Згідно з ч.ч.1,7 ст.193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

У відповідності до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст.629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов"язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом; зобов»язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі статтею 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Приписами ст.33 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Положеннями ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу Факт прострочки виконання грошового зобов'язання за договорами про постачання електричної енергії № 659 від 12 березня 2009 року та від 31 січня 2011 року підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки. Згідно з ст. 216 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

В силу ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема неустойкою (штрафом, пенею), якою, з огляду на положення ст.549 ЦК України, є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. При цьому, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконання грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Положеннями статті 625 чинного Цивільного кодексу України передбачено обов'язок боржника, який прострочив виконання грошового зобов»язання, на вимогу кредитора сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Пунктом 4.2.1. укладених Договорів сторони погодили, що за внесення платежів, передбачених пунктами 2.3.3-2.3.4 цього Договору, з порушенням термінів, визначених відповідним додатком, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, 10% річних та інфляційні збитки.

Факт прострочки виконання грошового зобов'язання за договорами про постачання електричної енергії №3434 від 01.02.2011 р. підтверджується матеріалами справи, відповідальність сторін погоджена пунктом 4.2.1. зазначених вище договорів, отже вимоги позивача щодо стягнення пені в сумі 11 772грн.33коп. з яких:10 726грн.30 коп. - основний борг , 615грн.07коп.- пеня, 10грн.73коп .,- інфляційні збитки та відсотки річних в сумі 420грн.23 коп., слід задоволити.

Судові витрати за правилами ст. 49 ГПК України слід покласти на відповідача.

На підставі вищевикладеного, у відповідності до ст.124 Конституції України, ст.ст. 174, 193, 216 ГК України, ст.ст. 509, 525, 526, 546, 549, 610, 611, 625, 629 ЦК України, керуючись ст.ст. 4-3, 22, 33, 49, ст.ст. 82 -85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

позов задоволити.

Стягнути з благодійної громадської культурологічної фундації "Цинамоновий Хрущ" (вул. Січових Стрільців, 54 кв. 1,м. Івано-Франківськ,76018, код 34844910) на користь публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" (вул. Індустріальна, 34, м. Івано-Франківськ, 76014; код ЗКПО 00131564) на поточний рахунок із спеціальним режимом використання № 2603930100758 в ІФ обласному управлінні ВАТ«Державний ощадний банк України», МФО 336503, поточний рахунок №2600630100758 в ІФ обласному управлінні ВАТ "Держаний ощадний банк України»,МФО 336503, заборгованість за електричну енергію в сумі 11 772грн.33коп. (одинадцять тисяч сімсот сімдесять дві)грн.33коп. з яких: 10 726грн.30 коп. (десять тисяч сімсот двадцять шість) грн.30коп. - основний борг , 615грн.07коп. (шісот п"ятнадцять)грн.07коп. - пеня, 10грн.73коп.(десять)грн.73коп. .,- інфляційні збитки та відсотки річних в сумі 420грн.23 коп.(чотириста двадцять)грн.23коп.

Стягнути з з благодійної громадської культурологічної фундації "Цинамоновий Хрущ" (вул. Січових Стрільців, 54 кв. 1,м. Івано-Франківськ,76018, код 34844910) на користь публічного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго", поточний рахунок із спеціальним режимом використання № 2603930100758 в ІФ обласному управлінні ВАТ«Державний ощадний банк України», МФО 336503, поточний рахунок №2600630100758 в ІФ обласному управлінні ВАТ "Держаний ощадний банк України»,МФО 336503 - судові витрати в сумі 1720(одна тисяча сімсот двадцять) грн. 50 коп.

Накази видати позивачу після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 11.10.13

Суддя Грица Ю. І.

Виготовлено в КП "Діловодство спеціалізованого суду"

________________ Ковальчук Р. О. 11.10.13

Дата ухвалення рішення 08.10.2013
Зареєстровано 11.10.2013
Оприлюднено 14.10.2013

Судовий реєстр по справі 909/954/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 08.10.2013 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 24.09.2013 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.08.2013 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 29.08.2013 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону