Постанова
від 26.03.2014 по справі 813/828/14
ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2014 року № 813/828/14

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючої cудді - Потабенко В.А.

за участю секретаря судових засідань - Гойни Є.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Жовківському районі Головного управління Міндоходів у Львівській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Львівкондитер" про надання дозволу на погашення суми податкового боргу, -

в с т а н о в и в :

ДПІ у Жовківському районі Львівської області звернулася до суду з позовом до ТзОВ "Львівкондитер" про надання дозволу на погашення податкового богу в сумі 6857,11 грн. за рахунок майна платника податків, що перебуває в податковій заставі.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з'явився, не забезпечив явку свого повноважного представника, хоча був належним чином, в силу приписів ст.ст. 33-35 КАС України, повідомлений про час та місце розгляду справи.

Відтак, справу можливо розглядати у відсутності представників сторін на підставі наявних в матеріалах справи доказів, відповідно до ст. 71 КАС України.

З'ясувавши дійсні обставини справи, дослідивши надані докази, суд прийшов до висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що до ТзОВ "Львівкондитер", ідентифікаційний код 33476922, 27.04.2005 року зареєстроване Жовківською районною державною адміністрацією Львівської області, що підтверджено наявною в матеріалах справи копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Матеріалами справи, а саме довідкою ДПІ у Жовківському районі Львівської області від 27.01.2014 року № 713/22-о підтверджено факт наявності у ТзОВ "Львівкондитер" непогашеного податкового боргу, який становить 6857,11 грн. (в тому числі: 6799,94 грн. з податку на прибуток, 57,17 грн. - податку з доходів найманих працівників).

На підставі ст. 59 Податкового кодексу України ДПІ у Жовківському районі Львівської області виставило відповідачу податкову вимогу № 41 від 01.02.2013 року на суму 6857,11 грн. недоїмки, яка отримана відповідачем та ним не оскаржена.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 23.10.2013 року № 813/6815/13-а позов ДПІ у Жовківському районі ГУ Міндоходів у Львівській задоволено, стягнуто з рахунків ТзОВ "Львівкондитер" на користь державного бюджету податковий борг в розмірі 6857,11 грн.

З матеріалів справи вбачається, що ДПІ в Жовківському районі м. Львова зверталась до АТ Банк "Фінанси та Кредит" та до АТ "Златобанк" з інкасовими дорученнями (розпорядженнями) № 85, № 84 від 07.11.2013 року та № 81 від 07.11.2013 року відповідно про стягнення з платника ТзОВ "Львівкондитер" податкового боргу в сумі 6857,11 грн., згідно постанови суду від 23.10.2013 року у справі № 813/6815/13-а. Однак, банківськими установами такі інкасові доручення (розпорядження) повернено без виконання на підставі відсутності коштів на рахунку платника податків.

23.10.2013 року начальником ДПІ в Жовківському районі Львівської області прийнято рішення № 3193/22-00 про опис майна боржника у податкову заставу.

05.12.2013 року ДПІ у Жовківському районі Львівської області складено акт опису активів платника податків ТзОВ "Львівкондитер" № 8/22-00, згідно якого у товариства в наявності є автомобілі ГАЗ 3307 (СПГ (2003), білий, № дв. 5130Н21030710; № куз. 33070020038499; № шас. ХТН3307002083347), ЗИЛ 130 (СПГ (1978), зелений, № дв. 18802; № шас. 326111), ЗИЛ 130 (СПГ (1982), зелений, № дв. 948601; № шас. 2657022).

Перебування майна ТзОВ "Львівкондитер" в податковій заставі підтверджується витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 05.12.2013 року № 42768843.

Згідно з п.п. 14.1.175 п. 14 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

З положень ст. 88 Податкового кодексу України вбачається, що з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом та не потребує письмового оформлення.

Відповідно до п. 87.1 ст. 87 Податкового кодексу України, джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Відповідно до п.п. 95.1, 95.2, 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України, орган доходів і зборів здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам доходів і зборів, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Орган доходів і зборів звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.

Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття органом доходів і зборів рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення органу державної податкової служби підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою органу державної податкової служби. Перелік відомостей, які зазначаються у такому рішенні, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Відповідно до п. 95.1 ст. 95 ПК України, орган доходів і зборів здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Враховуючи той факт, що у платника ТзОВ "Львівкондитер" наявний податковий борг, а кошти для його погашення відсутні, суд вважає позовні вимоги підставними та такими, що підлягають до задоволення.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають, відповідно до п. 4 ст. 94 КАС України.

Керуючись ст.ст. 7-14, 18, 19, 33-35, 69-71, 94, 128, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167 КАС України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

позов задовольнити повністю.

Надати Державній податковій інспекції у Жовківському районі Львівської області Головного управління Міндоходів у Львівській області дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу в розмірі 6857 (шість тисяч вісімсот п'ятдесят сім) гривень 11 коп. за рахунок майна товариства з обмеженою відповідальністю "Львівкондитер" (ЄДРПОУ 33476922, 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Вокзальна, 11), що перебуває у податковій заставі.

Постанова може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені ст.ст. 186, 254 КАС України.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом 10 десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Повний текст постанови виготовлений 01.04.2014 року.

Суддя Потабенко В.А.

Дата ухвалення рішення26.03.2014
Оприлюднено02.04.2014

Судовий реєстр по справі —813/828/14

Постанова від 31.03.2014

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Потабенко Варвара Анатоліївна

Ухвала від 31.03.2014

Адміністративне

Львівський окружний адміністративний суд

Потабенко Варвара Анатоліївна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні