ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

УХВАЛА

Справа № 5011-46/18894-2012 15.01.14

За заявоюДержавної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва До Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" (ідентифікаційний код 36507225) Пробанкрутство Суддя Омельченко Л.В.

Представники:

Від кредитораЧирва Д.О. - представник за довіреністю від 08.01.2013 р. ЛіквідаторДобровольський А.П.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державна податкова інспекція у Оболонському районі м. Києва (далі - заявник) звернулася до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" у зв'язку з наявністю у підприємства простроченої податкової заборгованості, відсутністю керівних органів юридичної особи за її місцезнаходженням та неподанням більше року податкової звітності.

Провадження у справі за вказаною заявою порушено ухвалою Господарського суду міста Києва № 5011-46/18894-2012 від 27.12.2012 р., яку призначено до розгляду на 11.01.2013 р.

11.01.2013 р. у справі № 5011-46/18894-2012 винесено постанову про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд", відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Добровольського Анатолія Петровича, якого зобов'язано подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури з метою виявлення, встановлення кредиторів боржника та повідомлення їх про визнання зазначеного боржника банкрутом, надати докази такої публікації, а також у строк, встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора.

У грудні 2013 р. до суду надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд", для розгляду якого судом було призначено судове засідання на 15.01.2014 р.

15.01.2014 р. у судове засідання з'явився представник кредитора та ліквідатор банкрута, який надав додаткові документи до матеріалів справи, підтримав поданий на затвердження суду звіт ліквідатора та доповів суду про хід ліквідаційної процедури, вжиті заходи щодо виявлення дебіторської та кредиторської заборгованості банкрута, про відсутність у банкрута майна, за рахунок якого можливо було б задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі, а також клопотав про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу та ліквідацію банкрута.

Присутній у судовому засіданні представник ініціюючого кредитора підтримав позицію ліквідатора щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Як вбачається зі звіту ліквідатора, поданих ним до суду документів та наданих пояснень, відповідно до вимог ч. 1 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатором, з метою розшуку активів банкрута (рухомого, нерухомого майна, майнових прав), їх виявлення та можливого повернення, а також для встановлення наявності заборгованості перед бюджетами різних рівнів та державними позабюджетними фондами, було направлено запити до державних реєстраційних органів та установ. На запити ліквідатором отримані наступні відповіді від:

- Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві № 9802/10/26-54-11-04-11 від 10.10.2013 р. про те, що у боржника немає відкритих рахунків та про те, що станом на 08.10.2013 р. податковий борг становить 472 999, 05 грн.;

- Оболонського районного центру зайнятості № 24-1337 від 14.03.2014 р. про відсутність у боржника станом на 2010 р. заборгованості перед фондом та неможливість проведення перевірки боржника у зв'язку із його відсутністю за зареєстрованою у ЄДР адресою;

- Управління пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва № 2995/07 від 19.03.2013 р. про відсутність у Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" заборгованості перед фондом;

- Святошинської міжрайонної виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 07924 від 13.06.2013 р. про те, що заборгованість у Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" перед фондом, а також заборгованість фонду перед боржником відсутня;

- Управляння виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві № 04-08/3411-13 від 24.09.2013 р. про те, що страхові внески сплачені боржником у повному обсязі;

- Управління Державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві про відсутність зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" транспортних засобів (відмітка від 21.06.2013 р. за підписом уповноваженої особи вміщена на запиті ліквідатора);

- Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації № 05707-9360 від 16.05.2013 р. про те, що за Товариством з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" земельні ділянки за боржником не були зареєстровані;

- Державної інспекції сільського господарства в м. Києві № 02/4-1655 від 19.06.2013 р. про те, що за Товариством з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" немає зареєстрованих тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та інших механізмів;

- Головного управління регіональної статистики № 23-07/2521-6 від 09.10.2013 р. про надання витягу, а також про те, що боржник не значиться засновником суб'єктів господарської діяльності та про відсутність інформації щодо наявності у нього дочірніх підприємств і філій;

- Департаменту льотної придатності Державної авіаційної служби України № 20.19-5078 від 07.05.2013 р. про те, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден за банкрутом не зареєстровано повітряних суден;

- Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті № 1984-4/9.2.2/45-13 від 15.04.2013 р. про те, що у Судновій книзі України та Державному судновому реєстрі України записи щодо суден, власником або судновласником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд", відсутні;

- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 09/03/8337/НК від 26.04.2013 р. про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" відсутнє серед власників, які володіють 10 % і більше пакетів акцій емітентів;

- Міністерства доходів і зборів України № 24/2-3/414а від 19.04.2013 р. про відсутність у боржника діючих дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання;

- Філії "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг" № 3 від 10.01.2014 р. про відсутність у неї повноважень на надання запитуваної інформації.

Крім того, у ході розгляду звіту ліквідатора з отриманих усних пояснень судом було встановлено, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень, відомості якого є загальнодоступними, не було судових рішенець про присудження на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" будь-яких матеріальних активів або нематеріальних цінностей, а надані ліквідатором боржника копії рішень суду та виконавчих документів стосуються розірвання договорів оренди укладених Київською міською радою з боржником та стягнення з останнього судового збору у дохід державного бюджету.

Відповідно до наявної у матеріалах справи інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухомого майна у боржника відсутнє майно, яке перебуває у обтяженні.

Публікація оголошення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відбулася 19.03.2013 р. у газеті "Голос України" № 51-52 (5551-5552).

Після публікації вказаного оголошення на адресу суду та ліквідатора банкрута не надходило заяв з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд".

Згідно з даними ліквідаційного балансу підприємства загальна сума кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" складається із суми, вказаної ініціюючим кредитором у заяві про порушення провадження у справі про банкрутство та визнаної судом у постанові від 11.01.2013 р. у розмірі 472 999,05 грн. та витрат на оплату послуг ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Добровольського А.П.. Розмір вказаної заборгованості відображено у реєстрі вимог кредиторів, поданому 18.12.2013 р., правильність складання якого перевірена судом.

Також, слід зазначити, що у наявному у матеріалах витязі з Державного реєстру обтяжень рухомого майна наявний один запис щодо обтяження рухомого майна боржника: 1) тип обтяження - податкова застава, 2) підстава обтяження - пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону України № 2181, б/н, 16.07.2010 р., 3) об'єкт обтяження - активи платника податків згідно акту опису від 15.07.2010 р. № 17855/10/24-104; 4) обтяжувач - ДПІ в Оболонському районі. Проте, враховуючи отримані ліквідатором докази відсутності у банкрута майна, за рахунок якого можливе задоволення вимог кредиторів, суд вважає за можливе розглянути по суті та затвердити звіт ліквідатора виходячи з фактичної відсутності у банкрута обтяженого майна.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.

У ході розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута судом встановлено, що у зв'язку з відсутністю коштів на рахунках банкрута та відсутністю у нього будь-якого майна, тобто відсутністю ліквідаційної маси, визнана кредиторська заборгованість ліквідатором не погашалась.

Виходячи з письмових пояснень ліквідатора, у ході ліквідаційної процедури керівник або ж учасники банкрута не передавали ліквідатору печатки і штампи, бухгалтерську та іншу документацію підприємства, а тому у разі самостійного їх виявлення ліквідатором будуть вчинені дії по забезпеченню передачі в архів документації та знищення печатки після винесення ухвали про ліквідацію.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 5011-46/18894-2012 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Відповідно до ч. 6 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Згідно з ч. 5 ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність майна у банкрута.

У ч. 2 ст. 32 вказаного Закону передбачено, що якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, як це передбачено в п. 6 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі затвердження звіту ліквідатора в порядку ст. 32 даного Закону.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи, заслухавши пояснення ліквідатора та думку ініціюючого кредитора судом встановлено, що для виявлення майнових активів банкрута з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" обов'язки, у зв'язку з чим суд вважає за необхідне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд", а банкрута, як юридичну особу - ліквідувати та припинити провадження у справі № 5011-46/18894-2012.

За наведених обставин, керуючись ст.ст. 31, 32, 40, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" (04074, м. Київ, Оболонський район, вул. Сакальська, 4, ідентифікаційний код 36507225) та поданий ліквідатором реєстр вимог кредиторів.

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" (04074, м. Київ, Оболонський район, вул. Сакальська, 4, ідентифікаційний код 36507225) як юридичну особу у зв'язку з банкрутством.

3. Державній податковій інспекції в Оболонському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" з податкового обліку.

4. Головному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Державному реєстратору за місцем знаходження банкрута провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд" як юридичної особи та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт Сервіс Лтд", як юридичної особи не пізніше наступного робочого дня з дати надходження ухвали.

6. Провадження у справі № 5011-46/18894-2012 припинити.

7. Копію ухвали направити податковому органу, державному реєстратору, державній виконавчій службі за місцем знаходження боржника, Головному управлінню статистики у м. Києві.

Суддя Л.В. Омельченко

Дата ухвалення рішення14.01.2014
Оприлюднено20.01.2014

Судовий реєстр по справі —5011-46/18894-2012

Ухвала від 21.05.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 21.04.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 14.01.2015

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 08.12.2014

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Ухвала від 05.08.2014

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Пасько М.В.

Постанова від 27.07.2014

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Гарник Л.Л.

Ухвала від 15.07.2014

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Гарник Л.Л.

Ухвала від 15.06.2014

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Шипко В.В.

Ухвала від 20.01.2014

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Омельченко Л.В.

Постанова від 15.01.2013

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Омельченко Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні