ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 18/1/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2014 Справа № 908/23/14

за позовом прокурора Заводського району міста Запоріжжя (69067, м. Запоріжжя, вулиця Лізи Чайкіної, 56) в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції в спірних правовідносинах - Запорізької міської ради (69015, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 206)

до відповідача: приватного підприємства "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" (69008, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, буд. 15)

про розірвання договору оренди земельної ділянки та повернення її власнику

Суддя Носівець В.В.

Представники сторін:

від прокуратури: Соловйова О.С., службове посвідчення № 010828 від 23.10.2012 р.;

від позивача: Луцик Т.В., довіреність № 01-17/2440 від 09.06.2011, посвідчення № 930 від 05.06.2012 р.;

від відповідача : директор ПП "ВКП "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" - Кучеровський Ю.В., паспорт серії СВ № 638566 від 22.08.2002 р.;

СУТНІСТЬ СПОРУ:

До господарського суду Запорізької області 08.01.2014 року звернувся прокурор Заводського району міста Запоріжжя в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого державою здійснювати відповідні функції в спірних правовідносинах - Запорізької міської ради з позовною заявою до відповідача - приватного підприємства "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" про розірвання договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 2310100000:02:022:0048, розташованої за адресою місто Запоріжжя, вулиця Цимлянська, 15, площею 0,8724 га та повернення земельної ділянки її власнику на підставі того, що ПП "ВКП "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" не вносило орендні платежі протягом тривалого часу; позов ґрунтується на приписах статей 377, 526, 629, 651 Цивільного кодексу України, статей 96, 120, 141, 206 Земельного кодексу України, статей 14, 16, 287 Податкового кодексу України, статей 1, 13, 14, 31, 32, 34 Закону України «Про оренду землі».

Ухвалою суду від 09.01.2014 року порушено провадження у справі № 908/23/14, присвоєно справі номер провадження 18/1/14, судове засідання призначене на 30.01.2014 р.

Представники прокуратури та позивача підтримали позовні вимоги з підстав, що зазначені в позові, просили суд позов задовольнити.

Представник відповідача визнав позов, пояснив суду, що ПП "ВКП "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" не вносило орендні платежі протягом тривалого часу, оскільки 27.02.2013 р. продало об'єкт нерухомості (склад по зберіганню будівельних матеріалів), розташований на земельній ділянці за адресою місто Запоріжжя, вулиця Цимлянська, 15, площею 0,8724 га, кадастровий номер 2310100000:02:022:0048, та фактично не користувалося спірною земельною ділянкою.

Справа розглянута за наявними в ній матеріалами та без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

В судовому засіданні 30.01.2014 р. розгляд справи був закінчений, судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши представників сторін, вивчивши матеріали справи, суд

ВСТАНОВИВ:

На підставі рішень Запорізької міської ради № 28 від 25.04.2003 р. та 31/52 від 28.01.2005 р., приватне підприємство "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" (орендар, відповідач у справі) та Запорізька міська рада (орендодавець, позивач у справі) уклали договір оренди землі, за умовами якого орендодавець надає, а орендар приймає, в строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 0,8724 га для розташування бази будівельних матеріалів, яка знаходиться в м. Запоріжжя, вулиця Цимлянська, 15, кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:02:022:0048 (надалі - договір).

Пунктом 8 договору встановлений строк його дії - десять років. У пункті 39 договору визначено, що він набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації. Договір зареєстрований у Запорізькій регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 17.05.2005 р. за № 040526100289.

Пунктом 34 договору сторони визначили підстави припинення дії договору шляхом його розірвання, зокрема, за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором.

З урахуванням положень договору земельна ділянка була передана відповідачеві в оренду 17.05.2005 р., про що сторонами підписаний акт приймання-передачі земельної ділянки за договором оренди землі від 17 травня 2005 р. № 040526100289.

Приватне підприємство "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" (продавець) та Сулакова Любов Валентинівна (покупець) 27 лютого 2013 року уклали договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, за умовами якого продавець передав у власність покупцю відкритий склад по зберіганню будівельних матеріалів, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, 15, кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:02:022:0048, розташований на земельній ділянці площею 0,8724 га, кадастровий номер земельної ділянки 2310700000:02:021:0090. Договір посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Куропятніковою Т.М., про що зроблено запис в реєстрі за номером 294. Також у відповідності до приписів діючого законодавства договір куплі-продажу зареєстрований в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 27.02.2013 р.

Відповідач дій щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки не вжив, що стало підставою для звернення позивача з позовом до суду.

Заслухавши представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, оцінивши надані докази, проаналізувавши норми чинного законодавства України, суд дійшов висновку, що заявлені позовні вимоги про розірвання договору та повернення орендованої земельної ділянки її власнику підлягають задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до п. 2.9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011р. № 6 "Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин" у вирішенні спорів, пов'язаних з укладанням, зміною, розірванням, припиненням учасниками земельних відносин договорів оренди земельних ділянок, загальні положення глави 20 ГК України застосовуються, якщо відповідні відносини не врегульовано спеціальними нормами Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі».

Частинами 1, 2 ст. 93 Земельного кодексу України встановлено, що право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

Згідно ст. 1 Закону України "Про оренду землі" оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Відповідно до ст. 3 вказаного Закону об'єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

Положеннями ст. 13 Закону України "Про оренду землі" встановлено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України "Про оренду землі" строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 31 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі припиняється в разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

Статтею 120 ЗК України передбачено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти.

Відповідно п. е) ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу України набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці є підставою для припинення права користування земельною ділянкою.

Згідно ч. 1 ст. 34 Закону України «Про оренду землі» у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.

З огляду на викладене слід зазначити, що на даний час відповідач не є власником об'єкта нерухомості, який розташований на спірній земельній ділянці та не може використовувати спірну земельну ділянку за визначеним договором призначенням (розташування бази будівельних матеріалів). Виникнення права на об'єкт нерухомості не є підставою для автоматичного виникнення права власності чи укладення (продовження, поновлення) договору оренди земельної ділянки. Відтак, правочини, що тягнуть перехід права власності на нерухомий об'єкт, одночасно є підставою для переходу права на землю, проте оформлення такого права здійснюється у встановленому законом порядку. Тобто, право на одержання у користування спірної земельної ділянки підлягає оформленню у порядку, встановленому нормами діючого законодавства України, а саме - на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування або виконавчої влади, одержання документа, що посвідчує право на неї та державної реєстрації.

Системний аналіз наведених норм свідчить про те, що заявлені позовні вимоги про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного Запорізькою міською радою та ПП "ВКП "АВТОТЕХКОМПЛЕКС", та повернення спірної земельної ділянки Запорізькій міській раді є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. При цьому, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідно до ст. 22 ГПК України відповідач має право визнати позов повністю або частково.

Згідно зі ст. 78 ГПК України, у разі визнання відповідачем позову суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Визнання позову відповідачем відповідає обставинам справи.

З огляду на вищевикладене, позов задовольняється в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судовий збір покладається на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 33, 44, 49, 78, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Договір оренди землі (кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:02:022:0048, загальною площею 0,8724 га для розташування бази будівельних матеріалів, яка знаходиться в місті Запоріжжя по вулиці Цимлянська, 15), укладений Запорізькою міською радою (69015, місто Запоріжжя, проспект Леніна, 206, код 04053915) та приватним підприємством "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" (69008, місто Запоріжжя, вулиця Цимлянська, будинок 15, код 30958365), зареєстрований у Запорізькій регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 17.05.2005 р. за № 040526100289, - розірвати.

3. Зобов'язати приватне підприємство "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" (69008, місто Запоріжжя, вулиця Цимлянська, будинок 15, код 30958365) повернути на користь Запорізької міської ради (69015, місто Запоріжжя, проспект Леніна, 206, код 04053915) земельну ділянку загальною площею 0,8724 га, кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:02:022:0048, вартістю 2428936,08 грн., що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Цимлянська, 15, шляхом підписання акту прийому-передачі землі. Видати наказ.

4. Стягнути з приватного підприємства "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТЕХКОМПЛЕКС" (69008, місто Запоріжжя, вулиця Цимлянська, будинок 15, код 30958365) в доход державного бюджету України (одержувач: УДКСУ у м. Запоріжжі (Орджонікідзевський район), 22030001, банк одержувача: ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 38025409, № рахунку 31215206783007) 1218,00 грн. (одну тисячу двісті вісімнадцять грн. 00 коп.) судового збору. Видати наказ.

Суддя В.В.Носівець

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Рішення оформлено і підписано, згідно із вимогами ст. 84 ГПК України, 03 лютого 2014 р.

Дата ухвалення рішення 30.01.2014
Зареєстровано 04.02.2014
Оприлюднено 05.02.2014

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону