ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2014 р. Справа № 920/1460/13

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Слободін М.М., суддя Гончар Т. В. , суддя Гребенюк Н. В.

при секретарі Томіній І.В.

за участю представників сторін:

позивача - Вакули М.Ф. за довіреністю № 170 від 18.12.2013 р.

Чунакова В.О. (директор)

відповідача - Шпакова А.О. за довіреністю б/н від 03.09.2013 р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача (вх.№3913С/3-11) на рішення господарського суду Сумської області від 05.09.13 у справі № 920/1460/13

за позовом ТОВ "Охоронно-детективна агенція "Альфа", м. Суми

до КП "Сумижитло" Сумської міської ради, м. Суми

про стягнення 20102,88 грн.

ВСТАНОВИЛА:

В серпні 2013 р. ТОВ "Охоронно-детективна агенція "Альфа" звернулось до господарського суду Сумської області з позовом про стягнення з КП "Сумижитло" Сумської міської ради заборгованості за договором підряду в сумі 20 102,88 грн., а також судових витрат по справі.

Рішенням господарського суду Сумської області від 05 вересня 2013 року у справі №920/1460/13 (суддя Миропольський С.О.) стягнуто з комунального підприємства "Сумижитло" Сумської міської ради на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Охоронно-детективна агенція "Альфа" заборгованість в розмірі 20 102,88 грн. за договором підряду № 2 від 15.02.2012р., а також 1720,50 грн. витрат по оплаті судового збору.

Відповідач з зазначеним рішенням не погодився, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду Сумської області від 05 вересня 2013 року у даній справі скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги залишити без задоволення, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права.

Так, в обґрунтування своєї апеляційної скарги відповідач вказує на те, що відповідно до ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Проте, судом першої інстанції в порушення вищевказаної норми не було всебічно, в повному обсязі і об'єктивно розглянуто справу. Так, у рішенні від 05.09.2013 року вказано, що факт виконання вказаних робіт за грудень 2012 року підтверджується підписами мешканців будинків, зафіксованих в журналі обліку планових перевірок вентиляційних каналів будинків, які обслуговуються Замовником та актами на періодичну перевірку та прочистку димових і вентиляційних каналів за формою № ф.21-10-36 в кількості 61 одиниць, складеним представником ТОВ «ОДА Альфа», які вручені Замовнику. Проте, в матеріалах справи не міститься жодних доказів, які б підтверджували факт виконання робіт позивачем. Так, до матеріалів не долучено ані копії журналу обліку планових перевірок вентиляційних каналів будинків, ані копії актів на періодичну перевірку та прочистку димових вентиляційних каналів, ані доказів направлення таких актів відповідачу, про що зазначає позивач у позові.

Крім того, апелянт посилається на те, що отримав ухвалу суду про порушення провадження у справі в день розгляду спору, тому був позбавлений змоги прибути до суду.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 26.12.2013 р. апеляційну скаргу відповідача було прийнято до провадження і призначено її до розгляду на 20.01.2014 р. та запропоновано надати до апеляційного суду позивачу відзив на апеляційну скаргу з посиланням на відповідні норми чинного законодавства в обґрунтування своєї позиції по справі та докази на підтвердження своїх заперечень, відповідачу - письмові пояснення з посиланням на відповідні норми чинного законодавства в обґрунтування своєї позиції по справі та докази на підтвердження фактів, викладених в апеляційній скарзі.

Позивач на виконання вимог ухвали суду, надав 20.01.2014 р. за вх. № 456 відзив на апеляційну скаргу, в якому проти апеляційної скарги відповідача заперечує, просить її залишити без задоволення, а оскаржуване рішення суду - без змін, посилаючись на те, що судом першої інстанції повно та всебічно досліджені усі фактичні обставини справи, яким надана належна правова оцінка.

Дослідивши матеріали справи, а також викладені у апеляційній скарзі та відзиві на неї доводи сторін, вислухавши пояснення представників сторін, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлення обставин справи та відповідність їх наданим доказам, та повторно розглянувши справу в порядку ст. 101 ГПК України, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга відповідача підлягає задоволенню, а рішення господарського суду Сумської області від 05.09.2013 р. у справі № 920/1460/13 підлягає скасуванню, виходячи з наступного.

Судом першої інстанції було задоволено позовні вимоги з посиланням на те, що вимоги позивача про стягнення з КП "Сумижитло" Сумської міської ради заборгованості за договором підряду в сумі 20 102,88 грн. є обґрунтованими, належним чином підтвердженими матеріалами справи, а тому такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується з висновками суду першої інстанції, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, КП "Сумижитло" Сумської міської ради і ТОВ "Охоронно - детективна агенція "Альфа" 15.02.2012 р. уклали договір підряду №2.

За цим договором Підрядник зобов'язується за дорученням Замовника та у відповідності з вимогами цього договору виконувати роботи з обслуговування димовентиляційних каналів на об'єктах Замовника, проведення їх перевірки та прочищення, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи у розмірах встановлених договором.

Об'єкти, на яких необхідно проводити роботи передбачені п.1.1. договору, графік робіт та розмір їх оплати визначені додатком 1 до договору, що є його невід'ємною частиною (п.1.2 договору).

Відповідно до п.2.2.5 договору Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Підряднику роботу за актом приймання - передачі виконаних робіт.

Підрядник зобов'язується забезпечити якісне та в повному обсязі виконання на об'єктах Замовника робіт з обслуговування димовентиляційних каналів, проведення їх перевірки та прочищення (п.2.3.2 договору).

Відповідно до п.4.1 договору по фактично виконаним роботам та по кожному будинку окремо Підрядник протягом трьох днів з моменту закінчення виконання робіт з обслуговування димовентиляційних каналів (проведення їх обстеження, прочищення) складає та надає Замовнику для перевірки та підписання акти приймання - передачі виконаних робіт.

Замовник протягом трьох робочих днів з моменту отримання від Підрядника акту приймання - передачі виконаних робіт проводить перевірку виконаної роботи згідно з наданим актом та, в разі відсутності зауважень, підписує акт приймання - передачі виконаних робіт про що повідомляє Підрядника (п.4.2 договору).

Згідно з п. 5.1 договору Замовник, протягом 20 (двадцяти) календарних днів після підписання актів приймання - передачі виконаних робіт оплачує виконані Підрядником роботи шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

Сторони несуть відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань по даному договору у відповідності з його умовами та діючим законодавством України (п.6.1. договору).

Як зазначає в своїй позовній заяві позивач, на виконання умов Договору підрядник у листопаді 2012 р. виконав роботи, передбачені його п.п. 1.1., 1.2. на загальну суму 14083,73 коп., про що, як стверджує позивач, були складені акти приймання - передачі виконаних робіт, які були підписані Підрядником та Замовником та скріплені їхніми печатками.

Дослідженням матеріалів справи колегією суддів апеляційної інстанції встановлено, що ані оригіналів, ані копій даних актів в них на час розгляду справи у суді першої інстанції не містилось.

Дослідженням матеріалів справи колегією суддів встановлено, що в матеріалах справи не міститься жодних доказів, які б підтверджували факт виконання робіт позивачем. Так, до матеріалів не долучено ані копії Журналу обліку планових перевірок вентиляційних каналів будинків, ані копії актів на періодичну перевірку та прочистку димових вентиляційних каналів, ані доказів відправлення актів відповідачу, на які посилається позивач, як на підставу своїх позовних вимог.

Натомість, в матеріалах справи міститься лише Реєстр актів здачі-прийняття за надання послуги за грудень 2013 року, підписаний тільки позивачем, що не є належним доказом виконання робіт в контексті Договору від 15.02.2012 року.

Як зазначає позивач, у грудні 2012р. Підрядник виконав зазначених вище робіт на суму 19546,25 грн., про що були складені акти приймання - передачі виконаних робіт, підписаних та скріплених печаткою Підрядника.

Даний факт виконання вказаних робіт за грудень 2012р., на думку позивача, підтверджується підписами мешканців будинків, зафіксованих у журналі обліку Підрядником планових перевірок вентиляційних каналів будинків, які обслуговуються Замовником та актами на періодичну перевірку та прочистку димових і вентиляційних каналів за формою № ф.21-10-36 в кількості 61 одиниці, складеними представником ТОВ "ОДА Альфа", яких на момент розгляду справи у суді першої інстанції також в матеріалах справи не містилось.

Наданий представником позивача в процесі розгляду справи у суді апеляційної інстанції Журнал обліку планових перевірок вентиляційних каналів будинків не може бути прийнятий судом апеляційної інстанції в якості доказу виконання робіт за договором підряду, оскільки у відповідності до ст. 101 ГПК України апеляційний суд приймає додаткові докази, якщо обґрунтовано неможливість подання даних доказів до суду першої інстанції.

Проте, представником позивача не надано обґрунтованих пояснень стосовно неможливості надання даних доказів до суду першої інстанції. На запитання колегії суддів представники позивача пояснили, що жодних перешкод до подання даного журналу суду першої інстанції не було.

Колегія суддів апеляційної інстанції зазначає про те, що підставою для розрахунку у відповідності до п.5.1. спірного договору є наявність підписаних актів виконаних робіт.

Відповідно до п.4.1 договору підряду №2 від 15.02.2012 року по фактично виконаним роботам та по кожному будинку окремо позивач, протягом трьох днів з моменту закінчення виконання робіт з обслуговування димовентиляційних каналів (проведення їх обстеження, прочищення) складає та надає Відповідачу для перевірки та підписання акти приймання виконаних робіт.

Отже, факт виконання робіт, згідно Договору, має бути підтверджений підписанням актів виконаних робіт та їх скріпленням печатками зі сторони Позивача і Відповідача.

У матеріалах справи не міститься доказів направлення та вручення актів приймання виконаних робіт за грудень 2012 року.

В свою чергу, відповідач в своїй апеляційній скарзі не визнає факту надання послуг згідно Договору від 15.02.2012 року, оскільки на його адресу надсилаються численні скарги від мешканців будинків, де мали проводитися роботи, з приводу того, що жодних робіт з обслуговування димовентиляційних каналів (проведення їх обстеження, прочищення) не проводилося. Це, на його думку, свідчить, що послуги з обслуговування димовентиляційних каналів не надавалися.

Таким чином, позивачем не доведено факту виконання роботи за Договором підряду №2 від 15.02.2012 року.

Частиною 1 ст. 33 ГПК України передбачено обов'язок доказування кожною стороною тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Досліджуючи матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку про те, що вимоги позивача є необґрунтованими, оскільки позивачем до матеріалів справи не додані доказів в обґрунтуванням заявлених ним вимог.

Що стосується аргументів апеляційної скарги щодо несвоєчасного отримання ухвали про порушення провадження у справі, колегія суддів не вбачає в цій частині порушень суду, оскільки ухвала про порушення провадження у справі направлена місцевим господарським судом з урахуванням строків поштового обігу.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що твердження відповідача, викладені ним в апеляційній скарзі ґрунтуються на положеннях чинного законодавства, тоді як господарським судом першої інстанції не в повній мірі з'ясовані та правильно оцінені обставини у справі, а тому ухвалене ним рішення підлягає скасуванню, а у задоволенні позовних вимог позивача має бути відмовлено.

Керуючись ст. ст. 99, 101,102, п.2 ст. 103, п. п. 2-4 ч. 1 ст. 104, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу КП "Сумижитло" Сумської міської ради, м. Суми на рішення господарського суду Сумської області від 05.09.13 у справі № 920/1460/13 задовольнити.

Рішення господарського суду Сумської області від 05.09.13 у справі № 920/1460/13 скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Охоронно-детективна агенція Альфа" (40022, м. Суми, вул. 1-ша Залізнична, 2, код 33078655) на користь комунального підприємства "Сумижитло" Сумської міської ради (40000, м. Суми, вул. Горького, 21; ід. код 37654796) 860,25 грн. витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги.

Доручити господарському суду Сумської області видати відповідний наказ.

Повний текст постанови складено та підписано 23.01.2014 року

Головуючий суддя Слободін М.М.

Суддя Гончар Т. В.

Суддя Гребенюк Н. В.

Дата ухвалення рішення 23.01.2014
Зареєстровано 10.02.2014
Оприлюднено 11.02.2014

Судовий реєстр по справі 920/1460/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 26.06.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 26.05.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 15.05.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 24.04.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Постанова від 07.04.2014 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 24.03.2014 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 23.01.2014 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 28.10.2013 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 05.09.2013 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 27.08.2013 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/1460/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону