Ухвала
від 19.03.2014 по справі 29/5005/10593/2012
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

20.03.14р. Справа № 29/5005/10593/2012 Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: представник ТОВ "Компанія з управління активами "Файненшл ресорс менеджмент" Лавринович О.І. за довіреністю б/н від 01.12.2012р.

від боржника: ліквідатор Князєва Є.Г.

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Файненшл Ресорс Менеджмент", м. Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "В.В.В.", м. Дніпропетровськ, Кіровський район, пр. Карла Маркса, 90 (код ЄДРПОУ 31540477)

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "В.В.В.", м. Дніпропетровськ, порушено 07.12.12 р. за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Файненшл Ресорс Менеджмент", м. Дніпропетровськ .

Ухвалою суду від 20.12.2012р. введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Князєву Є.Г.

09.01.2013р. в газеті "Голос України" опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

06.03.2013р. затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою від 15.04.13 р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі, призначено ліквідатора - арбітражного керуючого Князєву Євгенію Григорівну, свідоцтво №68 від 08.02.2013р.

25.04.2013р. в газеті "Голос України" №80 (5580) опубліковано оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Ліквідатором подано на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні пояснення представника кредитора та ліквідатора, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника, тощо.

Згідно з ч.1 ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації), відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Розглянувши звіт ліквідатора банкрута, ліквідаційний баланс, суд вважає, що ліквідатором здійснено всі необхідні заходи щодо розшуку майна, яке належить банкруту, та підлягає включенню до ліквідаційної маси.

З ліквідаційного балансу вбачається, що у банкрута відсутні будь-які товарно-матеріальні цінності та інші активи, які належать банкруту на праві власності чи повного господарського відання.

Для перевірки наявності у банкрута прав власності на майно ліквідатором направлено запити до органів, якими здійснюється реєстрація та облік майна та майнових активів суб'єктів господарювання.

Згідно довідок Відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи з обслуговування м. Дніпропетровськ та Солонянського району №1 УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області №14/1РЕР-2371 від 07.06.2013р., Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області №7/13-26/4490 від 15.07.2013р., Департаменту льотної придатності Державної авіаційної служби України №20.19-7814 від 08.07.2013р. за боржником автотранспортних засобів і механізмів, сільськогосподарської техніки, повітряних суден та іншого рухомого майна не зареєстровано.

Відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 4 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державні реєстрації підлягають: право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном.

Так, згідно рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції №2669548 від 29.05.2013 р. інформація щодо майна банкрута в реєстрі прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі іпотек та Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відсутня.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна інформація щодо обтяження майна банкрута станом на 12.02.2014 р. відсутня.

Згідно довідки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №14/04/21847/ИК від 21.10.2013р. за балансі банкрута обліковуються цінні папери (прості іменні акції) емітентів: ВАТ "ВО "Нафтохімія" (код ЄДРПОУ 33343722), ВАТ "Енергометалконтракт" (код ЄДРПОУ 33302576), ЗАТ "Електрон" (код ЄДРПОУ 31950917). Зазначені цінні папері на засіданні комітету кредиторів 20.12.2013р. (протокол №4) виключено з ліквідаційної маси банкрута.

Відповідно до довідки Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби №1016/10/18 від 18.01.2013р. банкрут має відкритий рахунок у ПАТ "КБ "Промекономбанк".

Згідно довідки відділення №3 ПАТ "КБ "Промекономбанк" №2402/02 від 24.02.2014р. на рахунку банкрута наявні грошові кошти у розмірі 0,21 грн.

Відповідно до абзацу 8 ст. 20.4 Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492 рахунок банкрута буде закрито після внесення державним реєстратором запису про припинення юридичної особи, а залишок коштів у розмірі 0,21грн. буде списано банком на закриття рахунку.

Таким чином, дебіторську заборгованість банкрута, товарно-матеріальні цінності основні засоби, які належать банкруту ліквідатором не виявлено, про що свідчить додані до звіту документи.

З огляду на викладене, ліквідаційна маса не формувалась, її реалізація не проводилась, договори купівлі-продажу не укладались.

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором розглянуто та визнано вимоги наступних кредиторів:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Файненшл ресорс менеджмент", м. Дніпропетровськ - 404000,00грн. (4 черга).

Встановлена вимога кредитора залишилась незадоволеною у зв'язку з відсутністю майна боржника.

Згідно п.6 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Всі наведені вище обставини є підставою для затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

За результатами ліквідаційної процедури у банкрута відсутнє майно, тому слід прийняти рішення про ліквідацію юридичної особи банкрута.

Враховуючи викладене, розглянувши звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, суд знаходить достатньо підстав щодо його затвердження.

Згідно до п. 6 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справі про банкрутство підлягає припиненню, якщо затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому ст.32 цього Закону.

Керуючись ст.86 ГПК України, ст.ст.22, 32, п.6 ст.40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "В.В.В.", м. Дніпропетровськ, Кіровський район, пр. Карла Маркса, 90.

Ліквідувати юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "В.В.В.", м. Дніпропетровськ, Кіровський район, пр. Карла Маркса, 90 (ЄДРПОУ 31540477).

Провадження у справі припинити.

Копії цієї ухвали направити кредиторам банкрута та державним органам відповідно до п.2 ст.32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Суддя Д.М. Полєв вик. Матросова

Дата ухвалення рішення19.03.2014
Оприлюднено24.03.2014

Судовий реєстр по справі —29/5005/10593/2012

Ухвала від 23.03.2014

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

Ухвала від 16.03.2014

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

Ухвала від 07.02.2014

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

Ухвала від 19.05.2013

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

Ухвала від 20.04.2013

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

Постанова від 20.04.2013

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

Ухвала від 20.04.2013

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

Ухвала від 08.04.2013

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

Ухвала від 08.04.2013

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

Ухвала від 04.03.2013

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Полєв Дмитро Миколайович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні