ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

03 березня 2014 року Справа №801/1383/14

Окружний адміністративний суд АР Крим у складі головуючого судді Кащеєвої Г.Ю. за участю секретаря Багдасарян Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом

Феодосійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в АР Крим

до Виробничого кооперативу "Судацька зустріч"

про стягнення

за участю представників:

від позивача - не з'явився;

від відповідача - не з'явився;

Обставини справи: До Окружного адміністративного суду АР Крим надійшов адміністративний позов Феодосійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в АР Крим (далі позивач) до Виробничого кооперативу "Судацька зустріч" про стягнення з банківських рахунків відповідача податкового боргу з орендної плати за землю у розмірі 8638,27 грн.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, будь-яких клопотань не надсилав, про місце, час та день його проведення повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про місце, час та день його проведення був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідачу було надіслано повідомлення про судовий розгляд справи рекомендованою кореспонденцією за адресою, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Відповідно до ч.3 ст.33 КАС України судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур'єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами.

Згідно з ч. 4 ст.33 КАС України у разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються юридичним особам та фізичним особам-підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Враховуючи, що матеріали справи містять достатньо доказів для з'ясування обставин у справі, суд, керуючись статтею 128 КАС України вважає можливим розглянути справу за відсутності представників сторін.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Виробничий кооператив "Судацька зустріч" згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та згідно з Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи Серії А01 №309076 - 21.04.2005 року зареєстроване у якості юридичної особи, код ЄДРПОУ 33458311, місцезнаходження юридичної особи 98000, АР Крим, м. Судак, вул. Леніна, б. 87, кв. 4 (а.с.5).

Виробничий кооператив "Судацька зустріч" взятий на облік у органах ДПС з 03.05.2005 року за № 5016, відповідно до Довідки про взяття на облік платника податків від 14.10.2013 року №1301101400208 перебуває на обліку у Феодосійської ОДПІ ГУ Міндоходів АР Крим (а.с.12).

Таким чином, судом встановлено, що відповідач є суб'єктом господарювання, платником податків, зобов'язаний виконувати обов'язки, покладені на нього законами у зв'язку зі здійсненням господарської діяльності, у тому числі стосовно належного нарахування та сплати податків.

19.02.2013 року ВК "Судацька зустріч" до Феодосійської ОДПІ ГУ Міндоходів в АР Крим подано податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2013 рік, відповідно до якої відповідачем самостійно визначена сума податку до сплати у розмірі 93990,48 грн. (а.с.7-9).

Відповідно до розрахунку заборгованості з орендної плати за землю Виробничий кооператив "Судацька зустріч" має заборгованість з орендної плати з юридичних осіб за період 2013 р. у розмірі 8638,27 грн., з них зараховано 7832,54 грн., недоїмка 458,67 грн., пеня 347,06 грн. (а.с.3).

З метою погашення заборгованості відповідачу виставлена податкова вимога №186-15 від 31.07.2013 року на суму 25021,99 грн.

Отримання вказаної податкової вимоги 31.07.2013 року підтверджується відміткою на корінці податкової вимоги (а.с.6).

Суду не надано доказів оскарження зазначеної податкової вимоги від 31.07.2013 року.

На час розгляду справи заборгованість з орендної плати за землю у розмірі 8638,27 грн. відповідачем не сплачена.

Відповідно до ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства встановлені Податковим кодексом України (далі по тексту - ПК України).

Відповідно до пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПК України грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Підпунктом 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПК України передбачено, що податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

На час звернення позивача з позовом до суду податковий борг відповідача складає 8638,27 грн. (а.с.3).

Згідно пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму грошового зобов'язання.

Відповідно до п. 95.2 ст. 95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Згідно з п. 59.5 ст. 59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилась, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України доходи бюджету - податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України. Податкові органи віднесені до органів стягнення в бюджет податків, зборів та інших надходжень. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків зборів та інших доходів.

Підпунктом 20.1.18 пункту 20.1 ст. 20 ПК України визначено право органів ДПС звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п.95.1 ст. 95 ПК України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності.

Пунктом 95.3 ст. 95 ПК України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Позивачем, в порядку ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України, надані докази отримання відповідачем податкової вимоги, відповідачем не надано доказів сплати заборгованості у розмірі 8638,27 грн. у зв'язку з чим позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються. Враховуючи, що позивач не здійснював судових витрат по справі, судові витрати відшкодуванню не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись статтями 94, 158-163 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити в повному обсязі.

2. Стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих Виробничий кооператив "Судацька зустріч" (98000, АР Крим, м. Судак, вул. Леніна, б.87, кв.4, ЄДРПОУ 33458311) заборгованість з орендної плати за землю у розмірі 8638,27 грн. (вісім тисяч шістсот тридцять вісім гривень 27 копійок).

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Кащеєва Г.Ю.

Дата ухвалення рішення 03.03.2014
Оприлюднено 24.03.2014

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 801/1383/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону