ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"11" грудня 2013 р.Справа № 922/2378/13

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Дзюби О.А.

при секретарі судового засідання

розглянувши матеріали справи

за заявою Публічне АТ "Банк Форум" м. Київ про визнання банкрутом ТОВ "ТД "Макротрейд", м. Харків за участю :

Розпорядник майна - Капустін В.В.

Представника ПАТ "Банк Форум" - Цибулько О.І., довіреність від 12.08.13р.

Представника АТ "Сбербанк Росії" - Гурєв М.В., довіреність від 27.11.13р.

Представника ТОВ "ТД "Макротрейд" - Будьонний В.М., довіреність від 02.01.13р.

ВСТАНОВИВ:

Кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Текстиль-Полімер» (далі - ТОВ «ТД «Текстиль-Полімер»)після публікації оголошення в газеті «Голос України» № 136 (5636) від 25 липня 2013 року про порушення справи про банкрутство відносно Товариства з обмеженої відповідальності «Торговий дім «Макротрейд» звернувся до суду із заявою з кредиторськими вимогами до боржника на загальну суму3 078 546,96 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02 вересня 2013 року вказана заява прийнята до розгляду; зобов'язано боржника разом з розпорядником майна розглянути заяву кредитора про що письмово повідомити заявника та суд; зобов'язано кредитора надати правове та документальне обґрунтування заявлених вимог до боржника.

В судовому засіданні 11 грудня 2013 року розпорядник майна та представник боржника, зазначили, що вимоги кредитора розглянуті та визнані в повному обсязі.

Представник ТОВ «ТД «Текстиль-Полімер» у засідання суду не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши пояснення розпорядника майна та представника боржника, розглянувши матеріали заяви кредитора, суд вважає за можливе розглянути справу в частині вимог ТОВ «ТД «Текстиль-Полімер» до боржника за наявними у ній та додатково поданими на вимогу суду матеріалами та документами.

Згідно з п.1 ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Судом встановлено, що кредиторські вимоги ТОВ «ТД «Текстиль-Полімер» розпорядником майна визнані в повному обсязі в сумі 3 078 546,96грн. та включені до реєстру вимог кредиторів боржника, про що у встановленому порядку повідомлено заявника.

Розглянувши заяву ТОВ «ТД «Текстиль-Полімер» з грошовими вимогами до боржника суд встановив, що кредитором подано заяву до господарського суду у встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строки.

Як вбачається з вказаної заявиміж ТОВ «ТД «Текстиль-Полімер» (постачальник) та ТОВ «ТД «Макротрейд» (покупець) укладено договори поставки № 12 від 01.12.2011 року, заборгованість за даним договором складає 271 735,21 грн.

Разом з тим, ТОВ «ТД «Макротрейд» має заборгованість перед ТОВ «ТД «Текстиль-Полімер» за договором №109-Н/08 від 08.08.2008 яка складає 2 806 811,75 грн. Дані кошти були сплачені ТОВ «ТД «Текстиль-Полімер» ПАТ «Дочірній банк сбербанку Росії» як майновим поручителем ТОВ «ТД «Макротрейд» на виконання зобов'язань останнього за кредитним договором від 08.08.2008 № 109-Н/08.

Тобто ТОВ «ТД «Текстиль-полімер» належним чином виконав свої зобов'язання за Договором поставки та Договором іпотеки в свою чергу Боржник в порушення взятих на себе зобов'язань не розрахувався, у зв'язку з чим у ТОВ «ТД «Макротрейд» перед ТОВ «ТД «Текстиль-Полімер» утворилась прострочена кредиторська заборгованість в сумі 3 078 546,96 грн.

На момент розгляду справи доказів погашення вказаної заборгованості боржником не надано.

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Частиною 1 ст. 692 Цивільного кодексу України передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Зважаючи на те, що грошові вимоги до Боржника в сумі 3 078 546,96 грн., що виникли на підставі договору поставки № 12 від 01.12.2011 року та договору від 08.08.2008 підтверджуються належними доказами, в тому числі банківськими виписками, платіжними дорученнями, то вказані грошові вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ТД «Макротрейд» згідно з черговістю в повному обсязі основного боргу в розмірі 3 078 546,96 грн.

Керуючись ст. ст. 23-25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Текстиль-Полімер» з грошовими вимогами до боржника задовольнити в повному обсязі в сумі 3 078 546,96 грн.

2. Дану ухвалу направити кредитору, боржнику, розпоряднику майна.

Суддя Дзюба О.А.

Дата ухвалення рішення 11.12.2013
Зареєстровано 24.12.2013
Оприлюднено 25.12.2013

Судовий реєстр по справі 922/2378/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 08.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.05.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 23.04.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 18.12.2018 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 07.12.2018 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.12.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.12.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.12.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.12.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 11.12.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 20.11.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 07.11.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 30.10.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 24.09.2013 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.09.2013 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону