Постанова
від 22.10.2013 по справі 813/6815/13-а
ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД79018,  м. Львів,  вул. Чоловського,  2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 23 жовтня 2013 року                                                                                    № 813/6815/13-а   09:10 год. Суддя Львівського окружного адміністративного суду Потабенко В.А., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Жовківському районі Львівської області Головного управління Міндоходів у Львівській області  до товариства з обмеженою відповідальністю "Львівкондитер" про стягнення коштів,- в с т а н о в и л а : ДПІ в Жовківському районі Львівської області звернулася до суду з позовом до ТзОВ "Львівкондитер" про стягнення податкового боргу в розмірі 6857,11 грн., що виник з податку на прибуток та податку з доходів найманих працівників. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1832 Кодексу адміністративного судочинства України, справи про стягнення грошових сум які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців у випадках, передбачених законом, розглядаються в порядку скороченого провадження. Відтак, суддя, у відповідності до ст. 1832 Кодексу адміністративного судочинства України, розглядає справу в порядку скороченого провадження. У визначений судом строк від відповідача письмового заперечення та доказів на спростування вимог позовної заяви, якщо останні заперечуються, або заяви про визнання позову, до суду не надходило. Кореспонденція, яка скеровувалася на адресу відповідача судом, повернулась з довідками Укрпошти про відсутність адресата. Відповідно до ст. 33 КАС України, у разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються: юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином. Згідно відомостей відносно ТзОВ "Львівкондитер" у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, адреса реєстрації відповідача наступна: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Вокзальна, 11. Відтак, відповідач належним чином повідомлений про відкриття скороченого провадження у справі за позовом ДПІ в Жовківському районі Львівської області. Дослідивши матеріали справи, з'ясувавши дійсні обставини по справі, суддя приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав. ТзОВ "Львівкондитер", ідентифікаційний код 33476922, 27.04.2005 року зареєстроване Жовківською районною державною адміністрацією Львівської області, що підтверджено наявною в матеріалах справи копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 01.02.2013 року відповідачу виставлено податкову вимогу № 41 за узгодженими грошовими зобов'язаннями на суму 6857,11 грн. за платежем штрафні (фінансові) санкції. В матеріалах справи наявні докази скерування позивачем зазначеної вимоги відповідачу та відсутні докази її оскарження. Відповідно до ст. 16 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України), платник податків зобов'язаний, зокрема, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом. У п. 31.1 ст. 31 ПК України визначено, що строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. Пунктом 1 ст. 36 ПК України передбачено, що податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. А також, податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором. Відповідно до п. 54.3.1 ст. 54 ПК, контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію. Крім того, згідно п. 54.3.3 ст. 53 ПК України, контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган. Відповідно до п. 57.3 ст. 57 ПК України, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення. У відповідності до п. 1 ст. 109 Кодексу, податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Згідно з п. 59.1 ст.59 ПК України у разі, коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Відповідно до п. 14.1.175 ст. 14 ПК України, податковим боргом є сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання. Отже, безспірними вимогами органів стягнення слід вважати узгоджену суму податкового зобов'язання, не сплачену платником податків у строки, визначені статтею 57 Податкового кодексу України. Відповідно до п. 1.1 ст. 1 Податкового кодексу України, він регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Відповідно до п. 41.1 ст. 41 ПК України, органи державної податкової служби є контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби. Згідно п. 20.1.28 ст. 20 ПК України, органи державної податкової служби наділені, зокрема, правом застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом. Відповідно до п. 95.1 ст. 95 ПК України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Пунктом 95.3 ст. 95 ПК України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Відповідно до п. 87.1 ст. 87 ПК України, джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Згідно наявної в матеріалах справи довідки № 6394/19-0 від 13.06.2013 року, станом на 10.06.2013 року заборгованість ТзОВ "Львівкондитер" становить 6857,11 грн. (з них 6799,94 грн. з податку на прибуток, 57,17 грн. з податку з доходів найманих працівників). На даний час вказана сума податкового зобов'язання є узгодженою та у встановлені законом строки до бюджету не сплаченою, тобто визнається сумою податкового боргу, а, відтак, підлягає стягненню в примусовому порядку. Враховуючи все вищеперераховане, суд вважає вимоги ДПІ в Жовківському районі Львівської області обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення. Відповідно до ч. 1 ст. 256 КАС України, постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження, виконуються негайно. Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача – суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають, відповідно до ст. 94 КАС України. Керуючись ст.ст. 7 - 14, 18, 19, 33-35, 69, 70, 71, 72, 86, 94, 128, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 1832, 256 КАС України, суддя, – ПОСТАНОВИЛА: позов задовольнити повністю. Стягнути з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю "Львівкондитер" (ідентифікаційний код 33476922), що зареєстроване за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Вокзальна, 11, № 26005300002141 в АТ "Златобанк" МФО 380612 (українська гривня), № 26045010032187 в ПАТ "ВТБ Банк" МФО 321767 (українська гривня), № 26003168936980 в Ф "ПЗРУ"АТ "Б" ФІН ТА КРЕДИТ м. Рівне МФО 333603 (українська гривня), № 26058168936980 в Ф "ПЗРУ"АТ "Б" ФІН ТА КРЕДИТ м. Рівне МФО 333603 (українська гривня), № 26009268936840 в Ф "ПЗРУ"АТ "Б" ФІН ТА КРЕДИТ м. Рівне МФО 333603 (долар США), № 26002020032187 в ПАТ "ВТБ Банк" МФО 321767 (українська гривня),  № 26001010032187 в ПАТ "ВТБ Банк" МФО 321767 (українська гривня) до бюджету податковий борг в сумі 6857 (шість тисяч вісімсот п'ятдесят сім) гривень 11 коп. Постанова підлягає негайному виконанню. Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом 10 десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.            Суддя                                                         Потабенко В.А.

Дата ухвалення рішення22.10.2013
Оприлюднено28.10.2013

Судовий реєстр по справі —813/6815/13-а

Постанова від 27.10.2013

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Потабенко Варвара Анатоліївна

Ухвала від 09.09.2013

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Потабенко Варвара Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні