ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

27.03.2014 Справа № 920/290/14

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція Альфа», м. Суми;

до відповідача: Комунального підприємства «Сумижитло» Сумської міської ради, м. Суми;

про стягнення 47 161 грн. 21 коп.

Суддя Лугова Н.П.

За участю представників сторін:

від позивача: Чунаков В.О. - директор;

Вакула М.Ф., довіреність № 62 від 13.03.2014 року;

від відповідача: Єрмоленко Д.Ю., довіреність № 9 від 18.03.2014 року.

За участю секретаря судового засідання - А.Г. Кириченко-Шелест.

Суть спору: позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь заборгованість в сумі 47161,21 грн. за виконані роботи згідно договору підряду № ВК-01-13 від 01.08.2013р. та витрати по сплаті судового збору в сумі 1827,00 грн.

В дане судове засідання надійшла заява про затвердження мирової угоди б/н, б/д, згідно якої сторони просять суд затвердити мирову угоду, укладену 27.03.2014 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція Альфа» та Комунальним підприємством «Сумижитло» Сумської міської ради у справі № 920/290/14.

Також представниками сторін до умов мирової угоди було надано графік реструктуризації заборгованості Комунального підприємства «Сумижитло» Сумської міської ради перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція Альфа» від 14.03.2014 року, відповідно до якого боржник зобов'язаний сплатити борг за наступним графіком: до 25.03.2014 року - 15 720 грн. 40 коп.; до 25.04.2014 року - 16 633 грн. 90 коп. з них: 15 720 грн. 40 коп. - заборгованість по Договору, 913 грн. 50 коп. - судовий збір; до 25.05.2014 року - 16 633 грн. 91 коп. з них 15 720 грн. 41 коп. - заборгованість по Договору, 913 грн. 50 коп. - судовий збір; всього - 48 988 грн. 21 коп. з них: 47 161 грн. 21 коп. - заборгованість по Договору, 1 827 грн. 00 коп. - судовий збір.

Розглянувши матеріали справи та подану сторонами мирову угоду від 27.03.2014 року, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

У відповідності до ст. 78 Господарського процесуального кодексу України одним із способів вирішення господарського спору є мирова угода сторін, яка може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмета позову.

Як вбачається з матеріалів поданої сторонами заяви про затвердження мирової угоди, остання підписана особами, уповноваженими представляти сторони в господарському суді відповідно до ст. 28 Господарського процесуального кодексу україни.

Подана на затвердження суду мирова угода безпосередньо стосується предмета позову та не містить умови про дії, кошти чи майно, які не відносяться до даного предмета спору.

Мирова угода від 27.03.2014 року укладена стосовно позовних вимог в частині погашення заборгованості в сумі 47 161 грн. 21 коп. - основний борг та 1 827 грн. 00 коп. судового збору.

Умови даної мирової угоди чітко передбачають зобов'язання відповідача перед позивачем з погашення заборгованості на загальну суму 48 988 грн. 21 коп. за визначеним сторонами графіком реструктуризації заборгованості.

Із змісту мирової угоди вбачається, що остання відповідає закону, за своїм змістом є такою, що може бути виконана у відповідності з її умовами, остаточно вирішує спір та не призводить до виникнення нового спору. Дана мирова угода не вирішує питання про права і обов'язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, не стосується прав і обов'язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у даній справі.

Суд довів до відома учасників судового процесу, що у відповідності до вимог ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, у випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Таким чином, враховуючи викладене, а також вимоги ст. 78, п. 7 ч. 1 та ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, п. 3.19. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», мирова угода від 27.03.2014 року укладена між Товариством з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція Альфа» та Комунальним підприємством «Сумижитло» Сумської міської ради про стягнення з відповідача заборгованості на загальну суму 48 988 грн. 21 коп. підлягає затвердженню, а провадження у справі № 920/290/14 - припиненню на підставі п. 7 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами господарських витрат.

Відповідно до п. 4.2. постанови пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013р. «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України», якщо сторони не зазначили в мировій угоді про розподіл сум судового збору або не дійшли згоди з даного питання, господарський суд у залежності від конкретних обставин справи покладає судовий збір на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір (частина друга статті 49 ГПК).

У мировій угоді від 27.03.2014 року сторони дійшли згоди щодо спалти відповідачем 1 827 грн. 00 коп. судового збору на рахунок позивача.

Керуючись п. 4.2. постанови пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013р. «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України», п. 3.19. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», ст. 78, п. 7 ч. 1, ч. 2 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 27.03.2014 року, укладену між стягувачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «Охоронно-детективна агенція Альфа» (40022, м. Суми, вул. 1-а Залізнична, 2, код 33078655) та боржником - Комунальним підприємством «Сумижитло» Сумської міської ради (40000, м. Суми, вул. Горького, 21, код 37654796) у справі № 920 / 290/14, наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

м. Суми 27 березня 2014 р.

Комунальне підприємство «Сумижитло» Сумської міської ради (надалі іменується «Сторона-1») в особі директора Лагутіна Андрія Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Охоронно - детективна агенція АЛЬФА» (надалі іменується «Сторона-2» в особі директора Чунакова Валерія Олексійовича що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (у подальшому іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»), обговоривши між собою предмет позову, що перебуває на розгляді в Господарському суді Сумської області, справа № 920/290/14 (суддя Лугова Н..П.), прийшли до висновку про можливість укладенням між Сторонами мирової угоди на наступних умовах:

1. Сторони домовились, що за умовами цієї Мирової угоди Сторона-1 відшкодовує Стороні-2 суму коштів у розмірі 47 161, 21 грн. (сорок сім тисяч сто шістдесят одна гривня 21 коп.) що становить ціну позову по справі № 920/290/14 згідно графіка реструктуризації заборгованості, підписаного сторонами (Додаток 1).

2. Сторона-1 відшкодовує Стороні-2 суму коштів у розмірі 1 827 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять сім гривень), що становить суму сплаченого Стороною-2 судового збору по справі № 920/290/14.

3. Загальна сума до сплати Стороною-1 за умовами цієї Мирової угоди складає 48 988, 21 грн. (сорок вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 21 коп.).

4. Сторона-2 відмовляється від позовних вимог до Сторони-1 у розмірі

47 161, 21 грн. (сорок сім тисяч сто шістдесят одна гривня 21 коп.) ціни позову та

1 827 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять сім гривень) судового збору.

5. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та

скріплення печатками Сторін.

6. Ця Мирова угода складена в трьох примірниках, по одному для кожної із Сторін, та один примірник для Господарського суду Сумської області.

Адреси та банківські реквізити сторін

Сторона-1 Сторона-2

Комунальне підприємство Товариство з обмеженою

«Сумижитло» Сумської міської ради відповідальністю «Охоронно -

вул. Горького, 21, м. Суми, 40000 детективна агенція АЛЬФА»

МФО 337546, код ЄДРПОУ 37654796 40022, м. суми, вул. 1-а Залізнична, 2

р/р 26003355650800 в АТ «УкрСиббанк», МФО 397133, код ЄДРПОУ 33078655

МФО 351005 р/р 26004000100613

в ПАТ «АБ «Столичний»

(підпис, печатка) А.О. Лагутін (підпис, печатка) В.О.Чунаков

2. Провадження у справі № 920 / 290/14 - припинити.

Ухвала набирає законної сили 27.03.2014 року.

Ухвала дійсна для пред'явлення до 28.03.2014 року.

Суддя Н.П. Лугова

Дата ухвалення рішення 27.03.2014
Зареєстровано 28.03.2014
Оприлюднено 31.03.2014

Судовий реєстр по справі 920/290/14

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.03.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 24.03.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 13.03.2014 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.02.2014 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/290/14

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону