ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2013 року Справа № 808/8529/13-а м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Нечипуренка О.М., при секретарі Петрусь Д.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя, матеріали справи

за позовною заявою Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області

до Приватного підприємства Виробничо-комерційного підприємства «Автотехкомплекс»

про стягнення податкової заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області до Приватного підприємства Виробничо-комерційного підприємства «Автотехкомплекс» про стягнення заборгованості у розмірі 78295,44 грн.

Ухвалою суду від 04.11.2013 відкрито провадження у адміністративній справі №808/8529/13-а та призначено до судового розгляду на 18.11.2013. Розгляд справи було відкладено на 02.12.2013.

В судове засідання 02.12.2013 представники сторін не прибули.

Разом з тим, представник позивача на адресу суду надіслав клопотання про розгляд справи без його участі та зазначив, що позовні вимоги підтримує у повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Про дату місце та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до п.4 ст. 122 КАС України, особа, яка бере участь в справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть участь в справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними в справі матеріалами.

У зв'язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, на підставі приписів ч.6 ст.12 та ч.1 ст.41 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши норми законодавства, оцінивши надані докази, суд вважає за необхідне позовні вимоги задовольнити у повному обсязі з наступних підстав.

Як свідчать матеріали справи, Приватне підприємство Виробничо-комерційне підприємства «Автотехкомплекс» зареєстроване 28.05.2003р. як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа.

За Відповідачем обліковується податкова заборгованість перед бюджетом у розмірі 78295, 44грн. по орендній платі на землю.

Вказана заборгованість випливає з наступного:

02.03.2013 самостійно нараховано основного платежу згідно декларації N 286 від 30.01.2013. у розмірі 679,10 грн. Сума боргу 679,10 грн.

30.03.2013 самостійно нараховано основного платежу згідно декларації N 286 від 30.01.2013. у розмірі 679,10 грн. Сума боргу складає 679,10+ 679,10 = 1358,20 грн.

01.04.2013 нараховано штрафної санкції згідно акту перевірки № 54/15-00/30958365 від 21.01.2013 р., податковим повідомленням - рішенням N 0000261500 від 21.01.2013. у розмірі 67,91 грн. Сума боргу складає 1358,20 + 67,91 = 1426,11 грн.

10.04.2013 р. сплачено в рахунок погашення боргу у розмірі 14,41 грн. У зв'язку з чим нарахована пеня у розмірі 0,40 грн. Сума боргу склала 1426,11 - 14,41 + 0,40 = 1412,10 грн.

30.04.2013р самостійно нараховано основного платежу згідно декларації N 286 від 30.01.2013. у розмірі 679,10 грн. Сума боргу складає 1412,10+ 679,10 = 2091,20 грн.

30.05.2013р самостійно нараховано основного платежу згідно декларації N 286 від 30.01.2013. у розмірі 679,10 грн. Сума боргу складає 2091,20 + 679,10 = 24801,89 грн.

30.06.2013р самостійно нараховано основного платежу згідно декларації N 286 від 30.01.2013. у розмірі 679,10 грн. Сума боргу складає 24801,89 + 679,10 = 2770,30 грн.

30.07.2013р самостійно нараховано основного платежу згідно декларації N 286 від 30.01.2013. у розмірі 679,10 грн. Сума боргу складає 2770,30+679,10 = 3449,40 грн.

30.08.2013р самостійно нараховано основного платежу згідно декларації N 286 від 30.01.2013. у розмірі 679,10 грн. Сума боргу складає 3449,40 + 679,10 = 4807,60 грн.

26.09.2013. нараховано основного платежу згідно акту перевірки № 37/15-03/30958365 від 17.06.2013 р., податковим повідомленням - рішенням № 0002131500 від 08.08.2013 р. у розмірі 48539,16 грн. Сума боргу складає 4807,60 + 48539,16 = 53346,76 грн.

26.09.2013 р. нараховано штрафної санкції згідно акту перевірки № 37/15-03/30958365 від 17.06.2013 р., податковим повідомленням - рішенням № 0002131500 від 08.08.2013 р. у розмірі 24269.58грн. Сума боргу складає 53346,76 + 24269,58 = 77616,34 грн.

30.09.2013р самостійно нараховано основного платежу згідно декларації N 286 від 30.01.2013. у розмірі 679,10 грн. Сума боргу складає 77616,34 + 679,10 = 78295,44 грн.

Сума зобов'язань не була сплачена та набула стану податкового боргу .

Згідно п.п. 14.1.39 ст. 14 Податкового кодексу України, грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/ або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно пп.14.1.175 Податкового кодексу України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Підпунктом 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (далі - Податковий кодекс України) передбачено обов'язок платників податків сплачувати податки та збори у строки та в розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно, органи державної податкової служби відповідно до пп. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.46.1 ст.46 Податкового кодексу України, податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відповідно до п.57.1. ст.57 Податкового кодексу України N 2755-VI від 2 грудня 2010 року, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем, (ст.49.20 ПКУ)

Однак, як свідчать матеріали справи, як самостійно визначена відповідачем сума податкового зобов'язання, так і сума податкового зобов'язання визначена податковим органом, не оскаржувалась та у визначені строки не сплачена у повному обсязі.

Пунктом 59.1. ст. 59 Податкового кодексу встановлено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.3 ст. 59 Податкового кодексу встановлено, що податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Пунктом 59.4. ст. 59 Податкового кодексу встановлено, що податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

ДПІ вживалися заходи щодо стягнення податкової заборгованості у встановленому законодавством порядку.

Підприємству була направлена: податкова вимога форми "Ю" № 162 від 19.12.2012р..

На момент розгляду справи в суді, вказана сума податкової зобов'язання відповідачем не сплачена, заборгованість перед бюджетом не погашена.

Стаття 41 Конституції України встановлює застереження, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Відповідно до п.п. 95.1 - 95.3 ст. 95 Податкового кодексу, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Отже, посилання позивача є обґрунтованими та такими, що відповідають законодавству.

Частиною 1 ст. 11 КАС України встановлено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно із ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Керуючись ст. ст. 94, 158, 160, 162, 163, 167,169 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з Приватного підприємства Виробничо -комерційного підприємства «Автотехкомплекс» (код ЄДРПОУ 30958365) кошти в сумі 78 295, 44 грн. (сімдесят вісім тисяч двісті дев'яносто п'ять гривень 44 коп.) на користь Місцевого бюджету Заводського району м. Запоріжжя отримувач : УК у Заводському районі м. Запоріжжя /Завод./13050100, ЄДРПОУ 38025372, МФО 813015, рахунок №33218812700004, код платежу 13050201 - орендна плата з юридичних осіб.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 КАС України, або прийняття постанови у письмовому провадженні - з дня отримання копії постанови, апеляційної скарги з подачею її копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова в повному обсязі у відповідності до вимог ст. 160 КАС України оформлена і підписана 10.12.2013.

Суддя О.М. Нечипуренко

Дата ухвалення рішення 02.12.2013
Зареєстровано 17.12.2013
Оприлюднено 20.12.2013

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону