ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

8/28пд

                                ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                  83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

                                                             Р І Ш Е Н Н Я   

                                                            іменем України

28.04.09 р.                                                                                                       Справа № 8/28пд                               

за позовом Відкритого акціонерного товариства "Слов`янський завод високовольтних

                    ізоляторів", м.Слов`янськ, ЄДРПОУ 00214652

до відповідача 1 товариства з обмеженою відповідальністю "АДВОЛОРЕМ", м.Донецьк,

                              ЄДРПОУ 35484720

до відповідача 2 Акціонерного комерційного промислово – інвестиційного банку (закрите  

                             акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в

                             м.Слов`янськ Донецької області", м.Слов`янськ, ЄДРПОУ 09334564

про визнання договору недійсним

                                                                                 Суддя  Ємельянов А.С.

Представники:

від позивача: Курова А.В. – по дов.

від відповідача 1: Нікітін Д.О. – по дов.

від відповідача 2: не з`явився.

В засіданні суду брали участь:

Згідно із ст.77 ГПК України в засіданні суду оголошувалась перерва з 23.04.2009р. по 28.04.2009р.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Відкрите акціонерне товариство "Слов`янський завод високовольтних ізоляторів", м.Слов`янськ, звернувся до господарського суду з позовом до відповідача 1, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДВОЛОРЕМ", м.Донецьк, до відповідача 2, Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м.Слов`янськ Донецької області", м.Слов`янськ, про визнання недійсним договору відступлення  права вимоги від 03.03.2009р., підписаного між товариством з обмеженою відповідальністю "АДВОЛОРЕМ" та Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м.Слов`янськ Донецької області", м.Слов`янськ, який був посвідчений приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу Копейко О.В.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що спірний договір укладений всупереч вимогам діючого законодавства України. Зокрема, підставами недійсності договору від 03.03.2009р. позивачем визначено підписання відповідачами договору про відступлення права вимоги без повідомлення Відкритого акціонерного товариства "Слов`янський завод високовольтних ізоляторів".

Крім того, позивачем зазначено, що договір від 03.03.2009р. є договором факторингу, на укладання якого у відповідача 1, враховуючи приписи ст.ст.1077, 1079 Цивільного кодексу України, не має повноважень.   

Відповідач 1 у відзиві без номеру та дати, який надійшов до господарського суду 27.04.2009р., проти позовних вимог заперечує з огляду на відсутність будь-яких порушень норм чинного законодавства під час укладання спірного договору. Крім того, як вказує відповідач 1, п.3.1.6 іпотечного договору встановлено, що відповідач 2 має право здійснювати відступлення права вимоги за кредитним договором та іпотечним договором без попереднього отримання на це згоди позивача в порядку, передбаченому законом.

Відповідач 2 у відзиві на позовну заяву б/н від 22.04.2009р. позовні вимоги не визнав. В обґрунтування своїх заперечень відповідач посилається на те, що договорами, право вимоги по яких відступлено товариству з обмеженою відповідальністю "АДВОЛОРЕМ", а також безпосередньо договором відступлення права вимоги, не встановлено обов`язку щодо повідомлення позичальника  про здійснення відступлення права вимоги. За таких обставин, за твердженням відповідача 2,       будь-якого порушення норм діючого законодавства та умов генеральної кредитної угоди №1/118 від 29.02.2008р., договору застави №230-в від 29.02.2008р. і іпотечного договору №255-в від 07.03.2008р. при укладанні спірного договору порушено не було.  

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, господарський суд встановив:

За приписами ст.202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно із ст.11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 174 Господарського кодексу України передбачено, що господарські зобов'язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

29.02.2008р. між Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м.Слов`янськ Донецької області"  та Відкритим акціонерним товариством "Слов`янський завод високовольтних ізоляторів" укладено генеральну кредитну угоду №1/118 (із змінами від 20.10.2008р. і додатковими угодами від 29.02.2008р., від 20.04.2008р. та від 01.10.2008р.), згідно якої відповідач 2 надає відповідачу 1 кредити шляхом відкриття відновлювальних кредитних ліній в національній вілюті.

Відповідно до зазначеної угоди між позивачем та відповідачем 2 було підписано договір застави №230-в від 29.02.2008р.(із змінами від 15.04.2008р., від 15.04.2008р. та від 01.10.2008р.). Предметом застави є обладнання виробничого комплексу №1 та механічного цеху, перелік якого викладений в описі (додаток №1) до цього договору, який є його невід`ємною частиною.

Одночасно, між визначеними сторонами було підписано іпотечний договір №255-в від 07.03.2008р.(із змінами від 16.07.2008р. та від 27.02.2009р.).

03.03.2009р. між Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м.Слов`янськ Донецької області"  та товариством з обмеженою відповідальністю "АДВОЛОРЕМ" укладено договір відступлення права вимоги, зареєстрований у державному реєстрі правочинів за номером 920 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Копейко О.В. Відповідно до зазначеного договору відповідач 1 набуває право вимагати від позивача належного виконання зобов`язань за генеральною кредитною угодою №1/118 (із змінами від 20.10.2008р. і додатковими угодами від 29.02.2008р., від 20.04.2008р. та від 01.10.2008р.), договором застави №230-в від 29.02.2008р.(із змінами від 15.04.2008р., від 15.04.2008р. та від 01.10.2008р.) та іпотечним договором №255-в від 07.03.2008р.(із змінами від 16.07.2008р. та від 27.02.2009р.), зокрема, повернення кредиту в сумі 9 000 000 грн.        00 коп., сплати процентів за користування кредитом у розмірі 22 процентів річних та комісійної нагороди в розмірі 0,05 процента від фактичної заборгованості по кредиту, а також усіх санкцій та збитків пов`язаних з неналежним виконанням боржником своїх зобов`язань.

Згідно із ст.215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення стороною (сторонами) вимог, які встановлені, зокрема, ч.1 ст.203 Цивільного кодексу України.

За приписом ч.1 ст.203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Отже, вирішуючи спори про визнання угод недійсними, господарський суд повинен встановити наявність тих обставин, з якими закон пов'язує визнання угод недійсними і настання відповідних наслідків, а саме: відповідність змісту угод вимогам закону; додержання встановленої форми угоди; правоздатність сторін за угодою; у чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

За приписом ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.

За таких обставин, враховуючи положення ст.ст.203, 215 Цивільного кодексу України, ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України при заявлені вимог про визнання недійсним договору позивачем повинно бути доведено факт порушення норм закону під час його укладання.

Як вказано вище, обґрунтовуючи вимоги щодо визнання недійсним договору, позивач  посилається на укладання відповідачами договору відступлення права вимоги без повідомлення Відкритого акціонерного товариства "Слов`янський завод високовольтних ізоляторів", як боржника.

За висновками суду, вказані твердження позивача є необґрунтованими з огляду на наступне:

Згідно із ст.655 Цивільного кодексу України за  договором  купівлі-продажу  одна  сторона  (продавець) передає або зобов'язується передати майно у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.

Частиною 3 ст.656 Цивільного кодексу України встановлено, що предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо  вимога  не  має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

За приписами п.1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов'язанні  здійснюється  без  згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Як встановлено судом, пунктом 4.3.7 генеральної кредитної угоди №1/118 від 29.02.2008р. визначено, що відповідач 2 вправі передати свої права іншій особі шляхом відчуження прав вимог або укладення договору відступлення прав вимоги, з передачею оригіналу угоди, інших документів та інформації, необхідних такій особі для набуття та реалізації прав нового кредитора.

Одночасно, аналогічні умови щодо відчуження прав вимог або укладення договору відступлення прав вимоги викладені у п.3.1.7 іпотечного договору №255-в від 07.03.2008р.

При цьому, п.3.1.6 зазначеного іпотечного договору встановлено, що відповідач 2 має право здійснювати відступлення прав за цим договором та генеральною кредитною угодою без попереднього отримання на це згоди позивача в порядку, передбаченому законом.

За таких обставин, посилання позивача на ті обставини, що відповідачами не було повідомлено Відкрите акціонерне товариство "Слов`янський завод високовольтних ізоляторів" про укладання договору відступлення права вимоги, як підставу для визнання спірного договору недійсним, є необґрунтованими.

Крім того, частиною 2 ст.516 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Таким чином, за висновками суду, зі змісту вказаної статті вбачається, що відповідач 1 в разі не повідомлення боржника про відступлення права вимоги може нести ризик настання несприятливих для нього наслідків, проте це не може бути підставою для визнання договору відступлення права вимоги від 03.03.2009р., який було укладено між Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м.Слов`янськ Донецької області" та товариством з обмеженою відповідальністю "АДВОЛОРЕМ", недійсним.

Посилання Відкритого акціонерного товариства "Слов`янський завод високовольтних ізоляторів" на відсутність у товариства з обмеженою відповідальністю "АДВОЛОРЕМ" достатнього обсягу цивільної дієздатності на укладання договору факторингу, який за твердженням позивача виступає як договір відступлення права вимоги, є неправомірними з огляду на таке:

Згідно із ст.1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до ст.1079 Цивільного кодексу України фактором може бути банк або фінансова установа, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Посилаючись на вказані статті позивач зазначив, що при укладанні договору факторингу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДВОЛОРЕМ" повинне було мати право на здійснення факторингових операцій.  

Проте, дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що договір відступлення права вимоги від 03.03.2009р. спрямований на передачу права вимоги від однієї сторони до іншої за встановлену суму грошових коштів. При цьому, за договором факторингу фактор фінансує клієнта за визначену плату, а останній відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до боржника. Таким чином, основною умовою договору факторингу є фінансування певної особи, а відступлення права вимоги лише опосередковує вказану дію фінансової установи. У зв'язку з цим, суд дійшов висновку, що зазначений договір не є договором факторингу.

Інших обставин або фактів, які б свідчили про недійсність договору від 03.03.2009р. судом не встановлено. Спірний договір, за висновками суду, повністю відповідає вимогам законодавства, як за своїм змістом так і правомірністю його укладання з боку уповноважених осіб, внаслідок чого позовні вимоги про визнання недійсним договору відступлення права вимоги від 03.03.2009р., підписаного між товариством з обмеженою відповідальністю "АДВОЛОРЕМ" та Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м.Слов`янськ Донецької області", який був посвідчений приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу Копейко О.В. підлягають залишенню без задоволення.

У відповідності до вимог ст.49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати підлягають віднесенню на позивача повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

                                                    ВИРІШИВ:

Відмовити повністю у задоволені позовних вимог Відкритого акціонерного товариства "Слов`янський завод високовольтних  ізоляторів" м.Слов`янськ до товариства з обмеженою відповідальністю "АДВОЛОРЕМ", м.Донецьк, до Акціонерного комерційного промислово – інвестиційного банку (закрите  акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м.Слов`янськ Донецької області", м.Слов`янськ, про визнання недійсним договору відступлення  права вимоги від 03.03.2009р., підписаного між товариством з обмеженою відповідальністю "АДВОЛОРЕМ" та Акціонерним комерційним промислово – інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м.Слов`янськ Донецької області", м.Слов`янськ, який був посвідчений приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу Копейко О.В.

У судовому засіданні 28.04.2009р. оголошено повний текст рішення.

   

          

               Суддя                                                                                                                                           

Дата ухвалення рішення 28.04.2009
Зареєстровано 19.05.2009
Оприлюднено 20.05.2009

Судовий реєстр по справі 8/28пд

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 28.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 14.04.2009 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону