ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

11/35-09-1025

          

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"20" травня 2009 р.Справа  № 11/35-09-1025

За позовом:  Торговий дім "Пальміра" Дочірнє підприємство компанії "Палма Груп С.А." (Швейцарія);

До відповідача:   товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТОЧ";  

   

про стягнення 6786,71 грн.;

Суддя Власова С.Г.

Представники:

Від позивача: Шапавалов Є.В. (за довіреністю);

Від відповідача: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ: 04.03.2009 р. за вх. № 1425 Торговий дім "Пальміра" Дочірнє підприємство компанії "Палма Груп С.А." (Швейцарія) (далі –Позивач) звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТОЧ" (далі –Відповідач) суму боргу за поставлені товари в розмірі 5461,55 грн., пеню в розмірі 815,48 грн., та 15% річних в сумі 509,68 грн.

Позивач на позовних вимогах наполягає, 24.04.2009 р. за вх. № 9975 надав пояснення до позовної заяви.

Відповідач в судові засідання від 23.03.2009 р., 13.04.2009 р., 24.04.2009 р. та 20.05.2009 р. не з'явився, представників не направив, тому справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи в порядку ст. 75 ГПК України, заслухавши представника позивача, суд встановив наступне:

04.01.2008 р. між сторонами був укладений Договір купівлі-продажу № 5/01.04, відповідно до умов якого ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАЛЬМІРА" прийняло на себе зобов'язання забезпечити поставку товарів, а ТОВ "СВІТОЧ" зобов'язалось прийняти товар та провести розрахунки за одержаний товар на умовах відстрочення платежу на протязі 14 календарних днів          

Позивач вказує, що за накладними №№ 02/261005038-81 від 10.07.2008 р., 02/261002374-51 від 10.07.2008 р.,  02/261008112-41 від 10.07.2008 р., 02/261002453-51 від 30.07.2008 р., 02/261005174-81 від 31.07.2008 р.; 02/210010355-51 від 05.08.2008 р., 02/210010408-51 від 19.08.2008 р. поставив, а Відповідач отримав товар на загальну суму 6337,79 грн.

Позивач стверджує, що в порушення умов договору, Відповідач отриманий товар оплатив частково в сумі 544,42 грн. Також Відповідачем було повернуто товар на суму 331,82 грн. Таким чином станом на 19.02.2009 р. заборгованість Відповідача становить 5461,55 грн.

За неналежне виконання Відповідачем умов укладеного договору, Позивач у відповідності до Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", та згідно з протоколом розбіжностей до Договору, нарахував Відповідачу пеню в сумі 815,48 грн. У відповідності зі ст. 625 ЦК України Позивач нарахував Відповідачу 15 % річних в сумі 509,68  грн.

Посилаючись на неналежне виконання товариством з обмеженою відповідальністю "СВІТОЧ" умов Договору купівлі-продажу № 5/01.04 від 04.01.2008 р., Позивач просить суд стягнути з останнього заборгованість за поставлені товари в розмірі 5461,55 грн., пеню в розмірі 815,48 грн., та 15% річних в сумі 509,68 грн.

Досліджуючи матеріали справи, аналізуючи  норми чинного законодавства, що стосується суті спору, суд дійшов наступних висновків.

          

Відповідно до п.1.1. Договору купівлі продажу № 5/01.04, укладеного 04.01.2008 р. між ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАЛЬМІРА" та ТОВ "СВІТОЧ"  Продавець (Позивач) зобов'язався продати та поставити власними силами (у межах України) Покупцю (Відповідачу) товари в асортименті та кількості, зазначеній в Додатках, які є невід'ємною частиною дійсного Договору, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити його вартість.

Розрахунки за Товари, які поставляються за даним Договором, здійснюються Покупцем на розрахунковий рахунок або в касу Продавця наступним чином: відстрочка платежу 14 календарних днів з моменту отримання товару (п.5.1. Договору).

З наявних матеріалів справи вбачається, що Позивачем за видатковими накладними                 № 02/261005038-81 від 10.07.2008 р., № 02/261002374-51 від 10.07.2008 р., № 02/261008112-41 від 10.07.2008 р., № 02/261002453-51 від 30.07.2008 р., № 02/261005174-81 від 31.07.2008 р.; № 02/210010355-51 від 05.08.2008 р., № 02/210010408-51 від 19.08.2008 р. було поставлено Відповідачу товар на загальну суму 6337,79 грн. Товар був отриманий Відповідачем, про що свідчать підписи осіб та печатки Відповідача на вищезазначених накладних.

За отриманий у зазначений період Товар, Відповідач розрахувався лише частково, сплативши 544,42 грн., що підтверджується випискою з особового рахунку Позивача.

Відповідачем також було повернуто Товар на загальну суму 331,82 грн.

Статтею 193 Господарського Кодексу України та статтею 526 Цивільного Кодексу України  передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом. (ч.ч.1, 7 ст. 193).

          Згідно з ч.2 ст. 218 Господарського Кодексу України, учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов`язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов`язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

В порушення умов договору Відповідач не повністю розрахувався з Позивачем за отриманий Товар.

Станом на 04.03.2009 р. (дата надходження позовної заяви) наявна заборгованість Відповідача складає 5461,55 грн.

Відповідно до п.6.1. Договору у випадку порушення строку, зазначеного в п. 5.1. дійсного Договору, Покупець сплачує пеню у розмірі 0,5 % від вартості неоплаченого товару за кожний день прострочки, а також несе відповідальність  відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України у розмірі 15 %. річних. Зазначене не звільняє Покупця від обов'язку оплатити Продавцю вартість отриманого товару,а також відшкодувати йому усі збитки, пов'язані із порушенням строків оплати.

Відповідно до п.6.1. Договору, Позивач з урахуванням вимог Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" нарахував Відповідачу пеню в сумі 815,48 грн.

Зазначений розрахунок судом до уваги не приймається, з огляду на те, що розрахунок пені здійсненим без урахуванням  вимог п. 6. ст.232 ГК України, відповідно до якої нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно розрахунку суду розмір пені складає:

- за період з 24.07.2008 р. (день настання платежу) по 24.01.2009 р. (ст.232 ГК України) за накладною №02/261005038-81 від 10.07.2008 пеня становить:

1729,06 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 24% (подвійна облікова ставка НБУ) х 184 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) =208,62 грн.;

- за період з 24.07.2008 р. (день настання платежу) по 24.01.2009 р. (ст.232 ГК України) за накладною №02/261002374-51 від 10.07.2008 пеня становить:

544,42 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 24% (подвійна облікова ставка НБУ) х 184 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) =65,69 грн.;

- за період з 24.07.2008 (день настання платежу) по 24.01.2009 р. (ст.232 ГК України) за накладною №02/261008112-41 від 10.07.2008 р. пеня становить:

1177,52 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 24% (подвійна облікова ставка НБУ) х 184 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 142,07 грн.;

- за період з 15.08.2008 р. (день настання платежу) по 15.02.2009 р. (ст.232 ГК України) за накладною №02/261002453-51 від 30.07.2008 р. пеня становить:

481,46 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 24% (подвійна облікова ставка НБУ) х 184 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 58,09 грн.;

- за період з 16.08.2008 р. (день настання платежу) по 16.02.2009 р. (ст.232 ГК України) за накладною №02/261005174-81 від 31.07.2008 р. пеня становить:

          372,72 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 24% (подвійна облікова ставка НБУ) х 184 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 44,97 грн.;

- за період з 20.08.2008 р. (день настання платежу) по 15.02.2009 р. (179 днів) за накладною №02/210010355-51 від 05.08.2008 р. пеня становить:

781,33 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 24% (подвійна облікова ставка НБУ) х 179 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 91,71 грн.;

- за період з 03.09.2008 р. (день настання платежу) по 15.02.2009 р. (165 днів) за накладною №02/210010408-51 від 19.08.2008 р. пеня становить:

1251,28 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 24% (подвійна облікова ставка НБУ) х 165 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 135,38 грн.;

Всього розмір пені складає: 746,53 грн.

Згідно до ч.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи, що самим Договором (п.6.1.) було передбачено нарахування відсотків в сумі 15 %, Позивачем обґрунтовано було нараховано Відповідачу 15 % річних, проте у розрахунку допушено помилки стосовно кількості днів прострочки.

Згідно розрахунку суду розмір відсотків складає:

- за період з 24.07.2008 р. по 15.02.2009 р. за накладною №02/261005038-81 від 10.07.2008 пеня становить: 1729,06 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 15%  х 206 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) =145,98 грн.;

- за період з 24.07.2008 р по 15.02.2009 р. за накладною №02/261002374-51 від 10.07.2008 пеня становить: 544,42 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 15% х 206 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) =45,96 грн.;

- за період з 24.07.2008 р. по 15.02.2009 р. за накладною №02/261008112-41 від 10.07.2008 р. пеня становить: 1177,52 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 15% х 206 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 99,41 грн.;

- за період з 15.08.2008 р. по 15.02.2009 р. за накладною №02/261002453-51 від 30.07.2008 р. пеня становить: 481,46 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 15% х 184 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 36,31 грн.;

- за період з 16.08.2008 р. по 15.02.2009 р. за накладною №02/261005174-81 від 31.07.2008 р. пеня становить: 372,72 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 15% (подвійна облікова ставка НБУ) х 183 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 27,95 грн.;

- за період з 20.08.2008 р. по 15.02.2009 р. за накладною №02/210010355-51 від 05.08.2008 р. пеня становить: 781,33 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 15 % х 179 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 57,32 грн.;

- за період з 03.09.2008 р. по 15.02.2009 р. за накладною №02/210010408-51 від 19.08.2008 р. пеня становить: 1251,28 грн. (сума боргу по вказаної накладної) х 15% х 165 (к-сть прострочених днів) / 366 (к-сть днів у році) = 84,62 грн.;

Всього розмір 15% річних складає: 497,55 грн.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце судових засідань, про що свідчать наявні в матеріалах справи поштові повідомлення надіслані за його адресою, в судові засідання від 23.03.2009 р., 13.04.2009 р., 24.04.2009 р. та 24.05.2009 р. не з'явився, представників не направив, своїм правом на захист не скористався.

Враховуючи вищевикладене, оцінюючи докази у справі в їх сукупності, законодавство, що регулює спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково в сумі 5461,55 грн. основної заборгованості, 746,53 грн. пені та 497,55 грн. –15% річних, оскільки саме в цьому розмірі вони є обґрунтованими,  підтвердженими належними доказами та наявними матеріалами справи.

Витрати по сплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу віднести за рахунок Відповідача пропорційно задоволених вимог, згідно ст. ст. 44, 49 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд,  -

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити.

2.          Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТОЧ" (65069, м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 96-а, п/р 26005244691 в ВАТ "Морський транспортний банк", МФО 328168, код 25048031) на користь "Торговий дім "Пальміра" дочірнє підприємство компанії "Палма Груп С.А." /Швейцарія/ (65012, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2-Б, п/р 26007314832 в АБ "Південний", МФО 328209, код 25422297) –5461,55 грн. основної заборгованості, 746,53 грн. пені та 497,55 грн. –15% річних, 100,78 грн. держмита та 116,59 грн. витрат на ІТЗ судового процесу.

Рішення суду набуває законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                                                                           Власова С.Г.

Рішення підписано в порядку ст. 85 ГПК України 22.05.2009 р.

Дата ухвалення рішення 20.05.2009
Оприлюднено 15.06.2009

Судовий реєстр по справі 11/35-09-1025

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 20.05.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.04.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.04.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.03.2009 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.03.2009 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 11/35-09-1025

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону