ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

19 листопада 2013 р. (об 11:20) Справа №801/10205/13-а

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі судді Кірєєва Д.В., за участю секретаря судового засідання Цатурян С.О.,

за участю представників сторін:

від позивача - не з'явився,

від відповідача - не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Феодосійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління Міндоходів в АР Крим,

до Виробничого кооперативу «Судацька зустріч»

про стягнення 19 767,91 грн.

Суть спору: Феодосійська об'єднана державна податкова інспекція Головного Управління Міндоходів в АР Крим (далі - позивач) звернулась до Окружного адміністративного суду АР Крим з адміністративним позовом до Виробничого кооперативу «Судацька зустріч» (далі - відповідач) про стягнення заборгованості по платі за землю та штрафним санкціям щодо несвоєчасного погашення плати за землю у сумі 19 767,91 грн. шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків в банках.

Представник позивача у судове засідання 19.11.2013 року не з'явився, надіслав клопотання про розгляд справи за його відсутності, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання 19.11.2013 року не з'явився, про день та місце розгляду справи сповіщений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи, що матеріали справи містять достатньо доказів для з'ясування обставин у справі, суд керуючись ч. 11 ст. 35, частинами 2, 4 ст. 128 КАС України, вважає можливим розглянути справу за відсутності сторін.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

Виробничий кооператив «Судацька зустріч» зареєстроване у якості юридичної особи, код ЄДРПОУ 33458311, місцезнаходження юридичної особи 98000, АР Крим, м. Судак, вул. Леніна, б. 87, кв. 4.

Виробничий кооператив «Судацька зустріч» взятий на облік у органах ДПС з 03.05.2005 року за № 5016. На момент розгляду справи перебуває на обліку у Феодосійській ОДПІ ГУ Міндоходів в АРК (а.с. 3).

Таким чином, судом встановлено, що відповідач є суб'єктом господарювання, платником податків, зобов'язаний виконувати обов'язки, покладені на нього законами у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності, у тому числі стосовно належного нарахування та сплати податків.

26.01.2012 року ВК «Судацька зустріч» до Феодосійської ОДПІ ГУ Міндоходів в АР Крим подано податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2012 рік, відповідно до якої відповідачем самостійно визначена сума податку до сплати у розмірі 93 990,48 грн. (а.с.12-14).

19.02.2013 року ВК «Судацька зустріч» до Феодосійської ОДПІ ГУ Міндоходів в АР Крим подано податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2013 рік, відповідно до якої відповідачем самостійно визначена сума податку до сплати у розмірі 93 990,48 грн. (а.с.15-17).

Відповідно до особового рахунку відповідач має заборгованість з орендної плати з юридичних осіб за період грудень 2012 р. - серпень 2013 р. у сумі 19 664,89 грн. (а.с.8-11).

19 квітня 2013 року позивачем було проведено камеральну перевірку ВК «Судацька зустріч» з питання своєчасного погашення плати за землю за листопад 2012 року.

Відповідно до результатів якої було складено акт № 62/15-00/33458311 від 19.04.2013 року, за висновками якого встановлено несвоєчасну сплату суми орендної плати за землю за листопад 2012 року по строку сплати до 30.12.2012 року у сумі 1 030,21 грн. протягом строків, визначених п. 287.4 ст. 287 ПК України (а.с. 7).

На підставі зазначеного акту позивачем було винесено податкове повідомлення-рішення № 0000471500 від 19.04.2013 року на суму 103,02 грн., яке не оскаржено у адміністративному та судовому порядку та є узгодженим (а.с. 6).

Зазначене податкове повідомлення-рішення було отримане відповідачем та не оскаржувалось.

На час розгляду справи заборгованість по штрафним санкціям у розмірі 103,02 грн. відповідачем не сплачена.

Відповідно до ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства встановлені Податковим кодексом України (далі по тексту - ПК України).

Відповідно до пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПК України грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Підпунктом 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПК України передбачено, що податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

На час звернення позивача з позовом до суду податковий борг відповідача складає 19 767,91 грн. (а.с. 4).

Згідно пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму грошового зобов'язання.

Відповідно до п. 95.2 ст. 95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Відповідачу було направлено податкову вимогу № 186-15 від 31.07.2013 року яка отримана відповідачем, що підтверджується матеріалами справи (а.с. 5).

Згідно з п. 59.5 ст. 59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилась, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України. Податкові органи віднесені до органів стягнення в бюджет податків, зборів та інших надходжень. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків зборів та інших доходів.

Підпунктом 20.1.18 пункту 20.1 ст. 20 ПК України визначено право органів ДПС звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п.95.1 ст. 95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності.

Пунктом 95.3 ст. 95 ПК України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Позивачем, в порядку ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, надані докази надсилання податкової вимоги, відповідачем не надано доказів сплати заборгованості у розмірі 19 767,91 грн. у зв'язку з чим позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються. Враховуючи, що позивач не здійснював судових витрат по справі, судові витрати відшкодуванню не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись статтями 94, 158-163 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих Виробничий кооператив «Судацька зустріч» (98000, АР Крим, м. Судак, вул. Леніна, б. 87, кв. 4, ЄДРПОУ 33458311) заборгованість по орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної пласності у сумі 19 767,91 грн. (дев'ятнадцять тисяч сімсот шістдесят сім гривень дев'яносто одна копійка).

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя підпис Кірєєв Д.В.

Дата ухвалення рішення 19.11.2013
Оприлюднено 02.12.2013

Судовий реєстр по справі 801/10205/13-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 19.11.2013 Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне
Ухвала від 06.11.2013 Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 801/10205/13-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону