ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_________________________________________

______________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "24" грудня 2013 р. Справа № 15/5007/25/12

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Кравець С.Г. ,

при секретарі Гекалюк О.І.,

за участю представників сторін:

від позивача: не з'явився,

від відповідача: не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" Камінського Миколи Миколайовича (м.Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" (с.Оліївка)

про визнання недійсним рішень загальних зборів учасників від 18.02.2011р. №8 та Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" в редакції від 18.02.2011р.

Строк вирішення спору продовжувався за клопотанням сторін, відповідно до ч.3 ст.69 ГПК України.

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" Камінський Микола Миколайович звернувся до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Олвіта-Буд", які відбулися 18.02.2011р. та Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" в новій редакції, затвердженій протоколом загальних зборів учасників ТОВ "Олвіта-Буд" №8 від 18.02.2011р.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 04.04.2012р., позовну заяву учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" Камінського Миколи Миколайовича прийнято до розгляду та порушено провадження у справі. Розгляд справи призначено на 24.04.2012р.

В судовому засіданні 24.04.2012р. оголошувалась перерва до 27.04.2012р.

У зв'язку із необхідністю витребування додаткових доказів, господарський суд ухвалою від 27.04.2012р. відклав розгляд справи на 23.05.2012р.

Зважаючи на заявлене представником відповідача клопотання про відкладення розгляду справи, невиконання позивачем вимог суду, ухвалою від 23.05.2012р. господарський суд відклав розгляд справи на 31.05.2012р.

Ухвалою від 31.05.2012р. продовжено строк вирішення спору за клопотанням сторін, відповідно до ч.3 ст.69 ГПК України, розгляд справи відкладено на 14.06.2012р. та зобов'язано сторони подати докази необхідні для розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 14.06.2012р. зупинено провадження у справі №15/5007/25/12 до вирішення господарським судом Житомирської області справи №5/5007/83/11 за позовом учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" Захарчука Віталія Олександровича до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників від 30.10.2007р. №7.

Ухвалою господарського суду від 12.12.2013р. поновлено провадження у справі та призначено судове засідання на 24.12.2013р.

Позивач повноважного представника в судове засідання 24.12.2013р. не направив, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить поштове повідомлення №1000212879219 про вручення 16.12.2013р. позивачу рекомендованого листа.

Відповідач повноважного представника в судове засідання не направив. На адресу господарського суду Житомирської області 24.12.2013р. від ТОВ "Олвіта-Буд" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із зайнятістю представника в іншому судовому засіданні (а.с.37, т.2).

Приймаючи до уваги той факт, що неявка представників сторін не перешкоджає повному та всебічному розгляду справи, а також враховуючи, що поважність неявки представника відповідача не підтверджена документально, господарський суд відхиляє клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи.

При цьому, суд наголошує, що відповідно до ст.77 ГПК України відкладення розгляду справи можливе в межах строків встановлених статтею 69 цього Кодексу. Строк розгляду спору у даній справі, з урахуванням його продовження ухвалою від 31.05.2012р., у відповідності із ч.3 ст.69 ГПК України, сплинув, що виключає можливість відкладення розгляду справи в межах зазначених процесуальних строків.

При цьому, господарський суд враховує, що доводи відповідача викладені письмово у відзиві на позовну заяву від 27.04.2012р. (а.с.89-91, т.1) та додаткових поясненнях до відзиву вх.№6865/12 від 31.05.2012р. (а.с.135-137, т.1). Зокрема, відповідач посилається на те, що рішення загальних зборів учасників товариства №8 від 18.02.2011р. та Статут товариства в редакції від 18.02.2011р. жодним чином не порушують права позивача, оскільки на даних зборах не приймалося рішення, що безпосередньо стосується Камінського М.М. як учасника товариства.

Також, відповідач стверджує, що відповідно до вимог закону та Статуту товариства, позивачу було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Проте, Камінський М.М. на загальні збори учасників товариства не з'явився, будь-яких пояснень щодо своєї відсутності на зборах не надавав.

Крім цього, відповідач зазначає, що 26.09.2007р. на адресу товариства надійшла заява учасника Захарчука В.О. про вихід зі складу учасників ТОВ "Олвіта-Буд" із передачею належної йому частки в розмірі 25% статутного капіталу товариства іншому учаснику товариства Стецюку О.А. 30.09.2007р. на загальних зборах учасників товариства вищезазначена заява була розглянута та прийнято рішення, яким задоволено заяву Захарчука В.О. про вихід його зі складу учасників товариства з передачею належної йому частки Стецюку О.А. Пунктом 4 зазначеного рішення загальних зборів товариства затверджено зміни до установчих документів товариства, а саме затверджено Статут товариства в новій редакції. Рішенням господарського суду Житомирської області від 22.06.2010р. у справі №8/10-К зобов'язано ТОВ "Олвіта-Буд" внести зміни до Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" щодо оформлення частки Захарчука В.О. у розмірі 25% статутного капіталу товариства на Стецюка О.А. На виконання даного рішення суду 18.02.2011р. і відбулися загальні збори учасників товариства, участь у яких взяли Стецюк О.А. та Рогожин Д.В. Відповідач вказує, що учасником товариства є ще і Дяхтяренко О.М., що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 17.02.2012р., частка у статутному капіталі товариства якої складає 17%, відповідно, частка Камінського М.М складає 17%, а частка Рогожина Д.В складає 16%. У зв'язку з цим, оскільки участь у загальних зборах, які відбулися 18.02.2011р. взяли Стецюк О.А., частка якого у статутному капіталі товариства складає 50% та Рогожин Д.В., частка якого у статутному капіталі товариства складає 16%, то у сукупності учасники, які взяли участь у загальних зборах володіли 66% голосів, тобто твердження позивача щодо відсутності кворуму на загальних зборах учасників товариства, які відбулися 18.02.2011р. є безпідставними.

На думку відповідача, позов задоволенню не підлягає, оскільки на порядку денному розглядалося лише питання про виконання рішення господарського суду Житомирської області від 22.06.2010р. у справі №8/10-К, загальні збори товариства від 18.02.2011р. були легітимними, а голос Камінського М.М. не міг вплинути на результат прийнятого рішення загальних зборів товариства від 18.02.2011р.

Враховуючи те, що неявка в засідання суду представників сторін не перешкоджає розгляду справи, суд дійшов висновку про розгляд справи за наявними у ній матеріалами, згідно із ст.75 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали справи №2/60-К, господарський суд,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи (Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" в редакції 2005 року, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) Камінський Микола Миколайович (позивач) є учасником ТОВ "Олвіта-Буд" з розміром частки в статутному фонді 17% (а.с.33-38, 70-83, 92-93, т.1).

Згідно з пп.10.2 вказаного Статуту, частки між учасниками товариства розподілені наступним чином:

- частка Захарчука В.О. визначена в розмірі 7750,00грн., що становить 25% статутного фонду товариства;

- частка Стецюка О.А. визначена в розмірі 7750,00грн., що становить 25% статутного фонду товариства, в тому числі майном на суму 3875,00грн.;

- частка Дехтяренко О.М. визначена в розмірі 5270,00грн., що становить 17% статутного фонду товариства, в тому числі майном на суму 2635,00грн.;

- частка Камінського М.М. визначена в розмірі 5270,00грн., що становить 17% статутного фонду товариства, в тому числі майном на суму 2635,00грн.;

- частка Рогожина Д.В. визначена в розмірі 4960,00грн., що становить 16% статутного фонду товариства, в тому числі майном на суму 2480,00грн.

Відповідно до пп.13.1 ст.13 Статуту, збори учасників є вищим керівним органом товариства.

22.12.2006р. відбулися загальні збори учасників товариства, рішення яких оформлене протоколом №4 від 22.12.2006р., на яких вирішено:

- обрати головою загальних зборів учасників товариства Захарчука В.О.;

- обрати секретарем загальних зборів учасників товариства Камінського М.М.;

- виключити зі складу засновників товариства Дехтяренко О.М.;

- розділити частку у статутному капіталі (яка становить 17% статутного капіталу товариства), що належить Дехтяренко О.М. між двома учасниками товариства: Камінському М.М.- 8% статутного капіталу (фонду) товариства та Рогожину Д.В. - 9% статутного капіталу (фонду) товариства;

- змінити юридичну адресу товариства;

- затвердити зміни до установчих документів товариства шляхом викладення статуту товариства у новій редакції;

- провести державну реєстрацію нової редакції статуту товариства.

З матеріалів справи вбачається, що рішенням господарського суду Житомирської області від 06.04.2009р. у справі №2/60-К, залишеним без змін постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 01.09.2009р., яка, в свою чергу, залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 16.12.2009р., визнано недійсним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд", оформлене протоколом №4 від 22 грудня 2006 року в частині виключення зі складу засновників Дехтяренко О.М., в частині розподілу частки Дехтяренко О.М., в частині затвердження змін до установчих документів шляхом викладення статуту в новій редакції, в частині державної реєстрації нової редакції статуту (а.с.39-47, т.2).

В провадженні господарського суду Житомирської області знаходилась також справа №8/10-К за позовом Стецюка Олега Арламовича (учасника ТОВ "Олвіта-Буд") до ТОВ "Олвіта-Буд" про визнання права власності за ним на частку 25% у статутному капіталі ТОВ "Олвіта-Буд", яка передана йому 26.09.2007р. Захарчуком Віталієм Олександровичем, а також про зобов'язання ТОВ "Олвіта-Буд" внести зміни до Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" щодо оформлення частки Захарчука Віталія Олександровича 25% статутного капіталу ТОВ "Олвіта-Буд" на Стецюка О.А., за результатами розгляду якої 22.06.2010р. прийнято рішення (а.с.96-98, т.1).

Рішенням господарського суду Житомирської області у справі №8/10-К встановлено наступне.

Відповідно до п.2.1.,7.6. Статуту ТОВ "Олвіта-Буд", засновниками товариства є громадяни України:

Захарчук Віталій Олександрович, з часткою 25%, що становить 7750,00грн;

Стецюк Олег Арламович, з часткою 25%, що становить 7750,00грн;

Рогожин Дмитро Володимирович, з часткою 25%, що становить 7750,00грн;

Камінський Микола Миколайович, з часткою 25%, що становить 7750,00грн.;

За результатами розгляду справи №8/10-К, господарський суд дійшов висновку, що Захарчук В.О., подавши заяву від 26.09.2007р. про вихід з товариства використав своє право на добровільний вихід з товариства; у заяві про вихід з товариства Захарчук В.О. просив передати належну йому частку в статутному капіталі Стецюку Олегу Арламовичу.

В рішенні у справі №8/10-К господарський суд зазначав, що 30.10.2007р. відбулися збори учасників ТОВ "Олвіта-Буд", до порядку денного яких внесено питання:

- про виключення Захарчука В.О. зі складу учасників товариства;

- про перерозподіл часток між учасниками товариства;

- про затвердження Статуту в новій редакції.

З рішення загальних зборів товариства від 30.10.2007р. №7 господарським судом у справі №8/10-К встановлено, що Захарчука В.О. виключено із складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" (п.3 рішення), а також вирішено передати частку Захарчука В.О., яка становить 25% статутного капіталу, Стецюку Олегу Арламовичу. Тобто, розподіл часток товариства відбувся наступним чином:

- Стецюк Олег Арламович - 50% статутного капіталу товариства;

- Рогожин Дмитро Володимирович - 25% статутного капіталу;

- Камінський Микола Миколайович - 25% статутного капіталу.

Пунктом 4 рішення Загальних зборів товариства затверджено зміни до установчих документів товариства.

З урахуванням вищенаведеного, господарським судом Житомирської області рішенням від 22.06.2010р. у справі №8/10-К позов задоволено: визнано право власності Стецюка Олега Арламовича на частку 25% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд", яка передана 26.09.2007р. Захарчуком Віталієм Олександровичем; Товариству з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" внести зміни до Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" щодо оформлення частки Захарчука Віталія Олександровича 25% статутного капіталу ТОВ "Олвіта-Буд" на Стецюка Олега Арламовича.

18.02.2011р. відбулися загальні збори учасників товариства, рішення яких було оформлене протоколом №8 від 18.02.2011р. (а.с.54, т.1), на яких, зокрема, вирішено:

- прийняти рішення господарського суду Житомирської області від 22.06.2010р. до виконання;

- визначити, що розподіл часток статутного капіталу товариства в розмірі 31000,00грн. між його учасниками є таким:

- Стецюк О.А. - 15500,00грн., що становить 50 відсотків статутного капіталу товариства;

- Рогожин Д.В. - 7750,00грн., що становить 25 відсотків статутного капіталу товариства;

- Камінський М.М. - 7750,00грн., що становить 25 відсотків статутного капіталу товариства;

- внести до чинної редакції Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" зміни щодо складу учасників товариства та розмірів їх часток, а також привести інші положення Статуту у відповідність до змін у чинному законодавстві;

- затвердити Статут ТОВ "Олвіта-Буд" у новій редакції;

- виходячи з обставин, що учасник Камінський Микола Миколайович не приймає участі у діяльності товариства та не виконує належним чином свої обов'язки учасника товариства, нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" доручено підписати учасникам Рогожину Дмитру Володимировичу та Стецюку Олегу Варламовичу, які приймають участь у цих зборах з 75 % голосів усіх учасників та затверджено нову редакцію Статуту;

- директору товариства Рогожину Дмитру Володимировичу забезпечити підготовку всіх необхідних документів та подання їх для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту "Олвіта-Буд", видати довіреність уповноваженому представнику.

Позивач, звернувшись до суду з позовом про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р. та Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" в новій редакції, затвердженій загальними зборами учасників ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р., в обґрунтування позовних вимог посилається, зокрема, на те, що зміни внесені до Статуту ТОВ "Олвіта-Буд", прийняті з порушенням, що призвело до порушення прав позивача, як учасника ТОВ "Олвіта-Буд" та незаконного виключення Захарчука В.О. та Дехтяренко О.М. із складу учасників товариства та неправильного розподілу часток між учасниками товариства.

Також зазначив, що нова редакція Статуту товариства не містить в собі відомостей про частки учасників Захарчука В.О. та Дехтяренко О.М. та містить невідповідні дані про частки учасників товариства: Стецюка О.А., Рогожина Д.В.

Крім того, позивач вважає, що загальні збори учасників товариства 18.02.2011р. не відбулися, а рішення зазначені в протоколі №8 від 18.02.2011р. та затверджена даним протоколом нова редакція Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" є недійсними, оскільки кворуму на даних загальних зборах учасників товариства не було, а інші учасники товариства не були повідомлені про проведення даних зборів.

Так, зокрема, позивач вказав, що на день проведення загальних зборів - 18.02.2011р. згідно протоколу реєстрації присутніх учасників ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р. на зборах присутніми були лише Стецюк О.А. та Рогожин Д.В., які згідно Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" та даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у сукупності володіли 41% статутного капіталу даного товариства, тому кворуму, передбаченого Статутом ТОВ "Олвіта-Буд" (п.13 ст.13 Статуту) та ч.1 ст.60 Закону України "Про господарські товариства", а саме учасників, що володіли б у сукупності більш, як 60% голосів, на вказаних зборах не було.

Господарський суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до пунктів "в" та "г" ст.10 Закону України "Про господарські товариства", учасники товариства мають право вийти в установленому порядку з товариства.

Згідно з ч.1 ст.53 Закону України "Про господарські товариства", учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства.

З матеріалів справи вбачається, що Захарчуком В.О. було подано загальним зборам засновників (учасникам) ТОВ "Олвіта-Буд" письмову нотаріально засвідчену 26.09.2007р. заяву про вихід його зі складу засновників (учасників) ТОВ "Олвіта-Буд" та про передачу належної йому частки в статутному фонді гр.Стецюку О.А.

Судом встановлено, що 30.10.2007р. відбулися збори учасників ТОВ "Олвіта-Буд", до порядку денного яких внесено питання: про виключення Захарчука В.О. зі складу учасників товариства; про перерозподіл часток між учасниками товариства; про затвердження статуту в новій редакції (а.с.94-95).

Як вбачається з рішення загальних зборів товариства від 30.10.2007р. №7, Захарчука В.О. виключено зі складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" (п.3 рішення), а також вирішено передати належну йому частку, яка становить 25% статутного капіталу Стецюку О.А.

Вказаний факт був встановлений рішенням господарського суду Житомирської області від 22.06.2010р. у справі № 8/10-К.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 16.01.2012р. рішення господарського суду Житомирської області від 22.06.2010р. у справі №8/10-К, зокрема, в частині визнання за Стецюком Олегом Арламовичем права власності на частку 25% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" скасовано та в цій частині прийнято нове рішення про відмову в позові. В решті рішення господарського суду Житомирської області від 22.06.2010р. у справі №8/10-К залишено без змін (а.с.99-101, т.1).

Скасовуючи рішення суду першої інстанції у вказаній частині, колегія суддів апеляційного господарського суду зазначила, що, визнаючи за позивачем право власності на частку у статутному капіталі товариства у розмірі 25% та вказуючи на те, що відповідач відмовляє позивачу у виконанні рішення загальних зборів товариства про внесення змін до статуту через неможливість нотаріально посвідчити вказане рішення, суд першої інстанції безпідставно та помилково фактично дійшов висновку про те, що таке право учасника товариства Стецюка О.А, оспорюється, не визнається самим товариством. Судом першої інстанції не прийнято до уваги те, що частина 3 статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" в редакції, що була чинною на момент проведення загальних зборів 30.10.2007 року, не передбачала обов'язкової необхідності нотаріального посвідчення копії статуту в новій редакції після внесення змін в частині учасників товариства чи розміру належних їм часток. Вказана норма містить альтернативний перелік нотаріально посвідчених документів, що додатково подаються державному реєстратору, серед яких є нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, яким і є в даному разі заява Захарчука В.О. від 26.09.2007 року. Зобов'язання товариства вчинити певні дії щодо внесення змін до його статуту для переоформлення частки Захарчука В.О. на Стецюка О.А. за вказаних обставин і є належним способом захисту прав позивача і не потребує додаткового визнання такого права за обставин, коли воно відповідачем не оспорюється.

При цьому, у постанові від 16.01.2012р. Рівненський апеляційний господарський суд встановив, що Захарчук В.О. є таким, що вийшов зі складу товариства з моменту подання заяви про добровільний вихід, а саме з 27.09.2007р.

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного рішення суду, яке набрало законної сили та з'ясованих обставин справи, вбачається, що учасник ТОВ "Олвіта-Буд" Стецюк О.А. набув частку статутного капіталу Захарчука В.О. у розмірі 25%, а ТОВ "Олвіта-буд" зобов'язано внести зміни до Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" щодо оформлення частки Захарчука В.О. - 25% статутного капіталу ТОВ "Олвіта-Буд" на Стецюка О.А.

Також, слід зазначити, що ухвалою господарського суду Житомирської області від 05.11.2013р. у справі №5/5007/83/11 позовна заява Захарчука Віталія Олександровича до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" про визнання недійсним рішень загальних зборів учасників від 30.10.2007р. №7 залишена без розгляду (а.с. 30-32, т.2).

При цьому, суд враховує, що рішенням господарського суду Житомирської області від 26.06.2012р. у справі №16/5007/31/12, яке набрало законної сили, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р., які оформлені протоколом №8, в частині підпунктів 1.2 та 1.3 стосовно незазначення в даному протоколі як учасника Товариства Дехтяренко Олени Михайлівни, яка володіє 17% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд"; визнано недійсним Статут ТОВ "Олвіта-Буд" в новій редакції, затвердженій загальними зборами учасників ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р., які оформлені протоколом №8, в частині пп.4.1 ст.4 та пп.5.5 ст.5 стосовно не зазначення в даному Статуті як учасника Товариства Дехтяренко Олени Михайлівни, яка володіє 17% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" (а.с. 48-50, т.2).

Отже, враховуючи вищевикладені встановлені обставини справи, на момент проведення оскаржуваних рішень загальних зборів, частки у статутному капіталі ТОВ "Олвіта-Буд" були розподілені наступним чином:

- частка Стецюка О.А. складала 50%;

- частка Камінського М.М. складала 17%;

- частка Рогожина Д.В. складала 16%;

- частка Дехтяренко О.М. складала 17%.

Фактично, 18.02.2011р. у загальних зборах учасників товариства прийняли участь Стецюк О.А та Рогожин Д.В., що, як встановлено судом та зазначено вище, на момент проведення загальних зборів, у сукупності володіли 66% статутного капіталу ТОВ "Олвіта-Буд".

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України "Про господарські товариства", загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Таким чином, загальні збори ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р. відбулися у відповідності до чинного законодавства України та Статуту товариства та мали право приймати рішення з усіх питань порядку денного загальних зборів товариства.

З урахуванням наведеного, твердження позивача щодо відсутності кворуму на загальних зборах учасників ТОВ "Олвіта-Буд", які відбулися 18.02.2011р. є безпідставним.

Також, не знайшли свого підтвердження й доводи позивача щодо неповідомлення його про проведення 18.02.2011р. загальних зборів учасників товариства, оскільки з опису вкладення у цінний лист №0103308852730 від 13.01.2011р. вбачається, що Камінський М.М. повідомлявся про проведення 18.02.2011р. о 17:00 загальних зборів учасників ТОВ "Олвіта-Буд" на виконання вимог ч.5 ст.61 Закону України "Про господарські товариства" та п.9.9 Статуту товариства (в редакції станом на час проведення загальних зборів товариства 18.02.2011р.) (а.с.138, т.1).

Відповідно до п.18 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008р. №13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів", при розгляді справ судам слід враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є:

- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59, 60 Закону про господарські товариства);

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина четверта статті 43 Закону про господарські товариства);

- прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону про господарські товариства).

При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Відповідно до п.21 Постанови, при вирішенні спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів господарського товариства з підстав недопущення до участі в них акціонерів (учасників) товариства судам необхідно з'ясувати, чи могла їх відсутність (або наявність) істотно вплинути на прийняття рішення, яке оскаржується.

Враховуючи вищевикладені роз'яснення ВСУ та відсутність, у даному випадку, безумовних підстав для визнання недійсними оскаржуваних рішень загальних зборів, оцінивши встановлені обставини скликання та проведення загальних зборів від 18.02.2011р., суд дійшов висновку, що присутність Камінського М.М. на зборах не могла вплинути на результат прийнятих рішень загальними зборами ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р., а тому підстави для визнання оскаржуваних рішень та Статуту ТОВ "Олвіта-Буд" в новій редакції недійсними в цілому відсутні.

Відповідно до ст.ст.34, 43 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

За змістом статті 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги і заперечення.

Доводи відповідача спростовуються вищевикладеними встановленими обставинами справи.

Разом з тим, із оскаржуваних рішень зборів (протокол №8 від 18.02.2011р.) та Статуту товариства, затвердженого цими зборами, вбачається порушення прав позивача внаслідок неправильного визначення у рішенні розподілу частки статутного капіталу товариства Камінського Миколи Миколайовича як учасника товариства (25% замість 17%) та подальшого внесення до Статуту товариства недостовірних відомостей щодо частки учасника товариства Камінського М.М. в статутному капіталі ТОВ "Олвіта-Буд" (25% замість 17%).

Враховуючи викладене, господарський суд вважає позовні вимоги Камінського М.М. такими, що підлягають частковому задоволенню - рішення загальних зборів учасників ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р., які оформлені протоколом №8, в частині підпунктів 1.2 та 1.3 стосовно неправильного визначення розподілу часток статутного капіталу товариства Камінського Миколи Миколайовича (25% замість 17%) та Статут ТОВ "Олвіта-Буд" в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р., оформлений протоколом №8, в частині пп.5.5 ст.5, що містять недостовірні відомості щодо розподілу частки статутного капіталу, а саме стосовно учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" Камінського Миколи Миколайовича (25% замість 17%).

В решті позовних вимог суд відмовляє.

Згідно з ч.2 ст.49 ГПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, витрати по сплаті судового збору в сумі 1073,00грн., відповідно ст.49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на останнього.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 49, 69, 82-85 ГПК України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р., які оформлені протоколом №8, в частині підпунктів 1.2 та 1.3 стосовно неправильного визначення розподілу часток статутного капіталу товариства Камінського Миколи Миколайовича (25% замість 17%).

3. Визнати недійсним Статут ТОВ "Олвіта-Буд" в новій редакції, затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Олвіта-Буд" від 18.02.2011р., оформленим протоколом №8, в частині пп.5.5 ст.5, що містять недостовірні відомості щодо розподілу частки статутного капіталу, а саме стосовно учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" Камінського Миколи Миколайовича (25% замість 17%).

4. В решті позову відмовити.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" (12402, с.Оліївка Житомирського району Житомирської області, вул.Садова 11, ідентифікаційний код 33671472) на користь учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Олвіта-Буд" Камінського Миколи Миколайовича, 06.07.1957 року народження, який проживає за адресою: м.Київ, Дніпровська Набережна, будинок 23, кв.203, ідентифікаційний номер 2100614470 - 1073,00грн. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 30.12.13

Суддя Кравець С.Г.

Віддрукувати:

1 - до справи,

2 - позивачу (рек. з пов.)

3 - відповідачу (рек. з пов.)

Дата ухвалення рішення 24.12.2013
Зареєстровано 30.12.2013
Оприлюднено 30.12.2013

Судовий реєстр по справі 15/5007/25/12

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 24.12.2013 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 14.06.2012 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 27.04.2012 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.04.2012 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 15/5007/25/12

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону