ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"11" грудня 2013 р.Справа № 922/2378/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Дзюби О.А.

при секретарі судового засідання

розглянувши матеріали справи

за заявою Публічне АТ "Банк Форум" м. Київ про визнання банкрутом ТОВ "ТД "Макротрейд", м. Харків за участю :

Розпорядник майна - Капустін В.В.

Представника ПАТ "Банк Форум" - Цибулько О.І., довіреність від 12.08.13р.

Представника АТ "Сбербанк Росії" - Гурєв М.В., довіреність від 27.11.13р.

Представника ТОВ "ТД "Макротрейд" - Будьонний В.М., довіреність від 02.01.13р.

ВСТАНОВИВ:

Кредитор - Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» (далі - ПАТ «Банк Форум» звернувся до суду із заявою про порушення справи про банкрутство відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Макротрейд» у порядку ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвалою від 09.07.2013р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТД «Макротрейд», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Капустіна Володимира Володимировича (код 2852502917, свідоцтво № 124 від 06.02.2013р.) та зобов'язано ПАТ «Банк Форум» в десятиденний строк з дня прийняття ухвали від 09.07.2013р. опублікувати в офіційному друкованому органі України оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ «ТД «Макротрейд».

Через канцелярію суду від ПАТ «Банк Форум» надійшли докази публікації оголошення в газеті «Голос України» № 136 (5636) від 25.07.2013р.

Після публікації оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ «ТД «Мактротрейд» кредитор ПАТ «Банк Форум» звернувся до суду із заявою від 23.08.2013р. з додатковими грошовими вимогами в сумі 19 215 764,92 грн. у порядку ч. 2 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Частиною 2 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що «кредитор, за заявою якого порушено справу про банкрутство, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого ч. 1 ст. 23 цього Закону.

З даної норми випливає, що ПАТ «Банк Форум» мав право у строк до 23.08.2013р. подати заяву з додатковими грошовими вимогами до ТОВ «ТД «Макротрейд».

У заяві від 23.08.2013р. з додатковими грошовими вимогами, кредитор просив збільшити його кредиторські вимоги на 19 215 764,92грн., визнати кредиторські вимоги на загальну суму 78 851 524,28 грн. (з урахування кредиторських вимог, викладених у заяві про порушення справи про банкрутство та судових витрат) та включити їх до реєстру вимог кредиторів Боржника.

Представник ПАТ «Банк Форум» у судовому засіданні 11 грудня 2013 року підтримав заяву від 23.08.2013р. з додатковими грошовими вимогами в повному обсязі та просив визнати кредиторські вимоги на загальну суму 78 851 524,28 грн., які складаються з безспірних кредиторських вимог в сумі 59 628 877,36 грн., визнаних судом, та кредиторських вимог в сумі 19 215 764,92 грн., що виникли як прострочена заборгованість за нарахованими процентами за період з 09.12.2009 по 08.07.2013(включно) за Кредитним договором №0023/08/12-КІ від 04.03.2008 та судових витрат пов'язаних з провадженням справи про банкрутство на загальну суму 6882,00 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02 вересня 2013 року вказана заява прийнята до розгляду; зобов'язано боржника разом з розпорядником майна розглянути заяву кредитора про що письмово повідомити заявника та суд; зобов'язано кредитора надати правове та документальне обґрунтування заявлених вимог до боржника.

В судовому засіданні 11 грудня 2013 року розпорядник майна та представник боржника, зазначили, що додаткові вимоги кредитора розглянуті та визнані в повному обсязі.

Заслухавши пояснення розпорядника майна, керівника боржника та представника ПАТ «Банк Форум», розглянувши матеріали заяву кредитора від 23.08.2013р. з додатковими грошовими вимогами, суд вважає за можливе розглянути справу в частині додаткових вимог ПАТ «Банк Форум» до боржника за наявними у ній матеріалами та документами.

Згідно з п.1 ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Судом встановлено, що додаткові кредиторські вимоги ПАТ «Банк Форум» в сумі 19 215 764,92 грн. розпорядником майна визнані в повному обсязі та разом з безспірними кредиторськими вимогами в сумі 59 628 877,36 грн. включені до реєстру вимог кредиторів боржника. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів в п.2 «Вимоги кредиторів, що забезпечені заставою боржника» на суму 13 532 000,00 грн. та відомості про майно ТОВ «ТД «Макротрейд», яке є предметом застави згідно з договором іпотеки №23/08/12/КІ-ІПОТ від 04.03.2008., про що у встановленому порядку повідомлено заявника.

Розглянувши заяву ПАТ «Банк Форум» з додатковими грошовими вимогами до боржника суд встановив, що кредитором заяву від 23.08.2013р. з додатковими грошовими вимогами подано до господарського суду у встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строки.

Як вбачається з вказаної заяви у ПАТ «Банк Форум» окрім кредиторської заборгованості в сумі 59 628 877,36 грн., яка була заявлена під час порушення провадження у справі з яких 13 532 000,00 грн. вимоги що забезпечені заставою майна боржника, рахується також кредиторська заборгованість на суму 19 215 764,92 грн., що виникла як прострочена заборгованість за нарахованими процентами за період з 09.12.2009 по 08.07.2013(включно) за Кредитним договором №0023/08/12-КІ від 04.03.2008 та витрати ПАТ «Банк Форум» в сумі 5 735,00 грн. - судового збору за подання заяви про порушення справи про банкрутство та 1147,00 грн. судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1, 5 ст. 762 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) «за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором».

Згідно з ч. 1, 2 ст. 589Цивільного кодексу України «у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 1 ст. 590 Цивільного кодексу України, передбачено що «звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом».

Згідно з ч. 2 ст. 590 Цивільного кодексу України «заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом».

Згідно з ч. 5 ст. 590 Цивільного кодексу України «якщо предметом застави є дві або більше речей (два або більше прав), стягнення може бути звернене на всі ці речі (права) або на будь-яку з речей (прав) на вибір заставодержателя».

Враховуючи те, що відносно боржника ТОВ «ТД «Макротрейд» порушено справу про банкрутство, то задоволення грошових вимог кредитора - ПАТ «Банк Форум», які забезпечені заставою, здійснюється відповідно до спеціальних норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які є пріоритетними в порівнянні із загальними нормами права України.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» забезпечені кредитори -це кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Частиною 3. ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими стягнення здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства.

Згідно з ч. 8 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Зважаючи на те, що додаткові грошові вимоги до Боржника в сумі 19 215 764,92 грн., що виникли як прострочена заборгованість за нарахованими процентами за період з 09.12.2009 по 08.07.2013(включно) за Кредитним договором №0023/08/12-КІ від 04.03.2008, підтверджуються належними доказами, в тому числі розрахунком заборгованості за Кредитним договором за період з 09.12.2009 по 08.07.2013 (включно)., визнана розпорядником майна та боржником, то вказані грошові вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ТД «Макротрейд» згідно з черговістю в повному обсязів сумі 19 215 764,92 грн.

Керуючись ст. ст. 1, 19, 23-25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1.Заяву Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» з грошовими вимогами до боржника задовольнити в повному обсязі в сумі 78 851 524,28 грн.

2.Внести окремо до реєстру вимог кредиторів Боржника грошові вимоги ПАТ «Банк Форум» в сумі 13 532 000,00 грн., як вимоги, що забезпечені заставою майна ТОВ «ТД «Макротрейд».

3. Внести окремо до реєстру вимог кредиторів відомості про майно ТОВ «ТД «Макротрейд», яке є предметом застави відповідно до іпотечного договору № 23/08/12-КІ-ІПОТ від 04.03.2008.

4. Дану ухвалу направити кредитору, боржнику, розпоряднику майна.

Суддя Дзюба О.А.

Дата ухвалення рішення 11.12.2013
Зареєстровано 24.12.2013
Оприлюднено 25.12.2013

Судовий реєстр по справі 922/2378/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 18.12.2018 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 07.12.2018 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.12.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.12.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 20.11.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 07.11.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 30.10.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 24.09.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 27.08.2013 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону