ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. С.Петлюри, 16тел. 239-72-81

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2013 р. Справа № 911/3703/13

Господарський суд Київської області у складі судді Саванчук С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Державного підприємства "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект",

01135, м. Київ, просп. Перемоги, 4 ,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮТЕМ-Інжиніринг",

08292, Київська обл., м. Буча, вул. Чкалова, 3

про стягнення 68 408,17 грн.

за участю представників:

позивача - Лобинцева В.Д. (довіреність від 17.10.2013 № 623/01);

відповідача - не з'явився, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява Державного підприємства "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект" (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮТЕМ-Інжиніринг" (далі - відповідач) про стягнення 68 408,17 грн., з яких: 56 112,83 грн. - основний борг, 4 911,79 грн. - 3% річних, 2 992,16 грн. - інфляційні втрати та 4 391,39 грн. - пеня.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов'язань за договором субпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 29.09.2008 № 404/08 у частині повного та своєчасного розрахунку за виконані роботи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.09.2013 порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 17.10.2013.

Через канцелярію господарського суду Київської області (вх. № 21541 від 14.10.2013) відповідачем подано відзив на позовну заяву, в якому заявлено клопотання про застосування позовної давності до спірних правовідносин в частині стягнення пені та клопотання про припинення провадження у справі в частині стягнення 56 112,83 грн. основного боргу, у зв'язку зі сплатою його відповідачем, після порушення провадження у справі, у повному обсязі, на підтвердження чого подано платіжне доручення від 02.10.2013 № 3038.

У судове засідання 17.10.2013 представник відповідача не з'явився, розгляд справи відкладено на 31.10.2013.

Через канцелярію господарського суду Київської області (вх. № 22682 від 30.10.2013) позивачем надано клопотання про відкладення розгляду справи.

У судове засідання 31.10.2013 представники сторін не з'явились, розгляд справи відкладено на 31.10.2013.

Через канцелярію господарського суду Київської області (вх. № 23450 від 11.11.2013) позивачем надано заперечення на відзив на позовну заяву, в якому підтверджено сплату відповідачем основного боргу у повному обсязі та підтримано решту позовних вимог.

Відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 12.11.2013 оголошено вступну і резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні представника позивача, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд -

встановив:

Між Державним підприємством "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект" (далі - субпідрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЮТЕМ-Інжиніринг" (далі - підрядник) укладено договір субпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 29.09.2008 № 404/08 (далі - Договір), за умовами якого підрядник доручає, а субпідрядник приймає на себе зобов'язання по виконанню на свій ризик власними та залученими силами і засобами будівельно-монтажні роботи, передбачені Договором відповідно графіку виконання робіт (Додаток № 2) та кошторису кількісних показників (Додаток № 3), здає виконані роботи замовнику по акту робочої комісії, приймає участь в здачі закінчених робіт в цілому Державній комісії, ліквідує недоробки і дефекти, що виникли з його вини і виявлені в ході приймання робіт та гарантійного строку (пункт 2.1. Договору).

Договір є договором будівельного підряду з огляду на наступне.

Статтею 875 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Відповідно до пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (із змінами та доповненнями) договір підряду укладається у письмовій формі. Істотними умовами договору підряду є найменування та реквізити сторін; місце і дата укладення договору підряду; предмет договору підряду; договірна ціна; строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта); права та обов'язки сторін; порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду; умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва; порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами; порядок залучення субпідрядників; вимоги до організації робіт; порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта); порядок розрахунків за виконані роботи; порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва); гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; порядок врегулювання спорів; порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання. У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємовідносин умови.

Згідно з частинами 1, 2 статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно з частинами 1, 2 статті 317 Господарського кодексу України будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.

Для здійснення робіт, зазначених у частині першій цієї статті, можуть укладатися договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Згідно з частиною 1 статті 843 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Відповідно до пункту 3.1. Договору, договірна ціна робіт, що доручені для виконання субпідряднику складає 149 383,20 грн., що відображено в кошторисі кількісних показників (Додаток № 3 до Договору) та протоколі погодження договірної ціни (Додаток № 1 до Договору).

Згідно з пунктом 3.3. Договору, зміну ціни робіт, що підлягають виконанню, сторони здійснюють шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

За весь час дії Договору, між позивачем та відповідачем підписано 13 Додаткових угод до Договору, з коригуванням договірної ціни та складенням відповідних кошторисів (копії долучені до матеріалів справи).

Відповідно до пункту 3.4. Договору, договірна ціна розрахована з врахуванням умов даного Договору, ВБН Д.1.1.-40.1.20.201-2005, ДБН Д.1.1-1-2000 (зі змінами і доповненнями) та проектної документації, переданої підрядником субпідряднику.

Строк завершення субпідрядником окремих робіт по Договору визначається графіком виконання робіт (Додаток № 2). Початок виконання робіт - з моменту підписання Договору. Строк завершення всіх робіт по Договору - 22.11.2008.

Згідно з частиною 4 статті 879 Цивільного кодексу України, оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

Пунктом 5.1. Договору визначено, що підрядник забезпечує оплату робіт субпідрядника по фактичних об'ємах в порядку, передбаченому Договором, в межах коштів, одержаних від замовника.

Відповідно до пункту 5.2. Договору, в строк до 10 календарних днів після підписання Договору, підрядник надає субпідряднику аванс у розмірі 30 % від договірної ціни Договору. Згідно з пунктом 5.3. Договору, підрядник здійснює оплату (з урахуванням суми перерахованого авансу) за виконану роботу через 30 календарних днів після підписання актів виконаних робіт і оплати вказаних робіт замовником.

Для оплати виконаних робіт в термін до 25.11.2008 субпідрядник надає підряднику: Акт виконаних підрядних робіт, складений на підставі Кошторису кількісних показників (Додаток № 3) та Довідки про вартість підрядних робіт (форма КБ-3), підписані уповноваженими представниками сторін; податкову накладну.

Відповідно до пункту 5.5. Договору, для забезпечення виконання зобов'язань субпідрядника за Договором підрядник утримує 5 % від вартості виконаних робіт. Сума утримання виплачується субпідряднику протягом 45 календарних днів після підписання акту робочої комісії про здачу об'єкту.

Згідно з пунктом 12.1. Договору, здача-приймання виконаних субпідрядником робіт здійснюється комісією за участю відповідальних представників замовника і підрядника протягом одного дня з дня одержання повідомлення від субпідрядника.

Відповідно до пункту 12.2. Договору, протягом 30 днів після підписання Договору субпідрядник розробляє перелік і форми звітних та виконавчих документів, що оформляються в процесі виконання робіт та після їх завершення, складені на підставі умов Договору, вимог ДБНА, ДНАОП, БНіП, Правил, Стандартів, інших НД і інструкцій та передає їх підряднику для затвердження.

Акти виконаних робіт складаються підрядником на підставі виконаних робіт. Акти виконаних робіт за Договором є письмовими документами, які визначають період виконання робіт підрядником, види робіт, які здійснив підрядник за цей період та вартість цих робіт з зазначенням сум податку на додану вартість, в порядку та в розмірах, визначених чинним законодавством України та загальну суму, яка підлягає сплаті замовником.

Згідно частини 4 статті 882 Цивільного кодексу України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї з сторін від підписання акта, про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

До матеріалів справи залучено копії Актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в), що підписані у двосторонньому порядку уповноваженими представниками сторін та скріплені відбитками їх печаток.

Як вбачається з матеріалів справи, сторони Договору підписали акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт без зауважень. У матеріалах справи відсутні заперечення сторін стосовно вищевказаних Актів.

Також, сторонами погоджено довідки (ф.КБ-3) про вартість виконаних будівельних робіт, копії яких залучено до матеріалів справи.

На виконання умов пункту 12.1. Договору, 26.08.2010 позивач здав виконані роботи замовнику, що підтверджується Актом робочої комісії «Акт об окончании внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ и готовности объекта. ГСП ЧАЕС. Подготовка площадки под строительство НБК. Очистка. Планировка территории и земляные работы под строительство фундаментов НБК. Контракт SIP03-2-026», який підписаний представниками замовника, генерального підрядника та представниками профспілкового комітету генпідрядника, представником територіального органу Державного нагляду за охороною праці, представником Державного пожежного нагляду та представником Державного санітарного нагляду.

Рішенням Комісії у вищезазначеному Акті постановлено, що об'єм та строки робіт відповідають проектам виконання робіт та робочій документації. На підставі чого підлягає дозволу виконання основних будівельних, монтажних та спеціальних робіт з влаштування фундаментів НБК.

На підставі пункту 5.5. Договору, для забезпечення виконання зобов'язань субпідрядника за Договором, підрядник утримує 5% від вартості виконаних робіт. Сума утримання виплачується субпідряднику протягом 45 календарних днів після підписання акту робочої комісії про здачу об'єкту.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем направлено на адресу відповідача претензію від 19.05.2011 № 367/02 з вимогою погасити заборгованість за Договором у сумі 231 086,00 грн.

У подальшому, сторонами підписано та скріплено печатками акт звірки взаєморозрахунків, згідно якого заборгованість відповідача перед позивачем станом на 22.08.2011 складає 138 112,83 грн. (копія в матеріалах справи).

На момент звернення позивача з даним позовом до суду, відповідач не оплатив вартість виконаних підрядних робіт на суму 56 112,83 грн.

Відповідно до частини 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору на підставі доказів у справі. Зокрема, відповідно до частини 2 статті 32 Господарського процесуального кодексу України - на підставі письмових доказів та пояснень представників сторін.

Згідно із частиною 1 статті 36 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Тобто, обов'язок доказування покладається на сторони.

Таким чином, з матеріалів справи вбачається, що відповідачем грошове зобов'язання перед позивачем виконане частково, що стало підставою для звернення позивача до суду.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи вищевикладене, наявні у справі докази, досліджені судом, суд дійшов висновку про наявність у позивача на час звернення до суду права на стягнення з відповідача основного боргу у сумі 56 112,83 грн.

Як підтверджується матеріалами справи, відповідач, 02.10.2013 , тобто, після порушення провадження у справі ухвалою господарського суду Київської області від 26.09.2013, здійснив оплату основного боргу за Договором на суму 56 112,83 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 02.10.2013 № 3038 (копія у матеріалах справи). Вказане позивачем підтверджується.

Відповідно до пункту 1-1 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Оскільки відповідачем під час розгляду справи сплачена сума боргу в розмірі 56 112,83 грн., то провадження в цій частині підлягає припиненню на підставі пункту 1-1 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

У зв'язку з простроченням відповідачем виконання грошового зобов'язання, позивач на підставі статті 625 Цивільного кодексу України заявляє до стягнення 3% річних у розмірі 4 911,79 грн. та інфляційних втрат у розмірі 2 992,16 грн.

Відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З метою всебічного, повного і об'єктивного розгляду обставин справи, суд здійснив перерахунок розміру інфляційних втрат та 3 % річних та встановив, що розрахунок позивача вірний, а тому позовні вимоги про стягнення 4 911,79 грн. 3% річних та 2 992,16 грн. інфляційних втрат підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того, позивач на підставі пункту 13.3. Договору заявляє до стягнення з відповідача пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє в період прострочення платежу, від суми прострочення платежу за кожен день прострочення, яка за розрахунком позивача складає 4 391,39 грн.

Відповідно до статті 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання, або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Частиною 4 статті 231 Господарського кодексу України встановлено, що у разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Відповідно до частини 6 статті 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Частина 6 статті 232 Господарського кодексу України передбачає, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Зважаючи на те, що судом встановлено факт прострочення відповідачем виконання грошового зобов'язання, позивач має право на нарахування пені.

Проте, відповідачем подано заяву про застосування наслідків спливу позовної давності до позовної вимоги про стягнення пені.

За результатами розгляду зазначеної заяви, судом враховано наступне.

Відповідно до статті 258 Цивільного кодексу України для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Стаття 260 Цивільного кодексу України передбачає, що позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253-255 цього Кодексу. Порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін. Стаття 261 Цивільного кодексу України передбачає, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Оскільки вимоги про стягнення пені заявлені позивачем за період з 10.10.2010 по 10.04.2011, то перебіг строку позовної давності, відповідно, розпочинається з 11.04.2011.

Відповідно до частини 1 статті 264 Цивільного кодексу України, перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку.

До матеріалів справи позивачем не додано будь-яких доказів (сплати, визнання боргу), які б переривали перебіг позовної давності.

Позов заявлений 24.09.2013, клопотання про відновлення пропущеного строку позовної давності позивач не заявляв.

За таких умов, заява відповідача про застосування наслідків спливу позовної давності до позовної вимоги про стягнення пені підлягає задоволенню та в цій частині у задоволені позову відмовляється.

За результатами аналізу вищезазначених норм чинного законодавства та всебічного розгляду матеріалів справи, господарський суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 4 911,79 грн. 3% річних та 2 992,16 грн. інфляційних втрат є доведеними, обґрунтованими, відповідачем не спростованими, а, відтак, підлягають задоволенню. Позовні вимоги про стягнення пені у розмірі 4 391,39 грн. задоволенню не підлягають.

Відповідно до частини 2 статті 49 Господарського процесуального кодексу України, зважаючи на те, що спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, судовий збір, у частині, в якій позов припинений у зв'язку зі сплатою відповідачем основного боргу після порушення провадження у справі, покладається судом на відповідача.

Відшкодування решти судового збору, сплаченого позивачем, відповідно до частини 1 статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 4, 32, 33, 34, 36, 43, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

вирішив:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮТЕМ-Інжиніринг" (08292, Київська обл., м. Буча, вул. Чкалова, 3, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30568931) на користь Державного підприємства "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "Енергопроект" (01135, м. Київ, просп. Перемоги, 4, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00113968) 4 911 (чотири тисячі дев'ятсот одинадцять) грн. 79 коп. 3% річних, 2 992 (дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дві) грн. 16 коп. інфляційних втрат та 1 610 (одна тисяча шістсот десять) грн. 05 коп. судового збору.

3. Провадження у справі в частині позовних вимог про стягнення 56 112,83 грн. основного боргу припинити.

4. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення і підписання та може бути оскаржено в апеляційному порядку.

Повне рішення складено 15.11.2013.

Суддя С.О. Саванчук

Дата ухвалення рішення 12.11.2013
Оприлюднено 19.11.2013

Судовий реєстр по справі 911/3703/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 12.11.2013 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 31.10.2013 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 17.10.2013 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 26.09.2013 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/3703/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону