ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.01.14р. Справа № 904/9937/13 За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА", м. Вінниця

до Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради, м. Дніпропетровськ

про стягнення 1 098 764 грн.34 коп.

Суддя Рудь І.А.

Представники:

від позивача: Єремєєва М.В., дов. №10 від 13.03.13р.;

від відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАЛІТИКА" звернулося до господарського суду з позовом, в якому просить стягнути з Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради заборгованість за надані послуги в сумі 1 098 764 грн. 34 коп. відповідно до умов договору про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.12р. № 11/2012.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем своїх господарських зобов'язань.

Відповідач позовні вимоги не визнав. У відзиві на позов зазначив, що правові та економічні засади, умови, порядок та процедури здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти встановлюються або змінюються виключно Законом України „Про здійснення державних закупівель", приписами якого встановлена заборона на укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів до/без проведення процедур закупівель. Оскільки постановою Вищого господарського суду України від 01.04.13р. у справі № 32/5005/8144/2012 скасовані постанова Дніпропетровського апеляційного суду від 19.11.12р. та рішення господарського суду від 11.10.12р., яким задоволені позовні вимоги ТОВ „Аналітика" до Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради про, зокрема, зобов'язання відповідача укласти із ТОВ „Аналітика" як переможцем конкурсних торгів з надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом, спірний договір, на думку відповідача, відсутні правові підстави, відповідно до яких відповідач мав право укладати спірний договір та підстави для виконання зобов'язань, яки виникли внаслідок укладеного договору. Одночасно вказує, що спірний договір є нікчемним в розумінні ст.. 42 Закону України „Про здійснення державних закупівель", оскільки він був укладений у період оскарження процедури закупівлі. Просив в позові відмовити.

В судове засідання 16.01.14р. представник відповідача не з'явився.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності представника відповідача, оскільки про час та місце розгляду справи останній повідомлений належним чином, про що свідчить підпис представника Тимофєєвої І.П. в розписці від 09.01.14р. (а.с. 48).

В порядку ст. 85 ГПК України, у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.12.2012р. між Головним архітектурно-планувальним управлінням Дніпропетровської міської ради (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" (учасник), як переможцем конкурсних торгів з надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97 - 74.20.7 (бюлетень ВДЗ 67 (669), оголошення № 213482) укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №11/2012 (далі - договір), згідно п.1.1 якого, учасник зобов'язується у 2012р. надати замовникові послуги, зазначені документацією конкурсних торгів на закупівлю консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії), код ДК016-97 - 74.20.7, яка затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів замовника від 25.05.2012р. (далі документи конкурсних торгів), а замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

Пунктом 1.2 договору сторони дійшли згоди про найменування послуг: консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97 - 74.20.7. Вид послуг: послуги зі створення ортофотопланів М1:2000 по матеріалам цифрової аерофотозйомки. Кількість послуг: одна. Обсяг послуг: для створення ортофотоплану м. Дніпропетровська М 1:2000 зніманню підлягає територія м. Дніпропетровська близько 500кв.км., згідно з викопіюванням з плану м. Дніпропетровська.

В п.1.3 договору, сторони зазначили, що обсяги надання послуг можуть бути зменшені, залежно від реального фінансування видатків.

У відповідності до п.2.1. договору, учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає якісним характеристикам, зазначеним у документації конкурсних торгів, у технічному завданні на надання послуг консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97-74.20.7 (додаток №1 до цього договору), яке є його невід'ємною частиною, Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" від 23.12.1998р. №353-XIV із змінами та в іншій нормативно-технічній документації у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності.

Згідно п. 3.1 договору, ціна цього договору становить - 1098764,34грн. у тому числі ПДВ 20% 183127,39грн..

Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Зменшення ціни договору здійснюється відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства (п.3.2 договору).

Відповідно до п.4.1, 4.2 договору, розрахунки проводяться шляхом оплати замовником після пред'явлення учасником рахунка на оплату послуг згідно календарного плану, який є невід'ємною частиною цього договору; до рахунка додаються акт про надані послуги та вся супровідна документація згідно вимог діючого законодавства.

Пунктом 4.6 договору, сторони узгодили, що у випадку розривання договору за ініціативою замовника (якщо це не пов'язано з порушенням умов договору учасником), а також у випадку розривання договору за ініціативою учасника за причини порушення замовником умов договору, розрахунок проводиться за фактично наданий обсяг послуг.

Пунктом 5.1 договору передбачено, що строк (термін) надання послуг, встановлений у графіку надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуг з картографії), код ДК 016-97-74.20.7, (додатку №2 до цього договору), який є його невід'ємною частиною.

Згідно п.5.3 договору, приймання наданих послуг здійснюється шляхом підписання замовником акту приймання-передачі послуг.

Цей договір набирає чинності з моменту підписання сторонами і діє до 31.12.2012р. (п.10.1 договору).

Відповідно до розділу XII договору, невід'ємною частиною цього договору є: 12.1 додаток №1 - технічне завдання на надання послуг консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуг з картографії), код ДК 016-97-74.20.7; 12.2 додаток №2 - графік надання послуг консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуг з картографії), код ДК 016-97-74.20.7; 12.3 додаток №3 - повідомлення про акцепт конкурсної пропозиції учасника (копія).

Договір про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.2012р. №11/2012 підписаний сторонами та скріплений їх печатками.

Згідно п. 11.1 Договору положення договору діють до повного виконання сторонами своїх зобов'язань

На виконання умов Договору позивачем надані визначені умовами Договору послуги, що підтверджується актом здачі-прийомки виконаних робіт №581 від 19.12.2012р., який підписаний сторонами та скріплений їх печатками, відповідно до якого ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАЛІТИКА" передало, а Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради прийняло роботи передбачені договором №11/2012 від 05.12.2012р., зокрема послуги зі створення ортофотопланів М 1:2000 по матеріалам цифрової аерофотозйомки на загальну суму 1098764,34грн. з ПДВ (а.с.15).

В порушення взятих на себе договірних зобов'язань, відповідач надані позивачем послуги не оплатив, у зв'язку із чим у нього виникла заборгованість в сумі 1 098 764 грн. 34 коп.

Листом № 09/4-310 від 21.12.12р. відповідач повідомив позивача про те, що прийняті відповідачем послуги за вищевказаним актом будуть ним сплачені по мірі надходження фінансування з місцевого бюджету (а.с. 44).

На час розгляду справи доказів погашення заборгованості відповідача перед позивачем не надано.

Дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, спірний договір про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.2012р. №11/2012 укладено з товариством з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА", як переможцем процедури закупівлі, відповідно до прийнятого 11.10.2012р. господарським судом Дніпропетровської області рішення у справі №32/5005/8144/2012, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.11.2012р., яким задоволено позов товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" до Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради про визнання недійсним рішення тендерного комітету з конкурсних торгів Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради, оформлене протоколом №8 від 23.07.2012р. за результатами відкритих торгів "74.20.7. Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії)" від 23.07.2012р. щодо відміни конкурсних торгів та про зобов'язання відповідача укласти договір з ТОВ "АНАЛІТИКА", як переможцем конкурсних торгів з надання консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (послуги з картографії) код ДК 016-97-74.20.7 (бюлетень ВДЗ 67 (669), оголошення № 213482)".

Крім того, цим подіям передувало проведення процедури конкурсної закупівлі, а також визначення переможця, яким став позивач. В той же час, інша особа, яка також приймала участь в процедурі відкритих торгів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило оскаржені судові акти у справі №32/5005/8144/2012 скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити, посилаючись на порушення норм процесуального і матеріального права, яких, на його думку, припустилися суди попередніх інстанцій, що призвело до прийняття останніми неправильних рішень. Заявник касаційної скарги не приймав участі у розгляді справи у суді першої інстанції, проте, рішення останнього впливає на права Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр" як учасника конкурсних торгів.

Постановою Вищого господарського суду України від 01.04.2013р. у справі №32/5005/8144/2012 рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2012р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.11.2012р. у справі №32/5005/8144/2012 скасовано та в задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" до Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради про визнання недійсним рішення відмовлено.

Із матеріалів справи вбачається, що листом від 26.04.2013р. № 09/4-153 відповідач запропонував позивачу надати згоду на розірвання договору від 05.12.12р. № 11/2012 та укласти відповідну додаткову угоду, у зв'язку із скасуванням постановою Вищого господарського суду України від 01.04.2013р. у справі №32/5005/5144/2012 рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2012р. та постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.11.2012р. у справі №32/5005/5144/2012. Одночасно, зазначив, що позивач не має можливості виконати свої зобов'язання за договором від 05.12.2012р. №11/2012, оскільки відсутні підстави, за яким було укладено договір між сторонами.

Крім того, як встановлено судом, постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 10.12.13р. у справі № 902/1265/13 за позовом Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради до ТОВ „Аналітика" про розірвання договору про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.12р. № 11/2012, скасовано рішення господарського суду Вінницької області від 16.10.13р. у справі № 902/1265/13, прийнято нове рішення, яким в позові відмовлено.

У вказаній постанові від 10.12.13р. судом апеляційної інстанції, зокрема, зазначено, що „...позовні вимоги, щодо розірвання господарських відносин задоволенню не підлягають, оскільки строк дії договору про закупівлю послуг за державні кошти від 05.12.2012р. №11/2012 укладеного між сторонами скінчився 31.12.2012р. Також, як вже зазначалось, відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт №581 від 19.12.2012р. відповідач передав позивачу виконані роботи передбачені спірним договором, вартість яких позивач не оплатив, що в свою чергу не позбавляє скаржника, з метою захисту свого права, звернутися до суду з окремими позовними вимогами."

Відповідно до ч. 2 ст. 35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Як встановлено судом, спірний договір про закупівлю послуг за державні кошти №11/2012, від 05.12.2012р., укладений між сторонами, за своїм змістом є договором про надання послуг.

За умовами ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно зі ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 526 ЦК України передбачає, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 530 ЦК України встановлено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Статтями 610, 612 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до статті 180 Господарського кодексу України встановлено, що зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, які погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані законом чи необхідні для договорів, даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Частиною 7 ст. 180 ГК України передбачено, що строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов'язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце підчас дії договору.

Згідно з частиною 1 ст. 631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Відповідно до п.5.3. вищезазначеного договору, приймання наданих послуг здійснюється шляхом підписання замовником акту приймання-передачі послуг.

Актом здачі-прийомки виконаних робіт від 19.12.2012р. № 581, який підписаний сторонами та скріплений печатками, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАЛІТИКА" передало, а Головне архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради прийняло роботи, передбачені договором №11/2012, від 05.12.2012р. на загальну суму 1 098 764 грн. 34 коп. з ПДВ.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до ст. ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень; обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Як вже зазначалося, відповідно до акту здачі-прийомки виконаних робіт від 19.12.2012р. №581 позивач передав відповідачу виконані роботи, передбачені спірним договором, вартість яких відповідач не оплатив.

Таким чином, відповідач неналежним чином виконав свої, встановлені договором, майново-господарські зобов'язання перед позивачем з оплати наданих позивачем послуг, чим порушив умови укладеного із позивачем договору та вищевказані приписи діючого законодавства.

З урахуванням вищевикладеного, позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" про примусове стягнення з Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради заборгованості за договором про надання послуг в сумі 1 098 764 грн. 34 коп. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Одночасно, суд відхиляє заперечення відповідача проти позовних вимог з підстав нікчемності спірного договору на підставі ст.. 42 Закону України „Про здійснення державних закупівель", оскільки, як встановлено судом та вбачається з наданих сторонами документів, на момент укладання договору не існувало незавершених процедур оскарження процедури закупівлі у відповідності із нормами ст. 18 вказаного Закону.

Відповідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст.ст.4, 32-34, 43, 49, 75, 82-85, 116, 117 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Головного архітектурно-планувального управління Дніпропетровської міської ради (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ім.. В.І. Леніна, 29а, код ЄДРПОУ 02165455) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "АНАЛІТИКА" (21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, код ЄДРПОУ 13337103) 1 098 764 грн. 34 коп . (один мільйон дев'яносто вісім тисяч сімсот шістдесят чотири грн. 34 коп.) основного боргу, 21 975 грн. 28 (двадцять одну тисячу дев'ятсот сімдесят п'ять грн. 28 коп.) витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Суддя І.А. Рудь

Повне рішення складено - 21.01.14р.

Дата ухвалення рішення 20.01.2014
Зареєстровано 22.01.2014
Оприлюднено 22.01.2014

Судовий реєстр по справі 904/9937/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 20.01.2014 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.12.2013 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону